อ่านข้อความอีเมลในรูปแบบข้อความธรรมดา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

จัดรูปแบบ รูปภาพ และลิงก์สามารถถูกปิดใช้งานสำหรับข้อความทั้งหมดที่คุณเปิดใน Outlook

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

  4. คลิก ความปลอดภัยของอีเมล

  5. ภายใต้ อ่านแบบข้อความธรรมดา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อ่านจดหมายมาตรฐานทั้งหมดในแบบข้อความธรรมดา

    กล่องกาเครื่องหมาย อ่านจดหมายมาตรฐานทั้งหมดในแบบข้อความธรรมดา

    ถ้าต้องการรวมข้อความอีเมลที่เซ็นชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลเอาไว้ด้วย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อ่านจดหมายที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในแบบข้อความธรรมดาทั้งหมด

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการดูข้อความอีเมลที่เป็นแบบข้อความธรรมดาในรูปแบบเดิมก่อนหน้า ให้คลิก อินโฟบาร์ และเลือก แสดงเป็น HTML หรือ แสดงเป็น Rich Text

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×