เกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลของฉันและการเข้าถึงเมื่อแผนการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจของฉันสิ้นสุดลง

ถ้าการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะเพราะหมดอายุ หรือเป็นเพราะคุณตัดสินใจยกเลิก การเข้าถึง Office 365 บริการ แอปพลิเคชัน และข้อมูลลูกค้า จะต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอนก่อนที่การสมัครใช้งานจะถูกปิดใช้งานหรือ ถูกยกเลิกการเตรียมใช้งาน ถ้าคุณทราบเกี่ยวกับความคืบหน้านี้ คุณจะสามารถเปลี่ยนการสมัครใช้งานของคุณกลับไปเป็นสถานะใช้งานอยู่ก่อนที่จะหมดระยะเวลาผ่อนผันได้ดียิ่งขึ้น หรือถ้าคุณกำลังจะเลิกใช้ Office 365 ให้สำรองข้อมูลของคุณก่อนที่ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกลบอย่างถาวร

Office 365 สำหรับธุรกิจ: วงจรชีวิตของการสมัครใช้งาน

กราฟิกต่อไปนี้จะแสดงสิ่งที่คุณจะเห็นเมื่อการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจ ที่มีการชำระเงินหมดอายุลง

กราฟิกแสดงช่วงเวลา 3 ระยะ เมื่อการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจหมดอายุลง: หมดอายุแล้ว ปิดใช้งานแล้ว และยกเลิกการเตรียมใช้งานแล้ว

หมายเหตุ: "ข้อมูลลูกค้า" คืออะไร ข้อมูลลูกค้า ตามที่ระบุไว้ใน ข้อตกลงการใช้บริการออนไลน์ของ Microsoft จะหมายถึงข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อความ เสียง หรือไฟล์รูปภาพทั้งหมดที่ส่งให้กับ Microsoft โดยลูกค้า หรือส่งในนามของลูกค้าผ่านทางการใช้บริการ Office 365 ของลูกค้า เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลของลูกค้าโดย Office 365 ให้ดูที่ ศูนย์ความเชื่อถือ Microsoft Online Services

ในบทความนี้:

ฉันจะมีตัวเลือกอะไรบ้าง ถ้าการสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ

ฉันจะมีตัวเลือกอะไรบ้าง ถ้าการสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ

ฉันจะมีตัวเลือกอะไรบ้าง ถ้าการสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่การสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันยกเลิกการสมัครใช้งาน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการสมัครใช้งานของฉันถูกปิดใช้งานในระหว่างระยะเวลาการสมัครใช้งาน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวอร์ชันทดลองใช้ของฉันสิ้นสุดลง

ฉันจะมีตัวเลือกอะไรบ้าง ถ้าการสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ

ในขณะที่การสมัครใช้งานถูกเปิดใช้งานอยู่ คุณและผู้ใช้ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ บริการของ Office 365 เช่น อีเมลและ OneDrive for Business และแอปพลิเคชัน Office ในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 คุณจะได้รับชุดการแจ้งเตือนทางอีเมลและใน ศูนย์การจัดการ Office 365 เมื่อการสมัครใช้งานของคุณใกล้ถึงวันหมดอายุ

ก่อนที่การสมัครใช้งานจะถึงวันหมดอายุจริงๆ คุณจะมีตัวเลือกสองสามตัวเลือก:

 • ต่ออายุการสมัครใช้งาน   

  • ถ้าคุณเปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อต่ออายุ การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติตามวันที่สำหรับการต่ออายุอัตโนมัติของการสมัครใช้งานของคุณ และคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับระยะเวลาเป็นรายปีหรือรายเดือนเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับความถี่ในการชำระเงินปัจจุบันของคุณ ถ้าคุณปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถเปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติอีกครั้งได้ตลอดเวลา

  • ถ้าคุณเป็นลูกค้า Open Volume Licensing ที่มีการสมัครใช้งานหนึ่งปีแบบชำระเงินล่วงหน้า ให้ติดต่อคู่ค้าของคุณเพื่อสั่งซื้อคีย์ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับการต่ออายุ คุณจะได้รับคำแนะนำทางอีเมลเพื่อเปิดใช้งานคีย์ของคุณใน Volume Licensing Service Center เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีค้นหาคู่ค้าใหม่ หรือคู่ค้าที่คุณเคยร่วมงานด้วยในอดีต ให้ดูที่ ค้นหาคู่ค้าหรือผู้จำหน่าย Office 365 ของคุณ

