ข้อความนำสู่ OneDrive (ที่ทำงานหรีือโรงเรียน)

อัปโหลดไฟล์และโฟลเดอร์

อัปโหลดและบันทึกไฟล์และโฟลเดอร์ไปยัง OneDrive for Business

ถ้าใช้ Microsoft Edge หรือ Google Chrome:

  1. เลือกอัปโหลด > ไฟล์ หรือ อัปโหลด > โฟลเดอร์

  2. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการอัปโหลด

  3. เลือก เปิด หรือ เลือกโฟลเดอร์

ถ้าใช้เบราว์เซอร์อื่นๆ:

  • เลือก อัปโหลด เลือกไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด แล้วเลือก เปิด

  • ถ้าคุณไม่เห็น อัปโหลด > โฟลเดอร์ ให้สร้างโฟลเดอร์ แล้วอัปโหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์นั้น

สกรีนช็อตที่แสดงการเลือก อัปโหลด

หมายเหตุ: ถ้าคุณติดตั้งไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ไว้แล้ว คุณยังสามารถอัปโหลดด้วย File Explorer ได้อีกด้วย เลือกไฟล์คุณต้องการอัปโหลด แล้วลากไปยัง OneDrive ในบานหน้าต่างนำทาง File Explorer

บันทึกและเปิดไฟล์ในแอป Office

  • ให้เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น > OneDrive - [ชื่อบริษัท]เพื่อบันทึกไฟล์งานไปยัง OneDrive

    บันทึกไฟล์ส่วนบุคคลไปยัง OneDrive - ส่วนบุคคล

  • เลือก ไฟล์ > เปิด แล้วเลือก OneDrive เพื่อเปิดไฟล์ที่บันทึกไปยัง OneDrive

หมายเหตุ: จำเป็นต้องมี Office 365, 2019 หรือ 2016

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Excel
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×