อภิธานศัพท์ Access

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

A

B

C

D

E

F

G

H

ฉัน

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

ด้านบนของหน้า

คงการจัดตำแหน่ง หรือแบบสัมบูรณ์

วางองค์ประกอบสัมพันธ์กับขององค์ประกอบแม่ หรือไม่มี เนื้อหา ค่าคุณสมบัติซ้ายและด้านบนสุดขององค์ประกอบจะสัมพันธ์กับมุมซ้ายบนของขององค์ประกอบแม่

พื้นที่ทำงานของ access

เวิร์กสเปซที่ใช้กลไกฐานข้อมูล Access เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลสามารถเป็นไฟล์ฐานข้อมูล Access ฐาน ข้อมูล ODBC เช่น Paradox แบบ หรือฐานข้อมูล Microsoft SQL Server หรือฐานข้อมูล ISAM

การดำเนินการ

แบบเอกสารสำเร็จรูปพื้นฐานของแมโคร คำที่มีอยู่ด้วยตนเองที่สามารถถูกรวมเข้ากับการกระทำอื่นเพื่อทำงานโดยอัตโนมัติ นี้ในบางครั้งเรียกว่าคำสั่งในแมโครภาษาอื่น ๆ

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องใช้แมโครแอคชันบางอย่าง ตัวอย่าง วัตถุได้รับผลกระทบจากแอคชันหรือเงื่อนไขพิเศษภายใต้การกระทำดำเนินการ

รายการการกระทำ

รายการที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกลูกศรในคอลัมน์แอคชันของแท็บวัตถุแมโคร

คิวรีแอคชัน

แบบสอบถามที่คัดลอก หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมคิวรีแอคชันผนวก ลบ สร้างตาราง และอัปเดตคิวรี พวกเขาจะระบุ ด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) อยู่ถัดจากชื่อของพวกเขาในบานหน้าต่างนำทาง

แถวแอคชัน

แถวในส่วนบนของแท็บวัตถุแมโครซึ่งคุณใส่ชื่อแมโคร แอคชัน อาร์กิวเมนต์ และข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับแมโครเฉพาะหรือกลุ่มแมโคร

ไฟล์ ADE

โครงการ Access (.adp ไฟล์) กับโค้ดต้นฉบับที่คอมไพล์แล้ว และสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดมอดูทั้งหมดที่ถูกเอาออก

ตัวกรองขั้นสูง/หน้าต่างการจัดเรียง

หน้าต่างซึ่งคุณสามารถสร้างตัวกรองตั้งแต่เริ่มต้น คุณสามารถใส่เกณฑ์นิพจน์ในตารางออกแบบตัวกรองเพื่อจำกัดระเบียนในฟอร์มที่เปิดอยู่หรือแผ่นข้อมูลย่อยของระเบียนที่ตรงกับเกณฑ์

ฟังก์ชันการรวม

ฟังก์ชัน เช่นSum, Count, AvgหรือVarที่คุณใช้เพื่อคำนวณผลรวม

แบบจำลองแบบไม่ระบุชื่อ

ในฐานข้อมูล Access (.mdb ไฟล์รูปแบบเท่านั้น), พิเศษชนิดของแบบจำลองที่คุณไม่ต้องติดตามของผู้ใช้แต่ละรายการ แบบจำลองแบบไม่ระบุชื่อจะมีประโยชน์ในสถานการณ์อินเทอร์เน็ตที่ตำแหน่งที่คุณคาดหวังว่าผู้ใช้หลายคนในการดาวน์โหลดแบบจำลอง

โหมดคิวรี ANSI SQL

หนึ่งในไวยากรณ์ SQL อยู่สองชนิด: ANSI 89 SQL (หรือเรียกว่า Microsoft Jet SQL และ ANSI SQL), ซึ่งเป็นไวยากรณ์ Jet SQL ดั้งเดิม และ SQL ANSI 92 ซึ่งมีคำที่สำรองไว้ใหม่ และที่แตกต่างกัน กฎไวยากรณ์ และอักขระตัวแทน

คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

คิวรีแอคชันที่เพิ่มระเบียนในผลลัพธ์ของแบบสอบถามไปยังส่วนท้ายของตารางที่มีอยู่ได้

พื้นหลังของแอปพลิเคชัน

พื้นที่พื้นหลังของหน้าต่างแอปพลิเคชัน

ASCII

รหัสมาตรฐานสหรัฐอเมริกาสำหรับชุดอักขระ 7 บิตแลกเปลี่ยนข้อมูล (ASCII) ที่ใช้แทนตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่พบบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกามาตรฐาน

การกรองอัตโนมัติ

กรองข้อมูลในมุมมอง PivotTable หรือ PivotChart โดยการเลือกรายการอย่าง น้อยหนึ่งรายการในเขตข้อมูลที่อนุญาตการกรอง

การจัดรูปแบบอัตโนมัติ

คอลเลกชันของรูปแบบที่กำหนดลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมและส่วนต่าง ๆ ในฟอร์มหรือรายงาน นั้น

เชื่อมโยงอัตโนมัติ

การเชื่อมโยงจากวัตถุ OLE ใน Access ไปยังเซิร์ฟเวอร์ OLE ที่ปรับปรุงวัตถุใน Access โดยอัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์วัตถุ

ชนิดข้อมูล AutoNumber

ในฐานข้อมูล Access ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลที่เก็บตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละระเบียนโดยอัตโนมัติเนื่องจากจะ ถูกเพิ่มลงในตาราง คุณสามารถสร้างได้สามชนิดของตัวเลข: ลำดับ สุ่ม และ รหัสการจำลองแบบ

B

ด้านบนของหน้า

ตารางพื้นฐาน

ตารางในฐานข้อมูล Access คุณสามารถจัดการโครงสร้างของตารางพื้นฐาน โดยใช้วัตถุ DAO หรือคำสั่ง SQL นิยาม (DDL) ข้อมูล และคุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลในตารางพื้นฐาน โดยใช้วัตถุชุดระเบียนหรือคิวรีแอคชัน

ชนิดข้อมูลรุ่น

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูล 8 ไบต์ (64 บิต) ที่เก็บจำนวนเต็มในช่วงของ -2 ^ 63 (-9223372036854775808) ถึง 2 ^ 63-1 (9223372036854775807)

ชนิดข้อมูลไบนารี

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลยาวมากที่สุดถึง 8000 ไบต์ของฐานข้อมูล

ชนิดข้อมูลบิต

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลที่เก็บค่า 1 หรือ 0 การยอมรับค่าจำนวนเต็มที่ไม่ใช่ 1 หรือ 0 แต่พวกเขาจะถูกแปลเป็น 1 เสมอ

รูปแบบของบิต

ค่าที่ใช้กับตัวดำเนินการ bitwise (และ Eqv, Imp, Not หรือ และ Xor) เมื่อต้องการทดสอบ ตั้ง หรือตั้งค่าสถานะของบิตแต่ละค่าเขตข้อมูลในระดับบิต

การเปรียบเทียบระดับบิต

เปรียบเทียบบิตบิตระหว่างบิตตำแหน่งตรงกันในนิพจน์ตัวเลขที่สอง

บุ๊กมาร์ก

คุณสมบัติของวัตถุชุดระเบียนหรือฟอร์มที่ประกอบด้วยสตริไบนารีที่ระบุระเบียนปัจจุบัน

คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้

คอลัมน์ในกล่องรายการ กล่องคำสั่งผสม หรือกล่องรายการแบบหล่นลงที่ถูกผูกไว้ไปยังเขตข้อมูลที่ระบุตามคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของตัวควบคุม

ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้

ตัวควบคุมที่ใช้บนฟอร์ม รายงาน หรือหน้าการเข้าถึงข้อมูลการแสดง หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลจากตาราง แบบสอบถาม หรือคำสั่ง SQL คุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของตัวควบคุมเก็บชื่อเขตข้อมูลที่ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้

