อัปเดตเครือข่ายของคุณเป็นการสมัครใช้งาน Yammer สำหรับองค์กรแบบสแตนอโลน

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ใช้กับลูกค้าที่ใช้ Office 365 Government

Yammer Basic เป็นบริการเครือข่ายสังคมภายในองค์กรที่ช่วยให้พนักงานเชื่อมต่อถึงกัน แชร์ข้อมูล และทำงานร่วมกันได้ เป็นบริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ให้บริษัทและพนักงานได้ใช้งานเครือข่ายส่วนตัวเพื่อโพสต์ข้อความ, อัปโหลดไฟล์, "ชอบ" โพสต์, "ติดตาม" บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ, แท็กโพสต์, ค้นหา และอื่นๆ เมื่อบริษัทลงทะเบียนกับบริการ Yammer Basic พนักงานทุกคนที่มีที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้ของบริษัทนั้นจะสามารถเข้าร่วมในเครือข่าย Yammer ได้ Yammer Basic จะรวมอยู่ใน Office 365

ลูกค้า Office 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งกำลังมองหาการควบคุมในระดับที่ละเอียดมากขึ้นสำหรับลักษณะที่แสดง การจัดการเนื้อหาและความเป็นสมาชิก หรือความปลอดภัยของเครือข่าย Yammer สามารถอัปเกรดบริการเป็น Yammer สำหรับองค์กร ได้ Yammer สำหรับองค์กร มีฟีเจอร์ทั้งหมดของ Yammer Basic แต่เพิ่มแบรนด์ ความปลอดภัย และฟีเจอร์การจัดการ ซึ่งทำให้สามารถป้องกันและกำหนดเครือข่ายส่วนตัวได้ด้วยตนเอง ฟีเจอร์ที่มี ได้แก่

 • ตัวเลือกในการสร้างการออกแบบด้วยตนเอง เพื่อให้คุณสามารถสร้างแบรนด์เครือข่ายได้ด้วยสัญลักษณ์ของบริษัท

 • การตั้งค่าการกำหนดค่าขั้นสูงที่จะควบคุมผู้ใช้และการจัดการเนื้อหาโดยรวม

 • การควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งซึ่งจะช่วยคุณจัดการการเข้าถึงเครือข่ายและความปลอดภัย

 • ความสามารถในการส่งออกข้อมูลเครือข่ายสำหรับการรายงาน การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์

วิธีการอัปเกรด

คุณสามารถเปิดใช้งาน Yammer สำหรับองค์กร ผ่านพอร์ทัลผู้ดูแลระบบของ Office 365 โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. นำทางไปยังศูนย์การจัดการ Office 365

 2. ภายใต้ บริการที่รวมไว้ด้วย ให้คลิก ใช่ เปิดใช้งาน Yammer สำหรับองค์กรให้กับเครือข่ายของฉัน

 3. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

เมื่อเปิดใช้งาน ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365 ของคุณจะกลายเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย Yammer ที่สัมพันธ์กัน และสามารถกำหนดค่าและดูแล Yammer ได้ โปรดสังเกตว่า ผู้ดูแลระบบ Yammer จะต้องมีโดเมนที่ตรงกับเครือข่าย Yammer ตัวอย่างเช่น บนเครือข่าย contoso.com เฉพาะผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365 ที่มีที่อยู่อีเมล @contoso.com เท่านั้นที่จะกลายเป็นผู้ดูแลระบบ Yammer นอกจากนี้ ที่อยู่อีเมลของบัญชีผู้ดูแลระบบ Yammer ต้องไม่มีคำว่า "admin" "support" หรือ "user"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรด Yammer สำหรับองค์กร ให้ดูที่ แผนและราคาของ Yammer สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเปิดใช้งานให้ดูที่ คู่มือการเปิดใช้งาน Yammer

กำหนดวิธีในการอัปเกรด Yammer สำหรับองค์กร ของคุณ

บริการ Yammer ของคุณประกอบด้วยเครือข่ายส่วนตัว หรือชุดเครือข่ายส่วนตัวที่จัดระเบียบตามโดเมนอีเมล Yammer จะสร้างเครือข่ายสำหรับโดเมนอีเมลที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดในองค์กรของคุณ ดังนั้น เมื่อลงชื่อเข้าใช้ ผู้ใช้จะถูกกำหนดเส้นทางไปยังเครือข่าย Yammer ที่ตรงกับที่อยู่อีเมลของตน ตัวอย่างเช่น mano@contoso.com จะอยู่ในเครือข่าย contoso.com

ในบางองค์กรจะมีโดเมนอีเมลเพียงหนึ่งโดเมนสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด องค์กรขนาดใหญ่มักจะมีหลายโดเมนตามหน่วยธุรกิจหรือตำแหน่งที่ตั้ง (เช่น contosoeurope.com, contosoasia.com และอื่นๆ) ถ้าคุณมีหลายโดเมน คุณจะต้องระบุวิธีการอัปเกรดเครือข่าย Yammer ของคุณ

