เกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลของฉันและการเข้าถึงเมื่อแผนการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจของฉันสิ้นสุดลง

ถ้าการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะเพราะหมดอายุ หรือเป็นเพราะคุณตัดสินใจยกเลิก การเข้าถึง Office 365 บริการ แอปพลิเคชัน และข้อมูลลูกค้า จะต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอนก่อนที่การสมัครใช้งานจะถูกปิดใช้งานหรือ ถูกยกเลิกการเตรียมใช้งาน ถ้าคุณทราบเกี่ยวกับความคืบหน้านี้ คุณจะสามารถเปลี่ยนการสมัครใช้งานของคุณกลับไปเป็นสถานะใช้งานอยู่ก่อนที่จะหมดระยะเวลาผ่อนผันได้ดียิ่งขึ้น หรือถ้าคุณกำลังจะเลิกใช้ Office 365 ให้สำรองข้อมูลของคุณก่อนที่ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกลบอย่างถาวร

Office 365 สำหรับธุรกิจ: วงจรชีวิตของการสมัครใช้งาน

กราฟิกต่อไปนี้จะแสดงสิ่งที่คุณจะเห็นเมื่อการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจ ที่มีการชำระเงินหมดอายุลง

กราฟิกแสดงช่วงเวลา 3 ระยะ เมื่อการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจหมดอายุลง: หมดอายุแล้ว ปิดใช้งานแล้ว และยกเลิกการเตรียมใช้งานแล้ว

หมายเหตุ: "ข้อมูลลูกค้า" คืออะไร ข้อมูลลูกค้า ตามที่ระบุไว้ใน ข้อตกลงการใช้บริการออนไลน์ของ Microsoft จะหมายถึงข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อความ เสียง หรือไฟล์รูปภาพทั้งหมดที่ส่งให้กับ Microsoft โดยลูกค้า หรือส่งในนามของลูกค้าผ่านทางการใช้บริการ Office 365 ของลูกค้า เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลของลูกค้าโดย Office 365 ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งานพอร์ทัลความเชื่อถือของบริการ Microsoft

ในบทความนี้:

ฉันจะมีตัวเลือกอะไรบ้าง ถ้าการสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ

ฉันจะมีตัวเลือกอะไรบ้าง ถ้าการสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ

ฉันจะมีตัวเลือกอะไรบ้าง ถ้าการสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่การสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันยกเลิกการสมัครใช้งาน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการสมัครใช้งานของฉันถูกปิดใช้งานในระหว่างระยะเวลาการสมัครใช้งาน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวอร์ชันทดลองใช้ของฉันสิ้นสุดลง

ฉันจะมีตัวเลือกอะไรบ้าง ถ้าการสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ

ในขณะที่การสมัครใช้งานถูกเปิดใช้งานอยู่ คุณและผู้ใช้ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ บริการของ Office 365 เช่น อีเมลและ OneDrive for Business และแอปพลิเคชัน Office ในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 คุณจะได้รับชุดการแจ้งเตือนทางอีเมลและใน ศูนย์การจัดการ Office 365 เมื่อการสมัครใช้งานของคุณใกล้ถึงวันหมดอายุ

ก่อนที่การสมัครใช้งานจะถึงวันหมดอายุจริงๆ คุณจะมีตัวเลือกสองสามตัวเลือก:

 • ต่ออายุการสมัครใช้งาน   

  • ถ้าคุณเปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อต่ออายุ การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติตามวันที่สำหรับการต่ออายุอัตโนมัติของการสมัครใช้งานของคุณ และคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับระยะเวลาเป็นรายปีหรือรายเดือนเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับความถี่ในการชำระเงินปัจจุบันของคุณ ถ้าคุณปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถเปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติอีกครั้งได้ตลอดเวลา

