Office

อัปโหลดวิดีโอ เสียง หรือรูปภาพไปยังไลบรารีแอสเซท

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ไลบรารีแอสเซทเป็นชนิดของไลบรารีเอกสารที่คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอ เสียง หรือรูปภาพ และมีฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเก็บข้อมูลและจัดระเบียบทแบบ rich media เมื่อต้องการสร้างไลบรารีแอสเซท ดูตั้งค่าไลบรารีแอสเซทเพื่อเก็บรูป เสียง และวิดีโอ

มีขีดจำกัดขนาดไฟล์ในการอัปโหลด ดู ขีดจำกัดขนาดไฟล์ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัปโหลดไฟล์รูปภาพหรือไฟล์เสียงลงในไลบรารีแอสเซท

 1. เลือก ไลบรารีแอสเซท จากแถบ เปิดใช้งานด่วน ทางด้านซ้าย หรือคลิก การตั้งค่า เครื่องมือการตั้งค่ารูปเฟืองขนาดเล็กซึ่งอยู่ที่การตั้งค่าไซต์ คลิก เนื้อหาของไซต์ แล้วเลือก ไลบรารีแอสเซท

 2. คลิก+ ใหม่ หรือ + เอกสารใหม่

  สร้างกล่องโต้ตอบเอกสารจากปุ่ม +สร้าง
 3. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเอกสาร คลิกเรียกดู หรือไฟล์ที่เลือก

 4. ค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการแล้วเลือกไฟล์ดังกล่าว จากนั้นคลิก เปิด

 5. คลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ คุณสามารถเพิ่มค่าเมตาดาต้า เช่น ชื่อคำสำคัญ หรือลิขสิทธิ์

  เพิ่มกล่องโต้ตอบเอกสารสำหรับรูป

 1. เลือก ไลบรารีแอสเซท จากแถบ เปิดใช้งานด่วน ทางด้านซ้าย หรือคลิก การตั้งค่า เครื่องมือการตั้งค่ารูปเฟืองขนาดเล็กซึ่งอยู่ที่การตั้งค่าไซต์ คลิก เนื้อหาของไซต์ แล้วเลือก ไลบรารีแอสเซท

 2. คลิก +สร้าง แล้วเลือก วิดีโอ

  สร้างกล่องโต้ตอบเอกสารจากปุ่ม +สร้าง
 3. บนหน้าตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกทำดังนี้

  สร้างกล่องโต้ตอบวิดีโอใหม่ที่เน้น อัปโหลด ไว้
  • เลือก อัปโหลดวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วเรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการ

  • เลือก ใส่ลิงก์ไปยังวิดีโอ แล้ววางไฮเปอร์ลิงก์ไปยังวิดีโอ

  • เลือก ให้โค้ดฝังตัวไปที่วิดีโอที่แสดงอยู่บนเว็บ แล้วพิมพ์ชื่อของวิดีโอและวางโค้ดฝังตัวสำหรับวิดีโอนั้น

  หมายเหตุ: คอลัมน์มีความยาว (วินาที) อาจถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับไฟล์วิดีโอ คอลัมน์นี้เป็นว่างสำหรับไฟล์เสียงและรูป

 4. คลิก ตกลง

 5. กล่องโต้ตอบคุณสมบัติของวิดีโอจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนค่าเมตาดาต้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุว่าผู้ใช้จะเห็นลิงก์ดาวน์โหลดหรือลิงก์ที่ฝังไว้ของวิดีโอเมื่อผู้ใช้ดูวิดีโอ

  เพจคุณสมบัติวิดีโอ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปขนาดย่อสำหรับวิดีโอ โปรดดูจับภาพหรือเปลี่ยนรูปขนาดย่อของวิดีโอ

ในการกลับไปยังไลบรารีของคุณขณะอยู่ในหน้าจอตัวอย่าง ให้คลิกชื่อไลบรารีแอสเซทด้านบนของวิดีโอ

หมายเหตุ:  ถ้าไฟล์ของคุณมี Metadata ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ คุณอาจสังเกตว่าบางเขตข้อมูลถูกใส่ไว้ให้คุณล่วงหน้าแล้ว

 1. เลือกแต่ละไฟล์ที่คุณต้องการลบโดยโฮเวอร์เหนือไฟล์แล้วคลิกกล่องกาเครื่องหมาย

  หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าไฟล์ที่คุณต้องการลบไม่ได้ถูกเช็คเอาท์ โดยการรีเฟรชเบราว์เซอร์และสังเกตไอคอนในคอลัมน์ ชนิด ไฟล์ต้องได้รับการเช็คอินเข้าไปใหม่โดยบุคคลที่เป็นผู้เช็คเอาท์ก่อนคุณจึงจะสามารถลบออกได้

 2. ในส่วนหัว ให้คลิก ไฟล์ แล้วคลิก ลบเอกสาร

  ลบเอกสารบนแท็บ ไฟล์

หรือเมื่อต้องการลบไฟล์ทีละไฟล์ ให้ทำดังนี้:

 1. โฮเวอร์เหนือรูปย่อของไฟล์ที่คุณต้องการลบแล้วคลิกจุดไข่ปลา ...

