ออกแบบเทมเพลตฟอร์มโดยยึดตามฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถออกแบบฟอร์มที่สามารถทำงานกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server กับแบบสอบถามข้อมูลหรือคิวรี และส่งข้อมูล

ในบทความนี้

ภาพรวม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

กำหนดค่าตัวเลือกการส่ง

ภาพรวม

ฟอร์มสามารถมีการเชื่อมต่อข้อมูลหลักหนึ่ง เรียกว่าการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก และนั่นอาจมีอย่าง น้อยหนึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณสำหรับฟอร์ม การเชื่อมต่อข้อมูลอาจคิวรี หรือส่งฟอร์มข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก เช่นฐานข้อมูล Microsoft SQL Server หรือบริการเว็บ

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มที่จะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล Microsoft Office InfoPath สร้างแบบหลักแหล่งข้อมูล กับกลุ่มที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลคิวรี และเขตข้อมูล และการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลหลักสำหรับเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้สอดคล้องกับวิธีที่ข้อมูลถูกเก็บไว้ในตารางในฐานข้อมูล เขตข้อมูลคิวรีประกอบด้วยข้อมูลที่ใส่ โดยผู้ใช้ออกเพื่อจำกัดผลลัพธ์แบบสอบถามไปยังระเบียนที่ตรงกับข้อมูลในเขตข้อมูลคิวรี เมื่อฟอร์มโดยยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลหลัก InfoPath สร้างแบบสอบถาม โดยใช้ข้อมูลในเขตข้อมูลคิวรี InfoPath แล้วแบบสอบถามผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีส่ง ฐานข้อมูลส่งกลับผลลัพธ์ของคิวรีกลับไปยังฟอร์มผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี ผลลัพธ์ของคิวรีจะวางลงในเขตข้อมูล ซึ่งสามารถแก้ไขได้ผ่านตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเหล่านี้

เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลของคิวรีและเขตข้อมูลต้องตรงตามจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลเหล่านี้หรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลหลัก เฉพาะคุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มลงในกลุ่มรากในแหล่งข้อมูลหลัก ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลในส่วนดูเพิ่มเติม

ฟอร์มสามารถส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของฟอร์มแบบฟอร์มที่เป็นไปตามรูปแบบและฐานข้อมูลตรงกับความต้องการต่อไปนี้:

 • เทมเพลตฟอร์จะไม่เทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์    InfoPath จะสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลส่งในการเชื่อมต่อข้อมูลหลักถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อส่งข้อมูลในฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ใช้บริการเว็บที่ทำงานกับฐานข้อมูล

 • ตารางด้านซ้ายในแต่ละคู่ของตารางที่เกี่ยวข้องในแหล่งข้อมูลหลักประกอบด้วยคีย์หลัก    อย่างน้อยหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับทุกคู่ของตารางที่เกี่ยวข้องต้องมีคีย์หลักจากตารางด้านซ้าย

 • ไม่มีเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักของเก็บฟอร์มชนิดข้อมูลไบนารีขนาดใหญ่    InfoPath จะปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลส่งถ้าแบบสอบถามรวมถึงเขตข้อมูลที่สามารถจัดเก็บชนิดข้อมูลไบนารีขนาดใหญ่ เช่นรูปภาพ รูป OLE วัตถุ ไฟล์ที่แนบมา ชนิดข้อมูล memo Office Access หรือชนิดข้อมูล SQL Text

เมื่อ InfoPath เปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้ส่งข้อมูลในเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักไปยังฐานข้อมูล ถ้า InfoPath เปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง คุณสามารถกำหนดตัวเลือกการส่งสำหรับฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มนี้

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มที่จะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล คุณมีตัวเลือกการออกแบบแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ InfoPath จะสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลหลักในเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถกำหนดเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล ดังนั้น ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มโดยยึดตามฐานข้อมูล SQL Server และคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขาไปยังฐานข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก คุณไม่สามารถทำแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อต้องการออกแบบเทมเพลฟอร์มของคุณโดยยึดตามฐานข้อมูล SQL Server คุณต้องการข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของคุณ:

 • ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่คุณจะเชื่อมต่อแม่แบบฟอร์มของคุณเมื่อต้องการ

 • ชื่อของฐานข้อมูลที่คุณจะใช้กับแม่แบบฟอร์มนี้

 • รับรองความถูกต้องจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลสามารถใช้การรับรองความถูกต้อง Microsoft Windows หรือรับรองความถูกต้องของ SQL Server เพื่อกำหนดวิธีที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล

 • ชื่อของตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการส่งไปยังฟอร์มหรือ จะได้รับข้อมูลจากฟอร์ม นี่คือตารางหลัก ถ้าคุณกำลังใช้มากกว่าหนึ่งตารางในฐานข้อมูล คุณจำเป็นต้องชื่อของผู้อื่น ตารางลูก คุณยังต้องชื่อเขตข้อมูลในตารางลูกที่มีความสัมพันธ์กับเขตข้อมูลในตารางหลัก

ด้านบนของหน้า

ออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

เมื่อต้องการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี คุณจำเป็นต้องทำต่อไปนี้:

 1. สร้างเทมเพลตฟอร์ม    เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์มที่จะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล InfoPath สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลหลักระหว่างเทมเพลตฟอร์มและฐานข้อมูล กระบวนการนี้สร้างแหล่งข้อมูลหลักของเทมเพลตฟอร์โดยอัตโนมัติ

