Office

ออกแบบเทมเพลตฟอร์มโดยยึดตามริการเว็บ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถออกแบบฟอร์มที่สามารถทำงานกับบริการเว็บไปยังข้อมูลทั้งสองแบบสอบถาม ส่งข้อมูล หรือแบบสอบถาม และส่งข้อมูล

ในบทความนี้

ภาพรวม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ออกแบบเทมเพลตฟอร์ม ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

แม่แบบฟอร์มที่ มีการเชื่อมต่อข้อมูลส่งออก

ออกแบบเทมเพลตฟอร์มกับแบบสอบถาม และส่งการเชื่อมต่อข้อมูล

ภาพรวม

ฟอร์มสามารถมีการเชื่อมต่อข้อมูลหลักหนึ่ง เรียกว่าการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก และนั่นอาจมีอย่าง น้อยหนึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณสำหรับฟอร์ม การเชื่อมต่อข้อมูลอาจคิวรี หรือส่งฟอร์มข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก เช่นฐานข้อมูล Microsoft SQL Server หรือบริการเว็บ

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มที่ยึดตามริการเว็บ คุณมีตัวเลือกการกำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่ออนุญาตให้ฟอร์มยึดตามเทมเพลตฟอร์มที่ได้รับข้อมูลจาก ส่งข้อมูลไปยัง หรือส่ง และรับข้อมูล และโทร จากบริการเว็บ ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มเพื่ออนุญาตให้ฟอร์มเพื่อรับข้อมูลจากบริการเว็บ Microsoft Office InfoPath สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลหลักสำหรับฟอร์ม โดยยึดตามการเชื่อมต่อข้อมูล InfoPath สร้างแบบหลักแหล่งข้อมูล กับเขตข้อมูลคิวรี เขตข้อมูล และกลุ่มที่ยึดตามXML Schema ริการเว็บ เขตข้อมูลคิวรีประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้บริการเว็บเพื่อกำหนดสิ่งที่ต้องส่งไปยังฟอร์ม เมื่อฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลหลัก InfoPath สร้างแบบสอบถาม โดยใช้ข้อมูลในเขตข้อมูลคิวรี InfoPath แล้วแบบสอบถามผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีส่งไปการบริการเว็บ บริการเว็บส่งกลับผลลัพธ์ของคิวรีกลับไปยังฟอร์มผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลของเขตข้อมูลแบบสอบถามและข้อมูลต้องตรงตามจัดเก็บข้อมูลในบริการเว็บ คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลที่มีอยู่หรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลหลัก เฉพาะคุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มลงในกลุ่มรากในแหล่งข้อมูลหลัก ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลในส่วนดูเพิ่มเติม

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลไปยังบริการเว็บ InfoPath สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลส่งในการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของฟอร์ม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อส่งข้อมูลในฟอร์มของพวกเขากับบริการเว็บ InfoPath ยังเพิ่มคำสั่งส่ง ไปเมนูไฟล์ และปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน ของฟอร์มที่เปิดใช้งาน นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดตัวเลือกการส่งสำหรับรูปแบบ เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง InfoPath กำหนดว่าพารามิเตอร์ในบริการเว็บจะพร้อมใช้งานเพื่อรับข้อมูล โดยยึดตามข้อมูลนี้ คุณสามารถระบุว่า เขตข้อมูลที่คุณต้องการส่งไปยังบริการเว็บ

ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มเพื่อส่ง และรับข้อมูลไปยังบริการเว็บ InfoPath สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีและการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง

InfoPath ใช้มาตรฐานบริการเว็บต่อไปนี้เพื่อสื่อสารกับ Web services:

 • วัตถุอย่างง่าย Access Protocol (SOAP)    SOAP คือ โพรโทคอลที่ติดต่อสื่อสารที่ระบุข้อความ XML ที่ใช้ในการสื่อสารกับบริการบนเว็บ

 • ภาษาคำอธิบายบริการเว็บ (WSDL)    สำหรับ WSDL คือ XML Schema มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายความหมายตำแหน่งที่ตั้ง โพรโทคอลสื่อสาร และส่วนติดต่อไปยังบริการเว็บ InfoPath สามารถใช้เฉพาะเอกสาร/สัญพจน์สไตล์ Web services

 • คำอธิบายการค้นหาและการรวม (UDDI)    UDDI คือ บริการไดเรกทอรีที่อธิบายบริการเว็บที่นำเสนอ โดยธุรกิจ