 2. ในกล่องโต้ตอบแบบผุดขึ้น ให้คลิกจุดไข่ปลา (...) อีกครั้ง แล้วคลิก ลบ

 3. คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการลบ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการไฟล์โดยใช้คำสั่ง เปิดด้วย Explorer จาก ไลบรารีแอสเซท ให้คลิก ไลบรารี แล้วคลิก เปิดด้วย Explorer ทำตามพร้อมท์ เพียงปิด Explorer เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว และรีเฟรชหน้าจอไลบรารีแอสเซท

ถ้าคุณลบไฟล์โดยผิดพลาด คุณสามารถคืนค่าไฟล์ของคุณไปยังไซต์ได้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าไซต์ของคุณ ดู ลบข้อมูลในถังรีไซเคิลหรือคืนค่าไฟล์ของคุณ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อคุณหยุดชั่วคราวบนรูปขนาดย่อในไลบรารีแอสเซท การวางซ้อนจะเลื่อนขึ้นด้วยข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชนิดของไฟล์ และระยะเวลา

รูปขนาดย่อที่เน้นจุดไข่ปลาไว้

 1. นำทางไปยังไลบรารีแอสเซทที่มีไฟล์ของคุณอยู่

 2. ในมุมมองรูปขนาดย่อ ให้โฮเวอร์ตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อของไฟล์รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ

 3. ในโอเวอร์เลย์ที่เลื่อนขึ้น ให้คลิกจุดไข่ปลา () เพื่อเปิดคำบรรยายรายละเอียดสำหรับไฟล์

  คุณสมบัติรูปภาพ
 4. ในคำบรรยายรายละเอียดสำหรับไฟล์เสียงหรือวิดีโอ คุณสามารถเลือก เล่น หรือ ดาวน์โหลด ไฟล์ได้ สำหรับไฟล์รูป คุณสามารถเลือก แก้ไขการแปลงรูป (ถ้าเปิดใช้อยู่) หรือ ดาวน์โหลด เมื่อต้องการเปิดเมนูที่มีตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิกจุดไข่ปลา (…)

  หมายเหตุ: การแปลงจะมีใน SharePoint เมื่อเปิดใช้งานการเผยแพร่เท่านั้น คุณสามารถเปิดใช้งานการเผยแพร่ภายใต้ การตั้งค่า > การตั้งค่าไซต์ > จัดการฟีเจอร์ของไซต์ > SharePoint Server Publishing ถ้าไม่เปิดใช้ ตัวเลือกจะไม่แสดงขึ้น

 5. เมื่อต้องการแก้ไขหรือดูคุณสมบัติ ให้คลิก คุณสมบัติ

วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูสิ่งที่สมาชิกในทีมของคุณกำลังเพิ่มลงในไลบรารีแอสเซท นอกจากนี้ ผู้ดูยังจะสามารถสตรีมเสียงและวิดีโอสำหรับพ็อดแคสต์

 1. คลิกชื่อหรือชื่อเรื่องของไลบรารี

 2. คลิกแท็บ ไลบรารี ที่ด้านบนของเพจแล้วคลิก เนื้อหาสรุป RSS

  แท็บไลบรารีที่เน้นการแจ้งเตือน RSS ไว้
 3. เมื่อตัวดึงข้อมูลสำหรับไลบรารีแอสเซทเปิด คลิกสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS นี้

  เพจเนื้อหาสรุปการสมัครใช้งานเนื้อหาสรุป RSS
 4. ใน Internet Explorer คุณจะพบกล่องโต้ตอบสำหรับใส่ชื่ออื่นลงในเนื้อหาสรุป หรือสร้างและเพิ่มลงในโฟลเดอร์

  กล่องโต้ตอบ สมัครใช้งาน RSS ที่คุณสามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์สำหรับรับเนื้อหาสรุป

  เมื่อคุณสมัครใช้แล้ว คุณจะสามารถดูเนื้อหาสรุป RSS ใน Internet Explorer ผ่านรายการแบบหล่นลงของรายการโปรด

  ปุ่มเนื้อหาสรุปใน Internet Explorer

  ประสบการณ์การเพิ่มเนื้อหาสรุป RSS อาจแตกต่างกันไปตามเบราว์เซอร์ที่คุณใช้อยู่ เบราว์เซอร์อื่นๆ อาจถามว่าคุณต้องการใช้โปรแกรมอ่าน RSS หรือไคลเอ็นต์จดหมายใด

ขนาดจำกัดของไฟล์

ถ้าไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดมีขนาดใหญ่มาก คุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อดูสิ่งขีดจำกัดของขนาดไฟล์สำหรับไฟล์ที่อัปโหลดมาใหม่บนไซต์นี้ ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาตให้ใช้สำหรับการอัปโหลดอาจแตกต่างกัน

การอ้างอิงสำหรับผู้ดูแลระบบรวมถึงขีดจำกัดของแบบออนไลน์ของ SharePointและซอฟต์แวร์ขอบเขตและขีดจำกัดสำหรับ SharePoint Server

การกำหนดรุ่น การนำทางเมตาดาต้า และเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถตั้งค่าฟีเจอร์เดียวกันนี้สำหรับไลบรารีแอสเซท เช่นเดียวกับที่คุณทำได้กับไลบรารีเอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู:

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×