ออกแบบเค้าโครงและรูปแบบของ PivotTable

หลังจากสร้าง PivotTable และเพิ่มเขตข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์แล้ว คุณอาจต้องการปรับปรุงเค้าโครงรายงานและรูปแบบเพื่อทำให้ข้อมูลง่ายต่อการอ่านและดูรายละเอียดมากขึ้น เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงของ PivotTable คุณสามารถเปลี่ยนฟอร์ม PivotTable และรูปแบบในการแสดงเขตข้อมูล คอลัมน์ แถว ผลรวมย่อย เซลล์ว่าง และเส้น เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของ PivotTable คุณสามารถนำสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แถวที่เป็นแถบสี และการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้ได้

สิ่งสำคัญ: แท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon มาพร้อมกับอีกสองแท็บคือแท็บ วิเคราะห์ (ใน Excel 2013 และเวอร์ชันล่าสุด) หรือแท็บ ตัวเลือก (Excel 2010 และ Excel 2010) กับแท็บ ออกแบบ โปรดสังเกตว่ากระบวนงานในหัวข้อนี้กล่าวถึงทั้งแท็บ วิเคราะห์ และแท็บ ตัวเลือก พร้อมกันทุกครั้งที่ใช้ได้

เปลี่ยนฟอร์มเค้าโครงของ PivotTable

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงที่สำคัญของ PivotTable หรือเขตข้อมูลต่างๆ คุณสามารถใช้หนึ่งในสามฟอร์มต่อไปนี้:

 • ฟอร์มกะทัดรัด    แสดงรายการจากเขตข้อมูลพื้นที่แถวที่แตกต่างกันไว้ในคอลัมน์เดียว และใช้การเยื้องเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างรายการกับเขตข้อมูลต่างๆ ป้ายชื่อแถวใช้พื้นที่น้อยกว่าในฟอร์มกะทัดรัด และจะเหลือพื้นที่ว่างสำหรับข้อมูลตัวเลขไว้มากขึ้น ปุ่ม ขยาย และ ยุบ แสดงไว้เพื่อให้คุณสามารถเลือกแสดงหรือซ่อนรายละเอียดในฟอร์มกะทัดรัดได้ ฟอร์มกะทัดรัดประหยัดพื้นที่และทำให้ PivotTable อ่านได้ง่ายขึ้น จึงเป็นฟอร์มเค้าโครงเริ่มต้นสำหรับ PivotTable

  PivotTable ในฟอร์มกะทัดรัด

 • ฟอร์มแบบตาราง    จะแสดงหนึ่งคอลัมน์ต่อเขตข้อมูลและมีพื้นที่สำหรับส่วนหัวของเขตข้อมูล

  PivotTable ในฟอร์มแบบตาราง

 • ฟอร์มเค้าร่าง    คล้ายกับฟอร์มแบบตาราง แต่สามารถแสดงผลรวมย่อยที่ด้านบนสุดของทุกกลุ่มได้เนื่องจากรายการในคอลัมน์ถัดไปจะแสดงอยู่ใต้รายการปัจจุบันไปหนึ่งแถว

  PivotTable ในฟอร์มเค้าร่าง

เปลี่ยน PivotTable เป็นฟอร์มกะทัดรัด แบบเค้าร่าง หรือแบบตาราง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก เค้าโครงรายงาน แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแผ่ไปตามแนวนอนจนออกนอกหน้าจอ และช่วยลดระยะการเลื่อน ให้คลิก แสดงในฟอร์มกะทัดรัด

   ในฟอร์มกะทัดรัด เขตข้อมูลจะอยู่ในคอลัมน์เดียว และเยื้องเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของคอลัมน์ที่ซ้อนกัน

  • เมื่อต้องการแสดงเค้าร่างข้อมูลในสไตล์ PivotTable แบบคลาสสิก ให้คลิก แสดงในฟอร์มเค้าร่าง

  • เมื่อต้องการดูข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบตารางแบบดั้งเดิม และเพื่อให้ง่ายต่อการคัดลอกเซลล์ไปยังเวิร์กชีตอื่น ให้คลิก แสดงในฟอร์มแบบตาราง

