อัปเดตสารบัญ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าสารบัญถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากหัวเรื่องในเอกสาร Word จะสามารถอัปเดตสารบัญเมื่อหัวเรื่องเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลง (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสารบัญ)

  1. คลิก การอ้างอิง > อัปเดตตาราง

    อัปเดตสารบัญ

    หรือ ใน 2016 Word for mac

    แท็บ การอ้างอิง ที่มีกล่องรอบๆ อัปเดตตาราง

  2. ในกล่องโต้ตอบ อัปเดตสารบัญ ให้เลือก อัปเดตเฉพาะหมายเลขหน้าเท่านั้น หรือ อัปเดตทั้งตาราง แล้วคลิก ตกลง

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณสร้างสารบัญด้วยตนเอง (หรืออีกนัยหนึ่งคือถ้าสารบัญไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากหัวเรื่อง) Word จะไม่สามารถอัปเดตสารบัญให้คุณได้ คุณจะต้องพิมพ์การเปลี่ยนแปลงในสารบัญของคุณด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×