เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงด้วยการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) ช่วยให้บุคคลและผู้ดูแลการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับเอกสาร เวิร์กบุ๊ก งานนำเสนอ และข้อความอีเมล นี้ช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่มีความสำคัญจากการพิมพ์ โอนไป หรือคัดลอก โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต หลังจากที่สิทธิ์สำหรับไฟล์ถูกจำกัด โดยใช้ IRM ข้อจำกัดการเข้าถึงและใช้ที่ถูกบังคับใช้แม้ว่าไฟล์ถึงผู้รับโดยไม่ได้ตั้งใจ เลือกหรือไม่เนื่องจากสิทธิ์การเข้าถึงจะถูกเก็บไว้ในเอกสาร เวิร์กบุ๊ก งานนำเสนอ หรือข้อความอีเมเอง และต่อไปนี้ต้องสามารถรับรองความถูกต้องกับเซิร์ฟเวอร์

IRM ช่วยผู้ใช้ในการบังคับใช้การกำหนดลักษณะของพวกเขาสำหรับการส่งข้อมูลส่วนตัว IRM ยังช่วยองค์กรบังคับใช้นโยบายของค์กรที่ดูแลการควบคุมและเผยแพรข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง IRM ช่วยทำสิ่งต่อไปนี้:

 • ป้องกันไม่ให้ผู้รับที่ได้รับอนุญาตของเนื้อหาที่ได้รับการจำกัดส่งต่อ คัดลอก เปลี่ยนแปลง พิมพ์ ส่งโทรสาร หรือวางเนื้อหาสำหรับการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • จำกัดเนื้อหาไม่ว่าส่งไปที่ใด

 • กำหนดให้ไฟล์มีวันหมดอายุ เพื่อที่เนื้อหาในเอกสารจะไม่สามารถดูได้อีกต่อไปหลังจากเลยเวลาที่กำหนดไว้

 • บังคับใช้นโยบายองค์กรที่ควบคุมการใช้และการเผยแพร่เนื้อหาภายในบริษัท

IRM ไม่สามารถป้องกันเนื้อหาจาก:

 • ลบ ขโมย หรือจัดเก็บและส่งด้วยโปรแกรมที่เป็นอันตราย เช่น Trojan horses, ตัวล็อกการกดแป้นพิมพ์ และสปายแวร์บางชนิด

 • การสูญหายหรือความเสียหายเนื่องจากการกระทำของไวรัสคอมพิวเตอร์

 • การคัดลอกด้วยมือมนุษย์หรือการพิมพ์โดยดูจากการแสดงผลของหน้าจอของผู้รับ

 • การถ่ายรูปดิจิตอล (เมื่อข้อมูลแสดงบนหน้าจอ) โดยผู้รับ

 • คัดลอกโดยใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจอของบริษัทอื่น

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถจำกัดสิทธิ์ของเนื้อหาในข้อความอีเมล ให้ดูที่ สร้างข้อความที่มีการจำกัดสิทธิ์

ใช้ IRM ใน Microsoft Office

เลือกแพลตฟอร์มที่คุณกำลังใช้จากแท็บด้านล่าง

เมื่อต้องการนำ IRM ไปใช้กับเอกสารของคุณ เวิร์กบุ๊กหรืองานนำเสนอใน iOS ไปยัง ribbon ของแอปของคุณ และแตะปุ่มการป้องกัน เมื่อคำบรรยายปรากฏขึ้น แตะสิทธิ์แบบจำกัด ถ้า Office พร้อมท์ให้คุณสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมสำหรับไฟล์ของคุณ มิฉะนั้นคุณจะถูกนำเสนอกับกล่องโต้ตอบจำกัดสิทธิ์

 • ไม่มีข้อจำกัด- นี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ถูกนำไปใช้ ถ้าเอกสารมีข้อจำกัดที่คุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเอาข้อจำกัดทั้งหมดจากไฟล์

