อีเมลที่จะโดยอัตโนมัติถูกส่งไปยังผู้ใช้เมื่อตั้งค่าโทรเข้าการประชุมของพวกเขาเปลี่ยน

อีเมลจะถูกส่งให้กับผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน Dial-in Conferencing โดยอัตโนมัติโดยใช้ไมโครซอฟท์เป็นผู้ให้บริการ Dial-in Conferencing

ตามค่าเริ่มต้นจะมีอีเมลสำหรับ Dial-in Conferencing อยู่สี่ประเภทที่จะถูกส่งให้กับผู้ใช้ของคุณ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการจำกัดจำนวนของอีเมลที่ส่งให้กับผู้ใช้ คุณสามารถปิดใช้งานได้ Dial-in Conferencing ใน Skype for Business Online จะส่งอีเมลไปยังอีเมลของผู้ใช้ของคุณเมื่อ:

  • สิทธิ์การใช้งาน Add-on การประชุมขั้นสูงของ Skype for Business จะถูกกำหนดให้กับพวกเขาหรือเมื่อคุณทำการเปลี่ยนผู้ให้บริการ Dial-in Conferencing ไปเป็นไมโครซอฟท์

   อีเมลนี้ประกอบด้วย ID การประชุม ,หมายเลขโทรศัพท์เริ่มต้นสำหรับการประชุม, PIN ของ Dial-in Conferencing สำหรับผู้ใช้และคำแนะนำและลิงก์ในการใช้ เครื่องมืออัปเดตการประชุม Skype for Business Online ที่ใช้เพื่ออัปเดตประชุมที่มีอยู่แล้วสำหรับผู้ใช้ ดูที่ กำหนดสิทธิ์การใช้งาน Dial-in Conferencing ให้กับผู้ใช้ หรือ กำหนดให้ไมโครซอฟท์เป็นผู้ให้บริการ Dial-in Conferencing สำหรับผู้ใช้

   นี่คือตัวอย่างของอีเมลนี้:

   อีเมล Dial-in Conferencing
  • ID การประชุมหรือหมายเลขโทรศัพท์เริ่มต้นสำหรับการประชุมของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง

   อีเมลนี้ประกอบด้วย ID การประชุม หมายเลขโทรศัพท์เริ่มต้นสำหรับการประชุมและคำแนะนำและลิงก์ในการใช้ เครื่องมืออัปเดตการประชุม Skype for Business Online ที่ใช้เพื่ออัปเดตประชุมที่มีอยู่แล้วสำหรับผู้ใช้ แต่อีเมลนี้ไม่ได้รวม PIN ของ Dial-in Conferencing ของผู้ใช้ ให้ดูที่ ตั้งค่า ID การประชุมสำหรับผู้ใช้ใหม่

  • ตั้งค่า PIN สำหรับ Dial-in Conferencing สำหรับผู้ใช้ใหม่

   อีเมลนี้ประกอบด้วย PIN ของ Dial-in Conferencing ของผู้จัดการประชุม ID การประชุมที่มีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์เริ่มต้นสำหรับการประชุมสำหรับผู้ใช้ ให้ดูที่ ตั้งค่า PIN สำหรับ Dial-in Conferencing สำหรับผู้ใช้ใหม่

  • สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ถูกเอาออกหรือเมื่อผู้ให้บริการ Dial-in Conferencing ของพวกเขามีการเปลี่ยนแปลง

   ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสิทธิ์การใช้งาน Add-on การประชุมขั้นสูงของ Skype for Business ถูกเอาออกจากผู้ใช้หรือโดยการเปลี่ยนผู้ให้บริการ Dial-in Conferencing ของผู้ใช้จากไมโครซอฟท์ไปเป็นผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงของบริษัทอื่นหรือการตั้งค่าผู้ให้บริการเป็น ไม่มี ให้ดูที่ เอาสิทธิ์การใช้งาน Dial-in Conferencing สำหรับผู้ใช้ออก หรือ กำหนดให้บริษัทอื่นเป็นผู้ให้บริการ Dial-in Conferencing สำหรับผู้ใช้

