ออกแบบมุมมองแบบอ่านอย่างเดียว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถสร้างมุมมองต่าง ๆ ของฟอร์มแบบเดียวกัน มุมมองจะเป็นวิธีอื่นในการนำเสนอข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม เมื่อการกรอกฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างมุมมองให้เลือกจำนวนข้อมูลที่แสดงอยู่ในรูปแบบ ตัวอย่าง ในแม่แบบฟอร์มรายงานสถานะ คุณอาจออกแบบมุมมองสรุปนอกเหนือจากมุมมองรายละเอียด ผู้ใช้สามารถแล้วเลือกมุมมองที่พวกเขาต้องการดูประวัติการ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่จำเป็น

บทความนี้อธิบายวิธีการออกแบบมุมมองที่ไม่สามารถแก้ไขได้ โดยผู้ใช้ นอกจากนี้อธิบายวิธีการใช้กฎเพื่อสลับโดยอัตโนมัติลงในมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวของฟอร์มเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มในมุมมองการอ่านและเขียน

คุณต้องการทำสิ่งใด

ออกแบบมุมมองแบบอ่านอย่างเดียว

แทรกปุ่มที่สลับระหว่างมุมมองการอ่านและเขียน และอ่านอย่างเดียว

แทรกปุ่มที่สลับไปยังมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม

ออกแบบมุมมองแบบอ่านอย่างเดียว

มุมมองแบบอ่านอย่างเดียวจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการสรุปข้อมูลฟอร์มสำหรับผู้ใช้ และคุณไม่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ได้ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนข้อมูลในฟอร์มหลังจากที่พวกเขาส่งไปยังบริการเว็บ เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่มส่ง บนฟอร์ม คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่อสลับจากมุมมองแบบอ่านและเขียนข้อมูลไปยังมุมมองแบบอ่านอย่างเดียว ค่านี้ช่วยให้ผู้ใช้เพื่อดูว่าข้อมูลเหล่านั้นได้ส่งไป แต่ช่วยป้องกันไม่ให้พวกเขาปรับเปลี่ยนได้

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

 2. ใต้กระทำ คลิกเพิ่มมุมมองใหม่

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มมุมมอง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมอง แล้วคลิก ตกลง

 4. ออกแบบมุมมอง โดยการเพิ่มเค้าโครงตารางและตัวควบคุม

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้การออกแบบมุมมองใหม่ยึดตามมุมมองที่มีอยู่ ให้เปิดมุมมองที่มีอยู่ กด CTRL+A เพื่อเลือกทุกอย่างในมุมมอง จากนั้นกด CTRL+C เพื่อคัดลอกส่วนที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด ในบานหน้าต่างงาน มุมมอง ให้สลับไปที่มุมมองใหม่ จากนั้นกด CTRL+V เพื่อวางสิ่งที่เลือกในมุมมองใหม่ ในตำแหน่งนี้ คุณสามารถลบองค์ประกอบตัวควบคุมหรือเค้าโครงใดๆ ที่คุณไม่ต้องการออกจากมุมมองใหม่

 5. ในบานหน้าต่างงานมุมมอง คลิกแสดงคุณสมบัติ

 6. คลิกแท็บ ทั่วไป

 7. ตั้งค่ามุมมอง ใต้ตัวแบบอ่านอย่างเดียว กล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิตกลง การ

 8. เมื่อต้องการทดสอบว่า มุมมองเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คลิกแสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

 9. ในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ให้แน่ใจว่า คุณไม่สามารถใส่ข้อมูลในฟอร์ม

 10. เมื่อต้องการกลับไปยังโหมดออกแบบ คลิกแสดงตัวอย่างปิด บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

ด้านบนของหน้า

แทรกปุ่มที่สลับระหว่างมุมมองการอ่านและเขียน และอ่านอย่างเดียว

มุมมองมักจะออกแบบมาเพื่อทำงานกับปุ่มและกฎ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานบางอย่างในเทมเพลตฟอร์มในการตอบสนองเริ่ม โดยบุคคลกรอกฟอร์มการกระทำหรือเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทรกปุ่มบนเทมเพลตของคุณฟอร์ม แล้ว สร้างกฎที่สลับมุมมองเมื่อคลิกปุ่มนั้น ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวออกแบบฟอร์มได้สร้างกฎในกล่องโต้ตอบกฎ ที่สลับไปยังมุมมองสรุปเป็นแบบอ่านอย่างเดียว กฎนี้ทำงานเมื่อใดก็ ตามที่ผู้ใช้คลิกปุ่มในฟอร์ม

