อัปเดตข้อมูลในแผนภูมิที่มีอยู่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณอาจต้องเปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับบนเวิร์กชีต เมื่อต้องการรวมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในแผนภูมิ Microsoft Office Excel แสดงวิธีต่าง ๆ ในการปรับปรุงแผนภูมิ คุณสามารถปรับปรุงแผนภูมิได้ทันที ด้วยการเปลี่ยนแปลงค่า หรือคุณสามารถเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลเบื้องหลังแบบไดนามิก คุณยังสามารถอัปเดแผนภูมิ ด้วยการเพิ่ม เปลี่ยน หรือการลบข้อมูล

เปลี่ยนข้อมูลต้นแบบที่เป็นไปตามแผนภูมิ

เมื่อคุณปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของแผนภูมิ ข้อมูลและลักษณะที่ปรากฏของแผนภูมิจะเปลี่ยนด้วย ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณกำหนดแหล่งข้อมูลของแผนภูมิ คุณสามารถปรับปรุงแผ่นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลข้างใต้แผนภูมิแบบไดนามิก

การอัปเดตโดยอัตโนมัติในแผ่นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าในแผนภูมิที่มีอยู่

ค่าในแผนภูมิเชื่อมโยงกับข้อมูลแผ่นงานแผนภูมิจะถูกสร้างขึ้น เปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับข้อมูลเวิร์กชีตโดยอัตโนมัติปรากฏในแผนภูมิที่ มีตัวเลือกการคำนวณการตั้งค่าอัตโนมัติ (แท็บสูตร กลุ่มการคำนวณ ปุ่มตัวเลือกการคำนวณ ),

หมายเหตุ: ในExcel 2007 ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม >ตัวเลือก Excel >สูตร >การคำนวณ >ตัวเลือกการคำนวณ

 1. เปิดเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกลงจุดในแผนภูมิ

 2. ในเซลล์ที่มี ค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง พิมพ์ค่าใหม่

 3. กด ENTER

การเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกแหล่งข้อมูลต้นแบบของแผนภูมิที่มีอยู่

ถ้าคุณต้องแหล่งข้อมูลของแผนภูมิเพื่อแบบไดนามิก เติบโต มีสองวิธีที่คุณสามารถใช้ คุณสามารถสร้างแผนภูมิบนข้อมูลในตาราง Excel หรือคุณสามารถสร้างบนชื่อที่กำหนด

สร้างแผนภูมิยึดตามตาราง Excel

ถ้าคุณสร้างแผนภูมิที่ยึดตามช่วงเซลล์ อัปเดไปยังข้อมูลภายในช่วงต้นฉบับจะแสดงผลในแผนภูมิ แต่เมื่อต้องการขยายขนาดของช่วง โดยการเพิ่มแถวและคอลัมน์ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลและลักษณะที่ปรากฏของแผนภูมิ คุณต้องเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลต้นฉบับในแผนภูมิโดยการเปลี่ยนช่วงของเซลล์ที่เป็นไปตามแผนภูมิ

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและลักษณะที่ปรากฏของแผนภูมิเมื่อขยายแหล่งข้อมูล คุณสามารถใช้ตาราง Excel เป็นแหล่งข้อมูลที่สนับสนุน

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงช่วงเซลล์ของข้อมูลต้นฉบับ

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก เลือกข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล สังเกตตำแหน่งที่ตั้งของช่วงข้อมูล นั้นแล้ว คลิกตกลง

 4. ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของช่วงข้อมูล และคลิกเซลล์ใด ๆ ในช่วงข้อมูล

 5. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูป Ribbon ของ Excel

  แป้นพิมพ์ลัด: กด CTRL + L หรือ CTRL + T

สร้างแผนภูมิยึดตามชื่อที่กำหนด

วิธีอื่นเมื่อต้องการแบบไดนามิกเปลี่ยนข้อมูลของแผนภูมิและลักษณะที่ปรากฏเมื่อขยายแหล่งข้อมูลคือการ ใช้ชื่อที่กำหนด โดยใช้ฟังก์ชัน OFFSET วิธีนี้มีประโยชน์เมื่อคุณจำเป็นโซลูชันที่ยัง ใช้ได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้ชื่อที่กำหนดเมื่อต้องการอัปเดช่วงแผนภูมิใน Excel โดยอัตโนมัติ