  • ถ้าคุณเป็นลูกค้า Open Volume Licensing ที่มีการสมัครใช้งานหนึ่งปีแบบชำระเงินล่วงหน้า ให้ติดต่อคู่ค้าของคุณเพื่อสั่งซื้อคีย์ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับการต่ออายุ คุณจะได้รับคำแนะนำทางอีเมลเพื่อเปิดใช้งานคีย์ของคุณใน Volume Licensing Service Center เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีค้นหาคู่ค้าใหม่ หรือคู่ค้าที่คุณเคยร่วมงานด้วยในอดีต ให้ดูที่ ค้นหาคู่ค้าหรือผู้จำหน่าย Office 365 ของคุณ

  • ถ้าคุณมี Office 365 Business ดู ต่ออายุ Office 365 สำหรับธุรกิจ

 • ปล่อยให้การสมัครใช้งานหมดอายุ   

  • ถ้าคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือใบแจ้งหนี้ และคุณไม่ต้องการต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณ ให้ปิดการต่ออายุอัตโนมัติ การสมัครใช้งานของคุณจะหมดอายุในวันหมดอายุที่ระบุไว้ และคุณสามารถละเว้นการแจ้งให้ทราบทางอีเมลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  • ถ้าคุณเป็นเปิดลูกค้า Open Volume Licensing ที่ทำงานกับคู่ค้า คุณสามารถปล่อยให้การสมัครใช้งานของคุณหมดอายุด้วยการไม่ต้องดำเนินการใดๆ

  • ถ้าคุณเป็นลูกค้า Office 365 Small Business Premium และคุณชำระเงินล่วงหน้าสำหรับ Office 365 และเปิดใช้งานด้วยคีย์ผลิตภัณฑ์ คุณสามารถปล่อยให้การสมัครใช้งานของคุณหมดอายุด้วยการไม่ดำเนินการต่ออายุได้

 • ยกเลิกก่อนที่การสมัครใช้งานจะหมดอายุ      สำหรับรายละเอียด ให้ดู ยกเลิก Office 365 สำหรับธุรกิจ

เคล็ดลับ: คุณสามารถดูวันที่ต่ออายุอัตโนมัติของการสมัครใช้งานของคุณได้ที่หน้าการสมัครใช้งาน ใน ศูนย์การจัดการ Office 365 สกรีนช็อตแสดงการสมัรใช้งานที่ใช้งานอยู่ที่มีการต่ออายุอัตโนมัติเปิดอยู่ วันที่ในการต่ออายุอัตโนมัติถูกแสดงไว้

ฉันจะมีตัวเลือกอะไรบ้าง ถ้าการสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ

ในขณะที่การสมัครใช้งานถูกเปิดใช้งานอยู่ คุณและผู้ใช้ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ บริการของ Office 365 เช่น อีเมลและ OneDrive for Business และแอปพลิเคชัน Office ในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 คุณจะได้รับชุดการแจ้งเตือนทางอีเมลและใน ศูนย์การจัดการ Office 365 เมื่อการสมัครใช้งานของคุณใกล้ถึงวันหมดอายุ

ก่อนที่การสมัครใช้งานจะถึงวันหมดอายุจริงๆ คุณจะมีตัวเลือกสองสามตัวเลือก:

 • ต่ออายุการสมัครใช้งาน   

  • ถ้าคุณเปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อต่ออายุ การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติตามวันที่สำหรับการต่ออายุอัตโนมัติของการสมัครใช้งานของคุณ และคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับระยะเวลาเป็นรายปีหรือรายเดือนเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับความถี่ในการชำระเงินปัจจุบันของคุณ ถ้าคุณปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถเปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติอีกครั้งได้ตลอดเวลา

  • ถ้าคุณเป็นลูกค้า Open Volume Licensing ที่มีการสมัครใช้งานหนึ่งปีแบบชำระเงินล่วงหน้า ให้ติดต่อคู่ค้าของคุณเพื่อสั่งซื้อคีย์ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับการต่ออายุ คุณจะได้รับคำแนะนำทางอีเมลเพื่อเปิดใช้งานคีย์ของคุณใน Volume Licensing Service Center เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีค้นหาคู่ค้าใหม่ หรือคู่ค้าที่คุณเคยร่วมงานด้วยในอดีต ให้ดูที่ ค้นหาคู่ค้าหรือผู้จำหน่าย Office 365 ของคุณ