ส่วนของกล่องโต้ตอบ กฎ

แทรกปุ่มที่สลับระหว่างมุมมอง

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

 2. ภายใต้เลือกมุมมอง คลิกมุมมองการอ่านและเขียนที่คุณต้องการเพิ่มปุ่ม

 3. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 4. บนเทมเพลตฟอร์ วางเคอร์เซอร์ของคุณที่คุณต้องการแทรกปุ่ม

 5. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ปุ่ม

 6. บนเทมเพลตฟอร์ ดับเบิลคลิกที่ปุ่มที่คุณแทรก

 7. คลิกแท็บ ทั่วไป

 8. ในรายการแอคชัน คลิกกฎและโค้ดแบบกำหนดเอง

 9. ในกล่องป้ายชื่อ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนปุ่ม

 10. คลิก กฎ

 11. ในกล่องโต้ตอบ กฎ ให้คลิก เพิ่ม

 12. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ

 13. คลิก เพิ่มการกระทำ

 14. ในรายการ การกระทำ ให้คลิก สลับมุมมอง

 15. ในรายการมุมมอง คลิกมุมมองที่คุณต้องการสลับไปยัง นั้นแล้ว คลิกตกลง

 16. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดทั้งหมด

 17. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

 18. ในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง คลิกที่ปุ่ม

  มุมมองที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 15 ควรเปิด

 19. เมื่อต้องการกลับไปยังโหมดออกแบบ คลิกแสดงตัวอย่างปิด บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

 20. การเพิ่มเป็นวินาที ปุ่มและกฎไปยังมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสลับกลับไปยังมุมมองการอ่านและเขียน เปิดมุมมองแบบอ่านอย่างเดียว จากนั้น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 19 การ

ด้านบนของหน้า

แทรกปุ่มที่สลับไปยังมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม

กระบวนงานต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการเพิ่มปุ่มลงในแม่แบบของฟอร์มที่แสดงมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวของข้อมูลที่ส่ง คุณอาจทำได้ในฟอร์มรายงานสถานะ เมื่อคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสลับจากมุมมองเริ่มต้นไปยังมุมมองบทสรุปแบบอ่านอย่างเดียวของข้อมูลในฟอร์ม

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเทมเพลฟอร์มของคุณมีแออยู่การเชื่อมต่อข้อมูล สำหรับการส่งฟอร์มข้อมูล ถ้าคุณยังไม่ได้กำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง ได้คุณต้องทำเช่นนั้นก่อนที่จะทำให้เสร็จสมบูรณ์กระบวนงานนี้ หรือขั้นตอนต่อไปนี้จะไม่ทำงาน ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลในส่วนดูเพิ่มเติม

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

 2. ภายใต้เลือกมุมมอง คลิกมุมมองที่คุณต้องการประกอบด้วยปุ่มส่ง

 3. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 4. บนเทมเพลตฟอร์ วางเคอร์เซอร์ของคุณที่คุณต้องการแทรกปุ่ม

 5. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ปุ่ม

 6. บนเทมเพลตฟอร์ ดับเบิลคลิกที่ปุ่มที่คุณแทรก

 7. คลิกแท็บ ทั่วไป

 8. ในรายการของแอคชัน คลิกส่ง

 9. ถ้าคุณต้องการให้ข้อความอื่นที่ไม่ใช่ "ส่ง" ปรากฏเป็นป้ายชื่อปุ่ม พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่องป้ายชื่อ

 10. คลิกตัวเลือกส่ง

 11. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มนี้

 12. คลิก ดำเนินการแบบกำหนดเองโดยใช้กฎ จากนั้นให้คลิก กฎ

 13. ในกล่องโต้ตอบ กฎสำหรับการส่งฟอร์ม ให้คลิก เพิ่ม

 14. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ แล้ว คลิ กเพิ่มแอคชัน

 15. ในรายการ การกระทำ ให้คลิก สลับมุมมอง

 16. ในรายการมุมมอง คลิกมุมมองการอ่านอย่างเดียวที่คุณต้องการสลับไปยัง แล้ว คลิกตกลง

 17. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดทั้งหมด

 18. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

 19. ในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง คลิกปุ่มใช้สำหรับการส่งฟอร์ม

  ควรเปิดมุมมองแบบอ่านอย่างเดียว

 20. เมื่อต้องการกลับไปยังโหมดออกแบบ คลิกแสดงตัวอย่างปิด บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×