เมื่อคุณระบุวิธีการอัปเกรดของคุณ คุณจะระบุว่าจะอัปเกรดเครือข่าย Yammer ที่มีอยู่เครือข่ายใด หรือจะสร้างเครือข่ายขึ้นใหม่ และจะรวมเครือข่ายรองลงในวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเครือข่ายสังคมของคุณอย่างไร วิธีที่คุณอัปเกรดและรวมเครือข่ายจะกำหนดปริมาณการทำงานร่วมกันที่น่าจะเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามีพนักงานกระจายกันไปตามหน่วยธุรกิจ สาขา หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ หัวใจสำคัญคือการตัดสินใจว่า คุณต้องการให้ผลิตภัณฑ์เป็นเครือข่าย Yammer ศูนย์กลางเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่ในองค์กรของคุณสามารถเข้าถึงได้ หรือจะให้เป็นแบบหลายเครือข่าย ซึ่งแยกส่วนตามโดเมนอีเมล

อัปเกรดเครือข่ายที่มีอยู่หนึ่งเครือข่าย หรือสร้างขึ้นใหม่

การอัปเกรดหรือการสร้างเครือข่าย Yammer ศูนย์กลางหนึ่งเครือข่ายเป็นวิธีที่เราแนะนำ เนื่องจากเครือข่ายชนิดดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานทุกคน และอนุญาตให้เชิญผู้ใช้จากโดเมนอื่นเข้ามาที่โดเมนหลักได้ในฐานะผู้เยี่ยมชม เครือข่ายเดียวมีไว้เพื่อการดูแลแบบรวมศูนย์ ซึ่งทำให้แน่ใจได้ว่าการปรับใช้และการจัดการนโยบาย การเปิดฟีเจอร์ การดูแลรักษาตามกำหนดการ และอื่นๆ มีความสอดคล้องกัน ควรเลือกใช้เครือข่ายเดียวเมื่อพนักงานทั้งหมดอยู่รวมกันในสถานที่เดียวกัน หรืออยู่กระจายกันไปแต่ใช้ที่อยู่อีเมลทั่วไปร่วมกัน

เมื่อคุณเลือกที่จะอัปเกรดเครือข่ายเดียว คุณจะต้องเลือกโดเมนอีเมลที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่เข้าถึงได้ ซึ่งปกติจะเป็นนามแฝงอีเมลหลักขององค์กรหรือเครือข่ายที่มีข้อมูลส่วนใหญ่เพื่อให้สามารถรักษาเนื้อหาที่มีค่าไว้ได้ คุณจะเก็บเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่เอาไว้ เมื่อคุณอัปเกรดเครือข่าย Yammer ที่มีอยู่

องค์กรส่วนใหญ่จะมีโดเมนหลักหนึ่งโดเมนสำหรับที่อยู่อีเมลของพนักงาน ดังนั้น การอัปเกรดหรือการสร้างเครือข่ายเดียวจึงเป็นแนวทางที่ใช้บ่อยที่สุด

อัปเกรดหลายเครือข่าย

ถ้าคุณมีเครือข่าย Yammer หลายเครือข่าย เราแนะนำให้คุณรวมเครือข่ายขนาดเล็กกว่าเข้ากับเครือข่ายหลักขององค์กรของคุณโดยการทำการโยกย้ายเครือข่าย (ดู การโยกย้ายเครือข่าย: รวมเครือข่าย Yammer หลายเครือข่าย) การรวมเครือข่ายอนุญาตให้คุณ:

 • ลดต้นทุนการจัดการ Yammer:    หลังจากรวมแล้ว คุณสามารถจัดการบริการ Yammer เดียวได้แทนที่จะต้องจัดการทีละเครือข่าย Yammer

 • ลดข้อมูลไซโลในองค์กรของคุณ:    การรวมบริการ Yammer ที่แชร์โดยผู้ใช้ทั้งหมดของคุณช่วยเพิ่มศักยภาพของพวกเขาในการเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับทุกคนในองค์กร

 • อนุญาตผู้ใช้ Office 365 ให้ลงชื่อเข้าใช้ใน Yammer ได้อย่างง่ายๆ    ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ใน Yammer ด้วยข้อมูลประจำตัวของ Office 365 ของคุณ และสามารถเข้าถึง Yammer ได้อย่างง่ายๆ จากตัวเปิดใช้แอป Office 365 ดู ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 สำหรับ Yammer

 • จัดการบริการของ Yammer ได้อย่างราบรื่นจาก Office 365:    หลังจากการรวมข้อมูล จะทำให้ความซับซ้อนในการจัดการบริการ Yammer ลดลง เช่น คุณสามารถมีโซลูชันการลงทะเบียนเดียวเมื่อคุณ บังคับใช้ข้อมูลประจำตัว Office 365 สำหรับผู้ใช้ Yammer และคุณสามารถจัดการผู้ใช้และผู้ดูแลระบบได้จาก Office 365 เมื่อคุณ จัดการผู้ใช้ Yammer ทั้งวงจรชีวิตจาก Office 365