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

คุณไม่สามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลส่งในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถส่งเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกับข้อมูลของพวกเขาฟอร์มเพื่อบริการเว็บที่ยอมรับชุดข้อมูล ADO.NET Microsoft การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนที่ทำให้ผู้ใช้ไปยังข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล ฐานข้อมูลใช้บริการเว็บเพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้ไปยังฐานข้อมูล ADO.NET สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อกำหนดวิธีการอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูล ขอให้ผู้ดูแลระบบการบริการเว็บของคุณถ้า การบริการเว็บจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการอัปเดฐานข้อมูล ถ้าไม่มี คุณควรออกแบบเทมเพลตฟอร์มฟอร์มสามารถกรอกเท่านั้น โดยใช้ InfoPath

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อต้องออกแบบฟอร์มที่ยึดตามริการเว็บ คุณต้องการใช้ข้อมูลจากผู้ดูแลระบบการบริการเว็บต่อไปนี้:

 • ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บ

 • ตรวจสอบว่า การบริการเว็บใช้การเข้ารหัสเอกสาร/สัญพจน์สไตล์ InfoPath สามารถใช้เฉพาะเอกสาร/สัญพจน์สไตล์ Web services

 • ชื่อของการดำเนินการบริการเว็บที่จะส่งข้อมูลไปยัง หรือได้รับข้อมูลจากฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้

ด้านบนของหน้า

ออกแบบเทมเพลตฟอร์ม ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

เมื่อต้องการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี คุณจำเป็นต้องทำต่อไปนี้:

 1. สร้างเทมเพลตฟอร์ม    เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์มที่สามารถรับข้อมูลจากบริการเว็บ InfoPath สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีระหว่างการบริการเว็บและฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ InfoPath สร้างแหล่งข้อมูลหลักของเทมเพลตฟอร์ม

 2. เพิ่มตัวควบคุมอย่าง น้อยหนึ่งเพื่อแสดงผลลัพธ์ของคิวรี    เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดู และแก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักเมื่อพวกเขาเปิดฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์มแล้ว ผูกตัวควบคุมนั้นไปยังเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลัก

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเทมเพลตฟอร์ม

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

 2. ภายใต้ออกแบบใหม่ ในกล่องโต้ตอบการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คลิกเทมเพลตฟอร์ม

 3. ในรายการยึดตาม คลิกบริการเว็บ

 4. ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เท่านั้น

 5. คลิก ตกลง

 6. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกรับข้อมูล แล้ว คลิ กถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการเว็บ แล้ว คลิ กถัดไป

  ถ้าคุณต้องการค้นหาริการเว็บ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ค้นหาคำอธิบายสากลและรวม (UDDI) คลิกค้นหา UDDI ให้ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้องการค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่อยู่ จัดเตรียมไว้ ใส่คำสำคัญค้นหา จากนั้น คลิกค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 8. ในรายการเลือกการดำเนินการ คลิกเว็บการบริการดำเนินการที่ส่งกลับข้อมูลลงในฟอร์ม นั้นแล้ว คลิกถัดไป

 9. ถ้าตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลพบองค์ประกอบที่ไม่รู้จักในเค้าร่างของบริการเว็บ หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างอาจขอให้คุณสามารถระบุค่าตัวอย่างสำหรับแต่ละพารามิเตอร์เพื่อระบุว่าเขตข้อมูลหรือกลุ่มเพื่อเพิ่มไปยังแหล่งข้อมูลหลัก

  วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าตัวอย่าง

  2. ในกล่องค่าอย่าง พิมพ์ค่าที่ผู้ใช้ของคุณอาจใช้สำหรับเขตข้อมูลนี้ แล้ว คลิกตกลง

  3. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กถัดไป

  รายละเอียดด้านเทคนิค

  เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการบนเว็บในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล Microsoft Office InfoPath เชื่อมต่อกับบริการเว็บ และร้องขอแฟ้มภาษาคำอธิบายบริการเว็บ (WSDL) แฟ้ม WSDL ประกอบด้วยเค้าร่างที่ใช้ โดยบริการบนเว็บ การบริการเว็บตอบสนองต่อการร้องขอ โดยการส่งไฟล์นี้เพื่อ InfoPath InfoPath ใช้ข้อมูลในไฟล์นี้เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลรองในเทมเพลตฟอร์ม ถ้า InfoPath ค้นหาชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จักภายในไฟล์ WSDL, InfoPath ใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อกำหนดข้อกำหนดของชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จัก และเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 10. ถ้าการบริการเว็บยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างถามว่า คุณต้องการรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลคิวรี ในกรณีส่วนใหญ่ ปล่อยให้มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อคุณส่งข้อมูล แล้ว คลิ กถัดไป ถ้าคุณไม่ต้องการรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อคุณส่งข้อมูล แล้ว คลิ กถัดไป

