เกณฑ์ของคิวรี ส่วนที่ 3: พร้อมท์สำหรับการป้อนข้อมูล โดยใช้พารามิเตอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในส่วนที่ 2ของชุดนี้ เราถือว่าเป็นการใช้เช่น และอักขระตัวแทนในเกณฑ์ของคิวรีเพื่อค้นหาข้อมูลที่ตรงกันของ สิ่งต่าง ๆ ที่ดี – แต่เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่สามารถได้รับการนำเกณฑ์ที่ให้มาเมื่อมีการเรียกใช้คิวรีได้อย่างไร เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่สามารถทำให้คิวรีขอข้อมูลป้อนเข้าได้อย่างไร ข่าวดี คุณสามารถทำให้คิวรีขอข้อมูลป้อนเข้า นั้นเป็นเรื่องง่ายมากจริง ๆ

สิ่งที่คุณทำคือใช้คำถามที่อยู่ภายในวงเล็บเหลี่ยมในตำแหน่งของเกณฑ์ปกติ เมื่อบุคคลอื่นทำงานแบบสอบถาม สิ่งแรกที่จะไม่ถูกแสดงคำถามที่คุณใช้กล่องโต้ตอบการนำเสนอ ลองมาดูที่การออกแบบของแบบสอบถามที่ผลิตที่นามสกุลของลูกค้าได้อย่างไรกล่องโต้ตอบ

คำถามพารามิเตอร์ในวงเล็บเหลี่ยมในแถวเกณฑ์

คิวรีส่งกลับข้อมูลทั้งหมดจากตารางลูกค้า แต่เฉพาะระเบียนที่มีนามสกุลตรงกับคำตอบของผู้ใช้นี้:

ใส่ค่าพารามิเตอร์

ซึ่งจะทำงาน แต่มีสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงการใช้งานของแบบสอบถาม สำหรับ หนึ่งคุณสามารถประกาศพารามิเตอร์ของคุณได้เพื่อให้เข้าถึงจะให้ข้อความข้อผิดพลาดที่เหมาะสมถ้าบุคคล inputs ชนิดไม่ถูกต้องของข้อมูล (ตัวอย่างเช่น บุคคลอื่นเข้าไปในข้อความเมื่อจำเป็นตัวเลข) ได้

เมื่อต้องการประกาศพารามิเตอร์:

  1. เปิดคิวรีในมุมมองออกแบบ และคัดลอกคำถามพารามิเตอร์ไปยังคลิปบอร์ด รวมถึงเครื่องหมายวงเล็บ (เลือกคำถามพารามิเตอร์ และกด Ctrl + C)

  2. บนเครื่องมือแบบสอบถาม | แท็บการออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกพารามิเตอร์

  3. ในกล่องโต้ตอบคิวรีพารามิเตอร์ วางพารามิเตอร์คัดลอกลงในคอลัมน์พารามิเตอร์ นั้นแล้ว ตั้งค่าชนิดข้อมูลโดยใช้รายการแบบหล่นลงในคอลัมน์ชนิดข้อมูล

การวางคำถามลงในกล่องโต้ตอบ พารามิเตอร์คิวรี

ถ้าคุณต้องการไป all-out คุณสามารถใช้ฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลป้อนเข้า ฟอร์มเปิดขึ้นมาชนิดทุกประการ เช่นพารามิเตอร์ป้อนเข้าระหว่างชุดของแบบสอบถามที่แชร์ หรือให้เลือกวันที่เพื่อใส่วัน / เวลาพารามิเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูใช้พารามิเตอร์ในแบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×