ควบคุมไฮเปอร์ลิงก์ที่ถูกผูกไว้

ตัวควบคุมที่ใช้บนหน้าการเข้าถึงข้อมูลการผูกลิงก์ ที่อยู่อินทราเน็ต หรืออยู่อินเทอร์เน็ตกับเขตข้อมูลข้อความที่มีต้นแบบ คุณสามารถคลิไฮเปอร์ลิงก์เพื่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมาย

เฟรมวัตถุที่ถูกผูกไว้

ตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงานที่ใช้แสดง และจัดการวัตถุ OLE ที่เก็บไว้ในตาราง

รูปภาพที่ถูกผูกไว้

ตัวควบคุมที่ใช้บนฟอร์ม รายงาน หรือหน้าการเข้าถึงข้อมูลการผูกรูปกับเขตข้อมูลที่มีวัตถุ OLE ในฐานข้อมูล Access หรือคอลัมน์ที่มีรูปในโครงการ Access

ควบคุมขยายขอบเขต

ตัวควบคุมที่ใช้บนหน้าการเข้าถึงข้อมูลการผูกโค้ด HTML ลงในเขตข้อมูลข้อความหรือบันทึกในฐานข้อมูล Access หรือ ไปยังคอลัมน์ข้อความ ntext หรือ varchar ในโครงการ Access คุณไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาของตัวควบคุมขยายขอบเขต

ตัวสร้าง

เครื่องมือการเข้าถึงที่งานการทำให้ง่ายขึ้น ตัวอย่าง คุณสามารถสร้างอย่างรวดเร็วนิพจน์ที่ซับซ้อน โดยใช้ตัวสร้างนิพจน์

แถบเครื่องมือที่มีอยู่แล้วภายใน

ใน Access 2003 และเวอร์ชัน ก่อนหน้า แถบเครื่องมือที่เป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้เข้าถึงเมื่อมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในทางตรงข้าม แถบเครื่องมือแบบกำหนดเองเป็นหนึ่งที่คุณสร้างขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันฐานข้อมูลของคุณเอง ใน Access 2007 แถบเครื่องมือจะถูกแทนที่ ด้วย Ribbon ซึ่งคำสั่งในกลุ่มที่เกี่ยวข้องบนแท็บการจัดเรียง นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มคำสั่งที่คุณใช้บ่อยในแถบเครื่องมือด่วน

ชนิดข้อมูลแบบไบต์

การเข้าถึงฐานข้อมูลชนิดข้อมูลที่ใช้เพื่อเก็บ small บวกเป็นเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 255

C

ด้านบนของหน้า

ตัวควบคุมที่มีการคำนวณ

ตัวควบคุมที่ใช้บนฟอร์ม รายงาน หรือหน้าการเข้าถึงข้อมูลเพื่อแสดงผลลัพธ์ของนิพจน์ ผลลัพธ์จะคำนวณใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าโดยยึดนิพจน์ใด ๆ

เขตข้อมูลจากการคำนวณ

เขตข้อมูล กำหนดในคิวรี ที่แสดงผลลัพธ์ของนิพจน์แทนที่จะแสดงข้อมูลที่เก็บไว้ ค่ามีการคำนวณใหม่แต่ละครั้งที่ค่าในการเปลี่ยนแปลงนิพจน์

แผนภูมิสายเรียกเข้า

มอดูทั้งหมดที่อาจเรียกตามกระบวนงานใด ๆ ในมอดูลที่โค้ดกำลังทำงาน

ส่วนคำอธิบายภาพ

ส่วนบนหน้าการเข้าถึงข้อมูลที่มีการจัดกลุ่มที่แสดงคำอธิบายสำหรับคอลัมน์ของข้อมูล จะปรากฏขึ้นเหนือส่วนหัวของกลุ่ม คุณไม่สามารถเพิ่มตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ไปยังส่วนคำอธิบายภาพ