 • สิทธิ์แบบกำหนดเอง- ใช้คำสั่งนี้เพื่อตั้งค่าการตั้งค่าสิทธิ์แบบกำหนดเองในไฟล์ ที่นี่คุณสามารถระบุถ้า ผู้อื่นควรได้รับอนุญาตให้แก้ไข พิมพ์ หรือคัดลอกและคุณสามารถเปิด หรือปิดใช้งานข้อจำกัดเวลาสำหรับไฟล์ ข้อจำกัดเวลาช่วยให้คุณมีวันหมดอายุไฟล์เพื่อให้ผู้รับอาจไม่สามารถเข้าถึงไฟล์เท่านั้นจนกว่าจะระบุวันและเวลา ตัวอย่าง

 • ส่วนที่สามประกอบด้วยเทมเพลตใด ๆ IRM ที่องค์กรของคุณอาจได้สร้างขึ้น ต่อไปนี้คือชุดของข้อจำกัดที่คุณสามารถนำไปใช้อย่างรวดเร็วเช่น ด้วยการเคาะกำหนดไว้ล่วงหน้า

เมื่อคุณเลือกข้อจำกัดของคุณ คุณจะถูกแสดง ด้วยตัวใช้ชื่อที่ช่วยให้คุณใส่ชื่อ หรือที่อยู่ของบุคคลหรือกลุ่มที่คุณต้องการให้ข้อจำกัดเหล่านี้นำไปใช้กับอีเมล เมื่อคุณพอใจ คุณได้เพิ่มบุคคลทั้งหมดคุณต้องการให้ข้อจำกัดด้านการนำไปใช้กับแตะป้องกัน ที่มุมขวาด้านบนสุดออก

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์ คุณต้องมี Microsoft Office for Mac Standard 2011

IRM ใน Office for Mac 2011 มีสามระดับสิทธิ์

ระดับสิทธิ์

อนุญาตให้

อ่าน

อ่าน

เปลี่ยน

อ่าน แก้ไข คัดลอก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ควบคุมทั้งหมด

อ่าน แก้ไข คัดลอก บันทึกการเปลี่ยนแปลง พิมพ์งาน ตั้งค่าวันหมดอายุสำหรับเนื้อหา ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ เข้าถึงเนื้อหาโดยทางโปรแกรม

ให้เลือกทำดังนี้

ตั้งค่าระดับสิทธิ์ด้วยตนเอง

 1. บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิก สิทธิ์ แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน Word

 2. ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณจะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์การใช้งาน ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์การใช้งาน จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านใน Mac OS Keychain

  เคล็ดลับ:  ถ้าคุณไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านใน Mac OS Keychain คุณอาจต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหลายครั้ง

 3. ในกล่อง อ่านเปลี่ยน หรือ ควบคุมทั้งหมด ใส่อีเมลแอดเดรสหรือชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คุณต้องการกำหนดระดับการเข้าถึง

 4. ถ้าคุณต้องการค้นหาอีเมลแอดเดรสหรือชื่อในสมุดรายชื่อ คลิก ปุ่ม ที่ติดต่อ

 5. ถ้าคุณต้องการมอบหมายระดับการเข้าถึงสำหรับทุกคนในสมุดรายชื่อของคุณ คลิก เพิ่มทุกคน เพิ่มทุกคน

 6. หลังจากที่คุณมอบหมายระดับสิทธิ์ คลิก ตกลง

  แถบข้อความปรากฏขึ้นและแสดงข้อความว่าเอกสารนี้มีการจัดการสิทธิ์

ใช้เทมเพลตเพื่อจำกัดสิทธิ์

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดนโยบาย IRM ของบริษัทที่ระบุบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามระดับสิทธิ์ ลักษณะต่างๆ เหล่านี้ในการจัดการสิทธิ์จะถูกกำหนดโดยใช้เทมเพลตเซิร์ฟเวอร์ Active Directory Rights Management Services (AD RMS) ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบของบริษัทอาจกำหนดเทมเพลตสิทธิ์ที่เรียกว่า "ข้อมูลลับเฉพาะของบริษัท" ซึ่งระบุว่าผู้ที่สามารถเปิดเอกสารที่ใช้นโยบายนั้นได้ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในโดเมนของบริษัทเท่านั้น

 • บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิก สิทธิ์ แล้วคลิกเทมเพลตสิทธิ์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน Word

เปลี่ยนหรือนำระดับสิทธิ์ที่คุณตั้งค่าไว้ออก

ถ้าคุณใช้เทมเพลตเพื่อจำกัดสิทธิ์ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือนำระดับสิทธิ์ออกได้เพราะขั้นตอนเหล่านี้จะทำงานเมื่อคุณตั้งค่าระดับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น