อัปเกรดเครือข่ายเดียวแล้วรวมโดเมนที่เกี่ยวข้องหรือเครือข่ายที่มีอยู่ก่อนแล้ว

เมื่อคุณรวมโดเมนอีเมลที่มีเครือข่าย Yammer ที่มีอยู่เข้ากับเครือข่ายแม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จะเรียกว่า การผสานรวมเครือข่าย การผสานรวมเครือข่ายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เมื่อองค์กรมีหลายหน่วยธุรกิจหรือมีบริษัทในเครือหลายบริษัทซึ่งต้องการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการจัดการของ Yammer สำหรับองค์กร แต่ไม่ได้ใช้โดเมนอีเมลทั่วไปร่วมกัน ในสถานการณ์นี้ ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถเข้าร่วมเครือข่ายเดียวได้โดยไม่ต้องแสดงสิทธิ์ผู้ดูแลเครือข่าย และเริ่มทำงานร่วมกันได้ตั้งแต่เข้าสู่ระบบครั้งแรก

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า Contoso.com เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีสาขาในเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก บริษัทสาขาแต่ละบริษัทจะมีสายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ที่อยู่อีเมลของพนักงานจะแสดงด้วยชื่อบริษัทสาขา (@contosoeurope, @contosoasia เป็นต้น) ในการรวมเครือข่าย โดเมนของบริษัทสาขาทั้งหมดจะถูกผสานเข้ากับเครือข่าย Yammer ที่เป็นเครือข่ายแม่ เช่น @contoso.com และผู้ใช้ที่มีที่อยู่อีเมลสาขา จะถูกกำหนดเส้นทางไปยังเครือข่าย Yammer เป็นเครือข่ายแม่ เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้

เมื่ออัปเกรดและผสานโดเมน เราขอแนะนำให้คุณเลือกเครือข่ายที่มีอยู่ที่สำคัญที่สุดให้เป็นเครือข่ายแม่ของคุณ นั่นคือ เครือข่ายที่มีเนื้อหาหรือผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ คุณต้องพิจารณาตัวเลือกนี้ด้วยความรอบคอบ เนื่องจากการผสานโดเมนอีเมลจะทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่สร้างไว้ในเครือข่าย Yammer เดิมของพวกเขาได้

ติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Yammer สำหรับองค์กร เมื่อต้องการดำเนินการตามแผนการรวมเครือข่าย

หมายเหตุ:  การรวมโดเมนอีเมลที่ไม่ได้เข้าร่วมในเครือข่าย Yammer เข้ากับเครือข่ายแม่ที่มีขนาดใหญ่กว่านั้น เรียกว่า "การเพิ่มโดเมน" เนื่องจากไม่มีเครือข่าย Yammer อยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นจะไม่มีเนื้อหาใดสูญหายไประหว่างกระบวนการเพิ่มโดเมน

เตรียมผู้ใช้ของคุณให้พร้อมสำหรับการรวมเครือข่าย

เมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มใช้งานเทคโนโลยีหรือบริการใหม่ สิ่งสำคัญคือการแจ้งให้ผู้ใช้ของคุณทราบเพื่อเตรียมตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าการรวมเครือข่ายอยู่ในกระบวนการเปิดตัวบริการใหม่ด้วย การทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณมีโอกาสสร้างความตื่นเต้นให้แก่ชุมชนผู้ใช้ของคุณเท่านั้น แต่ยังมอบโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้และถามคำถามก่อนที่จะเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ การสื่อสารที่ชัดเจน น่าสนใจ และเหมาะแก่เวลา คือสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในการเริ่มใช้บริการใหม่ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการรวมจะประสบผลสำเร็จ

 1. ก่อนการรวมให้แจ้งวันที่ เวลา และผลกระทบจากการรวมไปยังผู้ใช้ที่เครือข่ายของพวกเขาจะถูกรวมกับเครือข่ายแม่ ในการแจ้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการรวม เน้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และวิธีการเก็บถาวรข้อความส่วนตัว บันทึกย่อ ไฟล์ และอื่นๆ บอกให้พวกเขาทราบด้วยว่า ข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าถึงได้อีกหลังการรวม ดูเทมเพลตได้ที่ แผนการสื่อสาร

 2. แจ้งผู้ใช้ในเครือข่ายแม่ว่าจะมีผู้ใช้ใหม่มาเข้าร่วม และส่งเสริมผู้ใช้ปัจจุบันให้ต้อนรับผู้ใช้ใหม่

 3. พิจารณาการส่งออกข้อมูลก่อนการรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าองค์กรของคุณยึดตามนโยบายการเก็บข้อมูลนโยบายใดนโยบายหนึ่งโดยเฉพาะ การส่งออกข้อมูลต้องได้รับจัดการโดยผู้ดูแลระบบที่ผ่านการรับรองแล้ว

แหล่งข้อมูล

Yammer มีเครื่องมือ เทมเพลต และแหล่งข้อมูลสนับสนุนสำหรับการวางแผนและการปรับใช้การอัปเกรดของคุณไปเป็น Yammer สำหรับองค์กร ดังนี้

ดูเพิ่มเติม

เลือกเครือข่ายสังคมขององค์กรของคุณ: Yammer หรือตัวดึงข้อมูลข่าวสาร

ทำความรู้จักกับ Yammer

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×