อ้างอิงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถอ้างอิงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องเดียวกันหลายครั้งในเอกสารของคุณ

การอ้างอิงไปยังเชิงอรรถเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเอกสารของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการระบุตำแหน่งการอ้างอิง

 3. ในเมนู แทรก ให้คลิก การอ้างอิงโยง

 4. ในรายการชนิดการอ้างอิง คลิกเชิงอรรถ

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการแทรกการอ้างอิงโยงเป็น

  ให้ทำดังนี้

  ข้อความทั่วไป

  ในรายการแทรกข้อมูลอ้างอิงถึง คลิกหมายเลขเชิงอรรถ

  ข้อความตัวยก

  ในรายการแทรกข้อมูลอ้างอิงถึง คลิกหมายเลขเชิงอรรถ (จัดรูปแบบ)

 6. ในกล่อง สำหรับเชิงอรรถ ให้คลิกบันทึกย่อที่คุณต้องการอ้างอิงถึง

 7. คลิก แทรก และคลิก ปิด

การอ้างอิงไปการอ้างอิงท้ายเรื่องเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเอกสารของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการระบุตำแหน่งการอ้างอิง

 3. ในเมนู แทรก ให้คลิก การอ้างอิงโยง

 4. ในรายการชนิดการอ้างอิง คลิกการอ้างอิงท้ายเรื่อง

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการแทรกการอ้างอิงโยงเป็น

  ให้ทำดังนี้

  ข้อความทั่วไป

  ในรายการแทรกข้อมูลอ้างอิงถึง คลิกหมายเลขอ้างอิงท้ายเรื่อง

  ข้อความตัวยก

  ในรายการแทรกข้อมูลอ้างอิงถึง คลิกหมายเลขอ้างอิงท้ายเรื่อง (จัดรูปแบบ)

 6. ในกล่อง สำหรับอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้คลิกบันทึกย่อที่คุณต้องการอ้างอิงถึง

 7. คลิก แทรก และคลิก ปิด

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

การแปลงเชิงอรรถให้เป็นอ้างอิงท้ายเรื่อง

เพิ่มหรือเปลี่ยนแหล่งที่มา ข้อมูลอ้างอิง และบรรณานุกรม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×