เกี่ยวกับการกำหนดค่า Web Part ของกล่องการค้นหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Web Part กล่องค้นหาแสดงกล่องข้อความให้คนทั่วไปใช้หาข้อมูล ใช้บานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part กล่องค้นหา เพื่อระบุคุณสมบัติของ Web Part นี้ คุณสมบัติเหล่านี้รวมถึงการตั้งค่าสำหรับสิ่งต่อไปนี้

สิ่งสำคัญ: สำหรับSharePoint Online, Web Part ของกล่องค้นหาจะพร้อมใช้งานเฉพาะในแบบคลาสสิกSharePoint

 • หน้าผลลัพธ์การค้นหาที่จะส่งคิวรีที่ผู้ใช้พิมพ์ใน Web Part นี้

 • คำแนะนำคิวรี รวมถึงผลลัพธ์รายการโปรดส่วนบุคคล

 • ลิงก์ที่จะใช้สำหรับหน้าการกำหนดลักษณะการค้นหา และหน้าการค้นหาขั้นสูง

 • เทมเพลตการแสดงที่จะใช้

 • ลักษณะที่ปรากฏ

 • เค้าโครง

เมื่อต้องการเพิ่ม Web Part ของกล่องการค้นหา

 1. ให้ตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้ที่กำลังดำเนินการกระบวนงานนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ออกแบบหรือไม่

 2. บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิก ตั้งค่า แล้วคลิก แก้ไขหน้า หน้าผลลัพธ์การค้นหาจะเปิดขึ้นในโหมดแก้ไข

 3. คลิก เพิ่ม Web Part

 4. ในกลุ่ม ประเภท ภายใต้ Ribbon ให้คลิก ค้นหา

 5. ในกลุ่ม ส่วน ภายใต้ Ribbon ให้คลิก กล่องค้นหา

 6. คลิก เพิ่ม

เมื่อต้องการกำหนดค่าคุณสมบัติของ Web Part ของกล่องการค้นหา

 1. ให้ตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้ที่กำลังดำเนินการกระบวนงานนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ออกแบบหรือไม่

 2. บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิก ตั้งค่า แล้วคลิก แก้ไขหน้า หน้าผลลัพธ์การค้นหาจะเปิดขึ้นในโหมดแก้ไข

 3. ใน Web Part ของกล่องการค้นหา ให้ย้ายตัวชี้เมาส์ไปที่ด้านขวาของชื่อเรื่องของ Web Part คลิกลูกศร แล้วคลิก แก้ไข Web Part บนเมนู บานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part ของกล่องการค้นหาจะเปิดขึ้น ภายใต้ Ribbon ที่ด้านบนขวาของหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×