เกิดอะไรขึ้นกับปุ่ม Microsoft Office

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การออกแบบใหม่ใน Microsoft Office 2010 ที่มีแท็บไฟล์แทนที่Microsoft Office ปุ่ม รูปปุ่ม ที่รวมอยู่ในการวางจำหน่ายระบบ Microsoft Office 2007 ในโปรแกรมต่อไปนี้: Word, Excel, PowerPoint, Access และ Outlook (ในการสร้างและอ่าน windows)

ปุ่มและแท็บแทนเมนูไฟล์ ที่มี ในบางโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 และ ใน Microsoft Office 2003 และเวอร์ชันก่อนหน้า

ปุ่ม Microsoft Office และแท็บ แฟ้ม จะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปที่เดียวกันแต่จะมีลักษณะแตกต่างกัน

ลูกศรชี้ไปที่แท็บแฟ้มใน Word

เมื่อคุณคลิกที่แท็บไฟล์คุณเห็นคำสั่งพื้นฐานเดียวกันกับที่พร้อมใช้งานหลัง จากคุณคลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม หรือ บนเมนูไฟล์ ในบางโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 และ ใน Microsoft Office 2003 และเวอร์ชันก่อนหน้า คำสั่งพื้นฐานเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเปิดบันทึก และพิมพ์ คำสั่งบางอย่าง เช่นที่นำเข้า ได้ถูกย้ายไปยัง ribbon

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บไฟล์ดูเกิดอะไรขึ้น และซึ่งเป็นมุมมอง Backstage ได้อย่างไร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×