เกิดอะไรขึ้นกับตัวช่วยสร้าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากวางจำหน่ายของ Microsoft Office 2003 ตัวช่วยสร้าง เช่นตัวช่วยสร้างการบันทึกและตัวช่วยสร้างประวัติย่อใน Microsoft Word 2007 และ 2010 และตัวช่วยสร้างแผนภูมิใน Microsoft Excel 2007 และ 2010 ถูกแทนที่ด้วยเทมเพลที่พร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ Microsoft Office.com

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดูเทมเพลตใน Word และ Excel

ใน Word 2010

ใน Word 2007

ใน Excel 2010

ใน Excel 2007

ดูเทมเพลตใน Word และ Excel

ใน Word 2010

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก สร้าง

 3. ภายใต้เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน คลิกต้นแบบคุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า

ใน Word 2007

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม

 2. คลิก สร้าง

 3. ภายใต้เทมเพลต คลิกแม่แบบคุณต้องการใช้

หมายเหตุ: ในระหว่างการวางจำหน่าย Office 2007 เว็บไซต์ Office.com มีชื่อว่า Microsoft Office Online

ด้านบนของหน้า

ใน Excel 2010

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก สร้าง

 3. ภายใต้เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน คลิกแม่แบบคุณต้องการใช้

ด้านบนของหน้า

ใน Excel 2007

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม

 2. คลิก สร้าง

 3. ภายใต้เทมเพลต คลิกแม่แบบคุณต้องการใช้

หมายเหตุ: ในระหว่างการวางจำหน่าย Office 2007 เว็บไซต์ Office.com มีชื่อว่า Microsoft Office Online

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×