ผลิตภัณฑ์คาร์ทีเซียน

ผลลัพธ์ของการดำเนินการคำสั่ง SELECT ของ SQL ที่มีอย่าง น้อยสองตารางในคำสั่ง from แต่ไม่มีตำแหน่ง หรืออนุประโยครวมซึ่งหมายความว่าตารางจะถูกรวม

สิ่งที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการกระทำหนึ่งการทริกเกอร์การกระทำอื่น ตัวอย่างเช่น เมื่อมีกำหนดความสัมพันธ์อัปเด cascading สำหรับตารางอย่าง น้อยสองตาราง โปรแกรมอัปเดคีย์หลักในตารางหลักโดยอัตโนมัติทริกเกอร์เปลี่ยนแปลงไปยังตาราง foreign

การลบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับความสัมพันธ์ ที่บังคับให้มี referential integrity ระหว่างตาราง การลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในตารางที่เกี่ยวข้องหรือตารางเมื่อระเบียนในตารางหลักจะถูกลบ

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้กระบวนงานเหตุการณ์โดยตรง หรือโดยอ้อมเรียก เอง หรือ เรียกว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องมีเหตุการณ์หรือแบบสอบถามซ้ำ ต้องระวังที่ใช้เหตุการณ์ cascading เนื่องจากผลลัพธ์ในกองซ้อนแบบมากเกินไปหรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ ขณะใช้งานบ่อย

การอัปเดตที่เกี่ยวข้อง

สำหรับความสัมพันธ์ ที่บังคับให้มี referential integrity ระหว่างตาราง การปรับปรุงของระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในตารางที่เกี่ยวข้องหรือตารางเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระเบียนในตารางหลัก

เขตข้อมูลประเภท

เขตข้อมูลที่แสดงอยู่ในพื้นที่ประเภทของมุมมอง PivotChart รายการในเขตข้อมูลประเภทปรากฏเป็นป้ายชื่อบนแกนประเภท

หมายเลขช่องสัญญาณ

จำนวนเต็มที่สอดคล้องกับแชนเนล Dynamic Data Exchange (DDE) เปิด ตัวเลขช่องจะมอบหมายด้วย Microsoft Windows 95 หรือใหม่กว่า ถูกสร้างขึ้น โดยใช้ฟังก์ชันDDEInitiateและใช้ โดยฟังก์ชัน DDE และคำสั่งอื่น ๆ

ชนิดข้อมูลของอักขระ

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลยาว ด้วยสูงสุดถึง 8000 อักขระ ANSI

โค้ดอักขระ

ชุดอักขระตัวเลขที่แสดงอักขระที่เฉพาะเจาะจงในชุด เช่น ANSI

แผนภูมิ

ตัวแทนรูปภาพของข้อมูลในแบบฟอร์ม รายงาน หรือ data access page

กล่องกาเครื่องหมาย

ตัวควบคุมที่ระบุว่า มีเลือกตัวเลือก เครื่องหมายถูกปรากฏในกล่องเมื่อมีเลือกตัวเลือก

ตรวจสอบข้อจำกัด

อนุญาตให้กฎทางธุรกิจที่ยาวหลายตาราง ตัวอย่างเช่น ตารางใบสั่งอาจมีข้อจำกัดในการตรวจสอบที่จะป้องกันไม่ให้ใบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าเกินขีดจำกัดเครดิตกำหนดไว้สำหรับลูกค้าในตารางลูกค้า

คลาสมอดูล

มอดูลที่สามารถประกอบด้วยข้อกำหนดสำหรับวัตถุใหม่ แต่ละอินสแตนซ์ของคลาสของสร้างวัตถุใหม่ ขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกลายเป็นมอดูลและเมธอดของวัตถุ มอดูลตัวคลาสสามารถมีเพียงอย่างเดียว หรือกับฟอร์ม และรายงาน

ชื่อคลาส

ชื่อที่ใช้การอ้างอิงถึงคลาสมอดูลของ ถ้าคลาสมอดูลของฟอร์มหรือรายงาน ที่ลคือกับชนิดของมอดูล — ตัวอย่างเช่น Form_OrderForm

ชื่อคลาส (OLE)