 2. เพิ่มตัวควบคุมอย่าง น้อยหนึ่งเพื่อแสดงผลลัพธ์ของคิวรี    เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดู และแก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักเมื่อพวกเขาเปิดฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์มแล้ว ผูกตัวควบคุมนั้นไปยังเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลัก

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเทมเพลตฟอร์ม

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

 2. ภายใต้ออกแบบใหม่ ในกล่องโต้ตอบการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คลิกเทมเพลตฟอร์ม

 3. ในรายการยึดตาม คลิกฐานข้อมูล

 4. ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เท่านั้น

  หมายเหตุ: ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลจะไม่ได้เปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งในเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลจากฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองบริการเว็บที่ทำงานกับฐานข้อมูล ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลรองในส่วนดูเพิ่มเติม

 5. คลิก ตกลง

 6. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกฐานข้อมูลที่เลือก

 7. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูลใหม่

 8. ในรายการแหล่งข้อมูลชนิดใดที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ คลิกMicrosoft SQL Server แล้ว คลิ กถัดไป

 9. ในกล่องชื่อเซิร์ฟเวอร์ พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์มีฐานข้อมูล SQL Server

 10. ภายใต้การเข้าสู่ระบบข้อมูลประจำตัว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าฐานข้อมูลกำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงโดยยึดตามข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในเครือข่าย Microsoft Windows คลิกใช้การรับรองความถูกต้อง Windows

  • ถ้าฐานข้อมูลกำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงโดยยึดตามชื่อผู้ใช้ที่ระบุและรหัสผ่านที่คุณได้รับจากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล คลิกใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านต่อไปนี้ จากนั้น พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน กล่องนั้น

 11. คลิก ถัดไป

 12. ในรายการฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องเลือก คลิกชื่อของฐานข้อมูลที่คุณต้อง การใช้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อมต่อกับตารางเฉพาะเจาะจง คลิกที่ชื่อของตารางหลัก แล้ว คลิกถัดไป

 13. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ที่เก็บข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลในกล่องชื่อไฟล์ แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้

  ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ตารางอื่น ๆ ในการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี คุณสามารถเพิ่มตารางอื่น ๆ ในหน้านี้ของตัวช่วยสร้าง

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิกเพิ่มตาราง

  2. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มตารางหรือแบบสอบถาม คลิกที่ชื่อของตารางลูก แล้ว คลิ กถัดไป InfoPath พยายามที่จะตั้งค่าความสัมพันธ์ โดยตรงกับชื่อเขตข้อมูลในตารางทั้งสอง ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ความสัมพันธ์ที่แนะนำ เลือกความสัมพันธ์ แล้ว คลิ กลบความสัมพันธ์ เมื่อต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกเพิ่มความสัมพันธ์ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกชื่อของแต่ละเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์เกี่ยวข้อง แล้ว คลิ กตกลง

  3. คลิก เสร็จสิ้น

  4. เมื่อต้องการเพิ่มตารางลูกเพิ่มเติม ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้

 14. คลิก ถัดไป

 15. บนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก ชื่อนี้จะปรากฏในรายการแหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

 16. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มตรงกับความต้องการในส่วนภาพรวมระบบหน้านี้ของตัวช่วยสร้างจะระบุว่า InfoPath เปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลส่งในการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องที่เหมาะสม ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขาผ่านอื่นส่งการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณจะเพิ่มลงในเทมเพลตฟอร์เวอร์ชันที่ใหม่กว่า คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานส่งสำหรับการเชื่อมต่อนี้

  หมายเหตุ: ถ้าเทมเพลฟอร์มของคุณตรงกับความต้องการในส่วนภาพรวมระบบInfoPath ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง และกล่องใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อที่ส่ง และกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการส่งสำหรับการเชื่อมต่อนี้ ไม่พร้อมใช้งาน (ปิดใช้งาน) ถ้า InfoPath ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง การเชื่อมต่อข้อมูลหลักสำหรับเทมเพลตของคุณฟอร์มจะมีเฉพาะคิวรีเชื่อมต่อข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มตัวควบคุมอย่าง น้อยหนึ่งเพื่อแสดงผลลัพธ์ของคิวรี

 1. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 2. ลากตัวควบคุมลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบการผูกตัวควบคุม เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกตัวควบคุมหรือกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าตัวเลือกการส่ง

ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มและตารางที่คุณเลือกในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลตรงกับความต้องการในส่วนภาพรวมInfoPath กำหนดค่าเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก ถ้าคุณเลือกที่จะใช้ การเชื่อมต่อข้อมูลส่งนี้ InfoPath กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขาไปยังฐานข้อมูล และเพิ่มทั้งสองปุ่มส่ง ให้แถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ไปไฟล์ เมนูเมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม InfoPath กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่อให้ เมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์มของพวกเขา ฟอร์มยังคงเปิดอยู่ และข้อความจะแสดงให้ผู้ใช้ที่ระบุว่า ฟอร์มถูกส่งเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนข้อความบนปุ่มส่ง และลักษณะการทำงานหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในส่ง ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่างเช่น การกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 2. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้คำสั่งส่ง หรือปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรายการเมนูส่งและปุ่มแถบเครื่องมือส่ง

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   • เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    เคล็ดลับ: ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   • ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×