อัปเกรดเป็น Office 2016 โดยใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจ

ข้อมูลด้านล่างมีไว้สำหรับบุคคลในองค์กร (รวมถึงสถานศึกษา หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรไม่หวังผลกำไร) ที่ใช้ Office 365

หมายเหตุ: 

เมื่อ Office 2016 วางจำหน่าย ตอนนี้คุณสามารถรับ Office เวอร์ชันล่าสุดบนพีซีหรือ Mac ฟรีถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจที่มีแอปพลิเคชัน Office บนเดสก์ท็อปอยู่แล้ว ถ้าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้และไม่เห็นตัวเลือกในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจไม่ได้กำหนดสิทธิ์หรืออนุญาตให้คุณติดตั้ง Office

คุณเป็นผู้ดูแลระบบ Office 365 ใช่ไหม ผู้ดูแลระบบที่ต้องการอัปเกรดผู้ใช้ในองค์กรให้เป็น Office เวอร์ชันล่าสุด ควรตรวจสอบคำแนะนำทีละขั้นตอนก่อนเป็นอันดับแรกใน อัปเกรดผู้ใช้ไปยังไคลเอ็นต์ของ Office ล่าสุดโดยใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจ

อัปเกรดเป็น Office 2016 ด้วย Office 365 สำหรับธุรกิจ

อัปเกรดเป็น Office 2016, Project Professional 2016 หรือ Visio Pro 2016

เลือกผลิตภัณฑ์ Office ที่คุณต้องการอัปเกรด ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า Office ที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันคือเวอร์ชันใด โปรดดูที่ ฉันใช้ Office เวอร์ชันใดอยู่

ตัวเลือกการอัปเกรด

คุณต้องการทำสิ่งใด

ผู้ดูแลระบบ Office 365 หรือแผนก IT ของคุณได้ติดตั้ง Office สำหรับคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบหรือแผนก IT ของคุณน่าจะดำเนินการจัดการการติดตั้งและการอัปเดตของคุณต่อไป

การอัปเกรดจาก Office เวอร์ชันก่อนหน้า เช่น Office 2010 หรือ Office 2007

ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกให้ติดตั้ง Office 2016 เมื่อลงชื่อเข้าใช้ portal.office.com/ols/mySoftware.aspx โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจไม่ได้กำหนดสิทธิ์หรืออนุญาตให้คุณติดตั้ง Office เวอร์ชันที่คุณต้องการ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ดู อัปเกรดผู้ใช้ไปยังไคลเอ็นต์ของ Office ล่าสุดโดยใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจ

 1. ถอนการติดตั้ง Office ตามขั้นตอนใน ถอนการติดตั้ง Office 2013, Office 2016 หรือ Office 365 จากพีซี

 2. ติดตั้ง Office โดยทำตามขั้นตอนใน ติดตั้ง Office บนพีซีหรือ Mac ของคุณ

การอัปเกรดจาก Office 2013

ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกให้ติดตั้ง Office 2016 เมื่อลงชื่อเข้าใช้ portal.office.com/ols/mySoftware.aspx โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจไม่ได้กำหนดสิทธิ์หรืออนุญาตให้คุณติดตั้ง Office เวอร์ชันที่คุณต้องการ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ดู อัปเกรดผู้ใช้ไปยังไคลเอ็นต์ของ Office ล่าสุดโดยใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจ

ขั้นตอนในการอัปเกรดจาก Office 2013 ขึ้นอยู่กับว่า Office ของคุณติดตั้งโดยใช้ คลิก-ทู-รัน หรือ MSI เมื่อต้องการตรวจสอบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

เมื่อต้องการระบุชนิดการติดตั้งของคุณ

 1. เปิดแอปพลิเคชัน Office เช่น Outlook หรือ Word

 2. ไปยัง ไฟล์ > บัญชี หรือ บัญชี Office

 3. ถ้าคุณเห็นรายการ “ตัวเลือกการอัปเดต” แสดงว่าคุณมีการติดตั้งแบบคลิก-ทู-รัน ถ้าคุณไม่เห็นรายการ “ตัวเลือกการอัปเดต” คุณมีการติดตั้งแบบใช้ MSI

  CTR เปรียบเทียบกับ MSI

สำหรับ เวอร์ชันคลิก-ทู-รันของ Office 2013:

 1. ติดตั้ง Office 2016 โดยทำตามขั้นตอนใน ติดตั้ง Office บนพีซีหรือ Mac ของคุณ

สำหรับเวอร์ชัน MSI ของ Office 2013:

 1. ถอนการติดตั้ง Office 2013 ตามขั้นตอนใน ถอนการติดตั้ง Office 2013, Office 2016 หรือ Office 365 จากพีซี