  • ถ้าคุณมี Office 365 Business ดู ต่ออายุ Office 365 สำหรับธุรกิจ

 • ปล่อยให้การสมัครใช้งานหมดอายุ   

  • ถ้าคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือใบแจ้งหนี้ และคุณไม่ต้องการต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณ ให้ปิดการต่ออายุอัตโนมัติ การสมัครใช้งานของคุณจะหมดอายุในวันหมดอายุที่ระบุไว้ และคุณสามารถละเว้นการแจ้งให้ทราบทางอีเมลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  • ถ้าคุณเป็นเปิดลูกค้า Open Volume Licensing ที่ทำงานกับคู่ค้า คุณสามารถปล่อยให้การสมัครใช้งานของคุณหมดอายุด้วยการไม่ต้องดำเนินการใดๆ

  • ถ้าคุณเป็นลูกค้า Office 365 Small Business Premium และคุณชำระเงินล่วงหน้าสำหรับ Office 365 และเปิดใช้งานด้วยคีย์ผลิตภัณฑ์ คุณสามารถปล่อยให้การสมัครใช้งานของคุณหมดอายุด้วยการไม่ดำเนินการต่ออายุได้

 • ยกเลิกก่อนที่การสมัครใช้งานจะหมดอายุ      สำหรับรายละเอียด ให้ดู ยกเลิก Office 365 สำหรับธุรกิจ

เคล็ดลับ: คุณสามารถดูวันที่ต่ออายุอัตโนมัติของการสมัครใช้งานของคุณได้ที่หน้าการสมัครใช้งาน ใน ศูนย์การจัดการ Office 365 สกรีนช็อตแสดงการสมัรใช้งานที่ใช้งานอยู่ที่มีการต่ออายุอัตโนมัติเปิดอยู่ วันที่ในการต่ออายุอัตโนมัติถูกแสดงไว้

ฉันจะมีตัวเลือกอะไรบ้าง ถ้าการสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ

ในขณะที่การสมัครใช้งานถูกเปิดใช้งานอยู่ คุณและผู้ใช้ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ บริการของ Office 365 เช่น อีเมลและ OneDrive for Business และแอปพลิเคชัน Office ในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 คุณจะได้รับชุดการแจ้งเตือนทางอีเมลและใน ศูนย์การจัดการ Office 365 เมื่อการสมัครใช้งานของคุณใกล้ถึงวันหมดอายุ

ก่อนที่การสมัครใช้งานจะถึงวันหมดอายุจริงๆ คุณจะมีตัวเลือกสองสามตัวเลือก:

 • ต่ออายุการสมัครใช้งาน      ถ้าคุณเปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อต่ออายุ การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติตามวันที่สำหรับการต่ออายุอัตโนมัติของการสมัครใช้งานของคุณ และคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับระยะเวลาเป็นรายปีหรือรายเดือนเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับความถี่ในการชำระเงินปัจจุบันของคุณ ถ้าคุณปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถเปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติได้ตลอดเวลา

 • ปล่อยให้การสมัครใช้งานหมดอายุ      ถ้าคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือใบแจ้งหนี้ และคุณไม่ต้องการต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณ ให้ปิดการต่ออายุอัตโนมัติ การสมัครใช้งานของคุณจะหมดอายุในวันหมดอายุที่ระบุไว้ และคุณสามารถละเว้นการแจ้งให้ทราบทางอีเมลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนที่การสมัครใช้งานจะหมดอายุ      สำหรับรายละเอียด ให้ดู ยกเลิก Office 365 สำหรับธุรกิจ

เคล็ดลับ: คุณสามารถดูวันที่ต่ออายุอัตโนมัติของการสมัครใช้งานของคุณบนหน้าการสมัครใช้งาน ใน ศูนย์การจัดการ Office 365 สกรีนช็อตแสดงการสมัรใช้งานที่ใช้งานอยู่ที่มีการต่ออายุอัตโนมัติเปิดอยู่ วันที่ในการต่ออายุอัตโนมัติถูกแสดงไว้