  • ถ้าคุณมี Office 365 Business ดู ต่ออายุ Office 365 สำหรับธุรกิจ

 • ปล่อยให้การสมัครใช้งานหมดอายุ   

  • ถ้าคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือใบแจ้งหนี้ และคุณไม่ต้องการต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณ ให้ปิดการต่ออายุอัตโนมัติ การสมัครใช้งานของคุณจะหมดอายุในวันหมดอายุที่ระบุไว้ และคุณสามารถละเว้นการแจ้งให้ทราบทางอีเมลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  • ถ้าคุณเป็นเปิดลูกค้า Open Volume Licensing ที่ทำงานกับคู่ค้า คุณสามารถปล่อยให้การสมัครใช้งานของคุณหมดอายุด้วยการไม่ต้องดำเนินการใดๆ

  • ถ้าคุณเป็นลูกค้า Office 365 Small Business Premium และคุณชำระเงินล่วงหน้าสำหรับ Office 365 และเปิดใช้งานด้วยคีย์ผลิตภัณฑ์ คุณสามารถปล่อยให้การสมัครใช้งานของคุณหมดอายุด้วยการไม่ดำเนินการต่ออายุได้

 • ยกเลิกการสมัครใช้งานก่อนหมดอายุ      สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ ยกเลิกการสมัครใช้งานก่อนวันที่สิ้นสุดระยะเวลาของคุณ

เคล็ดลับ: คุณสามารถดูวันที่ต่ออายุอัตโนมัติของการสมัครใช้งานของคุณได้ที่หน้าการสมัครใช้งาน ใน ศูนย์การจัดการ Office 365 สกรีนช็อตแสดงการสมัรใช้งานที่ใช้งานอยู่ที่มีการต่ออายุอัตโนมัติเปิดอยู่ วันที่ในการต่ออายุอัตโนมัติถูกแสดงไว้

ฉันจะมีตัวเลือกอะไรบ้าง ถ้าการสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ

ในขณะที่การสมัครใช้งานถูกเปิดใช้งานอยู่ คุณและผู้ใช้ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ บริการของ Office 365 เช่น อีเมลและ OneDrive for Business และแอปพลิเคชัน Office ในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 คุณจะได้รับชุดการแจ้งเตือนทางอีเมลและใน ศูนย์การจัดการ Office 365 เมื่อการสมัครใช้งานของคุณใกล้ถึงวันหมดอายุ

ก่อนที่การสมัครใช้งานจะถึงวันหมดอายุจริงๆ คุณจะมีตัวเลือกสองสามตัวเลือก:

 • ต่ออายุการสมัครใช้งาน   

  • ถ้าคุณเปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อต่ออายุ การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติตามวันที่สำหรับการต่ออายุอัตโนมัติของการสมัครใช้งานของคุณ และคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับระยะเวลาเป็นรายปีหรือรายเดือนเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับความถี่ในการชำระเงินปัจจุบันของคุณ ถ้าคุณปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถเปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติอีกครั้งได้ตลอดเวลา

  • ถ้าคุณเป็นลูกค้า Open Volume Licensing ที่มีการสมัครใช้งานหนึ่งปีแบบชำระเงินล่วงหน้า ให้ติดต่อคู่ค้าของคุณเพื่อสั่งซื้อคีย์ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับการต่ออายุ คุณจะได้รับคำแนะนำทางอีเมลเพื่อเปิดใช้งานคีย์ของคุณใน Volume Licensing Service Center เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีค้นหาคู่ค้าใหม่ หรือคู่ค้าที่คุณเคยร่วมงานด้วยในอดีต ให้ดูที่ ค้นหาคู่ค้าหรือผู้จำหน่าย Office 365 ของคุณ

  • ถ้าคุณมี Office 365 Business ดู ต่ออายุ Office 365 สำหรับธุรกิจ

 • ปล่อยให้การสมัครใช้งานหมดอายุ   

  • ถ้าคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือใบแจ้งหนี้ และคุณไม่ต้องการต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณ ให้ปิดการต่ออายุอัตโนมัติ การสมัครใช้งานของคุณจะหมดอายุในวันหมดอายุที่ระบุไว้ และคุณสามารถละเว้นการแจ้งให้ทราบทางอีเมลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  • ถ้าคุณเป็นเปิดลูกค้า Open Volume Licensing ที่ทำงานกับคู่ค้า คุณสามารถปล่อยให้การสมัครใช้งานของคุณหมดอายุด้วยการไม่ต้องดำเนินการใดๆ

