อัปเดตรายการที่อยู่ของจดหมายเวียนที่มีอยู่

คุณสามารถแก้ไขและอัปเดตรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณก่อนที่จะเริ่มจดหมายเวียน โดยไม่คำนึงว่าคุณจะสร้างรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณในสเปรดชีต Excel หรือในที่ติดต่อ Outlook ของคุณหรือยัง

อัปเดตรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ

คุณสามารถอัปเดตรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณได้ทั้งก่อนและระหว่างจดหมายเวียน อย่างไรก็ตาม หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการอัปเดตก่อนที่จะเริ่มจดหมายเวียนของคุณ

 1. เปิดสเปรดชีต Excel หรือที่ติดต่อ Outlook ของคุณ

 2. เพิ่ม ลบ หรือการแก้ไขตาม

 3. บันทึกและปิดไฟล์ดังกล่าว

เพิ่มรายการใหม่ลงในรายการจดหมายเวียนของคุณใน Word

แม้ว่าคุณจะเริ่มจดหมายเวียนไปแล้ว แต่คุณยังคงสามารถอัปเดตรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณได้ ถ้าคุณพิมพ์ลงใน Word

 1. การเปิดเอกสารจดหมายเวียน Word ที่มีอยู่ของคุณถ้ามันยังไม่ได้เปิด

 2. บนแท็บ การส่งจดหมาย ในกลุ่ม เริ่มจดหมายเวียน ให้เลือก แก้ไขรายชื่อผู้รับ

  สกรีนช็อตของแท็บส่งจดหมายใน Word แสดงคำสั่งแก้ไขรายชื่อผู้รับเป็นส่วนที่เน้น

 3. ภายใต้ แหล่งข้อมูล ให้เลือกชื่อของไฟล์รายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ จากนั้น เลือก แก้ไข

  ตัวเลือกรายชื่อผู้รับจดหมายเวียน

 4. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขแหล่งข้อมูล ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • อัปเดตข้อมูลของบุคคลที่อยู่ในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ
   เลือกข้อมูล แล้วจึงเปลี่ยนแปลง

  • เพิ่มบุคคลใหม่ลงในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ
   โดยเลือก รายการใหม่ แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแถวที่แรเงาของแต่ละคอลัมน์

   กล่อง แก้ไขแหล่งข้อมูล

  • ใน Word 2013 และ Word 2016 คุณจะมีตัวเลือกต่อไปนี้

   ทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งานมากขึ้นสำหรับจดหมายเวียนโดยการเพิ่มคอลัมน์
   เลือก กำหนดค่าคอลัมน์ > เพิ่ม จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มเขตข้อมูล ให้พิมพ์ชื่อเขตข้อมูล แล้วเลือก ตกลง จากนั้น ให้เลือก ตกลง อีกครั้ง เลือก ใช่ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือก ตกลง เพื่อเสร็จสิ้น

   กล่องโต้ตอบ กำหนดรายการที่อยู่เอง

   หมายเหตุ: 

   • คอลัมน์ต่างๆ ที่อยู่ในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณคือเขตข้อมูลผสานที่คุณใช้ในเอกสารจดหมายเวียนของคุณ ถ้าคุณต้องการรวมข้อมูลที่ต่างกัน คุณสามารถสร้างเป็นคอลัมน์ใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ ข้อความส่วนบุคคล ในจดหมายเวียนรวมกับบันทึกย่อส่วนบุคคลถึงบุคคลที่คุณต้องการของคุณหรือต้องการตามงาน

   • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกคอลัมน์และใช้ปุ่ม ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของคอลัมน์ในรายการได้อีกด้วย หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการแล้ว ให้เลือก ตกลง

 5. เลือก ตกลง

 6. เมื่อได้รับพร้อมท์จาก Word ให้อัปเดตรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ ให้เลือก ใช่

ในตอนนี้คุณก็พร้อมแล้วที่จะแทรกเขตข้อมูลจดหมายเวียนลงในเอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แทรกเขตข้อมูลจดหมายเวียน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×