ออกแบบมุมมองแบบอ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถสร้างมุมมองต่าง ๆ ของฟอร์มแบบเดียวกัน มุมมองจะเป็นวิธีอื่นในการนำเสนอข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม เมื่อการกรอกฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างมุมมองให้เลือกจำนวนของข้อมูลที่แสดงอยู่ในรูปแบบ ตัวอย่าง ในแม่แบบฟอร์มรายงานสถานะ คุณอาจออกแบบมุมมองสรุปนอกเหนือจากมุมมองรายละเอียด ผู้ใช้สามารถแล้วเลือกมุมมองที่พวกเขาต้องการดูประวัติการ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่จำเป็น

บทความนี้อธิบายวิธีการออกแบบมุมมองที่ไม่สามารถแก้ไขได้ โดยผู้ใช้ นอกจากนี้อธิบายวิธีการใช้กฎเพื่อสลับโดยอัตโนมัติลงในมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวของฟอร์มเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มในมุมมองการอ่านและเขียน

คุณต้องการทำสิ่งใด

ออกแบบมุมมองแบบอ่านอย่างเดียว

แทรกปุ่มที่สลับระหว่างมุมมองการอ่านและเขียน และอ่านอย่างเดียว

แทรกปุ่มที่สลับไปยังมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม

ออกแบบมุมมองแบบอ่านอย่างเดียว

มุมมองแบบอ่านอย่างเดียวจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการสรุปข้อมูลฟอร์มสำหรับผู้ใช้ และคุณไม่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่ได้ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในฟอร์มหลังจากที่พวกเขาส่งไปยังบริการเว็บ เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มส่ง บนฟอร์ม คุณสามารถกำหนดค่าเทมเพลฟอร์มของคุณเมื่อต้องการสลับจากมุมมองการอ่านและเขียนข้อมูลลงในมุมมองแบบอ่านอย่างเดียว ค่านี้ช่วยให้ผู้ใช้เพื่อดูว่าข้อมูลเหล่านั้นได้ส่งไป แต่ช่วยป้องกันไม่ให้พวกเขาปรับเปลี่ยนได้

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

 2. ภายใต้การกระทำใน คลิกเพิ่มมุมมองใหม่

 3. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มมุมมอง พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมอง แล้ว คลิ กตกลง

 4. ออกแบบมุมมอง โดยการเพิ่มเค้าโครงตารางและตัวควบคุม

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้ยึดดีไซน์ของมุมมองใหม่บนมุมมองที่มีอยู่ เปิดมุมมองที่มีอยู่ กด CTRL + A เพื่อเลือกทุกสิ่งในมุมมอง นั้นแล้ว กด CTRL + C เพื่อคัดลอกส่วนที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด ในบานหน้าต่างมุมมอง สลับไปยังมุมมองใหม่ นั้นแล้ว กด CTRL + V เพื่อวางส่วนที่เลือกในมุมมองใหม่ ณจุดนี้ คุณสามารถลบตัวควบคุมหรือองค์ประกอบของเค้าโครงที่คุณไม่จำเป็นใด ๆ จากมุมมองใหม่

 5. ในบานหน้าต่างมุมมอง คลิกแสดงคุณสมบัติ

 6. คลิกแท็บทั่วไป

 7. ภายใต้การตั้งค่ามุมมอง เลือกแบบอ่านอย่างเดียว กล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกตกลง

 8. เมื่อต้องการทดสอบว่า มุมมองเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คลิกแสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

 9. ในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ให้แน่ใจว่า คุณไม่สามารถใส่ข้อมูลในฟอร์ม

 10. เมื่อต้องการกลับไปยังโหมดออกแบบ คลิกแสดงตัวอย่างปิด บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

ด้านบนของหน้า

แทรกปุ่มที่สลับระหว่างมุมมองการอ่านและเขียน และอ่านอย่างเดียว

มุมมองมักจะออกแบบมาเพื่อทำงานกับปุ่มและกฎ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานบางอย่างในเทมเพลตฟอร์มในการตอบสนองเริ่ม โดยบุคคลกรอกฟอร์มการกระทำหรือเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทรกปุ่มบนเทมเพลตของคุณฟอร์ม แล้ว สร้างกฎที่สลับมุมมองเมื่อคลิกปุ่มนั้น ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวออกแบบฟอร์มได้สร้างกฎในกล่องโต้ตอบกฎ ที่สลับไปยังมุมมองสรุปเป็นแบบอ่านอย่างเดียว กฎนี้ทำงานเมื่อใดก็ ตามที่ผู้ใช้คลิกปุ่มในฟอร์ม