  • ถ้าคุณเป็นลูกค้า Office 365 Small Business Premium และคุณชำระเงินล่วงหน้าสำหรับ Office 365 และเปิดใช้งานด้วยคีย์ผลิตภัณฑ์ คุณสามารถปล่อยให้การสมัครใช้งานของคุณหมดอายุด้วยการไม่ดำเนินการต่ออายุได้

 • ยกเลิกการสมัครใช้งานก่อนหมดอายุ      สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ ยกเลิกการสมัครใช้งานก่อนวันที่สิ้นสุดระยะเวลาของคุณ

เคล็ดลับ: คุณสามารถดูวันที่ต่ออายุอัตโนมัติของการสมัครใช้งานของคุณได้ที่หน้าการสมัครใช้งาน ใน ศูนย์การจัดการ Office 365 สกรีนช็อตแสดงการสมัรใช้งานที่ใช้งานอยู่ที่มีการต่ออายุอัตโนมัติเปิดอยู่ วันที่ในการต่ออายุอัตโนมัติถูกแสดงไว้

ฉันจะมีตัวเลือกอะไรบ้าง ถ้าการสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ

ในขณะที่การสมัครใช้งานถูกเปิดใช้งานอยู่ คุณและผู้ใช้ของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ บริการของ Office 365 เช่น อีเมลและ OneDrive for Business และแอปพลิเคชัน Office ในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 คุณจะได้รับชุดการแจ้งเตือนทางอีเมลและใน ศูนย์การจัดการ Office 365 เมื่อการสมัครใช้งานของคุณใกล้ถึงวันหมดอายุ

ก่อนที่การสมัครใช้งานจะถึงวันหมดอายุจริงๆ คุณจะมีตัวเลือกสองสามตัวเลือก:

 • ต่ออายุการสมัครใช้งาน      ถ้าคุณเปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อต่ออายุ การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติตามวันที่สำหรับการต่ออายุอัตโนมัติของการสมัครใช้งานของคุณ และคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับระยะเวลาเป็นรายปีหรือรายเดือนเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับความถี่ในการชำระเงินปัจจุบันของคุณ ถ้าคุณปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถเปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติได้ตลอดเวลา

 • ปล่อยให้การสมัครใช้งานหมดอายุ      ถ้าคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือใบแจ้งหนี้ และคุณไม่ต้องการต่ออายุการสมัครใช้งานของคุณ ให้ปิดการต่ออายุอัตโนมัติ การสมัครใช้งานของคุณจะหมดอายุในวันหมดอายุที่ระบุไว้ และคุณสามารถละเว้นการแจ้งให้ทราบทางอีเมลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 • ยกเลิกการสมัครใช้งานก่อนหมดอายุ      สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ ยกเลิกการสมัครใช้งานก่อนวันที่สิ้นสุดระยะเวลาของคุณ

เคล็ดลับ: คุณสามารถดูวันที่ต่ออายุอัตโนมัติของการสมัครใช้งานของคุณได้ที่หน้าการสมัครใช้งาน ใน ศูนย์การจัดการ Office 365 สกรีนช็อตแสดงการสมัรใช้งานที่ใช้งานอยู่ที่มีการต่ออายุอัตโนมัติเปิดอยู่ วันที่ในการต่ออายุอัตโนมัติถูกแสดงไว้

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่การสมัครใช้งานของฉันหมดอายุ

ถ้าคุณปล่อยให้การสมัครใช้งานของคุณหมดอายุ การสมัครใช้งานของคุณจะผ่านระยะต่างๆ หลายระยะก่อนที่จะถูกลบอย่างถาวร ในฐานะผู้ดูแลระบบ Office 365 กระบวนการเหล่านี้จะทำให้คุณมีเวลาเปิดใช้งานใหม่ ถ้าคุณต้องการใช้บริการต่อไป หรือสำรองข้อมูลของคุณ ถ้าคุณตัดสินใจว่าจะไม่ใช้การสมัครใช้งานอีกต่อไป