 2. ติดตั้ง Office 2016 โดยทำตามขั้นตอนใน ติดตั้ง Office บนพีซีหรือ Mac ของคุณ

วิธีการอัปเกรด

คุณต้องการทำสิ่งใด

ผู้ดูแลระบบ Office 365 หรือแผนก IT ของคุณได้ติดตั้ง Project Online Desktop Client สำหรับคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบหรือแผนก IT ของคุณน่าจะดำเนินการจัดการการติดตั้งและการอัปเดตของคุณต่อไป

การอัปเกรดจาก Project เวอร์ชันก่อนหน้า เช่น Project Professional 2010 หรือ Project Professional 2007

ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกให้ติดตั้ง Project Online Desktop Client เมื่อลงชื่อเข้าใช้ portal.office.com/ols/mySoftware.aspx โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจไม่ได้กำหนดสิทธิ์หรืออนุญาตให้คุณติดตั้ง Office เวอร์ชันที่คุณต้องการ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ดู อัปเกรดผู้ใช้ไปยังไคลเอ็นต์ของ Ofiice ล่าสุดโดยใช้ Office 365 สำหรับธรุกิจ

 1. ถอนการติดตั้ง Project ตามขั้นตอนใน ถอนการติดตั้ง Office 2013, Office 2016 หรือ Office 365 จากพีซี

 2. ถอนการติดตั้ง Project ตามขั้นตอนใน ถอนการติดตั้ง Project for Office 365

การอัปเกรดจาก Project Professional 2013

ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกให้ติดตั้ง Project Online Desktop Client เมื่อลงชื่อเข้าใช้ portal.office.com/ols/mySoftware.aspx โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจไม่ได้กำหนดสิทธิ์หรืออนุญาตให้คุณติดตั้ง Office เวอร์ชันที่คุณต้องการ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ดู อัปเกรดผู้ใช้ไปยังไคลเอ็นต์ของ Ofiice ล่าสุดโดยใช้ Office 365 สำหรับธรุกิจ

ขั้นตอนในการอัปเกรดจาก Project 2013 ขึ้นอยู่กับว่าสำเนา Project ของคุณติดตั้งโดยใช้ คลิก-ทู-รัน หรือ MSI เมื่อต้องการตรวจสอบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ตรวจสอบว่า Project 2013 ติดตั้งโดยใช้คลิก-ทู-รัน หรือ MSI   

 1. เปิดแอปพลิเคชัน Project 2013

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก บัญชีผู้ใช้

 3. สำหรับการติดตั้งโดยใช้ Project 2013คลิก-ทู-รัน คุณจะมีปุ่ม ตัวเลือกการอัปเดต

  การติดตั้งโดยใช้ MSI ไม่มีปุ่ม ตัวเลือกการอัปเดต การติดตั้งดังกล่าวจะแสดงเฉพาะปุ่ม เกี่ยวกับ Project

  การติดตั้งโดยใช้คลิก-ทู-รันมีปุ่ม ตัวเลือกการอัปเดต ในหน้าบัญชีผู้ใช้ การติดตั้งโดยใช้ MSI ไม่มีปุ่มนี้

สำหรับ เวอร์ชันคลิก-ทู-รันของ Project 2013:

 1. ติดตั้ง Project 2013 โดยทำตามขั้นตอนใน ติดตั้ง Project for Office 365

สำหรับเวอร์ชัน MSI ของ Project 2013:

 1. ขอแนะนำให้คุณถอนการติดตั้ง Project โดยทำตามขั้นตอนใน ถอนการติดตั้ง Office 2013, Office 2016 หรือ Office 365 จากพีซี

 2. ถอนการติดตั้ง Project ตามขั้นตอนใน ถอนการติดตั้ง Project for Office 365

วิธีการอัปเกรด

คุณต้องการทำสิ่งใด

ผู้ดูแลระบบ Office 365 หรือแผนก IT ของคุณได้ติดตั้ง Visio Pro for Office 365 สำหรับคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบหรือแผนก IT ของคุณน่าจะดำเนินการจัดการการติดตั้งและการอัปเดตของคุณต่อไป

การอัปเกรดจาก Visio เวอร์ชันก่อนหน้า เช่น Visio Professional 2010 หรือ Visio Professional 2007

ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกให้ติดตั้ง Visio เมื่อลงชื่อเข้าใช้ portal.office.com/ols/mySoftware.aspx โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจไม่ได้กำหนดสิทธิ์หรืออนุญาตให้คุณติดตั้ง Office เวอร์ชันที่คุณต้องการ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ดู อัปเกรดผู้ใช้ไปยังไคลเอ็นต์ของ Ofiice ล่าสุดโดยใช้ Office 365 สำหรับธรุกิจ