  กล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกปิดใช้งานถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

  รายละเอียดด้านเทคนิค

  หน้านี้ในตัวช่วยสร้างปรากฏก็ต่อเมื่อไฟล์ภาษาคำอธิบายบริการเว็บ (WSDL) สำหรับการบริการเว็บหมายความว่า บริการเว็บส่งกลับชุดข้อมูล Microsoft ADO.NET

 11. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล

 12. ตรวจสอบว่า ข้อมูลในส่วนสรุป ถูกต้อง และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มตัวควบคุมอย่าง น้อยหนึ่งเพื่อแสดงผลลัพธ์ของคิวรี

 1. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 2. ลากตัวควบคุมลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบการผูกตัวควบคุม เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกตัวควบคุมหรือกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

แม่แบบฟอร์มที่ มีการเชื่อมต่อข้อมูลส่งออก

เมื่อต้องการออกแบบฟอร์มที่ มีการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง คุณจำเป็นต้องทำต่อไปนี้:

 1. สร้างเทมเพลตฟอร์ม    เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์มที่สามารถส่งข้อมูลไปยังบริการเว็บ InfoPath สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลส่งระหว่างการบริการเว็บและฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ InfoPath สร้างแหล่งข้อมูลหลักของเทมเพลตฟอร์ม

 2. เพิ่มอย่าง น้อยหนึ่ง controlsand ผูกเหล่านั้นกับกลุ่มหรือเขตข้อมูล หรือตั้งค่าคุณสมบัติตัวควบคุมเพื่อแสดงข้อมูลในเขตข้อมูล    เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลัก คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม และผูกตัวควบคุมเหล่านั้นไปยังเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักแล้ว

 3. กำหนดค่าตัวเลือกการส่ง    คุณสามารถกำหนดว่าข้อมูลที่คุณต้องการส่งเพื่อการบริการเว็บและตัวเลือกการส่งสำหรับฟอร์มนี้

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเทมเพลตฟอร์ม

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

 2. ภายใต้ออกแบบใหม่ ในกล่องโต้ตอบการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คลิกเทมเพลตฟอร์ม

 3. ในรายการยึดตาม คลิกบริการเว็บ

 4. ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เท่านั้น

 5. คลิก ตกลง

 6. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกส่งข้อมูล แล้ว คลิ กถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บที่ผู้ใช้ของคุณจะส่งข้อมูลของพวกเขา และคลิกถัดไป

  ถ้าคุณต้องการค้นหาริการเว็บ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ค้นหาคำอธิบายสากลและรวม (UDDI) คลิกค้นหา UDDI ให้ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้องการค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่อยู่ จัดเตรียมไว้ ใส่คำสำคัญค้นหา จากนั้น คลิกค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 8. คลิก ถัดไป

 9. ในรายการเลือกการดำเนินการ คลิกเว็บการบริการดำเนินการที่รับส่งข้อมูล นั้นแล้ว คลิกถัดไป

 10. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล

 11. ตรวจสอบว่า ข้อมูลในส่วนสรุป ถูกต้อง และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มตัวควบคุมอย่าง น้อยหนึ่ง และผูกตัวควบคุมให้แก่กลุ่มหรือเขตข้อมูล

 1. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 2. ลากตัวควบคุมลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบการผูกตัวควบคุม เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกตัวควบคุมหรือกลุ่ม

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ตัวควบคุมอื่น ๆ ที่คุณต้องการเพิ่มลงในเทมเพลตฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าตัวเลือกการส่ง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งในการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยน

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกถัดไป สองครั้ง

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเลือกข้อมูลอะไรบ้างในฟอร์มเพื่อส่งสำหรับแต่ละพารามิเตอร์ในบริการเว็บ

  ส่งข้อมูลในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  1. ในรายการพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์บริการเว็บที่จะได้รับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  3. คลิกปรับเปลี่ยน รูปปุ่ม

