เกี่ยวกับการตั้งค่าเค้าโครงเพจและแม่แบบไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

บทนำสู่เทมเพลตไซต์

บทนำสู่เค้าโครงหน้า

ตั้งค่าเทมเพลตไซต์ที่ต้องการและเค้าโครงหน้า

บทนำสู่แม่แบบไซต์

แม่แบบไซต์เป็นแฟ้มที่กำหนดลักษณะหน้าตาโดยรวมของไซต์ ซึ่งรวมถึงการออกแบบทั้งหมดของข้อมูลที่เกี่ยวกับไซต์ด้วย เช่น

 • รายการต่างๆ ภายในไซต์

 • ทุกหน้าของ Web Part ภายในไซต์

 • เพจแบบกำหนดเองใดๆ ภายในไซต์

 • ชุดรูปแบบหรือเพจต้นแบบที่นำไปใช้กับไซต์

 • การกำหนดเองใดๆ สำหรับ 'เปิดใช้ด่วน'

 • เนื้อหาของไซต์ (เนื้อหารายการและไลบรารีเอกสาร ซึ่งเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม)

แม่แบบไซต์ไม่มีรายการต่อไปนี้

 • การตั้งค่าความปลอดภัย เช่น รายการผู้ใช้หรือกลุ่มที่มีสิทธิ์ในไซต์ที่สร้างแม่แบบนั้น

 • การตั้งค่าส่วนบุคคลให้กับเพจของ Web Part

 • การสนทนาจากไซต์ต้นฉบับ

 • การแจ้งเตือนจากไซต์ดั้งเดิม

 • แอสเซมบลีของ Web Part ที่ถูกเพิ่มลงในไซต์ดั้งเดิม

สมาชิกของกลุ่มเจ้าของไซต์และผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ออกแบบในแกลเลอรีแม่แบบไซต์ สามารถกำหนดไซต์เองได้และบันทึกไซต์ที่กำหนดเองนั้นเป็นแม่แบบไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้รายอื่นๆ ในไซต์คอลเลกชันสามารถสร้างไซต์ที่เหมือนกันได้ในภายหลัง เมื่อผู้ใช้สร้างไซต์ย่อยใหม่ เขาหรือเธอสามารถเลือกจากรายการที่มีอยู่ของแม่แบบไซต์ซึ่งพร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์หรือบนไซต์คอลเลกชัน นอกจากนี้ ผู้ดูแลของไซต์คอลเลกชันสามารถนำเข้าแม่แบบไซต์ที่ผู้ใช้หรือผู้ค้าซอฟต์แวร์รายอื่นสร้างขึ้น และสามารถเพิ่มแม่แบบใหม่ลงในแม่แบบไซต์ที่มีอยู่ในไซต์คอลเลกชันได้

แฟ้มแม่แบบประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว เช่น URL ของเซิร์ฟเวอร์และชื่อบัญชีผู้ใช้ ให้ใช้แฟ้มแม่แบบร่วมกันกับผู้ใช้และกลุ่มที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

บทนำสู่เค้าโครงเพจ

เค้าโครงเพจช่วยกำหนดลักษณะหน้าตาโดยรวมของเว็บเพจได้ โดยเค้าโครงเพจจะขึ้นอยู่กับชนิดเนื้อหาที่กำหนดชนิดของเนื้อหาซึ่งสามารถเก็บไว้บนเพจต่างๆ ที่ใช้เค้าโครงเพจนั้นได้ เนื้อหาของเพจจะถูกเก็บไว้ในเขตข้อมูลต่างๆ บนเพจ เมื่อคุณดูหรือแก้ไขเพจ เนื้อหาจะแสดงในตัวควบคุมเขตข้อมูล เมื่อคุณสร้างเค้าโครงเพจ คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมเขตข้อมูลได้โดยใช้เครื่องมือการเขียนแก้เว็บที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services เช่น Microsoft Office SharePoint Designer 2007

ชนิดของเขตข้อมูลบนเพจจะถูกกำหนดโดยชนิดเนื้อหาของเพจนั้น ชนิดเนื้อหาแต่ละชนิดจะมีคอลัมน์ที่สอดคล้องกันกับเขตข้อมูลบนเพจ เมื่อคุณสร้างชนิดเนื้อหา คุณสามารถเพิ่มแม่แบบคอลัมน์ลงในชนิดเนื้อหาของแต่ละเขตข้อมูลได้ แม่แบบคอลัมน์จะกำหนดตัวควบคุมเขตข้อมูลเริ่มต้นที่สัมพันธ์กับคอลัมน์ต่างๆ เช่นเดียวกับชนิดของเนื้อหาที่เขตข้อมูลนั้นสามารถมีได้ เช่น ข้อความบรรทัดเดียว การเชื่อมโยงหลายมิติ หรือรูปภาพ

ชนิดเนื้อหาของเค้าโครงเพจที่ยึดตามชนิดเนื้อหา เพจ และมีคอลัมน์ของเขตข้อมูลที่สามารถใช้บนเพจที่ยึดตามเค้าโครงเพจนั้นได้ ชนิดเนื้อหา เพจ เป็นแม่แบบชนิดเนื้อหาระบบที่สร้างโดยคุณลักษณะ 'ทรัพยากรในการประกาศ' โดยแม่แบบคอลัมน์จากเพจจะถูกเพิ่มลงในไลบรารีเพจทั้งหมดที่สร้างโดยคุณลักษณะ 'การประกาศ'