 1. ถอนการติดตั้ง Visio ตามขั้นตอนใน ถอนการติดตั้ง Office 2013, Office 2016 หรือ Office 365 จากพีซี

 2. ติดตั้ง Visio ตามขั้นตอนใน ติดตั้ง Visio Pro for Office 365

การอัปเกรดจาก Visio Professional 2013

ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกให้ติดตั้ง Visio เมื่อลงชื่อเข้าใช้ portal.office.com/ols/mySoftware.aspx โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจไม่ได้กำหนดสิทธิ์หรืออนุญาตให้คุณติดตั้ง Office เวอร์ชันที่คุณต้องการ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ดู อัปเกรดผู้ใช้ไปยังไคลเอ็นต์ของ Ofiice ล่าสุดโดยใช้ Office 365 สำหรับธรุกิจ

ขั้นตอนในการอัปเกรดจาก Visio ขึ้นอยู่กับว่าการติดตั้งเป็นแบบคลิก-ทู-รัน หรือ MSI เมื่อต้องการตรวจสอบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ตรวจสอบว่า Visio 2013 ติดตั้งโดยใช้คลิก-ทู-รัน หรือ MSI   

 1. เปิดแอปพลิเคชัน Visio

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้เลือก บัญชีผู้ใช้

 3. สำหรับการติดตั้ง Visio โดยใช้คลิก-ทู-รัน คุณจะมีปุ่ม ตัวเลือกการอัปเดต

  การติดตั้งโดยใช้ MSI จะไม่มีปุ่ม ตัวเลือกการอัปเดต การติดตั้งดังกล่าวจะแสดงเฉพาะปุ่ม เกี่ยวกับ <Visio>

  การติดตั้งโดยใช้คลิก-ทู-รันมีปุ่ม ตัวเลือกการอัปเดต ใน หน้าบัญชีผู้ใช้ การติดตั้งโดยใช้ MSI ไม่มีปุ่มนี้

สำหรับ เวอร์ชันคลิก-ทู-รันของ Visio 2013:

 1. ติดตั้ง Visio Pro โดยทำตามขั้นตอนใน ติดตั้ง Visio Pro for Office 365

สำหรับเวอร์ชัน MSI ของ Visio 2013:

 1. ขอแนะนำให้คุณถอนการติดตั้ง Visio โดยทำตามขั้นตอนใน ถอนการติดตั้ง Office 2013, Office 2016 หรือ Office 365 จากพีซี

 2. ติดตั้ง Visio ตามขั้นตอนใน ติดตั้ง Visio Pro for Office 365

ตัวเลือกการอัปเกรดบน Mac

ผู้ดูแลระบบ Office 365 หรือแผนก IT ของคุณติดตั้ง Office สำหรับคุณ:

คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบหรือแผนก IT ของคุณน่าจะดำเนินการจัดการการติดตั้งและการอัปเดตของคุณต่อไป

การอัปเกรดจาก Office เวอร์ชันก่อนหน้า เช่น Office for Mac 2011:

 1. ติดตั้ง Office โดยทำตามขั้นตอนใน ติดตั้ง Office บนพีซีหรือ Mac ของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกให้ติดตั้ง Office 2016 for Mac เมื่อลงชื่อเข้าใช้ portal.office.com/ols/mySoftware.aspx โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจไม่ได้กำหนดสิทธิ์หรืออนุญาตให้คุณติดตั้งเวอร์ชันล่าสุด ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ดู อัปเกรดผู้ใช้ไปยังไคลเอ็นต์ของ Ofiice ล่าสุดโดยใช้ Office 365 สำหรับธรุกิจ

 2. ถ้าคุณมี Office for Mac 2011 ที่ติดตั้งแล้ว คุณสามารถเก็บ Office ทั้งสองเวอร์ชัน Office ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เราขอแนะนำว่าหลังจากที่คุณคุ้นเคยกับ Office 2016 for Mac แล้ว ให้คุณ ถอนการติดตั้ง Office for Mac 2011 เนื่องจากแอปจะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปหลังจาก 10 ตุลาคม 2017

  สิ่งสำคัญ: Office for Mac 2011 ไม่มี ให้ดาวน์โหลดจากพอร์ทัลอีกต่อไป ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะย้ายไปยัง Office 2016 for Mac ถ้าคุณเลือกที่จะถอนการติดตั้งเวอร์ชันก่อนหน้า

ลงทะเบียนสำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจ

แผน Office 365 สำหรับธุรกิจ จะรวม Office เวอร์ชันล่าสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการที่คุณเลือก ถ้าคุณสนใจเกี่ยวกับการตั้งค่า Office 365 ในองค์กรของคุณและต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือซื้อ ให้ดูที่ แผน Office 365 Business และ Enterprise

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×