ชื่อกำหนดไว้ล่วงหน้าที่ใช้ในการอ้างอิงไปยังวัตถุ OLE ใน Visual Basic จะประกอบด้วยชื่อของแอปพลิเคชันที่ใช้เพื่อสร้างวัตถุ OLE ชนิดของวัตถุ และ หรือหมายเลขเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน ตัวอย่าง: Excel.Sheet

โค้ด

ในส่วนของโค้ดของ Visual Basic ที่ระบุจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนงาน

ชน

ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระหว่างการอัปเดชุด ลูกค้าอ่านข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ แล้วพยายามปรับเปลี่ยนข้อมูลนั้นในการปรับ แต่ก่อนที่จะดำเนินการพยายามอัปเด ไคลเอ็นต์อื่นเปลี่ยนข้อมูลต้นฉบับของเซิร์ฟเวอร์

คอลัมน์

ตำแหน่งที่ตั้งภายในตารางฐานข้อมูลที่จัดเก็บชนิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้เป็นภาพของเขตข้อมูล ในแผ่นข้อมูล และ ในฐานข้อมูล Access ตารางออกแบบคิวรี หรือในตารางออกแบบของตัวกรอง

พื้นที่คอลัมน์

ส่วนของมุมมอง PivotTable ที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลคอลัมน์

เขตข้อมูลคอลัมน์

เขตข้อมูลในพื้นที่คอลัมน์ของมุมมอง PivotTable รายการในเขตข้อมูลคอลัมน์จะแสดงที่ด้านบนของรายงาน PivotTable เขตข้อมูลภายในคอลัมน์อยู่ใกล้เคียงที่สุดไปยังพื้นที่รายละเอียด เขตข้อมูลคอลัมน์ภายนอกจะแสดงอยู่เหนือเขตข้อมูลคอลัมน์ภายใน

เลือกคอลัมน์

แถบแนวนอนที่ด้านบนของคอลัมน์ คุณสามารถคลิตัวเลือกคอลัมน์เพื่อเลือกทั้งคอลัมน์ในตารางออกแบบคิวรีหรือในตารางออกแบบของตัวกรอง

กล่องคำสั่งผสม

ตัวควบคุมที่ใช้บนฟอร์มที่มีฟังก์ชันการรวมของกล่องรายการและกล่องข้อความ คุณสามารถพิมพ์ค่าลงในกล่องคำสั่งผสม หรือคุณสามารถคลิตัวควบคุม การแสดงรายการแล้ว เลือกรายการจากรายการนั้น

ปุ่มคำสั่ง

ตัวควบคุมที่เรียกใช้แมโคร เรียกฟังก์ชัน Visual Basic หรือเรียกใช้กระบวนงานเหตุการณ์ ปุ่มคำสั่งบางครั้งเรียกว่าปุ่มกดในโปรแกรมอื่น ๆ

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ตัวดำเนินการที่จะใช้ในการเปรียบเทียบสองค่าหรือนิพจน์ ตัวอย่าง< (น้อยกว่า), > (มากกว่า), และ= (เท่ากับ) เท่านั้น

ตัวควบคุมแบบผสม

ตัวควบคุมและป้ายชื่อแนบ เช่นกล่องข้อความที่มีป้ายชื่อแนบมา

การกรองตามเงื่อนไข

การกรองเขตข้อมูลเพื่อแสดงด้านบน หรือด้านล่างรายการnโดยยึดตามผลรวม ตัวอย่าง คุณไม่สามารถกรองตัวยึดที่สร้างยอดขายมากที่สุดหรือคูณห้าที่จะทำกำไรน้อย

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

จัดรูปแบบเนื้อหาของตัวควบคุมในฟอร์มหรือรายงานที่ยึดตามเงื่อนไขหนึ่ง หรือหลายเงื่อนไข เงื่อนไขสามารถอ้างอิงตัวควบคุมอื่น ตัวควบคุมที่ มีโฟกัส หรือผู้ใช้กำหนดเองของ Visual Basic for Applications ฟังก์ชัน