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่การสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ

ถ้าคุณปล่อยให้การสมัครใช้งานของคุณหมดอายุ การสมัครใช้งานของคุณจะผ่านระยะต่างๆ หลายระยะก่อนที่จะถูกลบอย่างถาวร ในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 กระบวนการเหล่านี้จะทำให้คุณมีเวลาเปิดใช้งานใหม่ ถ้าคุณต้องการใช้บริการต่อไป หรือสำรองข้อมูลของคุณ ถ้าคุณตัดสินใจว่าจะไม่ใช้การสมัครใช้งานอีกต่อไป

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังเมื่อการสมัครใช้งานของคุณอยู่ในระยะต่างๆ

สถานะ:    ช่วงเวลาผ่อนผัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้น:      สถานะหมดอายุจะคงอยู่เป็นเวลา 30 วันสำหรับการสมัครใช้งานส่วนใหญ่ รวมถึง การสมัครใช้งานที่สั่งซื้อผ่าน Microsoft Open ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ สำหรับผลิตภัณฑ์ Volume Licensing ยกเว้น Microsoft Open ที่สถานะหมดอายุจะคงอยู่เป็นเวลา 90 วัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้น:      สถานะหมดอายุจะคงอยู่เป็นเวลา 30 วันสำหรับการสมัครใช้งานส่วนใหญ่ รวมถึง การสมัครใช้งานที่สั่งซื้อผ่าน Microsoft Open ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ สำหรับผลิตภัณฑ์ Volume Licensing ยกเว้น Microsoft Open ที่สถานะหมดอายุจะคงอยู่เป็นเวลา 90 วัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้น:      สถานะหมดอายุคือ 30 วันในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่

ในสถานะนี้ ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงพอร์ทัล Office 365, แอปพลิเคชัน Office และบริการ เช่น อีเมลและ SharePoint Online ได้ตามปกติ

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณยังคงสามารถเข้าถึง ศูนย์การจัดการ Office 365 ได้ ไม่ต้องกังวล ผู้ดูแลการเรียกเก็บเงินหรือผู้ดูแลระบบส่วนกลางสามารถ เปิดใช้งานการสมัครใช้งานอีกครั้ง และยังคงใช้ Office 365 ต่อไปได้ ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานอีกครั้ง อย่าลืม สำรองข้อมูลของคุณ

สถานะ:    ปิดใช้งาน

สิ่งที่จะเกิดขึ้น:      ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานการสมัครใช้งานของคุณอีกครั้งเมื่ออยู่ในสถานะหมดอายุ การสมัครใช้งานจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสถานะถูกปิดใช้งาน ซึ่งจะคงอยู่เป็นเวลา 90 วันสำหรับการสมัครใช้งานส่วนใหญ่ ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ สำหรับผลิตภัณฑ์ Volume Licensing สถานะปิดใช้งานกินเวลา 30 วัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้น:      ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานการสมัครใช้งานของคุณอีกครั้งเมื่ออยู่ในสถานะหมดอายุ การสมัครใช้งานจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสถานะถูกปิดใช้งาน ซึ่งจะคงอยู่เป็นเวลา 90 วันสำหรับการสมัครใช้งานส่วนใหญ่ ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ สำหรับผลิตภัณฑ์ Volume Licensing สถานะปิดใช้งานกินเวลา 30 วัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้น:      ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานการสมัครใช้งานของคุณอีกครั้งเมื่ออยู่ในสถานะหมดอายุ การสมัครใช้งานจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสถานะถูกปิดใช้งาน ซึ่งสำหรับการสมัครใช้งานส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาอยู่ที่ 90 วันในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่

ในขั้นตอนนี้ ความสามารถในการเข้าถึงของคุณจะลดลงอย่างมาก ผู้ใช้ของคุณจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้หรือเข้าถึงบริการ Office 365 เช่น อีเมล หรือ SharePoint Online ได้ และท้ายที่สุด แอปพลิเคชัน Office จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดอ่านอย่างเดียวและถูกลดฟังก์ชันการทำงาน และแสดง ข้อความแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน ผู้ดูแลระบบยังสามารถลงชื่อเข้าใช้และเข้าถึง ศูนย์การจัดการ Office 365 ได้ แต่ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ และผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะสามารถใช้ข้อมูล Office 365 ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด, อีเมล และไฟล์บนไซต์ทีมได้

ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถเปิดใช้งานการสมัครใช้งานอีกครั้ง และใช้งาน Office 365 ที่มีข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าได้ต่อไป ถ้าคุณเลือกที่จะไม่เปิดใช้งานอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้สำรองข้อมูลของคุณแล้ว

ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถเปิดใช้งานการสมัครใช้งานอีกครั้ง และใช้งาน Office 365 ที่มีข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าได้ต่อไป ถ้าคุณเลือกที่จะไม่เปิดใช้งานอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้สำรองข้อมูลของคุณแล้ว

ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถเปิดใช้งานการสมัครใช้งานอีกครั้ง และใช้งาน Office 365 ที่มีข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าได้ต่อไป ถ้าคุณเลือกที่จะไม่เปิดใช้งานอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้สำรองข้อมูลของคุณแล้ว

สถานะ:    ยกเลิกการเตรียมใช้งานแล้ว

สิ่งที่จะเกิดขึ้น:      ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานการสมัครใช้งานของคุณอีกครั้งเมื่ออยู่ในช่วงเวลาผ่อนผันหรือช่วงเวลาถูกปิดใช้งาน การสมัครใช้งานจะถูกยกเลิกการเตรียมใช้งาน

ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ หรือแอปพลิเคชัน Office ที่มาพร้อมกับการสมัครใช้งานนี้ได้อีกต่อไป ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด ตั้งแต่ข้อมูลผู้ใช้จนถึงเอกสารและอีเมลจะถูกลบโดยถาวรและจะไม่สามารถกู้คืนได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

เมื่อมาถึงจุดนี้ คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานการสมัครใช้งานอีกครั้งได้ อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน คุณยังคงสามารถเข้าถึง ศูนย์การจัดการ Office 365 เพื่อจัดการการสมัครใช้งานอื่นๆ หรือซื้อการสมัครใช้งานใหม่ที่ตรงตามความต้องการของธุรกิจของคุณ

หมายเหตุ: การเพิ่มการสมัครใช้งานใหม่ของชนิดเดียวกันที่ถูกยกเลิกการเตรียมใช้งานจะไม่คืนค่าข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการสมัครใช้งานที่ถูกยกเลิกการเตรียมใช้งาน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันยกเลิกการสมัครใช้งาน

คำเตือน: ถ้าคุณยกเลิกก่อนวันที่สิ้นสุดระยะเวลาของคุณ คุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนกำหนด

ถ้าคุณยกเลิกการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณก่อนวันที่สิ้นสุดระยะเวลา การสมัครใช้งานของคุณจะข้ามสถานะหมดอายุ และเปลี่ยนไปเป็นสถานะถูกปิดใช้งานโดยตรง ซึ่งมีระยะเวลา 90 วันสำหรับการสมัครใช้งานส่วนใหญ่และในหลายๆ ประเทศและภูมิภาค เราขอแนะนำให้สำรองข้อมูลของคุณก่อนที่จะยกเลิก แต่ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณยังคงสามารถเข้าถึงและสำรองข้อมูลสำหรับองค์กรของคุณเมื่ออยู่ในระยะถูกปิดใช้งานได้ ข้อมูลลูกค้าที่คุณปล่อยทิ้งไว้อาจถูกลบเมื่อครบ 90 วัน และจะถูกลบภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วันหลังการยกเลิก

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณและผู้ใช้ของคุณสามารถคาดหวังเมื่อคุณยกเลิกการสมัครใช้งาน

 • การเข้าถึงสำหรับผู้ดูแลระบบ      ผู้ดูแลระบบสามารถลงชื่อเข้าใช้และเข้าถึง ศูนย์การจัดการ Office 365 และซื้อการสมัครใช้งาน Office 365 อื่นๆ ตามที่ต้องการ ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน คุณมีเวลา 90 วันเพื่อ เปิดใช้งานการสมัครใช้งานอีกครั้ง โดยที่ข้อมูลทั้งหมดของคุณยังคงอยู่

 • การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้      ผู้ใช้ของคุณจะไม่สามารถใช้บริการ Office 365 เช่น OneDrive for Business หรือเข้าถึงข้อมูลลูกค้าเช่น อีเมลหรือเอกสารบนทีมไซต์ แอปพลิเคชัน Office เช่น Word และ Excel จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดอ่านอย่างเดียว โหมดฟังก์ชันการทำงานจะลดลงและจะแสดง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธียกเลิก ให้ดูที่ ยกเลิกการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ

สำคัญ:   ถ้าคุณต้องการลบข้อมูลการสมัครใช้งานของคุณก่อนที่จะสิ้นสุดช่วงเวลาปิดใช้งานตามปกติ คุณสามารถร้องขอการยกเลิกด่วนได้ เมื่อคุณร้องขอการยกเลิกด่วน ข้อมูลการสมัครใช้งานของคุณจะถูกลบภายใน 3 วันนับตั้งแต่การยกเลิก เมื่อต้องการใช้การยกเลิกด่วน ให้ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

สำคัญ:    ถ้าคุณต้องการลบข้อมูลการสมัครใช้งานของคุณก่อนที่จะสิ้นสุดช่วงเวลาปิดใช้งานตามปกติ คุณสามารถร้องขอการยกเลิกด่วนได้ เมื่อคุณร้องขอการยกเลิกด่วน ข้อมูลการสมัครใช้งานของคุณจะถูกลบภายใน 3 วันนับตั้งแต่การยกเลิก เมื่อต้องการใช้การยกเลิกด่วน ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.

สำคัญ:    ถ้าคุณต้องการลบข้อมูลการสมัครใช้งานของคุณก่อนที่จะสิ้นสุดช่วงเวลาปิดใช้งานตามปกติ คุณสามารถร้องขอการลดสิทธิ์แก่ผู้ใช้ด่วนได้ เมื่อคุณร้องขอการลดสิทธิ์แก่ผู้ใช้ด่วน ข้อมูลการสมัครใช้งานของคุณจะถูกลบภายใน 3 วันนับตั้งแต่การยกเลิก เมื่อต้องการใช้การลดสิทธิ์แก่ผู้ใช้ด่วน ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ 21Vianet.

จะเกิดอะไรขึ้นกับการสมัครใช้งานถ้าฉันไม่ได้ชำระเงิน

ถ้าคุณชำระเงินด้วยเช็คหรือโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วคุณยังไม่ได้ชำระเงิน สถานะการสมัครใช้งานของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นหมดอายุโดยตรง และคุณจะเห็นข้อความหมดอายุเนื่องจากไม่ได้ชำระเงินอยู่บนหน้าสมัครใช้งาน นอกจากนี้คุณจะเห็นยังไม่ได้รับการชำระเงินภายใต้บิลของฉัน

ถ้าคุณชำระเงินด้วยเช็คหรือโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วคุณยังไม่ได้ชำระเงิน สถานะการสมัครใช้งานของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นหมดอายุโดยตรง และคุณจะเห็นข้อความหมดอายุเนื่องจากไม่ได้ชำระเงินอยู่บนหน้าสมัครใช้งาน นอกจากนี้คุณจะเห็นยังไม่ได้รับการชำระเงินภายใต้บิลของฉัน

ถ้าคุณชำระเงินด้วยเช็คหรือโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วคุณยังไม่ได้ชำระเงิน สถานะการสมัครใช้งานของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นหมดอายุโดยตรง และคุณจะเห็นข้อความหมดอายุเนื่องจากไม่ได้ชำระเงินอยู่บนหน้าสมัครใช้งาน นอกจากนี้คุณจะเห็นยังไม่ได้รับการชำระเงินภายใต้บิลของฉัน