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังเมื่อการสมัครใช้งานของคุณอยู่ในระยะต่างๆ

สถานะ:    ช่วงเวลาผ่อนผัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้น:      สถานะหมดอายุจะคงอยู่เป็นเวลา 30 วันสำหรับการสมัครใช้งานส่วนใหญ่ ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ สำหรับผลิตภัณฑ์ Volume Licensing สถานะหมดอายุกินเวลา 90 วัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้น:      สถานะหมดอายุจะคงอยู่เป็นเวลา 30 วันสำหรับการสมัครใช้งานส่วนใหญ่ ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ สำหรับผลิตภัณฑ์ Volume Licensing สถานะหมดอายุกินเวลา 90 วัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้น:      สถานะหมดอายุคือ 30 วันในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่

ในสถานะนี้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงพอร์ทัล Office 365 แอปพลิเคชัน Office และบริการต่างๆ เช่น อีเมลและ SharePoint Online ได้ตามปกติ ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณยังคงสามารถเข้าถึง ศูนย์การจัดการ Office 365ได้ ไม่ต้องกังวล ผู้ดูแลการเรียกเก็บเงินหรือผู้ดูแลระบบส่วนกลางสามารถ เปิดใช้งานการสมัครใช้งานอีกครั้ง และยังคงใช้ Office 365ต่อไปได้ ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานอีกครั้ง อย่าลืม สำรองข้อมูลของคุณ

ในสถานะนี้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงพอร์ทัล Office 365 แอปพลิเคชัน Office และบริการต่างๆ เช่น อีเมลและ SharePoint Online ได้ตามปกติ ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณยังคงสามารถเข้าถึง ศูนย์การจัดการ Office 365ได้ ไม่ต้องกังวล ผู้ดูแลการเรียกเก็บเงินหรือผู้ดูแลระบบส่วนกลางสามารถ เปิดใช้งานการสมัครใช้งานอีกครั้ง และยังคงใช้ Office 365ต่อไปได้ ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานอีกครั้ง อย่าลืม สำรองข้อมูลของคุณ

ในสถานะนี้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงพอร์ทัล Office 365 แอปพลิเคชัน Office และบริการต่างๆ เช่น อีเมลและ SharePoint Online ได้ตามปกติ ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณยังคงสามารถเข้าถึง ศูนย์การจัดการ Office 365ได้ ไม่ต้องกังวล ผู้ดูแลการเรียกเก็บเงินหรือผู้ดูแลระบบส่วนกลางสามารถ เปิดใช้งานการสมัครใช้งานอีกครั้ง และยังคงใช้ Office 365ต่อไปได้ ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานอีกครั้ง อย่าลืม สำรองข้อมูลของคุณ

สถานะ:    ปิดใช้งาน

สิ่งที่จะเกิดขึ้น:      ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานการสมัครใช้งานของคุณอีกครั้งเมื่ออยู่ในสถานะหมดอายุ การสมัครใช้งานจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสถานะถูกปิดใช้งาน ซึ่งจะคงอยู่เป็นเวลา 90 วันสำหรับการสมัครใช้งานส่วนใหญ่ ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ สำหรับผลิตภัณฑ์ Volume Licensing สถานะปิดใช้งานกินเวลา 30 วัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้น:      ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานการสมัครใช้งานของคุณอีกครั้งเมื่ออยู่ในสถานะหมดอายุ การสมัครใช้งานจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสถานะถูกปิดใช้งาน ซึ่งจะคงอยู่เป็นเวลา 90 วันสำหรับการสมัครใช้งานส่วนใหญ่ ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ สำหรับผลิตภัณฑ์ Volume Licensing สถานะปิดใช้งานกินเวลา 30 วัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้น:      ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานการสมัครใช้งานของคุณอีกครั้งเมื่ออยู่ในสถานะหมดอายุ การสมัครใช้งานจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสถานะถูกปิดใช้งาน ซึ่งสำหรับการสมัครใช้งานส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาอยู่ที่ 90 วันในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่

