เกี่ยวกับการกำหนดค่า Web Part สำหรับการปรับปรุง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Web Part สำหรับการปรับปรุงจะกรองผลลัพธ์การค้นหาที่มาจาก Web Part ผลลัพธ์การค้นหาให้อยู่ในประเภทต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำกัดผลลัพธ์การค้นหาให้แคบลงไปยังสิ่งที่ต้องการได้ คุณสามารถกำหนดค่าคุณสมบัติของ Web Part สำหรับการปรับปรุงได้ในบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part สำหรับการปรับปรุง คุณสมบัติเหล่านี้รวมถึงการตั้งค่าสำหรับสิ่งต่อไปนี้

 • ผลลัพธ์การค้นหาที่ Web Part จะกรองผลลัพธ์การค้นหา

 • ตัวคัดสรรที่จะใช้ใน Web Part สำหรับการปรับปรุง

 • ลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง และลักษณะการทำงานของ Web Part สำหรับการปรับปรุง

เมื่อต้องการเพิ่ม Web Part สำหรับการปรับปรุง

 1. ให้ตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้ที่กำลังดำเนินการกระบวนงานนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ออกแบบหรือไม่

 2. บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิก ตั้งค่า แล้วคลิก แก้ไขหน้า หน้าผลลัพธ์การค้นหาจะเปิดขึ้นในโหมดแก้ไข

 3. คลิก เพิ่ม Web Part

 4. ในกลุ่ม ประเภท ภายใต้ Ribbon ให้คลิก ค้นหา

 5. ในกลุ่ม ส่วน ภายใต้ Ribbon ให้คลิก การปรับปรุง

 6. คลิก เพิ่ม

เมื่อต้องการกำหนดค่าคุณสมบัติของ Web Part สำหรับการปรับปรุง

 1. ให้ตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้ที่กำลังดำเนินการกระบวนงานนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ออกแบบหรือไม่

 2. บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิก ตั้งค่า แล้วคลิก แก้ไขหน้า หน้าผลลัพธ์การค้นหาจะเปิดขึ้นในโหมดแก้ไข

 3. ใน Web Part การปรับปรุง ย้ายตัวชี้เมาส์ไปยังด้านขวาของชื่อเรื่องของ Web Part คลิกลูกศร นั้นแล้ว คลิกแก้ไข Web Part บนเมนู เปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part การปรับปรุงภายใต้ ribbon ที่ด้านบนขวาของหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×