   อีเมลนี้มีคำแนะนำและข้อมูลสำหรับผู้ใช้ในการใช้ เครื่องมืออัปเดตการประชุม Skype for Business Online เพื่อเอาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของ Dial-in Conferencing เช่น หมายเลขโทรศัพท์เริ่มต้นสำหรับการประชุมหรือ ID การประชุมออก

ทำการเปลี่ยนแปลงกับข้อความอีเมลที่จะส่งไปยังผู้ใช้

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงกับอีเมลที่จะถูกส่งไปยังผู้ใช้ของคุณโดยอัตโนมัติรวมถึงที่อยู่อีเมลและชื่อที่ใช้แสดงที่อยู่ในข้อมูลที่ติดต่อ จาก ตามค่าเริ่มต้น ผู้ส่งของอีเมลดังกล่าวจะมาจาก Office 365 แต่คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลและชื่อที่ใช้แสดงได้โดยใช้ Windows PowerShell และ cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงในที่อยู่อีเมลที่ส่งอีเมลไปยังผู้ใช้คุณต้องทำดังนี้

 • ใส่ที่อยู่อีเมลในพารามิเตอร์ SendEmailFromAddress

 • ใส่ชื่อที่ใช้แสดงของอีเมลในพารามิเตอร์ SendEmailFromDisplayName

 • ตั้งค่าพารามิเตอร์ SendEmailOverride เป็น True

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงกับอีเมลที่ส่งให้กับผู้ใช้ เช่น ที่อยู่อีเมลของอีเมลที่ส่งและชื่อที่ใช้แสดงสำหรับอีเมลได้โดยการเรียกใช้:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -SendEmailOverride $true -SendEmailFromAddress amos.marble -SendEmailFromDisplayName Amos Marble

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่อีเมล คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายอีเมลขาเข้าอนุญาตให้รับอีเมลที่ส่งจากโดเมนอื่นที่ไม่ใช่โดเมนเดียวกันกับโดเมนของข้อมูลที่ติดต่อผู้ส่งได้

 • ถ้าคุณตัดสินใจที่จะแทนที่ข้อมูลที่ติดต่อ จาก คุณควรตรวจสอบว่าอีเมลส่งไปยังผู้ใช้ที่ถูกต้อง คุณสามารถทำได้โดยการทำการทดสอบนี้กับผู้ใช้รายใดรายหนึ่งในองค์กรของคุณ

คุณสามารถใช้ cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings เพื่อจัดการการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับองค์กรของคุณได้ รวมถึงอีเมลด้วย

สิ่งที่ต้องทำถ้าคุณไม่ต้องการให้อีเมลถูกส่งไปยังผู้ใช้

เมื่อคุณปิดใช้งานการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ อีเมลจะไม่ถูกส่งแม้ว่าผู้ใช้จะได้รับการกำหนดสิทธิ์การใช้งานก็ตาม ถ้าเป็นกรณีนี้ ID การประชุม หมายเลขโทรศัพท์เริ่มต้นสำหรับการประชุมและที่สำคัญคือ PIN ของ Dial-in Conferencing จะไม่ถูกส่งไปยังผู้ใช้ เมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้น คุณต้องบอกผู้ใช้โดยการส่งอีเมลแยกต่างหากหรือโดยการโทรหาพวกเขา

ตามค่าเริ่มต้น อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ของคุณ แต่ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้พวกเขาได้รับอีเมล Dial-in Conferencing ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -AutomaticallySendEmailsToUsers $false

คุณสามารถใช้ Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings เพื่อจัดการการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับองค์กรของคุณได้ รวมถึงอีเมลด้วย

มีสิ่งอื่นที่คุณควรทราบเกี่ยวกับอีเมลนี้ไหม

ต้องการทราบวิธีจัดการด้วย Windows PowerShell หรือไม่

 • ตามค่าเริ่มต้น ผู้ส่งของอีเมลดังกล่าวจะมาจาก Office 365 แต่คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลและชื่อที่ใช้แสดงได้โดยใช้ Windows PowerShell และ cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings

ดูเพิ่มเติม

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการส่งอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนการตั้งค่า

ส่งอีเมลด้วยข้อมูล Dial-in Conferencing ให้กับผู้ใช้

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×