ในขั้นตอนนี้ ความสามารถในการเข้าถึงของคุณจะลดลงอย่างมาก ผู้ใช้ของคุณจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้หรือเข้าถึงบริการ Office 365 เช่น อีเมล หรือ SharePoint Online ได้ และท้ายที่สุด แอปพลิเคชัน Office จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดอ่านอย่างเดียวและถูกลดฟังก์ชันการทำงาน และแสดง ข้อความแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน ผู้ดูแลระบบยังสามารถลงชื่อเข้าใช้และเข้าถึง ศูนย์การจัดการ Office 365 ได้ แต่ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ และผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะสามารถใช้ข้อมูล Office 365 ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด, อีเมล และไฟล์บนไซต์ทีมได้

ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถเปิดใช้งานการสมัครใช้งานอีกครั้ง และใช้งาน Office 365 ที่มีข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าได้ต่อไป ถ้าคุณเลือกที่จะไม่เปิดใช้งานอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้สำรองข้อมูลของคุณแล้ว

ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถเปิดใช้งานการสมัครใช้งานอีกครั้ง และใช้งาน Office 365 ที่มีข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าได้ต่อไป ถ้าคุณเลือกที่จะไม่เปิดใช้งานอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้สำรองข้อมูลของคุณแล้ว

ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถเปิดใช้งานการสมัครใช้งานอีกครั้ง และใช้งาน Office 365 ที่มีข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าได้ต่อไป ถ้าคุณเลือกที่จะไม่เปิดใช้งานอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้สำรองข้อมูลของคุณแล้ว

สถานะ:    ยกเลิกการเตรียมใช้งานแล้ว

สิ่งที่จะเกิดขึ้น:      ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานการสมัครใช้งานของคุณอีกครั้งเมื่ออยู่ในช่วงเวลาผ่อนผันหรือช่วงเวลาถูกปิดใช้งาน การสมัครใช้งานจะถูกยกเลิกการเตรียมใช้งาน

ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ หรือแอปพลิเคชัน Office ที่มาพร้อมกับการสมัครใช้งานนี้ได้อีกต่อไป ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด ตั้งแต่ข้อมูลผู้ใช้จนถึงเอกสารและอีเมลจะถูกลบโดยถาวรและจะไม่สามารถกู้คืนได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

เมื่อมาถึงจุดนี้ คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานการสมัครใช้งานอีกครั้งได้ อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน คุณยังคงสามารถเข้าถึง ศูนย์การจัดการ Office 365 เพื่อจัดการการสมัครใช้งานอื่นๆ หรือซื้อการสมัครใช้งานใหม่ที่ตรงตามความต้องการของธุรกิจของคุณ

หมายเหตุ: การเพิ่มการสมัครใช้งานใหม่ของชนิดเดียวกันที่ถูกยกเลิกการเตรียมใช้งานจะไม่คืนค่าข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการสมัครใช้งานที่ถูกยกเลิกการเตรียมใช้งาน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันยกเลิกการสมัครใช้งาน

คำเตือน: ถ้าคุณยกเลิกก่อนวันที่สิ้นสุดระยะเวลาของคุณ คุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนกำหนด

ถ้าคุณยกเลิกการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณก่อนวันที่สิ้นสุดระยะเวลา การสมัครใช้งานของคุณจะข้ามสถานะหมดอายุ และเปลี่ยนไปเป็นสถานะถูกปิดใช้งานโดยตรง ซึ่งมีระยะเวลา 90 วันสำหรับการสมัครใช้งานส่วนใหญ่และในหลายๆ ประเทศและภูมิภาค เราขอแนะนำให้สำรองข้อมูลของคุณก่อนที่จะยกเลิก แต่ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณยังคงสามารถเข้าถึงและสำรองข้อมูลสำหรับองค์กรของคุณเมื่ออยู่ในระยะถูกปิดใช้งานได้ ข้อมูลลูกค้าที่คุณปล่อยทิ้งไว้อาจถูกลบเมื่อครบ 90 วัน และจะถูกลบภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วันหลังการยกเลิก

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณและผู้ใช้ของคุณสามารถคาดหวังเมื่อคุณยกเลิกการสมัครใช้งาน

 • การเข้าถึงสำหรับผู้ดูแลระบบ      ผู้ดูแลระบบสามารถลงชื่อเข้าใช้และเข้าถึง ศูนย์การจัดการ Office 365 และซื้อการสมัครใช้งาน Office 365 อื่นๆ ตามที่ต้องการ ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน คุณมีเวลา 90 วันเพื่อ เปิดใช้งานการสมัครใช้งานอีกครั้ง โดยที่ข้อมูลทั้งหมดของคุณยังคงอยู่

