อีเมลงานนำเสนอของคุณให้กับผู้อื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถส่งงานนำเสนอ PowerPoint 2013 และ PowerPoint 2016 ของคุณให้กับผู้อื่นได้โดยใช้อีเมล คุณยังสามารถส่งงานนำเสนอของคุณเป็นสิ่งที่แนบมา, ลิงก์, ไฟล์ PDF, ไฟล์ XPS หรืออินเทอร์เน็ตแฟกซ์ได้เช่นกัน

สิ่งสำคัญ: คุณจะไม่สามารถส่งอีเมลงานนำเสนอของคุณโดยตรงจาก PowerPoint บนเครื่องพีซี Windows RT แต่คุณสามารถเปิดโปรแกรมอีเมล สร้างอีเมลของคุณ แล้วแนบงานนำเสนอแทนได้

 1. คลิก ไฟล์ > แชร์ > อีเมล

 2. ภายใต้ อีเมล ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา เพื่อแนบงานนำเสนอของคุณไปกับข้อความอีเมล

  • ส่งลิงก์ เพื่อสร้างอีเมลที่มีลิงก์ไปยังงานนำเสนอของคุณ

   หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะ ส่งลิงก์ คุณจะต้องบันทึกงานนำเสนอในตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์ไว้ เช่น เว็บไซต์หรือไลบรารีเอกสารที่ผู้รับมีสิทธิ์ในการเข้าถึง

  • ส่งเป็น PDF เพื่อบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ Portable Document Format (.pdf) จากนั้นจึงแนบไฟล์ PDF ไปกับข้อความอีเมล

  • ส่งเป็น XPS เพื่อบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ Portable Document Format (.pdf) จากนั้นจึงแนบไฟล์ PDF ไปกับข้อความอีเมล

  • ส่งเป็นโทรสารทางอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งงานนำเสนอของคุณทางโทรสารโดยไม่ต้องใช้เครื่องโทรสาร สำหรับตัวเลือกนี้ คุณจะต้องสมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรสารก่อน ถ้าไม่เคยเปิดใช้บริการ ให้คลิก ส่งเป็นโทรสารทางอินเทอร์เน็ต ตัวเลือกนี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์เพื่อให้คุณเลือกผู้ให้บริการ

หมายเหตุ: ถ้างานนำเสนอที่คุณต้องการจะส่งทางอีเมลมีไฟล์เสียงหรือวีดีโออยู่ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×