ออกแบบฟอร์มที่จะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล Microsoft Access

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถออกแบบเทมเพลตฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ที่เหมาะสมกับฐานข้อมูล Microsoft Office Access ไป ยัง ข้อมูลทั้งสองแบบสอบถาม หรือเพื่อสอบถาม และส่งข้อมูล คุณสามารถออกแบบเทมเพลตฟอร์มนี้ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลMicrosoft Office Access 2007 (รูป.accdb) หรือฐานข้อมูล Access ถูกบันทึกในเวอร์ชันก่อนหน้า (.mdb format)

ในบทความนี้

ภาพรวม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

ออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

กำหนดค่าตัวเลือกการส่ง

ภาพรวม

ฟอร์มสามารถมีการเชื่อมต่อข้อมูลหลักหนึ่ง เรียกว่าการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก และการเชื่อมต่อนั้นอาจมีอย่าง น้อยหนึ่งการเชื่อมต่อข้อมูลทุติยภูมิ คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อข้อมูลหลักเพื่อคิวรี หรือส่งฟอร์มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access คุณยังสามารถใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองเพื่อสอบถาม และส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก กับบางข้อยกเว้น ตัวอย่าง คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อข้อมูลรองไปยังฐานข้อมูล Access เพื่อให้ได้แบบสอบถามฐานข้อมูลเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลรองลงในฟอร์มที่ส่งฟอร์มไดเรกทอรีข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มที่จะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล Access, InfoPath สร้างแบบหลักแหล่งข้อมูล กับกลุ่มที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลคิวรีและเขตข้อมูล และยัง สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลหลักสำหรับเทมเพลตฟอร์ เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้สอดคล้องกับวิธีที่ข้อมูลถูกเก็บไว้ในตารางในฐานข้อมูล

เขตข้อมูลคิวรีประกอบด้วยข้อมูลที่ใส่ลงในฟอร์ม โดยผู้ใช้ออกเพื่อจำกัดผลลัพธ์แบบสอบถามไปยังระเบียนที่ตรงกับข้อมูลในเขตข้อมูลคิวรี เมื่อฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลหลัก InfoPath สร้างแบบสอบถาม โดยใช้ข้อมูลในเขตข้อมูลคิวรี InfoPath ส่งแล้วแบบสอบถามผ่านการเชื่อมต่อข้อมูล ฐานข้อมูลส่งกลับผลลัพธ์ของคิวรีกลับไปยังฟอร์มผ่านการเชื่อมต่อข้อมูล ผลลัพธ์ของคิวรีจะวางลงในเขตข้อมูล ซึ่งสามารถแก้ไขได้ผ่านตัวควบคุมบนฟอร์มที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลเหล่านั้น

เนื่องจากโครงสร้างข้อมูลของคิวรีและเขตข้อมูลต้องตรงตามจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลเหล่านี้หรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลหลัก เฉพาะคุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่มลงในกลุ่มรากในแหล่งข้อมูลหลัก ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลในส่วนดูเพิ่มเติม

ฟอร์มสามารถส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของฟอร์มแบบฟอร์มที่เป็นไปตามรูปแบบและฐานข้อมูลตรงกับความต้องการต่อไปนี้:

 • เทมเพลตฟอร์จะไม่เทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์    InfoPath จะสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลส่งในการเชื่อมต่อข้อมูลหลักถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อส่งข้อมูลในฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ใช้บริการเว็บที่ทำงานกับฐานข้อมูล

 • ตารางด้านซ้ายในแต่ละคู่ของตารางที่เกี่ยวข้องในแหล่งข้อมูลหลักประกอบด้วยคีย์หลัก    อย่างน้อยหนึ่งความสัมพันธ์สำหรับทุกคู่ของตารางที่เกี่ยวข้องต้องมีคีย์หลักจากตารางด้านซ้าย

 • ไม่มีเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักของเก็บฟอร์มชนิดข้อมูลไบนารีขนาดใหญ่    InfoPath จะปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลส่งถ้าแบบสอบถามรวมถึงเขตข้อมูลที่สามารถจัดเก็บชนิดข้อมูลไบนารีขนาดใหญ่ เช่นรูปภาพ รูป OLE วัตถุ ไฟล์ที่แนบมา ชนิดข้อมูล memo Office Access หรือชนิดข้อมูล SQL Text

