อัปเดตสารบัญ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณสร้างสารบัญด้วยตนเอง (หรืออีกนัยหนึ่งคือถ้าสารบัญไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากหัวเรื่อง) Word จะไม่สามารถอัปเดตสารบัญให้คุณได้ คุณจะต้องพิมพ์การเปลี่ยนแปลงในสารบัญของคุณด้วยตนเอง

เมื่อต้องการอัปเดตสารบัญที่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติจากสไตล์หัวเรื่อง ให้คลิก การอ้างอิง > อัปเดตสารบัญ

อัปเดตสารบัญ

คุณสามารถเลือก อัปเดตเฉพาะหมายเลขหน้าเท่านั้น หรือ อัปเดตทั้งตาราง ถ้าคุณต้องการอัปเดตหมายเลขหน้าและข้อความ ถ้าต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างสารบัญ ให้ดูที่ สร้างสารบัญ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×