   รูป Ribbon ของ Excel

เปลี่ยนวิธีการแสดงป้ายชื่อรายการในฟอร์มเค้าโครง

 1. ใน PivotTable เลือกเขตข้อมูลแถว

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

  คุณยังสามารถดับเบิลคลิกเขตข้อมูลแถวในฟอร์มเค้าร่างหรือแบบตาราง และดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 3 ได้

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ หรือแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก การตั้งค่าเขตข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล คลิกแท็บ เค้าโครงและพิมพ์ จากนั้นภายใต้ เค้าโครง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงรายการเขตข้อมูลในรูปแบบเค้าโครง ให้คลิก แสดงป้ายชื่อรายการในแบบเค้าร่าง

  • เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนป้ายชื่อจากเขตข้อมูลถัดไปในคอลัมน์เดียวกันในแบบกะทัดรัด ให้คลิก แสดงป้ายชื่อรายการในแบบเค้าร่าง แล้วเลือก แสดงป้ายชื่อจากเขตข้อมูลถัดไปในคอลัมน์เดียวกัน (แบบกะทัดรัด)

  • เมื่อต้องการแสดงรายการเขตข้อมูลในรูปแบบที่ดูเหมือนตาราง ให้คลิก แสดงป้ายชื่อรายการในแบบตาราง

เปลี่ยนการจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เค้าโครงสุดท้ายที่คุณต้องการ คุณสามารถเพิ่ม จัดเรียงใหม่ และเอาเขตข้อมูลออกโดยใช้รายการเขตข้อมูล PivotTable

ถ้าคุณไม่เห็นรายการเขตข้อมูล PivotTable ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก PivotTable ไว้ ถ้าคุณยังคงไม่เห็นรายการเขตข้อมูล PivotTable บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก รายการเขตข้อมูล

ถ้าคุณไม่เห็นเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในรายการเขตข้อมูล PivotTable คุณอาจต้องรีเฟรช PivotTable เพื่อแสดงเขตข้อมูลใหม่ เขตข้อมูลจากการคำนวณ หน่วยวัด การวัดที่ได้รับการคำนวณ หรือมิติที่คุณเพิ่มลงไปตั้งแต่การดำเนินการครั้งล่าสุด บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก รีเฟรช

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับรายการเขตข้อมูล PivotTable ดูที่ ใช้รายการเขตข้อมูลเพื่อจัดเรียงเขตข้อมูลใน PivotTable

เพิ่มเขตข้อมูลลงใน PivotTable

ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อเขตข้อมูลแต่ละชื่อในส่วนเขตข้อมูล เขตข้อมูลจะถูกวางในพื้นที่เริ่มต้นของส่วนเค้าโครง แต่คุณสามารถจัดเรียงเขตข้อมูลใหม่ได้ถ้าคุณต้องการ

  ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลข้อความจะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่ ป้ายชื่อแถว เขตข้อมูลตัวเลขจะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่ ค่า และลำดับชั้นวันที่และเวลาแบบ Online Analytical Processing (OLAP) จะถูกเพิ่มไปยังพื้นที่ ป้ายชื่อคอลัมน์

 • คลิกขวาชื่อเขตข้อมูล จากนั้นเลือกคำสั่งที่เหมาะสมระหว่าง เพิ่มไปยังตัวกรองรายงานเพิ่มไปยังป้ายชื่อคอลัมน์เพิ่มไปยังป้ายชื่อแถว และ เพิ่มไปยังค่า เพื่อวางเขตข้อมูลในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงของส่วนเค้าโครง

 • คลิกชื่อเขตข้อมูลค้างไว้ แล้วลากเขตข้อมูลระหว่างส่วนเขตข้อมูลและพื้นที่ในส่วนเค้าโครง