เมื่อเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งในการเปิดใช้งาน InfoPath ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้ส่งข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลักไปยังฐานข้อมูล คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกการส่งสำหรับฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

คุณไม่สามารถออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ที่ยึดตามฐานข้อมูล Access

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณสามารถออกแบบเทมเพลตฟอร์มจะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล Access เรียบร้อยแล้วคุณต้องการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูล Access ต่อไปนี้:

 • ชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูล

  หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่า ฐานข้อมูลของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงแก่ผู้ใช้ของคุณ

 • ชื่อของตารางที่จะได้รับส่งข้อมูล ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งฟอร์มลงในฐานข้อมูล คุณจะใช้ตารางนี้เป็นตารางหลักเมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง

 • ชื่อของตารางที่ให้ผลลัพธ์ของคิวรีถูกส่งไปยังฐานข้อมูล ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มจะสอบถามฐานข้อมูลเท่านั้น คุณจะใช้ตารางนี้เป็นตารางหลักเมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

 • ชื่อของตารางอื่น ๆ ที่ตารางหลักอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก ในกรณีส่วนใหญ่ แล้วเป็นสร้างความสัมพันธ์ของตารางในฐานข้อมูล ถ้าคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางหลักและตารางอื่นด้วยตนเอง คุณจะต้องชื่อเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องของทั้งสองตาราง

ด้านบนของหน้า

ออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

เมื่อต้องการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี ก่อนอื่นคุณต้องสร้างเทมเพลตฟอร์ เมื่อคุณสร้างแม่แบบฟอร์มที่จะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล InfoPath สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลหลักระหว่างเทมเพลตฟอร์มและฐานข้อมูล กระบวนการนี้สร้างแหล่งข้อมูลหลักของเทมเพลตฟอร์โดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณสร้างเทมเพลตฟอร์ คุณจำเป็นต้องเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์มแล้ว ผูกตัวควบคุมนั้นไปยังเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลัก ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ของคุณเพื่อดูผลลัพธ์ของแบบสอบถามในฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเทมเพลตฟอร์ม

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

 2. ในกล่องโต้ตอบการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม ภายใต้ออกแบบใหม่ คลิกเทมเพลตฟอร์ม

 3. ในรายการยึดตาม คลิกฐานข้อมูล นั้นแล้ว คลิกตกลง

  เริ่มตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

 4. บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกฐานข้อมูลที่เลือก

 5. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูลของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าฐานข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย เรียกดูไปยังการตั้งชื่อข้อตกลง (UNC) เส้นทางของตำแหน่งที่ตั้ง เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายผ่านไดรฟ์เครือข่ายแมป ถ้าคุณใช้ไดรฟ์เครือข่ายแมป ผู้ใช้ที่สร้างฟอร์มโดยยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้จะค้นหาสำหรับฐานข้อมูลจากไดรฟ์เครือข่ายที่แมป ถ้าผู้ใช้มีไดรฟ์เครือข่ายแมป ฟอร์มจะไม่ค้นหาฐานข้อมูล

 6. คลิกชื่อของฐานข้อมูลของคุณ แล้ว คลิ กเปิด

 7. ในกล่องโต้ตอบเลือกตาราง คลิกตารางหลักหรือแบบสอบถามที่คุณต้องการใช้ นั้นแล้ว คลิกตกลง

 8. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงคอลัมน์ตาราง

 9. ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูลในตารางทั้งหมดจะถูกเพิ่มไปยังแหล่งข้อมูลหลักของเทมเพลตฟอร์ม ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเขตข้อมูลที่คุณไม่ต้องการรวมไว้ในแหล่งข้อมูลหลัก

  เพิ่มตารางที่เพิ่มเติมใด ๆ หรือคิวรีที่คุณต้องการใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิก'เพิ่มตาราง '

  2. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มตารางหรือแบบสอบถาม คลิกชื่อของตารางย่อย และจากนั้น คลิกถัดไป InfoPath พยายามตั้งค่าความสัมพันธ์ โดยตรงกับชื่อเขตข้อมูลในตารางทั้งสอง ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ความสัมพันธ์ที่แนะนำ เลือกความสัมพันธ์ และจากนั้น คลิกเอาความสัมพันธ์ เมื่อต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกเพิ่มความสัมพันธ์ ในกล่องโต้ตอบความสัมพันธ์เพิ่ม คลิกที่ชื่อของแต่ละเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์เกี่ยวข้อง และจากนั้น คลิกตกลง

