อักขระของฉันปรากฏออกมาแตกต่างกันใน Office เวอร์ชันก่อนหน้า

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

สาเหตุ: อักขระไม่มีให้ใช้งานในฟอนต์ที่คุณกำลังใช้

วิธีแก้ไข:    ใช้ชุดอักขระอื่นเพื่อพิมพ์อักขระ

ถ้าคุณสร้างเอกสารหรือข้อความอีเมลใน Office for Mac 2011 หรือ Office 2008 for Mac แล้วดูใน 2004 Office for Mac หรือเวอร์ชันก่อนหน้า อักขระบางตัวอาจปรากฏอย่างไม่ถูกต้อง ชุดอักขระต่อไปนี้อาจแสดงอักขระเป็นเครื่องหมายขีดล่าง (_) หรือเป็นอักขระสี่เหลี่ยมจัตุรัสว่าง ( อักขระสี่เหลี่ยมว่าง ): Extended Latin — ตัวอย่างเช่น  ครึ่งหนึ่งของอักขระ ภาษากรีก ตัวอักษรยุโรปกลาง และเอเชียตะวันออก รวมถึงภาษา จีนประยุกต์ ภาษาจีนดั้งเดิม และภาษาเกาหลี

ดูเพิ่มเติม

ปิดรายงานความเข้ากันได้

Excel

สาเหตุ: อักขระไม่มีให้ใช้งานในฟอนต์ที่คุณกำลังใช้

วิธีแก้ไข:    ใช้ชุดอักขระอื่นเพื่อพิมพ์อักขระ

ถ้าคุณสร้างเอกสารหรือข้อความอีเมลใน Office for Mac 2011 หรือ Office 2008 for Mac แล้วดูใน 2004 Office for Mac หรือเวอร์ชันก่อนหน้า อักขระบางตัวอาจปรากฏอย่างไม่ถูกต้อง ชุดอักขระต่อไปนี้อาจแสดงอักขระเป็นเครื่องหมายขีดล่าง (_) หรือเป็นอักขระสี่เหลี่ยมจัตุรัสว่าง ( อักขระสี่เหลี่ยมว่าง ): Extended Latin — ตัวอย่างเช่น  ครึ่งหนึ่งของอักขระ ภาษากรีก ตัวอักษรยุโรปกลาง และเอเชียตะวันออก รวมถึงภาษา จีนประยุกต์ ภาษาจีนดั้งเดิม และภาษาเกาหลี

ดูเพิ่มเติม

ปิดรายงานความเข้ากันได้

PowerPoint

สาเหตุ: อักขระไม่มีให้ใช้งานในฟอนต์ที่คุณกำลังใช้

วิธีแก้ไข:    ใช้ชุดอักขระอื่นเพื่อพิมพ์อักขระ

ถ้าคุณสร้างเอกสารหรือข้อความอีเมลใน Office for Mac 2011 หรือ Office 2008 for Mac แล้วดูใน 2004 Office for Mac หรือเวอร์ชันก่อนหน้า อักขระบางตัวอาจปรากฏอย่างไม่ถูกต้อง ชุดอักขระต่อไปนี้อาจแสดงอักขระเป็นเครื่องหมายขีดล่าง (_) หรือเป็นอักขระสี่เหลี่ยมจัตุรัสว่าง ( อักขระสี่เหลี่ยมว่าง ): Extended Latin — ตัวอย่างเช่น  ครึ่งหนึ่งของอักขระ ภาษากรีก ตัวอักษรยุโรปกลาง และเอเชียตะวันออก รวมถึงภาษา จีนประยุกต์ ภาษาจีนดั้งเดิม และภาษาเกาหลี

ดูเพิ่มเติม

ปิดรายงานความเข้ากันได้

Outlook

สาเหตุ: อักขระไม่มีให้ใช้งานในฟอนต์ที่คุณกำลังใช้

วิธีแก้ไข:    ใช้ชุดอักขระอื่นเพื่อพิมพ์อักขระ

ถ้าคุณสร้างเอกสารหรือข้อความอีเมลใน Office for Mac 2011 หรือ Office 2008 for Mac แล้วดูใน 2004 Office for Mac หรือเวอร์ชันก่อนหน้า อักขระบางตัวอาจปรากฏอย่างไม่ถูกต้อง ชุดอักขระต่อไปนี้อาจแสดงอักขระเป็นเครื่องหมายขีดล่าง (_) หรือเป็นอักขระสี่เหลี่ยมจัตุรัสว่าง ( อักขระสี่เหลี่ยมว่าง ): Extended Latin — ตัวอย่างเช่น  ครึ่งหนึ่งของอักขระ ภาษากรีก ตัวอักษรยุโรปกลาง และเอเชียตะวันออก รวมถึงภาษา จีนประยุกต์ ภาษาจีนดั้งเดิม และภาษาเกาหลี

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×