คัดลอกเขตข้อมูลใน PivotTable

ใน PivotTable ที่ยึดตามข้อมูลในเวิร์กชีต Excel หรือข้อมูลภายนอกจาก ข้อมูลต้นฉบับที่ไม่ใช่ OLAP คุณอาจต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งลงในพื้นที่ ค่า เพื่อให้คุณสามารถแสดงการคำนวณที่ต่างกันโดยใช้ฟีเจอร์ แสดงค่าเป็น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการวางการคำนวณไว้ข้างกันเพื่อเปรียบเทียบ เช่น อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ ยอดขายต่ำสุดและสูงสุด หรือจำนวนลูกค้าและเปอร์เซ็นต์จากลูกค้าทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ แสดงการคำนวณที่ต่างกันในเขตข้อมูลค่าของ PivotTable

 1. คลิกชื่อเขตข้อมูลในส่วนเขตข้อมูลค้างไว้ แล้วลากเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ ค่า ในส่วนเค้าโครง

 2. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 เท่าที่คุณต้องการคัดลอกเขตข้อมูล

 3. ในแต่ละเขตข้อมูลที่คัดลอกมา เปลี่ยนฟังก์ชันสรุปหรือการคำนวณแบบกำหนดเองให้เป็นแบบที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลอย่างน้อยสองเขตข้อมูลลงในพื้นที่ค่า ไม่ว่าจะเป็นสำเนาของเขตข้อมูลเดียวกันหรือคนละเขตข้อมูล รายการเขตข้อมูลจะเพิ่มป้ายชื่อคอลัมน์ค่าไปยังพื้นที่ ค่า คุณสามารถใช้เขตข้อมูลนี้เพื่อย้ายตำแหน่งของเขตข้อมูลขึ้นหรือลงภายในพื้นที่ ค่า คุณยังสามารถย้ายป้ายชื่อคอลัมน์ค่าไปยังพื้นที่ ป้ายชื่อคอลัมน์ หรือ ป้ายชื่อแถว อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถย้ายป้ายชื่อคอลัมน์ค่าไปยังพื้นที่ตัวกรองรายงานได้

  • คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ ตัวกรองรายงานป้ายชื่อแถว หรือ ป้ายชื่อคอลัมน์ ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ว่าชนิดข้อมูลจะเป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขก็ตาม ถ้าคุณพยายามเพิ่มเขตข้อมูลเดิมมากว่าหนึ่งครั้ง ตัวอย่างเช่น เพิ่มไปยังพื้นที่ ป้ายชื่อแถว และ ป้ายชื่อคอลัมน์ ในส่วนเค้าโครง เขตข้อมูลจะถูกเอาออกจากพื้นที่เดิมและใส่ในพื้นที่ใหม่โดยอัตโนมัติ

  • อีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันลงในพื้นที่ ค่า คือโดยการใช้สูตร (หรือเรียกว่าคอลัมน์จากการคำนวณ) ที่ใช้เขตข้อมูลเดียวกันนั้นในสูตร

  • คุณไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งลงใน PivotTable ที่ยึดตามแหล่งข้อมูล OLAP

จัดเรียงเขตข้อมูลใหม่ใน PivotTable

คุณสามารถจัดเรียงเขตข้อมูลที่มีอยู่ใหม่หรือวางตำแหน่งเขตข้อมูลเหล่านั้นใหม่ได้ โดยใช้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในสี่พื้นที่ด้านล่างของส่วนเค้าโครงนี้

รายงาน PivotTable

คำอธิบาย

PivotChart

คำอธิบาย

ค่า    

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลสรุปที่เป็นตัวเลข

ค่า    

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลสรุปที่เป็นตัวเลข

ป้ายชื่อแถว    

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลเป็นแถวทางด้านข้างของรายงาน แถวที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าจะซ้อนอยู่ภายในแถวอื่นที่อยู่ติดกันด้านบน

เขตข้อมูลแกน (ประเภท)    

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลเป็นแกนในแผนภูมิ

ป้ายชื่อคอลัมน์    

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลเป็นคอลัมน์ทางด้านบนของรายงาน คอลัมน์ที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าจะซ้อนอยู่ภายในคอลัมน์อื่นที่อยู่ติดกันด้านบน

เขตข้อมูลคำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล)    

