ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

อีเมลงานนำเสนอของคุณให้กับผู้อื่น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในPowerPoint คุณสามารถใช้อีเมลเพื่อส่งงานนำเสนอของคุณกับผู้อื่น คุณสามารถส่งงานนำเสนอของคุณ เป็นสิ่งที่แนบมา ลิงก์ ไฟล์ PDF ไฟล์ XPS หรือทาง โทรสารอินเทอร์เน็ต

สิ่งสำคัญ: คุณไม่สามารถส่งทางอีเมลงานนำเสนอของคุณได้โดยตรงจากPowerPoint บนพีซี Windows RT แทน คุณสามารถเปิดโปรแกรมอีเมล สร้างอีเมลของคุณ และแนบงานนำเสนอ

ถ้างานนำเสนอที่คุณต้องการจะส่งทางอีเมลมีไฟล์เสียงหรือวีดีโออยู่ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

 1. คลิก ไฟล์ > แชร์ > อีเมล

 2. ภายใต้ อีเมล ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา เพื่อแนบงานนำเสนอของคุณไปกับข้อความอีเมล

  • ส่งลิงก์ เพื่อสร้างอีเมลที่มีลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณ

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการส่งลิงก์ คุณต้องบันทึกงานนำเสนอของคุณในตำแหน่งที่แชร์ เช่นไลบรารีเอกสาร SharePoint ที่ผู้รับของคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือ OneDrive

  • ส่งเป็น PDF เพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นไฟล์ Portable Document Format (.pdf) จากนั้นจึง แนบไฟล์ PDF ไปกับข้อความอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ PDF ดูรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

  • ส่งเป็น XPS เพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นไฟล์.xps จากนั้นจึง แนบไฟล์ไปกับข้อความอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ XPS ดูรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

  • ส่งเป็นโทรสารทางอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งงานนำเสนอของคุณทางโทรสารโดยไม่ต้องใช้เครื่องโทรสาร สำหรับตัวเลือกนี้ คุณจะต้องสมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรสารก่อน ถ้าไม่เคยเปิดใช้บริการ ให้คลิก ส่งเป็นโทรสารทางอินเทอร์เน็ต ตัวเลือกนี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์เพื่อให้คุณเลือกผู้ให้บริการ

 1. คลิกไฟล์ >บันทึก และส่ง ออก

 2. ภายใต้บันทึก และส่ง คลิกส่งโดยใช้อีเมล

 3. ภายใต้ ส่งโดยใช้อีเมล ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ตัวเลือก ส่งโดยใช้อีเมล

  • คลิกส่งเป็นสิ่งที่แนบมา เพื่อแนบงานนำเสนอของคุณกับข้อความอีเมล

  • คลิกส่งลิงก์ ไปยังสร้างข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณ

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการส่งลิงก์ คุณต้องบันทึกงานนำเสนอของคุณในตำแหน่งที่แชร์ เช่นไลบรารีเอกสาร SharePoint ที่ผู้รับของคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือ OneDrive

  • คลิกส่งเป็น PDF เพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นไฟล์ Portable Document Format (.pdf) จากนั้นจึง แนบไฟล์ PDF ไปกับข้อความอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ PDF ดูรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

  • คลิกส่งเป็น XPS เพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นไฟล์.xps จากนั้นจึง แนบไฟล์ลงในข้อความอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ XPS ดูรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint

  • คลิกส่งเป็นโทรสารทางอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งงานนำเสนอของคุณทางโทรสารโดยไม่ต้องใช้เครื่องโทรสาร ตัวเลือกนี้จำเป็นต้องใช้ที่คุณขั้นแรกลงทะเบียนกับผู้ให้บริการโทรสาร ถ้าคุณมีไม่ได้ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการโทรสาร คลิกส่งเป็นโทรสารทางอินเทอร์เน็ต และคุณจะถูกนำทางไปยังเว็บไซต์ที่คุณสามารถเลือกผู้ให้บริการออก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×