เกี่ยวกับการดูรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office Picture Manager ทำให้ค้นหา ดู และแก้ไขรูปภาพของคุณได้อย่างง่ายดาย

บานหน้าต่างทางลัดของรูปภาพ

บานหน้าต่าง ทางลัดไปยังรูปภาพ คือตำแหน่งที่คุณสามารถเพิ่มทางลัดไปยังโฟลเดอร์ต่างๆ ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้งาน

บานหน้าต่างทางลัดไปยังรูปภาพ

1. บานหน้าต่าง ทางลัดไปยังรูปภาพ

บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

บานหน้าต่าง แสดงตัวอย่าง เป็นพื้นที่สำหรับแสดงรูปภาพ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีแสดงรูปภาพได้ โดยการเลือกตัวเลือกบนแถบเครื่องมือ มุมมอง

แสดงแถบเครื่องมือและบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

1. แถบเครื่องมือมุมมอง

2. บานหน้าต่าง แสดงตัวอย่าง

บานหน้าต่างงานการแก้ไขรูปภาพ

บานหน้าต่างงาน แก้ไขรูปภาพ คือตำแหน่งที่มีเครื่องมือการแก้ไขซึ่งทำให้คุณแก้ไขรูปภาพของคุณได้

บานหน้าต่างงาน

1. บานหน้าต่างงาน แก้ไขรูปภาพ

การเลือกมุมมองรูปภาพ

Picture Manager มีตัวเลือกสำหรับการดูรูปภาพของคุณอยู่สามตัวเลือก ได้แก่ รูปขนาดย่อ แถบฟิล์ม และรูปภาพเดียว โดยมุมมองที่ดีที่สุดในการใช้จะขึ้นอยู่กับจำนวนของรูปภาพที่คุณต้องการจะดูในคราวเดียว กับขนาดรายละเอียดของแต่ละรูปที่คุณต้องการเห็น

มุมมองรูปขนาดย่อ

มุมมองนี้จะแสดงรูปขนาดย่อในโฟลเดอร์ที่ได้เลือกไว้เพื่อให้คุณเห็น และใช้งานรูปภาพได้หลายรูปในคราวเดียว มุมมองนี้จะเหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียกดูผ่านชุดของรูปภาพเพื่อค้นหารูปภาพต่างๆ ที่คุณต้องการใช้งาน และเพื่อทำการแก้ไขที่เหมือนๆ กันบนหลายรูปภาพในคราวเดียวกัน

มุมมองรูปขนาดย่อ

มุมมองแถบฟิล์ม

มุมมองนี้เป็นการรวมเอามุมมองรูปขนาดย่อ และมุมมองรูปภาพเดียวเข้าไว้ด้วยกัน มุมมองนี้จะเหมาะสมที่สุดถ้าคุณต้องการแก้ไขหลายรูปภาพ แต่ยังต้องการเห็นรายละเอียดต่างๆ ขณะที่ทำการแก้ไข แทนที่จะแสดงรูปภาพทีละรูป คุณจะสามารถแสดงรูปขนาดย่อได้หลายรูปในครั้งเดียว และใส่ใจกับรูปที่คุณต้องการแก้ไขได้ทันที

มุมมองแถบฟิล์ม

มุมมองรูปภาพเดียว

มุมมองนี้จะแสดงรูปภาพขนาดใหญ่รูปเดียว มุมมองนี้จะเหมาะสมที่สุดเมื่อคุณต้องการจะมองเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขณะทำการแก้ไขรูปภาพ

มุมมองรูปภาพเดียว

หมายเหตุ: ในแต่ละมุมมองเหล่านี้ คุณสามารถใช้คุณลักษณะ TE000129492 เพื่อขยายรูปภาพ หรือมองเห็นภาพได้มากขึ้นในขนาดที่เล็กลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×