ตามค่าเริ่มต้น ชนิดเนื้อหา เพจ จะมีคอลัมน์จำนวนหนึ่งที่เค้าโครงเพจต้องการ ตารางต่อไปนี้จะอธิบายตัวอย่างของคอลัมน์เริ่มต้นดังกล่าว

คอลัมน์เค้าโครงเพจ

คำอธิบาย

กำหนดการวันที่เริ่ม

คอลัมน์นี้จะมีวันที่และเวลาที่จะให้มองเห็นเพจบนไซต์ได้

กำหนดการวันที่สิ้นสุด

คอลัมน์นี้มีวันที่และเวลาที่จะไม่ให้มองเห็นเพจบนไซต์ได้อีกต่อไป

ที่ติดต่อ

คอลัมน์นี้มีชื่อของบุคคลหรือกลุ่มที่สร้างเพจนี้

ที่อยู่อีเมลที่ติดต่อ

คอลัมน์นี้มีที่อยู่อีเมลของบุคคลที่สร้างเพจนี้

ชื่อที่ติดต่อ

คอลัมน์นี้มีชื่อของบุคคลที่สร้างเพจนี้

รูปภาพที่ติดต่อ

คอลัมน์นี้มีรูปภาพของบุคคลที่คุณสามารถติดต่อเกี่ยวกับเพจนี้ได้

เนื้อหาในเพจ

คอลัมน์นี้มีชื่อของเค้าโครงเพจที่เกี่ยวข้องกับแต่ละอินสแตนซ์ของเพจ เช่น statusposting1.aspx, statusposting2.aspx เป็นต้น

เค้าโครงเพจถูกเก็บในแกลเลอรีเพจต้นแบบ ซึ่งเป็นไลบรารีเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office SharePoint Server 2007 แกลเลอรีเพจต้นแบบเป็นแค็ตตาล็อก ซึ่งหมายความว่าแกลเลอรีดังกล่าวจะไม่ไปปรากฏในรายการ Office SharePoint Server 2007

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าแม่แบบไซต์และเค้าโครงเพจที่ต้องการ

เมื่อต้องการตั้งค่าแม่แบบไซต์และเค้าโครงเพจที่ผู้ใช้จะเห็นได้เมื่อพวกเขาสร้างไซต์ย่อยหรือเพจ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด

 2. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ในส่วน ลักษณะหน้าตา ให้คลิก เค้าโครงเพจและแม่แบบไซต์ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้

  ระบุเทมเพลตไซต์ที่ต้องการ

  ในส่วน แม่แบบไซต์ย่อย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้ไซต์ย่อยใช้แม่แบบใดก็ได้ให้เลือก ไซต์ย่อยสามารถใช้แม่แบบไซต์ใดก็ได้

  • เมื่อต้องการเลือกเฉพาะแม่แบบที่ต้องการซึ่งไซต์ย่อยสามารถใช้ได้ ให้เลือก ไซต์ย่อยสามารถใช้ได้เฉพาะแม่แบบต่อไปนี้ ตัวเลือกเพิ่มเติมจะปรากฏใต้กล่องกาเครื่องหมาย ไซต์ย่อยสามารถใช้ได้เฉพาะแม่แบบต่อไปนี้

   ในกล่องแรก ให้เลือกแม่แบบที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก เพิ่ม แม่แบบจะปรากฏในกล่องที่สอง ให้ทำซ้ำกระบวนงานนี้จนกว่าคุณจะเลือกแม่แบบทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

  • ถ้าคุณต้องการให้ไซต์ย่อยทั้งหมดสืบทอดการตั้งค่าแม่แบบเหล่านี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าไซต์ย่อยทั้งหมดใหม่ให้สืบทอดการตั้งค่าแม่แบบไซต์ย่อยที่ต้องการเหล่านี้

  ระบุเค้าโครงหน้าที่ต้องการ

  ในส่วน เค้าโครงเพจ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการทำให้ไซต์ย่อยสามารถใช้เค้าโครงใดก็ได้ ให้เลือก เพจในไซต์นี้สามารถใช้เค้าโครงใดๆ ก็ได้

  • เมื่อต้องการเลือกเฉพาะเค้าโครงเพจที่ต้องการซึ่งไซต์ย่อยสามารถใช้ได้ ให้เลือก เพจในไซต์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะเค้าโครงต่อไปนี้ ตัวเลือกเพิ่มเติมจะปรากฏภายใต้กล่องกาเครื่องหมาย เพจในไซต์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะเค้าโครงต่อไปนี้

   ในกล่องแรก ให้เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก เพิ่ม เค้าโครงเพจจะปรากฏในกล่องที่สอง ให้ทำซ้ำกระบวนงานนี้จนกว่าคุณจะเลือกเค้าโครงทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

   ถ้าคุณมีการตั้งค่าชุดรูปแบบต้นฉบับ ในกล่อง ชุดรูปแบบ ให้คลิกชุดรูปแบบต้นฉบับที่คุณต้องการนำไปใช้กับเค้าโครงเพจ

  • ถ้าคุณต้องการให้ไซต์ย่อยทั้งหมดสืบทอดการตั้งค่าเหล่านี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตั้งค่าไซต์ย่อยทั้งหมดใหม่ให้สืบทอดการตั้งค่าเค้าโครงเพจที่ต้องการ

 3. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×