อัปเดตระเบียน DNS เพื่อเก็บเว็บไซต์ของคุณไว้กับผู้ให้บริการโฮสต์ปัจจุบัน

ถ้าคุณจัดการระเบียน Office 365 ของโดเมนของคุณที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนในหัวข้อนี้ เว็บไซต์ของคุณยังคงอยู่ที่เดิมและผู้อื่นยังสามารถเข้าถึงได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า คุณจัดการระเบียน DNS ของโดเมนของคุณด้วยตนเองหรือ Office 365 จัดการให้คุณ ให้ดูที่ Office 365 จัดการระเบียน DNS อย่างไร

ถ้าคุณจัดการระเบียน Office 365 ของโดเมนของคุณที่ผู้ให้บริการโฮสต์ DNS คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนในหัวข้อนี้ เว็บไซต์ของคุณยังคงอยู่ที่เดิมและผู้อื่นยังสามารถเข้าถึงได้

ถ้า Office 365 จัดการระเบียน DNS ของคุณ ในการกำหนดเส้นทางรับส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์สาธารณะที่มีอยู่ที่ถูกโฮสต์อยู่นอก Office 365 หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนลงใน Office 365 แล้วให้ทำดังต่อไปนี้

อัปเดตระเบียน DNS ใน ศูนย์การจัดการ Office 365

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่หน้า โดเมน

  คลิก โดเมน บนหน้า การจัดการ Office 365
 3. บนหน้า จัดการโดเมน ในรายการโดเมน ให้เลือกโดเมนที่คุณใช้สำหรับเว็บไซต์ของคุณ แล้วเลือก การตั้งค่า DNS ในบานหน้าต่างการจัดการ

  เลือกการตั้งค่า DNS

  ถ้าไม่มีตัวเลือกนี้ ให้ดู ไม่สามารถอัปเดตระเบียน A หรือระเบียน CNAME ใช่ไหม

 4. เลือก + ระเบียนแบบกำหนดเองใหม่ แล้วใส่ข้อมูลดังนี้:

  • สำหรับ ชนิด DNS ให้ใส่: A (ที่อยู่)

  • สำหรับ ชื่อโฮสต์หรือนามแฝง พิมพ์ @

  • สำหรับ ที่อยู่ IP ให้พิมพ์ที่อยู่ IP แบบคงที่สำหรับเว็บไซต์ของคุณที่ถูกโฮสต์อยู่ในปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น 172.16.140.1)

   ซึ่งต้องเป็นที่อยู่ IP แบบคงที่ สำหรับเว็บไซต์ ไม่ใช่ที่อยู่ IP แบบไดนามิก ตรวจสอบกับไซต์ที่เว็บไซต์ของคุณถูกโฮสต์เพื่อให้แน่ใจว่า คุณสามารถรับที่อยู่ IP แบบคงที่สำหรับเว็บไซต์สาธารณะของคุณได้

 5. เลือก บันทึก

นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างระเบียน CNAME เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถหาเว็บไซต์ของคุณพบ

 1. บนหน้า จัดการโดเมน ในรายการโดเมน ให้เลือกโดเมนที่คุณใช้สำหรับเว็บไซต์ของคุณ แล้วเลือก การจัดการ DNS ในบานหน้าต่างการจัดการ

  ถ้าไม่มีตัวเลือกนี้ ให้ดู ไม่สามารถอัปเดตระเบียน A หรือระเบียน CNAME ใช่ไหม

 2. เลือก + ระเบียนแบบกำหนดเองใหม่ แล้วใส่ข้อมูลดังนี้:

  • สำหรับ ชนิด DNS ให้ใส่: CNAME (นามแฝง)

  • สำหรับ ชื่อโฮสต์หรือนามแฝง พิมพ์ www

  • สำหรับ ที่อยู่ชี้ไปยัง ให้พิมพ์ชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) สำหรับเว็บไซต์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น contoso.com)

