เกี่ยวกับการกำหนดโค้ดรูปแบบตัวเลข วันที่ และเวลาเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง ถ้ารูปแบบตัวเลขที่มีอยู่ภายในจะไม่พร้อมใช้งานเพื่อแสดงข้อมูลตามคุณต้อง คุณสามารถสร้างรูปแบบแบบกำหนดเอง

โค้ดรูปแบบ คุณสร้างรูปแบบตัวเลขกำหนดเองในแผ่นข้อมูลด้วยการระบุโค้ดรูปแบบที่อธิบายวิธีที่คุณต้องการแสดงตัวเลข วันที่ เวลา หรือข้อความ คุณสามารถระบุโค้ดรูปแบบได้ถึงสี่ส่วน ส่วนซึ่งถูกแยกด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) จะกำหนดรูปแบบของจำนวนบวก จำนวนลบ ค่าศูนย์ และข้อความ ในลำดับนั้น ถ้าคุณระบุแค่เพียงสองส่วน ส่วนแรกจะถูกใช้สำหรับจำนวนบวกและศูนย์ และส่วนที่สองจะถูกใช้สำหรับจำนวนลบ ถ้าคุณระบุส่วนเดียว จำนวนทั้งหมดจะใช้รูปแบบนั้น ถ้าคุณข้ามส่วน ให้รวมทั้งเครื่องหมายอัตภาค ณ จุดสิ้นสุดของส่วนนั้น

รหัสรูปแบบตัวเลข

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสตัวเลข วัน และเวลารูปแบบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×