เพิ่มข้อมูลไปยังแผนภูมิที่มีอยู่

คุณสามารถใช้หลายวิธีในการรวมแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลในแผนภูมิที่มีอยู่แล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วเพิ่มอื่นชุดข้อมูล ลากจุดจับสำหรับปรับขนาดของช่วงที่จะรวมข้อมูลบนแผนภูมิที่ฝังตัวบนแผ่นงานเดียว หรือคัดลอกข้อมูลในแผ่นงานเพิ่มเติม ไปยังแผนภูมิฝังตัว หรือไปแยกต่างหากแผ่นงานแผนภูมิ

เพิ่มชุดข้อมูลลงในแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชุดข้อมูลอื่น

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก เลือกข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ภายใต้รายการคำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล) คลิกเพิ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขชุด ทำต่อไปนี้:

  • ในกล่องชื่อชุด พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับชุดข้อมูล หรือเลือกชื่อบนแผ่นงาน

  • ในกล่องค่าชุด พิมพ์การอ้างอิงของช่วงข้อมูลของชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเลือกช่วงบนเวิร์กชีต

   คุณสามารถคลิยุบกล่องโต้ตอบ ปุ่ม รูปปุ่ม ทางขวาสุดของกล่องชื่อชุดข้อมูล หรือค่าในชุด แล้ว เลือกช่วงที่คุณต้องการใช้สำหรับตารางในแผ่นงาน เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

   ถ้าคุณใช้แป้นลูกศรเพื่อวางตำแหน่งตัวชี้เพื่อพิมพ์การอ้างอิง คุณสามารถกด F2 เพื่อให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดแก้ไข กด F2 อีกครั้งสลับกลับไปยังโหมดจุด คุณสามารถตรวจสอบโหมดปัจจุบันบนแถบสถานะ

ลากจุดจับสำหรับปรับขนาดของช่วงที่จะเพิ่มข้อมูลไปยังแผนภูมิฝังตัว

ถ้าคุณสร้างแผนภูมิฝังตัวจากเซลล์ในแผ่นงานที่อยู่ติดกัน คุณสามารถเพิ่มข้อมูล โดยการลากจุดจับสำหรับปรับขนาดของช่วงข้อมูลต้นฉบับ แผนภูมิต้องอยู่บนแผ่นงานเดียวกันเป็นข้อมูลที่คุณใช้เพื่อสร้างแผนภูมิ

 1. บนแผ่นงาน พิมพ์ข้อมูลและป้ายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มลงในแผนภูมิในเซลล์ที่อยู่ติดกับข้อมูลเวิร์กชีตที่มีอยู่

 2. คลิกที่แผนภูมิเพื่อแสดงจุดจับสำหรับปรับขนาดรอบข้อมูลต้นฉบับบนเวิร์กชีต

 3. บนแผ่นงาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มประเภทใหม่และชุดข้อมูลไปยังแผนภูมิ ลากจุดจับสำหรับปรับขนาดสีน้ำเงินเพื่อรวมข้อมูลใหม่และป้ายชื่อในสี่เหลี่ยม

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลใหม่ ชุดเท่านั้น ลากจับสำหรับปรับขนาดสีเขียวเพื่อรวมข้อมูลใหม่และป้ายชื่อในสี่เหลี่ยมผืนผ้าการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มประเภทใหม่และจุดข้อมูล ลากจุดจับสำหรับปรับขนาดสีม่วงเพื่อรวมข้อมูลใหม่และประเภทในสี่เหลี่ยมผืนผ้าการ

คัดลอกข้อมูลเวิร์กชีตลงในแผนภูมิ

ถ้าคุณสร้างแผนภูมิฝังตัวจากตัวเลือกที่ไม่ติดกัน หรือแผนภูมิอยู่บนแผ่นงานแผนภูมิที่แยกต่างหาก คุณสามารถคัดลอกแผ่นงานเพิ่มเติมข้อมูลลงในแผนภูมิ

 1. บนแผ่นงาน เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มลงในแผนภูมิ

  ถ้าคุณต้องการให้ป้ายชื่อคอลัมน์หรือแถวของข้อมูลใหม่จะปรากฏในแผนภูมิ รวมเซลล์ ที่ประกอบด้วยป้ายชื่อในส่วนที่เลือก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