ข้อขัดแย้ง

เงื่อนไขที่เกิดขึ้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระเบียนเดียวกันของสมาชิกชุดแบบจำลองที่สอง เมื่อเกิดข้อขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงชนะถูกนำไปใช้ในแบบจำลองทั้งหมด และการบันทึกเป็นข้อขัดแย้งในแบบจำลองทั้งหมด

สตริงการเชื่อมต่อ

นิพจน์ที่ใช้เพื่อเปิดฐานข้อมูลภายนอก

ข้อจำกัด

ข้อจำกัดที่วางกับค่าที่สามารถใส่ลงในคอลัมน์หรือแถว ตัวอย่างเช่น ค่าในคอลัมน์อายุไม่สามารถน้อยกว่า 0 หรือมากกว่า 110

ฟอร์มต่อเนื่อง

ฟอร์มที่แสดงระเบียนมากกว่าหนึ่งบนหน้าจอในมุมมองฟอร์ม

ตัวควบคุมที่ประกอบด้วยไฮเปอร์ลิงก์

ตัวควบคุมที่ทำให้เป็นไปได้สำหรับผู้ใช้ออกเพื่อข้ามไปยังเอกสาร เว็บเพจ หรือวัตถุ ตัวอย่างเป็นกล่องข้อความที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติ

คิวรีแบบตาราง

แบบสอบถามที่คำนวณผลรวม ค่าเฉลี่ย count หรือชนิดอื่นของผลรวมระเบียน และจากนั้น จัดกลุ่มผลลัพธ์ตามข้อมูลสองชนิด: หนึ่งลงด้านซ้ายของแผ่นข้อมูลและอีกทางด้านบน

ชนิดข้อมูลสกุลเงิน

ในฐานข้อมูล Access ชนิดข้อมูลที่มีประโยชน์ สำหรับการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับเงิน หรือ สำหรับการคำนวณที่มีจุดทศนิยมตายที่แม่นยำสำคัญอย่างยิ่งคือคุณ

ระเบียนปัจจุบัน

ระเบียนในชุดระเบียนซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยน หรือเรียกดูข้อมูล สามารถมีเพียงหนึ่งระเบียนปัจจุบันในชุดระเบียนตลอดเวลาที่ระบุ แต่ชุดระเบียนอาจไม่มีระเบียนปัจจุบันนั่นคือตัวอย่าง หลังจากที่ระเบียนถูกลบจากชุดระเบียนนาชนิด

ชนิดข้อมูลเคอร์เซอร์

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลคุณสามารถใช้สำหรับการสร้างตัวแปรเคอร์เซอร์เท่านั้น ชนิดข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้สำหรับคอลัมน์ในตาราง เคอร์เซอร์เป็นกลไกใช้ในการทำงานกับแถวหนึ่งครั้งในชุดผลลัพธ์ของคำสั่ง select

กลุ่มแบบกำหนดเอง

รายการของเขตข้อมูลในกลุ่มแบบกำหนดเอง กลุ่มแบบกำหนดเองประกอบด้วยอย่าง น้อยสองรายการจากเขตข้อมูลแถวหรือคอลัมน์

เขตข้อมูลในกลุ่มแบบกำหนดเอง

เขตข้อมูลในพื้นที่แถวหรือคอลัมน์ที่ประกอบด้วยกลุ่มแบบกำหนดเองเป็นรายการของ

ลำดับแบบกำหนดเอง

ลำดับการจัดเรียงที่ผู้ใช้กำหนดเอง ตัวอย่าง คุณสามารถกำหนดลำดับการจัดเรียงแบบกำหนดเองเพื่อแสดงค่าในคอลัมน์ EmployeeTitle ตามตำแหน่ง

กล่องโต้ตอบคุณสมบัติแบบกำหนดเอง

ในแผ่นคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุม ActiveX

แถบเครื่องมือแบบกำหนดเอง

ใน Access 2003 และเวอร์ชันก่อนหน้า แถบเครื่องมือที่คุณสร้างขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ ในทางตรงข้าม แถบเครื่องมืออยู่แล้วภายในเป็นส่วนหนึ่งของ Access เมื่อมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

