อ้างอิงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถอ้างอิงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องเดียวกันหลายครั้งในเอกสารของคุณ

การอ้างอิงไปยังเชิงอรรถเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเอกสารของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการระบุตำแหน่งการอ้างอิง

 3. ในเมนู แทรก ให้คลิก การอ้างอิงโยง

 4. ในรายการชนิดการอ้างอิง คลิกเชิงอรรถ

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการแทรกการอ้างอิงโยงเป็น

  ให้ทำดังนี้

  ข้อความทั่วไป

  ในรายการแทรกข้อมูลอ้างอิงถึง คลิกหมายเลขเชิงอรรถ

  ข้อความตัวยก

  ในรายการแทรกข้อมูลอ้างอิงถึง คลิกหมายเลขเชิงอรรถ (จัดรูปแบบ)

 6. ในกล่อง สำหรับเชิงอรรถ ให้คลิกบันทึกย่อที่คุณต้องการอ้างอิงถึง

 7. คลิก แทรก และคลิก ปิด

การอ้างอิงไปการอ้างอิงท้ายเรื่องเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเอกสารของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการระบุตำแหน่งการอ้างอิง

 3. ในเมนู แทรก ให้คลิก การอ้างอิงโยง

 4. ในรายการชนิดการอ้างอิง คลิกการอ้างอิงท้ายเรื่อง

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการแทรกการอ้างอิงโยงเป็น

  ให้ทำดังนี้

  ข้อความทั่วไป

  ในรายการแทรกข้อมูลอ้างอิงถึง คลิกหมายเลขอ้างอิงท้ายเรื่อง

  ข้อความตัวยก

  ในรายการแทรกข้อมูลอ้างอิงถึง คลิกหมายเลขอ้างอิงท้ายเรื่อง (จัดรูปแบบ)

 6. ในกล่อง สำหรับอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้คลิกบันทึกย่อที่คุณต้องการอ้างอิงถึง

 7. คลิก แทรก และคลิก ปิด

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

การแปลงเชิงอรรถให้เป็นอ้างอิงท้ายเรื่อง

เพิ่มหรือเปลี่ยนแหล่งที่มา ข้อมูลอ้างอิง และบรรณานุกรม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×