ส่วนของกล่องโต้ตอบ กฎ

แทรกปุ่มที่สลับระหว่างมุมมอง

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

 2. ภายใต้เลือกมุมมอง คลิกมุมมองการอ่านและเขียนที่คุณต้องการเพิ่มปุ่ม

 3. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 4. บนเทมเพลตฟอร์ วางเคอร์เซอร์ของคุณที่คุณต้องการแทรกปุ่ม

 5. ภายใต้แทรกตัวควบคุม คลิกปุ่ม

 6. บนเทมเพลตฟอร์ ดับเบิลคลิกที่ปุ่มที่คุณแทรก

 7. คลิกแท็บทั่วไป

 8. ในรายการของแอคชัน คลิกกฎและโค้ดแบบกำหนดเอง

 9. ในกล่องป้ายชื่อ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนปุ่ม

 10. คลิกกฎ

 11. ในกล่องโต้ตอบกฎ คลิกเพิ่ม

 12. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ

 13. คลิกเพิ่มแอคชัน

 14. ในรายการของแอคชัน คลิกสลับมุมมอง

 15. ในรายการมุมมอง คลิกมุมมองที่คุณต้องการสลับไปยัง นั้นแล้ว คลิกตกลง

 16. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดทั้งหมด

 17. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

 18. ในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง คลิกปุ่ม

  มุมมองที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 15 ควรเปิด

 19. เมื่อต้องการกลับไปยังโหมดออกแบบ คลิกแสดงตัวอย่างปิด บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

 20. เมื่อต้องการเพิ่มเป็นวินาที ปุ่มและกฎไปยังมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสลับกลับไปยังมุมมองการอ่านและเขียน เปิดมุมมองแบบอ่านอย่างเดียว นั้นแล้ว ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 19

ด้านบนของหน้า

แทรกปุ่มที่สลับไปยังมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม

กระบวนงานต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการเพิ่มปุ่มลงในแม่แบบของฟอร์มที่แสดงมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวของข้อมูลที่ส่ง คุณอาจทำได้ในฟอร์มรายงานสถานะ เมื่อคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสลับจากมุมมองเริ่มต้นไปยังมุมมองบทสรุปแบบอ่านอย่างเดียวของข้อมูลในฟอร์ม

หมายเหตุ: กระบวนงานนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเทมเพลฟอร์มของคุณมีอยู่การเชื่อมต่อข้อมูล สำหรับการส่งฟอร์มข้อมูล ถ้าคุณยังไม่ได้กำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง ได้คุณต้องทำเช่นนั้นก่อนที่จะทำให้เสร็จสมบูรณ์กระบวนงานนี้ หรือขั้นตอนต่อไปนี้จะไม่ทำงาน ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลในส่วนดูเพิ่มเติม

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

 2. ภายใต้เลือกมุมมอง คลิกมุมมองที่คุณต้องการประกอบด้วยปุ่มส่ง

 3. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 4. บนเทมเพลตฟอร์ วางเคอร์เซอร์ของคุณที่คุณต้องการแทรกปุ่ม

 5. ภายใต้แทรกตัวควบคุม คลิกปุ่ม

 6. บนเทมเพลตฟอร์ ดับเบิลคลิกที่ปุ่มที่คุณแทรก

 7. คลิกแท็บทั่วไป

 8. ในรายการของแอคชัน คลิกส่ง

 9. ถ้าคุณต้องการให้ข้อความอื่นที่ไม่ใช่ "ส่ง" ปรากฏเป็นป้ายชื่อปุ่ม พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่องป้ายชื่อ

 10. คลิกตัวเลือกส่ง

 11. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกส่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มนี้

 12. คลิกแอคชันแบบกำหนดเองโดยใช้กฎ แล้ว คลิ กกฎ

 13. ในกล่องโต้ตอบกฎการส่งฟอร์ม คลิกเพิ่ม

 14. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ แล้ว คลิ กเพิ่มแอคชัน

 15. ในรายการของแอคชัน คลิกสลับมุมมอง

 16. ในรายการมุมมอง คลิกมุมมองแบบอ่านอย่างเดียวที่คุณต้องการสลับไปยัง นั้นแล้ว คลิกตกลง

 17. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดทั้งหมด

 18. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

 19. ในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง คลิกปุ่มใช้สำหรับการส่งฟอร์ม

  ควรเปิดมุมมองแบบอ่านอย่างเดียว

 20. เมื่อต้องการกลับไปยังโหมดออกแบบ คลิกแสดงตัวอย่างปิด บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×