  แป้นพิมพ์ลัด: กด CTRL + C

 3. คลิกแผ่นงานแผนภูมิหรือแผนภูมิฝังตัวลงในที่ที่คุณต้องการวางข้อมูลคัดลอก

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางข้อมูลในแผนภูมิ บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกวาง รูปปุ่ม

   แป้นพิมพ์ลัด: กด CTRL + V

  • เมื่อต้องการระบุว่า ควรลงจุดข้อมูลคัดลอกในแผนภูมิ บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกลูกศรบนปุ่มวาง คลิกวางแบบพิเศษ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแผนภูมิที่มีอยู่

คุณสามารถเปลี่ยนแผนภูมิที่มีอยู่ โดยการเปลี่ยนช่วงของเซลล์ที่เป็นไปตามแผนภูมิ หรือ ด้วยการแก้ไขชุดข้อมูลแต่ละรายการที่แสดงในแผนภูมิ คุณยังสามารถเปลี่ยนป้ายชื่อแกนบนแกนแนวนอน (ประเภท)

เปลี่ยนช่วงของเซลล์ที่เป็นไปตามแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงช่วงเซลล์ของข้อมูลต้นฉบับ

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก เลือกข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกการอ้างอิงทั้งหมดในกล่องช่วงข้อมูลแผนภูมิ

  คุณสามารถคลิยุบกล่องโต้ตอบ ปุ่ม รูปปุ่ม ทางขวาสุดของกล่องช่วงข้อมูลแผนภูมิ แล้ว เลือกช่วงที่คุณต้องการใช้สำหรับตารางในแผ่นงาน เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

 4. บนแผ่นงาน เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในแผนภูมิ

  ถ้าคุณต้องการให้ป้ายชื่อคอลัมน์และแถวปรากฏในแผนภูมิ รวมเซลล์ที่ประกอบด้วยเหล่านั้นในส่วนที่เลือก

  ถ้าคุณใช้แป้นลูกศรเพื่อวางตำแหน่งตัวชี้เพื่อพิมพ์การอ้างอิง คุณสามารถกด F2 เพื่อให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดแก้ไข กด F2 อีกครั้งสลับกลับไปยังโหมดจุด คุณสามารถตรวจสอบโหมดปัจจุบันบนแถบสถานะ

เปลี่ยนชื่อ หรือแก้ไขชุดข้อมูลที่แสดงในแผนภูมิ

คุณสามารถปรับเปลี่ยนชื่อและค่าของชุดข้อมูลที่มีอยู่ โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลในแผ่นงาน

 1. คลิกแผนภูมิที่ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก เลือกข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ภายใต้รายการคำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล) เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กแก้ไข

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อชุดข้อมูล ในกล่องชื่อชุด พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับชุดข้อมูล หรือเลือกชื่อบนแผ่นงาน ชื่อที่คุณพิมพ์ปรากฏในแผนภูมิ แต่จะไม่ถูกเพิ่มไปยังแผ่นงาน

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงของข้อมูลสำหรับชุดข้อมูล ในกล่องค่าชุด พิมพ์การอ้างอิงของช่วงข้อมูลของชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม เลือกช่วงบนเวิร์กชีต หรือใส่ค่าในกล่อง ค่าที่คุณพิมพ์จะถูกเพิ่มไปยังแผ่นงาน

  ถ้าแผนภูมิไม่มีแผนภูมิ xy (กระจาย), กล่องค่าชุด X และค่า Y ชุดข้อมูล ปรากฏเพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนช่วงข้อมูลสำหรับค่าเหล่านั้น ถ้าแผนภูมิเป็นแผนภูมิฟองค่า X ชุดค่า Y ชุดชุดแผนภูมิฟองขนาด กล่อง และปรากฏเพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนช่วงข้อมูลสำหรับค่าเหล่านั้น

สำหรับแต่ละกล่องชุด คุณสามารถคลิยุบกล่องโต้ตอบ ปุ่ม รูปปุ่ม ทางขวาสุดของกล่องชื่อชุดข้อมูล หรือค่าในชุด และเลือกช่วงที่คุณต้องการใช้สำหรับตารางในแผ่นงาน เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

ถ้าคุณใช้แป้นลูกศรเพื่อวางตำแหน่งตัวชี้เพื่อพิมพ์การอ้างอิง คุณสามารถกด F2 เพื่อให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดแก้ไข กด F2 อีกครั้งสลับกลับไปยังโหมดจุด คุณสามารถตรวจสอบโหมดปัจจุบันบนแถบสถานะ