ถ้าเราไม่ได้รับการชำระเงินภายใน 30 วัน (ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่) การสมัครใช้งานของคุณจะถูกปิดใช้งาน และผู้ใช้จะสูญเสียการเข้าถึงบริการ Office 365 เช่น อีเมลและ SharePoint Online แอปพลิเคชัน Office จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดอ่านอย่างเดียว โหมดฟังก์ชันการทำงานจะลดลงและจะแสดง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการขัดข้องของบริการ ให้ทำตามคำแนะนำการชำระเงินบนใบแจ้งหนี้ของคุณ เมื่อเราได้รับการชำระเงินจากคุณแล้ว การสมัครใช้งานของคุณจะกลับคืนสู่สถานะใช้งานอยู่

หมายเหตุ   ถ้าคุณชำระเงินตามใบแจ้งหนี้เป็นเวลา 5 วันมาแล้ว แต่ยังเห็นข้อความ หมดอายุเนื่องจากไม่ได้ชำระเงิน โปรด ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หมายเหตุ    ถ้าคุณชำระเงินตามใบแจ้งหนี้เป็นเวลา 5 วันมาแล้ว แต่ยังเห็นข้อความ หมดอายุเนื่องจากไม่ได้ชำระเงิน โปรด ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หมายเหตุ    ถ้าคุณชำระเงินตามใบแจ้งหนี้เป็นเวลา 5 วันมาแล้ว แต่ยังเห็นข้อความ หมดอายุเนื่องจากไม่ได้ชำระเงิน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Vianet21

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการทดลองใช้งานของฉันสิ้นสุดลง

เมื่อ Office 365 สำหรับธุรกิจ เวอร์ชันทดลองใช้ของคุณสิ้นสุดลง คุณจะไม่สามารถใช้ Office 365 แบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้อีกต่อไป โดยคุณมีตัวเลือกสองสามอย่าง:

 • ซื้อ Office 365      เมื่อเงอร์ชันทดลองใช้ของคุณหมดอายุ จะย้ายไปยังช่วงผ่อนผัน ทำให้คุณมีเวลาอีก 30 วัน (สำหรับเวอร์ชันทดลองใช้ส่วนใหญ่ ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่) ในการสั่งซื้อ Office 365

  เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการแปลงเวอร์ชันทดลองใช้ของคุณให้เป็นการสมัครใช้งานแบบชำระเงิน ให้ดู ซื้อเวอร์ชันทดลองใช้ของ Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ

  เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการแปลงเวอร์ชันทดลองใช้ของคุณให้เป็นการสมัครใช้งานแบบชำระเงิน ให้ดู ซื้อเวอร์ชันทดลองใช้ของ Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ

  เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการแปลงเวอร์ชันทดลองใช้ของคุณให้เป็นการสมัครใช้งานแบบชำระเงิน ให้ดู ซื้อหรือทดลองใช้การสมัครใช้งานOffice 365 ที่ดำเนินการโดย 21Vianet

 • ขยายการทดลองใช้ของคุณ      ต้องการเวลามากกว่านี้เพื่อประเมิน Office 365 ใช่ไหม ในบางกรณี คุณอาจสามารถขยายการทดลองใช้ของคุณได้

 • ยกเลิกการทดลองใช้หรือปล่อยให้หมดอายุ      ถ้าคุณตัดสินใจไม่ซื้อ Office 365 คุณสามารถปล่อยให้การทดลองใช้หมดอายุหรือยกเลิกได้ โปรดอย่าลืมสำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ หลังจากหมดช่วงเวลาผ่อนผัน 30 วันไม่นาน ข้อมูลบัญชีผู้ใช้เวอร์ชันทดลองใช้ของคุณและข้อมูลจะถูกลบอย่างถาวร

หมายเหตุ: ข้อมูลในหน้านี้จะนำไปใช้กับ ประกาศเกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงและการปฏิเสธความรับผิดชอบของไมโครซอฟท์ กลับไปที่ไซต์นี้เป็นระยะเพื่อตรวจทานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

รับการสนับสนุน

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ดูเพิ่มเติม

การเรียกเก็บเงินของ Office 365 สำหรับธุรกิจ - วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×