ใช้เพื่อแสดงเขตข้อมูลในคำอธิบายแผนภูมิของแผนภูมิ

ตัวกรองรายงาน    

ใช้เพื่อกรองทั้งรายงานโดยขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกในตัวกรองรายงาน

ตัวกรองรายงาน    

ใช้เพื่อกรองทั้งรายงานโดยขึ้นอยู่กับรายการที่เลือกในตัวกรองรายงาน

เมื่อต้องการจัดเรียงเขตข้อมูลใหม่ ให้คลิกชื่อเขตข้อมูลในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แล้วเลือกคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้:

เลือกสิ่งนี้

ไปยัง

ย้ายขึ้น   

ย้ายเขตข้อมูลขึ้นหนึ่งตำแหน่งในพื้นที่

ย้ายลง   

ย้ายเขตข้อมูลลงหนึ่งตำแหน่งในพื้นที่

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้น   

ย้ายเขตข้อมูลไปยังจุดเริ่มต้นของพื้นที่

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุด   

ย้ายเขตข้อมูลไปยังจุดสิ้นสุดของพื้นที่

ย้ายไปยังตัวกรองรายงาน   

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ตัวกรองรายงาน

ย้ายไปยังป้ายชื่อแถว   

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ป้ายชื่อแถว

ย้ายไปยังป้ายชื่อคอลัมน์   

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์

ย้ายไปยังค่า   

ย้ายเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ค่า

การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า การตั้งค่าเขตข้อมูล   

แสดงกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล หรือ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแต่ละอย่าง ให้คลิกปุ่มวิธีใช้ รูปปุ่ม ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกชื่อเขตข้อมูลค้างไว้ แล้วลากเขตข้อมูลระหว่างเขตข้อมูลและส่วนเค้าโครง และระหว่างพื้นที่คนละพื้นที่ได้อีกด้วย

เอาเขตข้อมูลออกจาก PivotTable

 1. คลิก PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. เมื่อต้องการแสดงรายการเขตข้อมูล PivotTable ถ้าจำเป็น บนแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก รายการเขตข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูลออก ในรายการเขตข้อมูล PivotTable ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในรายการเขตข้อมูล PivotTable ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อเขตข้อมูล

   หมายเหตุ: การล้างกล่องกาเครื่องหมายในรายการเขตข้อมูลจะเอาอินสแตนซ์ทั้งหมดของเขตข้อมูลออกจากรายงาน

  • ในพื้นที่เค้าโครง คลิกชื่อเขตข้อมูล จากนั้นคลิก เอาเขตข้อมูลออก

  • คลิกชื่อเขตข้อมูลในส่วนเค้าโครงค้างไว้ จากนั้นลากไปนอกรายการเขตข้อมูล PivotTable

เปลี่ยนเค้าโครงของคอลัมน์ แถว และผลรวมย่อย

เมื่อต้องการปรับปรุงเค้าโครงของ PivotTable เพิ่มเติม คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อเค้าโครงของคอลัมน์ แถว และผลรวมย่อย เช่น การแสดงผลรวมย่อยเหนือแถว หรือการปิดส่วนหัวคอลัมน์ คุณยังสามารถจัดเรียงรายการแต่ละรายการภายในแถวหรือคอลัมน์ใหม่ได้เช่นกัน

เปิดหรือปิดส่วนหัวเขตข้อมูลคอลัมน์และแถว

 1. คลิก PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงและซ่อนส่วนหัวเขตข้อมูล บนแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ส่วนหัวเขตข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

แสดงผลรวมย่อยเหนือหรือใต้แถวของผลรวมย่อย

 1. ใน PivotTable เลือกเขตข้อมูลแถวที่คุณต้องการแสดงผลรวมย่อย

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

  เคล็ดลับ: ในฟอร์มเค้าร่างหรือแบบตาราง คุณยังสามารถดับเบิลคลิกเขตข้อมูลแถว จากนั้นดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 3 ได้

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ หรือแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก การตั้งค่าเขตข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล บนแท็บ ผลรวมย่อยและตัวกรอง ใต้ ผลรวมย่อย ให้คลิก อัตโนมัติ หรือ กำหนดเอง