เปลี่ยนลำดับของชุดข้อมูล

 1. คลิกแผนภูมิที่ประกอบด้วยชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก เลือกข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ภายใต้รายการคำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล) เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการย้ายไปยังตำแหน่งอื่นในลำดับใด

 4. คลิกลูกศรเลื่อนขึ้น หรือย้ายลง เพื่อย้ายชุดข้อมูล

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับชุดข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการย้าย

เปลี่ยนแนวนอน (ประเภท) ป้ายชื่อแกน

เมื่อคุณเปลี่ยนแนวนอน (ประเภท) จะเปลี่ยนป้ายชื่อแกน ป้ายชื่อแกนนอนทั้งหมด คุณไม่สามารถเปลี่ยนป้ายชื่อแกนแนวนอน แต่ละรายการ

 1. คลิกแผนภูมิที่ประกอบด้วยป้ายชื่อแกนนอนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก เลือกข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ภายใต้ป้ายชื่อแกน (ประเภท) แนวนอน คลิกแก้ไข

 4. ในกล่องช่วงป้ายชื่อแกน พิมพ์การอ้างอิงของช่วงข้อมูลของชุดข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับป้ายชื่อแกนนอน หรือเลือกช่วงบนเวิร์กชีต

  คุณสามารถคลิยุบกล่องโต้ตอบ ปุ่ม รูปปุ่ม ทางขวาสุดของกล่องชื่อชุดข้อมูล หรือค่าในชุด แล้ว เลือกช่วงที่คุณต้องการใช้สำหรับตารางในแผ่นงาน เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

  ถ้าคุณใช้แป้นลูกศรเพื่อวางตำแหน่งตัวชี้เพื่อพิมพ์การอ้างอิง คุณสามารถกด F2 เพื่อให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดแก้ไข กด F2 อีกครั้งสลับกลับไปยังโหมดจุด คุณสามารถตรวจสอบโหมดปัจจุบันบนแถบสถานะ

เอาข้อมูลออกจากแผนภูมิ

มีตัวเลือกการคำนวณการตั้งค่าอัตโนมัติ ข้อมูลที่ถูกลบออกจากแผ่นงานจะโดยอัตโนมัติถูกเอาออกจากแผนภูมิ คุณสามารถเอาข้อมูลจากแผนภูมิ โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลต้นฉบับบนเวิร์กชีต

ลบข้อมูลต้นฉบับบนเวิร์กชีต

 • บนแผ่นงาน เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการเอาออกจากแผนภูมิ และกด DELETE

  • ถ้าคุณเอาข้อมูลออกจากเซลล์ที่เลือก เซลล์ว่างถูกลงจุดในแผนภูมิ คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบเซลล์ว่างถูกลงจุด ด้วยการคลิกขวาแผนภูมิ แล้ว เลือกที่ซ่อนอยู่และเซลล์ว่างเปล่า

  • ถ้าคุณลบคอลัมน์ ชุดข้อมูลทั้งหมดจะถูกเอาออกจากแผนภูมิ ถ้าคุณลบแถว คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด เมื่อคุณคลิกตกลง แผนภูมิอาจแสดงจุดข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่งของชุดข้อมูลที่คุณลบ คุณสามารถคลิกที่จุดข้อมูลเหล่านั้น นั้นแล้ว กด DELETE

เอาชุดข้อมูลจากแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิหรือชุดข้อมูลที่คุณต้องการเอาออก หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกชุดข้อมูลแผนภูมิหรือข้อมูลจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกแผนภูมิ

   วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่องพื้นที่แผนภูมิ แล้ว คลิ กองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ถ้าคุณได้เลือกแผนภูมิ ทำต่อไปนี้:

   1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก เลือกข้อมูล

    รูป Ribbon ของ Excel

   2. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล ภายใต้รายการคำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล) เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเอาออก แล้ว คลิ กเอาออก

  2. ถ้าคุณได้เลือกชุดข้อมูลในแผนภูมิ กด DELETE

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถเสมอถามผู้เชี่ยวชาญในชุมชนของข้อมูลทางเทคนิค Excelได้รับการสนับสนุนในชุมชนหรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงข้อความเสียงของผู้ใช้ Excel

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×