อัญประกาศใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ขณะที่คุณพิมพ์ข้อความ Word จะเปลี่ยนเครื่องหมายอัญประกาศตรง (' หรือ ") เครื่องหมายอัญประกาศปีกกา (หรือที่เรียกว่า"อัญประกาศโค้ง"หรือใบเสนอราคาของ typographer) เมื่อต้องการ และตอนนี้ มีคำติชมของคุณ เราได้ดียิ่งขึ้นคุณลักษณะอัญประกาศโค้ง ใบเสนอราคาใดก็ตามความยาว dash(--) คือเดี๋ยวนี้เป็นใบเสนอราคาที่เปิดการจัดรูปแบบ (แทนที่ จะปิดใบเสนอราคา)

คุณสามารถเปิดคุณลักษณะนี้เปิด หรือปิด เมื่อต้องการปิดใช้งานอัญประกาศ

  1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัตโนมัติ ให้ทำดังต่อไปนี้:

    • คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ และภายใต้ แทนที่ขณะพิมพ์ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย “อัญประกาศตรง” ด้วย “อัญประกาศโค้ง”

    • คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติ และภายใต้ แทนที่ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย “อัญประกาศตรง” ด้วย “อัญประกาศโค้ง”

  4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×