  หมายเหตุ:  ถ้าเลือก ไม่มี ผลรวมย่อยจะถูกปิดใช้งาน

 4. บนแท็บ เค้าโครงและพิมพ์ ใต้ เค้าโครง ให้คลิก แสดงป้ายชื่อรายการในฟอร์มเค้าร่าง จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงผลรวมย่อยเหนือแถวผลรวมย่อย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงผลรวมย่อยที่ด้านบนสุดของแต่ละกลุ่ม ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการแสดงผลรวมย่อยใต้แถวผลรวมย่อย ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงผลรวมย่อยที่ด้านบนสุดของแต่ละกลุ่ม

เปลี่ยนลำดับรายการของแถวหรือคอลัมน์

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ใน PivotTable คลิกขวาที่ป้ายชื่อแถวหรือคอลัมน์ หรือรายการในป้ายชื่อ ชี้ไปที่ ย้าย จากนั้นใช้คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งบนเมนู ย้าย เพื่อย้ายรายการไปยังตำแหน่งอื่น

 • เลือกรายการป้ายชื่อแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการย้าย จากนั้นชี้ไปที่เส้นขอบล่างของเซลล์ เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรสี่หัว ให้ลากรายการไปที่ตำแหน่งใหม่ ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีย้ายรายการในแถวโดยการลาก

  ตัวอย่างของการย้ายรายการในรายงาน PivotTable

ปรับความกว้างคอลัมน์เมื่อรีเฟรช

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable คลิก ตัวเลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable บนแท็บ เค้าโครงและรูปแบบ ใต้ รูปแบบ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับคอลัมน์ PivotTable ให้พอดีกับขนาดของค่าข้อความหรือตัวเลขที่กว้างที่สุดโดยอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับความกว้างของคอลัมน์อัตโนมัติเมื่ออัปเดต

  • เมื่อต้องการคงความกว้างคอลัมน์ปัจจุบันของ PivotTable ไว้ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ปรับความกว้างของคอลัมน์อัตโนมัติเมื่ออัปเดต

ย้ายคอลัมน์ไปยังพื้นที่ป้ายชื่อแถว หรือจากแถวไปยังพื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์

คุณอาจต้องการย้ายเขตข้อมูลคอลัมน์ไปยังพื้นที่ป้ายชื่อแถว หรือย้ายเขตข้อมูลแถวไปยังพื้นที่ป้ายชื่อคอลัมน์เพื่อปรับเค้าโครงและความง่ายในการอ่าน PivotTable ให้เหมาะสมที่สุด เมื่อคุณย้ายคอลัมน์ไปเป็นแถวหรือย้ายแถวไปเป็นคอลัมน์ คุณกำลังถ่ายโอนการวางแนวแบบแนวตั้งหรือแนวนอนของเขตข้อมูล การดำเนินการนี้เรียกได้อีกอย่างว่าการ "pivot" แถวหรือคอลัมน์

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • คลิกขวาเขตข้อมูลแถว ชี้ที่ ย้าย <ชื่อเขตข้อมูล> จากนั้นคลิก ย้าย <ชื่อเขตข้อมูล> ไปเป็นคอลัมน์

 • คลิกขวาเขตข้อมูลคอลัมน์ จากนั้นคลิก ย้าย <ชื่อเขตข้อมูล> ไปเป็นแถว

 • ลากเขตข้อมูลแถวหรือคอลัมน์ไปยังพื้นที่อื่น ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงวิธีย้ายเขตข้อมูลคอลัมน์ไปยังพื้นที่ป้ายชื่อแถว

  ตัวอย่างของการเปลี่ยนเค้าโครงของรายงาน PivotTable

  1. คลิกเขตข้อมูลคอลัมน์

  2. ลากเขตข้อมูลไปยังพื้นที่ที่เป็นแถว

  3. กีฬาจะกลายเป็นเขตข้อมูลแถวเหมือนกับภูมิภาค

ผสานหรือยกเลิกการผสานเซลล์สำหรับรายการแถวและคอลัมน์ภายนอก

คุณสามารถผสานเซลล์สำหรับรายการแถวและคอลัมน์ได้ เพื่อให้สามารถจัดรายการให้อยู่ตรงกลางได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง หรือยกเลิกการผสานเซลล์เพื่อให้รายการในเขตข้อมูลแถวและคอลัมน์ภายนอกจัดชิดขอบซ้ายที่ด้านบนของกลุ่มรายการ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable คลิกแท็บ เค้าโครงและรูปแบบ จากนั้นภายใต้ เค้าโครง เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ผสานและจัดเซลล์ที่มีป้ายชื่อให้อยู่กึ่งกลาง