D

ด้านบนของหน้า

คอลเลกชัน

วัตถุที่กำหนด โดยไลบรารีวัตถุ Data Access (DAO) คุณสามารถใช้วัตถุ DAO เช่นฐานข้อมูลTableDefและชุดระเบียนเพื่อแสดงวัตถุที่ใช้ในการจัดระเบียบ และจัดการกับข้อมูล เช่นตารางและคิวรี ในโค้ด

วัตถุเข้าถึงข้อมูล

ส่วนติดต่อการเขียนโปรแกรมที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึง และจัดการวัตถุฐานข้อมูล

Data Access Objects (DAO)

Data Access Page

เว็บเพจออกแบบมาสำหรับการดู และการทำงานกับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต โดยทั่วไปจะมีเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล Access

คุณสมบัติของหน้าการเข้าถึงข้อมูล

แอตทริบิวต์ของข้อมูลการเข้าถึงหน้าที่ระบุฐานข้อมูลเชื่อมต่อหน้า และกำหนดลักษณะที่ปรากฏและลักษณะการทำงานของหน้า

พื้นที่ข้อมูล

ส่วนของมุมมอง PivotTable หรือ PivotChart ที่ประกอบด้วยข้อมูลสรุป ค่าในพื้นที่ข้อมูลจะแสดง เป็นระเบียนในมุมมอง PivotTable และ เป็นจุดข้อมูลในมุมมอง PivotChart

เก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ด้วยส่ง และรับฟอร์ม HTML หรือฟอร์ม InfoPath 2007 จาก Access 2007 ใน Access คุณสร้างคอลเลกชันในการเรียกข้อมูล และส่งไปยังผู้ใช้ในฟอร์มมีอยู่ในข้อความอีเมล ผู้ใช้ฟอร์มที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และส่งกลับคุณแล้ว

ข้อกำหนดของข้อมูล

เขตข้อมูลในตาราง และคิวรี และนิพจน์ ที่ทำให้เป็นแหล่งระเบียนสำหรับ data access page

ข้อกำหนดข้อมูลภาษา (DDL)

ภาษาที่ใช้เพื่ออธิบายความหมายแอตทริบิวต์ของฐานข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาราง เขตข้อมูล ดัชนี และกลยุทธ์การเก็บข้อมูล กำหนด ANSI นี้มีโทเค็นที่สร้าง ดร และการเปลี่ยน DDL คือ ชุดย่อยของคิวรีที่มีแบบแผน language (SQL)

คิวรีแบบสร้างข้อกำหนดข้อมูล

ถาม SQL ที่เฉพาะเจาะจงที่สามารถสร้าง แก้ไข หรือลบตาราง หรือสร้าง หรือลบดัชนีในฐานข้อมูล ANSI กำหนดสิ่งเหล่านี้เป็น DDL แบบสอบถาม และใช้โทเค็นที่สร้าง ดร และการเปลี่ยน

เขตข้อมูล

เขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลสรุปในมุมมอง PivotTable หรือ PivotChart เขตข้อมูลมักจะประกอบด้วยข้อมูลตัวเลข

รายการข้อมูล

ส่วนแอปพลิเคชันที่เฉพาะเจาะจงของข้อมูลที่สามารถถ่ายโอนไปไว้เหนือแชนเนล DDE (Dynamic Data Exchange)

ป้ายชื่อข้อมูล

ป้ายชื่อที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแสดงข้อมูล ซึ่งแสดงค่าหรือจุดข้อมูลเดียว

การจัดการข้อมูลภาษา (DML)

ภาษาที่ใช้เพื่อเรียกข้อมูล แทรก ลบ และอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูล DML คือ ชุดย่อยของ Structured Query Language (SQL)

ตัวแสดงข้อมูล

แถบ พื้นที่ จุด ชิ้น หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ ในแผนภูมิที่แสดงค่าหรือจุดข้อมูลเดียว แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแผนภูมิประกอบด้วยชุดข้อมูล

