เกี่ยวกับการกำหนดผลลัพธ์การค้นหาเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดวิธีนำเสนอผลลัพธ์ของระบบการค้นหาได้เอง

  • ค้นหาในตำแหน่งที่ถูกต้อง   

    ระบุแหล่งผลลัพธ์ที่ใช้ระบุแหล่งที่มาของผลลัพธ์

  • กำหนดลักษณะชนิดของผลลัพธ์ที่สำคัญ   

    สร้างสรรค์เทมเพลตการแสดงผลใน HTML และกฎชนิดผลลัพธ์ที่ควบคุมการใช้เทมเพลต

  • ได้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น    

    สร้างกฎคิวรีเพื่อเน้นผลลัพธ์ที่สำคัญ แสดงชุดผลลัพธ์ และปรับการจัดอันดับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูค้นหาใน SharePoint Server 2013 (TechNet)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×