หมายเหตุ:  คุณไม่สามารถใช้กล่องกาเครื่องหมาย ผสานเซลล์ ภายใต้แท็บ การจัดแนว ในPivotTable ได้

เปลี่ยนการแสดงเซลล์ว่าง บรรทัดว่าง และข้อผิดพลาด

อาจมีบางครั้งที่ข้อมูล PivotTable ของคุณมีเซลล์ว่าง บรรทัดว่าง หรือข้อผิดพลาด และคุณต้องการเปลี่ยนวิธีที่สิ่งเหล่านั้นถูกแสดง

เปลี่ยนวิธีแสดงข้อผิดพลาดและเซลล์ว่าง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable คลิก ตัวเลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable คลิกแท็บ เค้าโครงและรูปแบบ จากนั้นที่ใต้ รูปแบบ แล้วทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงข้อผิดพลาด เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สำหรับแสดงค่าข้อผิดพลาด ในกล่อง ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการให้แสดงแทนข้อผิดพลาด เมื่อต้องการแสดงข้อผิดพลาดเป็นเซลล์ว่าง ให้ลบอักขระใดๆ ในกล่องออก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงเซลล์ว่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สำหรับแสดงเซลล์ว่าง จากนั้นพิมพ์ค่าที่คุณต้องการให้แสดงในเซลล์ว่างในกล่องข้อความ

   เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการแสดงเซลล์ว่าง ให้ลบอักขระใดๆ ในกล่อง เมื่อต้องการให้แสดงเลขศูนย์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

แสดงหรือซ่อนบรรทัดว่างหลังแถวหรือรายการ

สำหรับแถว ให้ทำดังต่อไปนี้:

 • ใน PivotTable เลือกเขตข้อมูลแถว

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

  เคล็ดลับ: ในฟอร์มเค้าร่างหรือแบบตาราง คุณยังสามารถดับเบิลคลิกเขตข้อมูลแถว จากนั้นดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 3 ได้

 • บนแท็บ วิเคราะห์ หรือแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก การตั้งค่าเขตข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 • ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล บนแท็บ เค้าโครงและพิมพ์ ภายใต้ เค้าโครง เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แทรกบรรทัดว่างท้ายแต่ละป้ายชื่อรายการ

สำหรับรายการ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 • ใน PivotTable เลือกรายการที่คุณต้องการ

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 • บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก แถวว่าง จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แทรกบรรทัดว่างท้ายแต่ละป้ายชื่อรายการ หรือ เอาบรรทัดว่างท้ายแต่ละป้ายชื่อรายการออก

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบอักขระและเซลล์กับบรรทัดว่างได้ แต่คุณไม่สามารถป้อนข้อมูลลงในนั้นได้

เปลี่ยนวิธีที่รายการและป้ายชื่อที่ไม่มีข้อมูลถูกแสดง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable คลิก ตัวเลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. บนแท็บ แสดง ภายใต้ แสดง ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดงรายการที่ไม่มีข้อมูลบนแถว ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรายการที่ไม่มีข้อมูลบนแถว เพื่อแสดงหรือซ่อนรายการแถวที่ไม่มีค่าใดๆ

   หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะใช้งานได้ในแหล่งข้อมูล Online Analytical Processing (OLAP) เท่านั้น

  • เมื่อต้องการแสดงรายการที่ไม่มีข้อมูลบนคอลัมน์ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรายการที่ไม่มีข้อมูลบนคอลัมน์ เพื่อแสดงหรือซ่อนรายการคอลัมน์ที่ไม่มีค่าใดๆ

   หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะใช้งานได้ในแหล่งข้อมูล OLAP เท่านั้น

  • เมื่อต้องการแสดงป้ายชื่อรายการเมื่อไม่มีเขตข้อมูลในพื้นที่ค่า ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงป้ายชื่อรายการเมื่อไม่มีเขตข้อมูลในพื้นที่ค่า เพื่อแสดงหรือซ่อนป้ายชื่อรายการเมื่อไม่มีเขตข้อมูลในพื้นที่ค่า

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้จะนำไปใช้กับ PivotTable ที่สร้างโดยใช้ Excel เวอร์ชันก่อน Office Excel 2007 เท่านั้น

เปลี่ยนหรือเอาการจัดรูปแบบออก

คุณสามารถเลือกจากสไตล์ PivotTable ที่มีหลากหลายในแกลเลอรี นอกจากนี้ คุณสามารถควบคุมลักษณะสถานะของรายงานได้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวเลขของเขตข้อมูลคือวิธีที่รวดเร็วในการทำให้รูปแบบสอดคล้องกันทั่วทั้งรายงาน คุณยังสามารถเพิ่มหรือเอาสถานะ (การสลับไปมาระหว่างพื้นหลังสีเข้มกับสีอ่อน) ของแถวและคอลัมน์ออกได้อีกด้วย สถานะสามารถทำให้การอ่านหรือสแกนข้อมูลง่ายขึ้นได้

นำสไตล์ไปใช้เพื่อจัดรูปแบบ PivotTable

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะและรูปแบบของ PivotTable ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้สไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ PivotTable (หรือสไตล์ด่วน)

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ PivotTable ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกสไตล์ PivotTable ที่เห็นหรือเลื่อนผ่านแกลเลอรีเพื่อดูสไตล์เพิ่มเติม

  • เมื่อต้องการดูสไตล์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ที่ด้านล่างของแถบเลื่อน

   รูป Ribbon ของ Excel

   ถ้าคุณต้องการสร้างสไตล์ PivotTable แบบกำหนดเอง ให้คลิก สไตล์ PivotTable ใหม่ ที่ด้านล่างของแกลเลอรีเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ สไตล์ PivotTable ใหม่

นำสถานะไปใช้เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของ PivotTable

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวเลือกลักษณะ PivotTable ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแต่ละแถวด้วยรูปแบบสีที่อ่อนลงหรือเข้มขึ้น ให้คลิก แถวที่เป็นแถบสี

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแต่ละคอลัมน์ด้วยรูปแบบสีที่อ่อนลงหรือเข้มขึ้น ให้คลิก คอลัมน์ที่เป็นแถบสี

  • เมื่อต้องการรวมหัวแถวในลักษณะสถานะ ให้คลิก หัวแถว

  • เมื่อต้องการรวมหัวคอลัมน์ในลักษณะสถานะ ให้คลิก หัวคอลัมน์

   รูป Ribbon ของ Excel

เอาสไตล์หรือรูปแบบสถานะออกจาก PivotTable

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ PivotTable ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ที่ด้านล่างของแถบเลื่อนเพื่อดูลักษณะทั้งหมดที่สามารถใช้ได้ แล้วคลิก ล้าง ที่ด้านล่างของแกลเลอรี

  รูป Ribbon ของ Excel

จัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไขใน PivotTable

ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อช่วยคุณสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจหาปัญหาร้ายแรง และระบุรูปแบบและแนวโน้ม การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขช่วยให้คุณตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้อมูลของคุณได้ มีความแตกต่างที่สำคัญซึ่งคุณควรทำความเข้าใจเมื่อคุณใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขใน PivotTable

 • ถ้าคุณเปลี่ยนเค้าโครงของ PivotTable ด้วยการกรอง ระดับการซ่อน ระดับการยุบและขยาย หรือการย้ายเขตข้อมูล การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตราบที่เขตข้อมูลในข้อมูลพื้นฐานยังไม่ถูกลบ

 • ขอบเขตของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสำหรับเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า จะขึ้นอยู่กับลำดับชั้นข้อมูลและกำหนดโดยรายการลูกที่มองเห็นได้ทั้งหมด (ระดับที่อยู่ต่ำกว่าถัดไปในลำดับชั้น) ของรายการแม่ (ระดับที่อยู่สูงกว่าถัดไปในลำดับชั้น) ในแถวของคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ หรือคอลัมน์ของแถวอย่างน้อยหนึ่งแถว

  หมายเหตุ: ในลำดับชั้นข้อมูล รายการลูกจะไม่สืบทอดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากรายการแม่ และรายการแม่ก็จะไม่สืบทอดการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจากรายการลูก

 • มีวิธีกำหนดขอบเขตการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขของเขตข้อมูลในพื้นที่ ค่า ทั้งหมดสามวิธี ได้แก่ กำหนดตามการเลือก กำหนดตามเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน และกำหนดตามเขตข้อมูลค่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้

เปลี่ยนรูปแบบตัวเลขของเขตข้อมูล

 1. ใน PivotTable เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการ

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ หรือแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ คลิก การตั้งค่าเขตข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล จะแสดงป้ายชื่อและตัวกรองรายงาน และกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า จะแสดงค่า

 3. คลิก รูปแบบตัวเลข ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

 4. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ในรายการ ประเภท คลิกรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการใช้

 5. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง สองครั้ง

  คุณยังสามารถคลิกขวาเขตข้อมูลค่า จากนั้นคลิก รูปแบบตัวเลข ได้อีกด้วย

รวมการจัดรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ OLAP

ถ้าคุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Analysis Services Online Analytical Processing (OLAP) คุณสามารถระบุว่ารูปแบบเซิร์ฟเวอร์ OLAP ใดจะถูกเรียกใช้และแสดงกับข้อมูล

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม ข้อมูล คลิก เปลี่ยนแหล่งข้อมูล จากนั้นคลิก คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ บนแท็บ การใช้งาน จากนั้นที่ใต้ส่วน การจัดรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ OLAP ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้งานการจัดรูปแบบตัวเลข เช่น สกุลเงิน วันที่ และเวลา ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย รูปแบบตัวเลข

  • เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้งานสไตล์ฟอนต์ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ และขีดทับ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ลักษณะแบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้งานการเติมสี ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย การเติมสี

  • เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้งานสีข้อความ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย สีข้อความ

รักษาหรือละทิ้งการจัดรูปแบบ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ใน PivotTable

  ซึ่งจะแสดงแท็บ เครื่องมือ PivotTable บน Ribbon

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ หรือ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable คลิก ตัวเลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. บนแท็บ เค้าโครงและรูปแบบ ภายใต้ รูปแบบ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการบันทึกเค้าโครงและรูปแบบของ PivotTable เพื่อให้ถูกใช้ในแต่ละครั้งที่คุณดำเนินการใน PivotTable ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รักษาการจัดรูปแบบเซลล์เมื่ออัปเดต

  • เมื่อต้องการละทิ้งเค้าโครงและรูปแบบของ PivotTable และเปลี่ยนไปใช้เค้าโครงและรูปแบบเริ่มต้นในแต่ละครั้งที่คุณดำเนินการใน PivotTable ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รักษาการจัดรูปแบบของเซลล์เมื่ออัปเดต

  หมายเหตุ: แม้ตัวเลือกนี้จะส่งผลต่อการจัดรูปแบบ PivotChart เช่นกัน แต่เส้นแนวโน้ม ป้ายชื่อข้อมูล แถบค่าคาดเคลื่อน และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่มีต่อบางชุดข้อมูลจะไม่ถูกรักษาไว้

ใน Excel Online คุณสามารถนำการเรียงลำดับและการกรองไปใช้กับ PivotTable และย้ายเขตข้อมูลรวมถึงเปลี่ยนการตั้งค่าเขตข้อมูลค่าในรายการเขตข้อมูลได้ แต่คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเค้าโครงข้อมูลได้ คุณต้องใช้เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงเค้าโครงได้ ดูที่ ออกแบบเค้าโครงและรูปแบบของ PivotTable

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×