เกี่ยกับรูปวาดแบบอิสระและเส้นโค้ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมนู รูปร่างอัตโนมัติ บนแถบเครื่องมือ รูปวาด รวมประเภทของเครื่องมือไว้หลายประเภท ในประเภท เส้น คุณสามารถใช้เครื่องมือ เส้นโค้งการเขียน และ รูปแบบอิสระ เพื่อลากเส้น เส้นโค้ง และรูปร่างที่รวมทั้งเส้นและเส้นโค้ง

การเขียน

ทำให้วัตถุมีดูราวกับคุณวาดวัตถุด้วยปากกา รูปร่างที่ได้จะใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณวาดบนหน้าจอ

วัตถุที่วาดด้วยเครื่องมือการเขียน

รูปแบบอิสระ

สร้างรูปร่างแบบประณีตที่ไม่มีเส้นที่มีรอยหยักหรือการเปลี่ยนแปลงทิศทางมากนักเพิ่มเติม

วัตถุที่วาดด้วยเครื่องมือรูปแบบอิสระ

เส้นโค้ง

ช่วยคุณวาดเส้นโค้งด้วยการควบคุมและความเที่ยงตรงที่ดีขึ้น

วัตถุที่วาดด้วยเครื่องมือเส้นโค้ง


หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มรูปแบบอิสระและเส้นโค้งเช่นเดียวกับที่คุณสามารถทำได้ในรูปร่างอัตโนมัติอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มสีหรือลวดลาย เปลี่ยนลักษณะเส้น และพลิกหรือหมุน อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเพิ่มข้อความหรือแปลงรูปแบบอิสระหรือเส้นโค้งในรูปร่างอัตโนมัติอื่นได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มรูปแบบอิสระ หรือเขียน

เพิ่มเส้นโค้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×