  การเข้าถึงสำหรับผู้ดูแลระบบ      ผู้ดูแลระบบสามารถลงชื่อเข้าใช้และเข้าถึง ศูนย์การจัดการ Office 365 และซื้อการสมัครใช้งาน Office 365 อื่นๆ ตามที่ต้องการ ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน คุณมีเวลา 90 วันเพื่อ เปิดใช้งานการสมัครใช้งานอีกครั้ง โดยที่ข้อมูลทั้งหมดของคุณยังคงอยู่

  การเข้าถึงสำหรับผู้ดูแลระบบ      ผู้ดูแลระบบสามารถลงชื่อเข้าใช้และเข้าถึง ศูนย์การจัดการ Office 365 และซื้อการสมัครใช้งาน Office 365 อื่นๆ ตามที่ต้องการ ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน คุณมีเวลา 90 วันเพื่อ เปิดใช้งานการสมัครใช้งานอีกครั้ง โดยที่ข้อมูลทั้งหมดของคุณยังคงอยู่

 • การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้      ผู้ใช้ของคุณจะไม่สามารถใช้บริการ Office 365 เช่น OneDrive for Business หรือเข้าถึงข้อมูลลูกค้าเช่น อีเมลหรือเอกสารบนทีมไซต์ แอปพลิเคชัน Office เช่น Word และ Excel จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดอ่านอย่างเดียว โหมดฟังก์ชันการทำงานจะลดลงและจะแสดง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธียกเลิก ให้ดูที่ ยกเลิกการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธียกเลิก ให้ดูที่ ยกเลิกการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการยกเลิก ให้ดู ยกเลิกการสมัครใช้งาน Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21Vianet ของคุณ

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลการสมัครใช้งานของคุณถูกลบก่อนช่วงเวลาปิดใช้งานทั่วไปจะหมดอายุ คุณสามารถร้องขอการยกเลิกการเตรียมใช้งานเร่งด่วนได้ เมื่อคุณร้องขอการยกเลิกการเตรียมใช้งานเร่งด่วน ข้อมูลการสมัครใช้งานของคุณจะถูกลบภายใน 3 วันนับจากการยกเลิก เมื่อต้องการใช้การยกเลิกการเตรียมใช้งานเร่งด่วน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน Microsoft

จะเกิดอะไรขึ้นกับการสมัครใช้งานถ้าฉันไม่ได้ชำระเงิน

ถ้าคุณชำระเงินด้วยเช็คหรือโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วคุณยังไม่ได้ชำระเงิน สถานะการสมัครใช้งานของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นหมดอายุโดยตรง และคุณจะเห็นข้อความหมดอายุเนื่องจากไม่ได้ชำระเงินอยู่บนหน้าสมัครใช้งาน นอกจากนี้คุณจะเห็นยังไม่ได้รับการชำระเงินภายใต้บิลของฉัน

ถ้าคุณชำระเงินด้วยเช็คหรือโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วคุณยังไม่ได้ชำระเงิน สถานะการสมัครใช้งานของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นหมดอายุโดยตรง และคุณจะเห็นข้อความหมดอายุเนื่องจากไม่ได้ชำระเงินอยู่บนหน้าสมัครใช้งาน นอกจากนี้คุณจะเห็นยังไม่ได้รับการชำระเงินภายใต้บิลของฉัน

ถ้าคุณชำระเงินด้วยเช็คหรือโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วคุณยังไม่ได้ชำระเงิน สถานะการสมัครใช้งานของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นหมดอายุโดยตรง และคุณจะเห็นข้อความหมดอายุเนื่องจากไม่ได้ชำระเงินอยู่บนหน้าสมัครใช้งาน นอกจากนี้คุณจะเห็นยังไม่ได้รับการชำระเงินภายใต้บิลของฉัน

ถ้าเราไม่ได้รับการชำระเงินภายใน 30 วัน (ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่) การสมัครใช้งานของคุณจะถูกปิดใช้งาน และผู้ใช้จะสูญเสียการเข้าถึงบริการ Office 365 เช่น อีเมลและ SharePoint Online แอปพลิเคชัน Office จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดอ่านอย่างเดียว โหมดฟังก์ชันการทำงานจะลดลงและจะแสดง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการขัดข้องของบริการ ให้ทำตามคำแนะนำการชำระเงินบนใบแจ้งหนี้ของคุณ เมื่อเราได้รับการชำระเงินจากคุณแล้ว การสมัครใช้งานของคุณจะกลับคืนสู่สถานะใช้งานอยู่

