เกิดอะไรขึ้นกับความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ขออภัย ฟีเจอร์และบริการความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษถูกปิดใช้งานแล้ว และไม่มีให้ใช้งานอีกต่อไป เนื่องจากมีปริมาณการใช้งานน้อย

แล้วตอนนี้ฉันจะเห็นอะไรเมื่อบริการถูกปิดใช้งานแล้ว

ถ้าก่อนหน้านี้คุณใช้บริการและคุณพยายามใช้บริการอีกครั้ง บานหน้าต่างงาน ค้นคว้า จะแสดง "ไม่สามารถค้นหาบริการได้เนื่องจากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โปรดเชื่อมต่อและลองอีกครั้ง" แม้ว่าคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตาม

ถ้าคุณไม่เคยใช้บริการมาก่อน บริการความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษจะไม่แสดงรายการเป็นบริการที่มีให้เพิ่มจาก ตัวเลือกการค้นคว้า ในบานหน้าต่างงาน ค้นคว้า

เอาบริการออก ถ้าคุณเคยใช้มาก่อนหน้านี้

ถ้าคุณเคยใช้บริการความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษมาก่อนหน้านี้ คุณจะยังคงเห็นบริการอยู่ แต่เมื่อคุณพยายามจะใช้บริการนั้น คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงาน ค้นคว้า สำหรับวิธีเอาบริการออก มีดังนี้

  1. คลิก รีวิว > ค้นคว้า เพื่อเปิดบานหน้าต่างงาน ค้นคว้า

  2. ในบานหน้าต่างงาน ค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

    บานหน้าต่างงานการค้นคว้า ที่มีตัวเลือกการค้นคว้า ถูกเลือกเอาไว้

  3. คลิกกล่อง ความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ เพื่อยกเลิกการเลือกบริการ และคลิก ตกลง

    ตัวเลือกการค้นคว้า ที่มี ความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ ถูกเลือกเอาไว้

  4. คลิก ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการเอาบริการออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×