 1. บนแถบข้อความ คลิก เปลี่ยนสิทธิ์

 2. ในกล่อง อ่านเปลี่ยน หรือ ควบคุมทั้งหมด ใส่อีเมลแอดเดรสหรือชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คุณต้องการกำหนดระดับการเข้าถึง

 3. เมื่อต้องการนำบุคคลหรือกลุ่มบุคคลออกจากระดับการเข้าถึง คลิกอีเมลแอดเดรส แล้วกด DELETE

 4. เมื่อต้องการนำ ทุกคน ออกจากระดับสิทธิ์ คลิก เพิ่มทุกคน เพิ่มทุกคน

ตั้งค่าวันหมดอายุสำหรับไฟล์ที่ถูกจำกัด

ผู้เขียนสามารถใช้กล่องโต้ตอบการตั้งค่าสิทธิ์เพื่อตั้งค่าวันหมดอายุของเนื้อหาได้ ตัวอย่างเช่น พัชระอาจตัดสินใจจำกัดการเข้าเอกสารนี้ของดวงรัตน์และปรีชาจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม และหลังจากนั้นสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารจะหมดอายุ

 1. บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิก สิทธิ์ แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน Word

 2. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอกสารนี้หมดอายุเมื่อ จากนั้นใส่ วันที่

  หลังจากที่สิทธิ์สำหรับเข้าถึงเอกสารของผู้ที่ได้รับอนุญาตหมดอายุลง เฉพาะผู้เขียนหรือผู้ที่มีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถเปิดเอกสารได้

อนุญาตให้ผู้ที่มีสิทธิ์เปลี่ยนหรืออ่านเนื้อหาสามารถพิมพ์เนื้อหาได้

ตามค่าเริ่มต้น ผู้ที่มีสิทธิ์ เปลี่ยน และ อ่าน เนื้อหาไม่สามารถพิมพ์เนื้อหาได้

 1. บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิก สิทธิ์ แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน Word

 2. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ที่มีสิทธิ์เปลี่ยนหรืออ่านเนื้อหาสามารถพิมพ์เนื้อหาได้

อนุญาตให้ผู้ที่มีสิทธิ์อ่านสามารถคัดลอกเนื้อหาได้

ตามค่าเริ่มต้น บุคคลที่มีสิทธิ์อ่านจะไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาได้

 1. บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิก สิทธิ์ แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน Word

 2. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ที่มีสิทธิ์อ่านสามารถคัดลอกเนื้อหาได้

อนุญาตให้สคริปต์เรียกใช้ไฟล์ที่ถูกจำกัด

ผู้เขียนสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้แมโคร Visual Basic ทำงานเมื่อเปิดเอกสาร และอนุญาตให้สคริปต์ AppleScript เข้าถึงข้อมูลในเอกสารที่ถูกจำกัดได้

 1. บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิก สิทธิ์ แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน Word

 2. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้าถึงเนื้อหาโดยทางโปรแกรม

ต้องมีการเชื่อมต่อเพื่อตรวจสอบสิทธิ์

ตามค่าเริ่มต้น บุคคลต้องรับรองความถูกต้องด้วยการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ AD RMS ในครั้งแรกที่พวกเขาเปิดเอกสารที่ถูกจำกัด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนให้พวกเขารับรองความถูกต้องทุกครั้งที่เปิดเอกสารที่ถูกจำกัดได้

 1. บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิก สิทธิ์ แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน Word

 2. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ต้องมีการเชื่อมต่อเพื่อตรวจสอบสิทธิ์

นำข้อจำกัดออก

 1. บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิกสิทธิ์ แล้วคลิก ไม่มีข้อจำกัด

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน Word

 2. ในกล่องโต้ตอบ คลิก นำข้อจำกัดออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการจำกัดการเข้าถึงด้วยการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

จำกัดสิทธิ์ในเนื้อหาของไฟล์

เปิดไฟล์ที่มีจำกัดสิทธิ์

เพิ่มข้อมูลประจำตัวเมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่มีจัดการสิทธิ์หรือข้อความ

รูปแบบไฟล์ที่ทำงานกับ IRM

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×