 3. เลือก บันทึก

สุดท้าย ให้ทำดังต่อไปนี้

อัปเดตระเบียน NS ของโดเมนของคุณ ให้ชี้ไปที่ Office 365

เมื่อระเบียน NS ได้รับการอัปเดตให้ชี้ไปที่ Office 365 แสดงว่าโดเมนของคุณได้รับการตั้งค่าทั้งหมดแล้ว อีเมลจะถูกกำหนดเส้นทางไปยัง Office 365 และเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยังที่อยู่เว็บไซต์ของคุณจะยังคงถูกส่งไปยังโฮสต์เว็บไซต์ปัจจุบันของคุณต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มโดเมนของคุณลงใน Office 365 และการเก็บเว็บไซต์ปัจจุบันของคุณไว้

ถ้ายังใช้ ศูนย์การจัดการ Office 365 เดิมอยู่ ในการกำหนดเส้นทางรับส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์สาธารณะที่ถูกโฮสต์อยู่นอก Office 365 หลังจากที่คุณเพิ่มโดเมนลงใน Office 365 แล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่หน้า โดเมน

 3. บนหน้า จัดการโดเมน ในรายการโดเมน ให้เลือกโดเมนที่คุณใช้สำหรับเว็บไซต์ของคุณ แล้วเลือก จัดการ DNS > ใหม่ > A (ที่อยู่)

  ถ้าไม่มีตัวเลือกนี้ ให้ดู ไม่สามารถอัปเดตระเบียน A หรือระเบียน CNAME ใช่ไหม

 4. บนหน้า เพิ่มระเบียน DNS ให้พิมพ์ดังนี้:

  • สำหรับ ชื่อโฮสต์หรือนามแฝง พิมพ์ @

  • สำหรับ ที่อยู่ IP ให้พิมพ์ที่อยู่ IP แบบคงที่สำหรับเว็บไซต์ของคุณที่ถูกโฮสต์อยู่ในปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น 172.16.140.1)

   ซึ่งต้องเป็นที่อยู่ IP แบบคงที่ สำหรับเว็บไซต์ ไม่ใช่ที่อยู่ IP แบบไดนามิก ตรวจสอบกับไซต์ที่เว็บไซต์ของคุณถูกโฮสต์เพื่อให้แน่ใจว่า คุณสามารถรับที่อยู่ IP แบบคงที่สำหรับเว็บไซต์สาธารณะของคุณได้

 5. เลือก บันทึก

นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างระเบียน CNAME เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถหาเว็บไซต์ของคุณพบ

 1. เลือก ใหม่ > CNAME (นามแฝง)

  ถ้าไม่มีตัวเลือกนี้ ให้ดู ไม่สามารถอัปเดตระเบียน A หรือระเบียน CNAME ใช่ไหม

 2. บนหน้า เพิ่มระเบียน DNS ให้พิมพ์ดังนี้:

  • สำหรับ ชื่อโฮสต์หรือนามแฝง พิมพ์ www

  • สำหรับ ที่อยู่ชี้ไปยัง ให้พิมพ์ชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) สำหรับเว็บไซต์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น contoso.com)

 3. เลือก บันทึก

สุดท้าย ให้ทำดังต่อไปนี้

อัปเดตระเบียน NS ของโดเมนของคุณ ให้ชี้ไปที่ Office 365

เมื่อระเบียน NS ได้รับการอัปเดตให้ชี้ไปที่ Office 365 แสดงว่าโดเมนของคุณได้รับการตั้งค่าทั้งหมดแล้ว อีเมลจะถูกกำหนดเส้นทางไปยัง Office 365 และเส้นทางการรับส่งข้อมูลไปยังที่อยู่เว็บไซต์ของคุณจะยังคงถูกส่งไปยังโฮสต์เว็บไซต์ปัจจุบันของคุณต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มโดเมนของคุณลงใน Office 365 และการเก็บเว็บไซต์ปัจจุบันของคุณไว้

ดูเพิ่มเติม

วิธีการที่ Office 365 จัดการระเบียน DNS

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×