  4. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง แล้ว คลิ กตกลง

  5. ในกล่องรวม คลิกข้อความและลูกองค์ประกอบเฉพาะ เพื่อส่งเฉพาะข้อมูลในเขตข้อมูลนี้และองค์ประกอบลูกของเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่ม หรือคลิกทรีย่อย XML รวมถึงองค์ประกอบที่เลือก เพื่อส่งเขตข้อมูลชื่อ ข้อมูลในเขตข้อมูล และ องค์ประกอบลูกในกลุ่มที่เลือกหรือเขตข้อมูล

  ส่งข้อมูลในรูปแบบทั้งหมด

  1. ในรายการพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์บริการเว็บที่จะได้รับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  ส่งข้อมูลเป็นสตริง

  1. ในรายการพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์บริการเว็บที่จะได้รับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งข้อมูลเป็นสตริงข้อ ความ

   หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งข้อมูลเซ็นชื่อแบบดิจิทัล ในกรณีส่วนใหญ่ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

  รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับวัตถุ ADO.NET ชุดข้อมูล

  ถ้าการบริการเว็บจำเป็นต้องมีวัตถุชุดข้อมูล ADO.NET เลือกโหนชุดข้อมูลเมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ ถ้าคุณใช้ชนิดอื่น ๆ ของโหนสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการเว็บที่จำเป็นต้องมีชุดข้อมูลวัตถุ ActiveX ข้อมูล (ADO) การกระทำส่งจะล้มเหลว

 5. คลิก ถัดไป

 6. คลิก เสร็จสิ้น

 7. คลิก ปิด

 8. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในส่ง ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ

   ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่างเช่น การกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 9. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้คำสั่งส่ง หรือปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรายการเมนูส่งและปุ่มแถบเครื่องมือส่ง

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   1. เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   2. เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   3. ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ด้านบนของหน้า

ออกแบบเทมเพลตฟอร์มกับแบบสอบถาม และส่งการเชื่อมต่อข้อมูล

เมื่อต้องการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีและการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง คุณจำเป็นต้องทำต่อไปนี้:

 1. สร้างเทมเพลตฟอร์ม    เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์มที่สามารถทั้งแบบสอบถาม และส่งข้อมูลไปยังบริการเว็บ InfoPath สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลหลักระหว่างเทมเพลตฟอร์มและบริการบนเว็บ ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีและเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง InfoPath สร้างแหล่งข้อมูลหลักของเทมเพลตฟอร์ม

 2. เพิ่มตัวควบคุม และผูกตัวควบคุมนั้นไปยังเขตข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลในเขตข้อมูล    เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดู และแก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลัก คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ และผูกตัวควบคุมเหล่านั้นไปยังเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักแล้ว

 3. กำหนดค่าตัวเลือกการส่ง    คุณสามารถกำหนดว่าข้อมูลที่คุณต้องการส่งเพื่อการบริการเว็บและตัวเลือกการส่งสำหรับฟอร์มนี้

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเทมเพลตฟอร์ม

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

 2. ภายใต้ออกแบบใหม่ ในกล่องโต้ตอบการออกแบบฟอร์ม คลิกเทมเพลตฟอร์ม

 3. ในรายการยึดตาม คลิกบริการเว็บ

 4. ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เท่านั้น

 5. คลิก ตกลง

 6. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกรับ และส่งข้อมูล แล้ว คลิกถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บด้วยการดำเนินการที่ส่งข้อมูลไปยังเทมเพลตฟอร์ แล้ว คลิ กถัดไป

  ถ้าคุณต้องการค้นหาริการเว็บ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ค้นหาคำอธิบายสากลและรวม (UDDI) คลิกค้นหา UDDI ให้ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้องการค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่อยู่ จัดเตรียมไว้ ใส่คำสำคัญค้นหา จากนั้น คลิกค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 8. ในรายการเลือกการดำเนินการ คลิกเว็บการบริการดำเนินการที่ส่งกลับข้อมูลลงในฟอร์ม นั้นแล้ว คลิกถัดไป

 9. ถ้าตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลพบองค์ประกอบที่ไม่รู้จักในเค้าร่างของบริการเว็บ หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างอาจขอให้คุณสามารถระบุค่าตัวอย่างสำหรับแต่ละพารามิเตอร์เพื่อระบุว่าเขตข้อมูลหรือกลุ่มเพื่อเพิ่มไปยังแหล่งข้อมูลหลัก

  วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าตัวอย่าง

  2. ในกล่องค่าอย่าง พิมพ์ค่าที่ผู้ใช้ของคุณอาจใช้สำหรับเขตข้อมูลนี้ แล้ว คลิกตกลง

  3. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กถัดไป

  รายละเอียดด้านเทคนิค

  เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการบนเว็บในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล Microsoft Office InfoPath เชื่อมต่อกับบริการเว็บ และร้องขอแฟ้มภาษาคำอธิบายบริการเว็บ (WSDL) แฟ้ม WSDL ประกอบด้วยเค้าร่างที่ใช้ โดยบริการบนเว็บ การบริการเว็บตอบสนองต่อการร้องขอ โดยการส่งไฟล์นี้เพื่อ InfoPath InfoPath ใช้ข้อมูลในไฟล์นี้เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลรองในเทมเพลตฟอร์ม ถ้า InfoPath ค้นหาชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จักภายในไฟล์ WSDL, InfoPath ใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อกำหนดข้อกำหนดของชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จัก และเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 10. ถ้าการบริการเว็บยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างถามว่า คุณต้องการรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลคิวรี ในกรณีส่วนใหญ่ ปล่อยให้กล่องกาเครื่องหมายรวมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อคุณส่งข้อมูล ที่เลือก และคลิกถัดไป ถ้าคุณไม่ต้องการรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลง คลิก การยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อคุณส่งข้อมูล แล้ว คลิกถัดไป

  กล่องกาเครื่องหมายถูกปิดใช้งานถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

  รายละเอียดด้านเทคนิค

  หน้านี้ในตัวช่วยสร้างปรากฏก็ต่อเมื่อไฟล์ภาษาคำอธิบายบริการเว็บ (WSDL) สำหรับการบริการเว็บหมายความว่า บริการเว็บส่งกลับชุดข้อมูลความ ADO.NET

 11. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี แล้ว คลิ กถัดไป

 12. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บที่ผู้ใช้ของคุณจะส่งฟอร์มของพวกเขา และคลิกถัดไป

  ถ้าคุณต้องการค้นหาริการเว็บ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ค้นหาคำอธิบายสากลและรวม (UDDI) คลิกค้นหา UDDI ให้ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้องการค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่อยู่ จัดเตรียมไว้ ใส่คำสำคัญค้นหา จากนั้น คลิกค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 13. ในรายการเลือกการดำเนินการ คลิกเว็บการบริการดำเนินการที่รับส่งข้อมูล นั้นแล้ว คลิกถัดไป

 14. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเลือกข้อมูลอะไรบ้างในฟอร์มเพื่อส่งสำหรับแต่ละพารามิเตอร์ในบริการเว็บ

  ส่งข้อมูลในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  1. ในรายการพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์บริการเว็บที่จะได้รับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  3. คลิกปรับเปลี่ยน รูปปุ่ม

  4. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง แล้ว คลิ กตกลง

  5. ในกล่องรวม คลิกข้อความและลูกองค์ประกอบเฉพาะ เพื่อส่งเฉพาะข้อมูลในเขตข้อมูลนี้และองค์ประกอบลูกของเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่ม หรือคลิกทรีย่อย XML รวมถึงองค์ประกอบที่เลือก เพื่อส่งเขตข้อมูลชื่อ ข้อมูลในเขตข้อมูล และ องค์ประกอบลูกในกลุ่มที่เลือกหรือเขตข้อมูล

  ส่งข้อมูลในรูปแบบทั้งหมด

  1. ในรายการพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์บริการเว็บที่จะได้รับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  ส่งข้อมูลเป็นสตริง

  1. ในรายการพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์บริการเว็บที่จะได้รับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งข้อมูลเป็นสตริงข้อ ความ

   โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งข้อมูลเซ็นชื่อแบบดิจิทัล ในกรณีส่วนใหญ่ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

  รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับวัตถุ ADO.NET ชุดข้อมูล

  ถ้าการบริการเว็บจำเป็นต้องมีวัตถุชุดข้อมูล ADO.NET เลือกโหนชุดข้อมูลเมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ ถ้าคุณใช้ชนิดอื่น ๆ ของโหนสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการเว็บที่จำเป็นต้องมีชุดข้อมูล ADO.NET การกระทำส่งจะล้มเหลว

 15. คลิก ถัดไป

 16. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มตัวควบคุม และผูกไว้กับเขตข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลในเขตข้อมูล

 1. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 2. ลากตัวควบคุมลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบการผูกตัวควบคุม เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกตัวควบคุม

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าตัวเลือกการส่ง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในส่ง ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ

   ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่างเช่น การกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 2. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้คำสั่งส่ง หรือปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรายการเมนูส่งและปุ่มแถบเครื่องมือส่ง

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   • เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   • ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×