หมายเหตุ: ถ้าคุณชำระเงินตามใบแจ้งหนี้เป็นเวลา 5 วันมาแล้ว แต่ยังเห็นข้อความหมดอายุเนื่องจากไม่ได้ชำระเงิน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการทดลองใช้งานของฉันสิ้นสุดลง

เมื่อ Office 365 สำหรับธุรกิจ เวอร์ชันทดลองใช้ของคุณสิ้นสุดลง คุณจะไม่สามารถใช้ Office 365 แบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้อีกต่อไป โดยคุณมีตัวเลือกสองสามอย่าง:

 • ซื้อ Office 365      เมื่อเงอร์ชันทดลองใช้ของคุณหมดอายุ จะย้ายไปยังช่วงผ่อนผัน ทำให้คุณมีเวลาอีก 30 วัน (สำหรับเวอร์ชันทดลองใช้ส่วนใหญ่ ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่) ในการสั่งซื้อ Office 365

  เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการแปลงเวอร์ชันทดลองใช้ของคุณให้เป็นการสมัครใช้งานแบบชำระเงิน ให้ดู ซื้อเวอร์ชันทดลองใช้ของ Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ

  เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการแปลงเวอร์ชันทดลองใช้ของคุณให้เป็นการสมัครใช้งานแบบชำระเงิน ให้ดู ซื้อเวอร์ชันทดลองใช้ของ Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ

  เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการแปลงเวอร์ชันทดลองใช้ของคุณให้เป็นการสมัครใช้งานแบบชำระเงิน ให้ดู ซื้อหรือทดลองใช้การสมัครใช้งานOffice 365 ที่ดำเนินการโดย 21Vianet

 • ขยายการทดลองใช้ของคุณ      ต้องการเวลามากกว่านี้เพื่อประเมิน Office 365 ใช่ไหม ในบางกรณี คุณอาจสามารถขยายการทดลองใช้ของคุณได้

 • ยกเลิกการทดลองใช้หรือปล่อยให้หมดอายุ      ถ้าคุณตัดสินใจไม่ซื้อ Office 365 คุณสามารถปล่อยให้การทดลองใช้หมดอายุหรือยกเลิกได้ โปรดอย่าลืมสำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ หลังจากหมดช่วงเวลาผ่อนผัน 30 วันไม่นาน ข้อมูลบัญชีผู้ใช้เวอร์ชันทดลองใช้ของคุณและข้อมูลจะถูกลบอย่างถาวร

  ยกเลิกการทดลองใช้หรือปล่อยให้หมดอายุ      ถ้าคุณตัดสินใจไม่ซื้อ Office 365 คุณสามารถปล่อยให้การทดลองใช้หมดอายุหรือยกเลิกได้ โปรดอย่าลืมสำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ หลังจากหมดช่วงเวลาผ่อนผัน 30 วันไม่นาน ข้อมูลบัญชีผู้ใช้เวอร์ชันทดลองใช้ของคุณและข้อมูลจะถูกลบอย่างถาวร

  ยกเลิกการทดลองใช้หรือปล่อยให้หมดอายุ      ถ้าคุณตัดสินใจไม่ซื้อ Office 365 คุณสามารถปล่อยให้การทดลองใช้หมดอายุหรือยกเลิกได้ โปรดอย่าลืมสำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ หลังจากหมดช่วงเวลาผ่อนผัน 30 วันไม่นาน ข้อมูลบัญชีผู้ใช้เวอร์ชันทดลองใช้ของคุณและข้อมูลจะถูกลบอย่างถาวร

หมายเหตุ: ข้อมูลในหน้านี้จะนำไปใช้กับ ประกาศเกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงและการปฏิเสธความรับผิดชอบของไมโครซอฟท์ กลับไปที่ไซต์นี้เป็นระยะเพื่อตรวจทานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

รับการสนับสนุน

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ดูเพิ่มเติม

การเรียกเก็บเงินของ Office 365 สำหรับธุรกิจ - วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×