  3. คลิก เสร็จสิ้น

  4. เมื่อต้องการเพิ่มตารางเพิ่มเติมลูก ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้

 10. คลิก ถัดไป

 11. บนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก ชื่อนี้จะปรากฏในรายการแหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

 12. ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มตรงกับความต้องการในส่วนภาพรวมระบบส่วนสรุป บนหน้านี้ของตัวช่วยสร้างระบุว่า InfoPath เปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลส่งในการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก

 13. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องที่เหมาะสม

 14. เมื่อต้องการเปิดใช้งานผู้ใช้ของคุณเพื่อส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขาผ่านอื่นส่งการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณจะเพิ่มลงในเทมเพลตฟอร์เวอร์ชันที่ใหม่กว่า ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานส่งสำหรับการเชื่อมต่อนี้

  หมายเหตุ: ถ้าเทมเพลฟอร์มของคุณตรงกับความต้องการในส่วนภาพรวมระบบInfoPath ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง และกล่องใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อที่ส่ง และกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการส่งสำหรับการเชื่อมต่อนี้ ไม่พร้อมใช้งาน ถ้า InfoPath ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง การเชื่อมต่อข้อมูลหลักสำหรับเทมเพลตของคุณฟอร์มจะประกอบด้วยเฉพาะคิวรีเชื่อมต่อข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2: ผูกตัวควบคุมลงในเขตข้อมูล

 1. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 2. ลากตัวควบคุมลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบการผูกตัวควบคุม เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการผูกตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่าตัวเลือกการส่ง

ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มและตารางที่คุณเลือกในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลตรงกับความต้องการในส่วนภาพรวมInfoPath กำหนดค่าเทมเพลตของคุณฟอร์มเพื่อส่งข้อมูล โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลหลัก

ถ้าคุณเลือกที่จะใช้ การเชื่อมต่อข้อมูลส่งนี้ InfoPath กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขาไปยังฐานข้อมูล และเพิ่มปุ่มส่ง เพื่อแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ไปไฟล์ เมนูบนฟอร์ม InfoPath กำหนดค่าเทมเพลตฟอร์เพื่อที่ว่าเมื่อผู้ใช้ส่งฟอร์มของพวกเขา ฟอร์มยังคงเปิดอยู่ และข้อความจะแสดงขึ้นโดยระบุว่า ฟอร์มถูกส่งเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนข้อความที่ปรากฏบนปุ่มส่ง และยัง เปลี่ยนลักษณะการทำงานของฟอร์มหลังจากที่ผู้ใช้ส่ง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกส่ง

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของปุ่มส่ง ที่ปรากฏบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน และคำสั่งส่ง ที่ปรากฏขึ้นบนเมนูไฟล์ เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่องคำอธิบาย ในส่ง ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กับปุ่มและคำสั่งนี้ พิมพ์เครื่องหมายและ (&) ก่อนอักขระที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์ลัดออก ตัวอย่างเช่น การกำหนด ALT + B เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งและปุ่มส่ง พิมพ์Su & bmit

 2. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้คำสั่งส่ง หรือปุ่มส่ง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน เมื่อพวกเขากรอกฟอร์มของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรายการเมนูส่งและปุ่มแถบเครื่องมือส่ง

  1. ตามค่าเริ่มต้น หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม InfoPath เก็บฟอร์มเปิด และแสดงข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม การเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้ คลิกขั้นสูง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปิดฟอร์ม หรือสร้างฟอร์มเปล่าใหม่หลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการหลังจากที่ส่ง

   • เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบกำหนดเองเพื่อระบุถ้า เรียบร้อยแล้วส่งฟอร์ม เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ข้อความแบบกำหนดเอง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องบนว่าทำสำเร็จ และบนล้มเหลว

    เคล็ดลับ: ใช้ข้อความในกล่องบนล้มเหลว เพื่อบอกผู้ใช้สิ่งที่ต้องทำถ้าพวกเขาไม่สามารถส่งฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่าง คุณสามารถแนะนำผู้ใช้บันทึกฟอร์มของพวกเขา และติดต่อกับบุคคลสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

   • ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อความหลังจากที่ผู้ใช้ส่งฟอร์ม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความสำเร็จหรือล้มเหลว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×