ชุดข้อมูล

จุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ถูกลงจุดในแผนภูมิ ชุดข้อมูลแต่ละชุดในแผนภูมิมีสีที่ไม่ซ้ำกันหรือลวดลาย คุณสามารถลงจุดชุดข้อมูลในแผนภูมิ

ตัวควบคุมแหล่งข้อมูล

กลไกจัดการหลังหน้าการเข้าถึงข้อมูลและ Microsoft Office Web Components ที่จัดการการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่สนับสนุน ตัวควบคุมแหล่งข้อมูลมีภาพไม่มี

แอปพลิเคชันฐานข้อมูล

ชุดของวัตถุ ที่สามารถรวมตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร รหัสมอดูลตัวที่ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ง่ายต่อการใช้ฐานข้อมูล โดยทั่วไปจะมีการปรับใช้แอปพลิเคชันแบบฐานข้อมูลให้กับกลุ่มของผู้ใช้

ไดอะแกรมฐานข้อมูล

ภาพของส่วนใด ๆ ของ schema ฐานข้อมูล อาจเป็นตัวใดตัวหนึ่งทั้งหมด หรือบางส่วนรูปภาพของโครงสร้างของฐานข้อมูล รวมตาราง คอลัมน์พวกเขาประกอบด้วย และความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

ทำเอกสารในฐานข้อมูล

เครื่องมือที่สร้างรายงานที่ประกอบด้วยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวัตถุในฐานข้อมูล

วัตถุฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล Access ประกอบด้วยวัตถุเช่นตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน หน้า แมโคร และมอดูล โครงการ Access ประกอบด้วยวัตถุเช่นฟอร์ม รายงาน หน้า และแมโค มอดูล

การจำลองแบบฐานข้อมูล

กระบวนการสร้างอย่าง น้อยสองพิเศษสำเนา (แบบจำลอง) ของฐานข้อมูล Access เปลี่ยนแปลงกับข้อมูลในแบบจำลองหนึ่ง หรือการเปลี่ยนแปลงการออกแบบในออกแบบ สามารถซิงโครไนซ์แบบจำลอง จะถูกส่งไปแบบจำลองอื่น ๆ

หน้าต่างฐานข้อมูล

ใน Access 2003 และเวอร์ชัน ก่อนหน้า หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Access หรือโครงการ Access จะแสดงทางลัดสำหรับการสร้างวัตถุฐานข้อมูลใหม่ และเปิดวัตถุที่มีอยู่ ใน Access 2007 หน้าต่างฐานข้อมูลจะถูกแทนที่ ด้วยบานหน้าต่างนำทาง

คิวรีแบบสร้างข้อกำหนดข้อมูล

ถามเฉพาะ SQL ที่ประกอบด้วยคำสั่งภาษา (DDL) ข้อกำหนดของข้อมูล คำสั่งเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถสร้าง หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุในฐานข้อมูล

แผ่นข้อมูล

ข้อมูลจากตาราง ฟอร์ม แบบสอบถาม ดู หรือกระบวนการเก็บไว้ที่แสดงในรูปแบบแถว และคอลัมน์

มุมมองแผ่นข้อมูล

มุมมองที่แสดงข้อมูลจากตาราง ฟอร์ม คิวรี ดู หรือกระบวนการเก็บไว้ในรูปแบบแถว และคอลัมน์ ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถแก้ไขเขตข้อมูล เพิ่ม และลบข้อมูล และค้นหาข้อมูล ใน Access 2007 คุณสามารถปรับเปลี่ยน และเพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

นิพจน์วันที่

นิพจน์ใด ๆ ที่สามารถถูกแปลเป็นวัน รวมถึงตัวอักษรวัน ตัวเลขที่มีลักษณะอย่างไรวัน สายที่ดูคล้าย วันและวันส่งกลับจากฟังก์ชัน

สัญพจน์วันที่

ลำดับใด ๆ ของอักขระที่มีรูปที่ถูกต้องที่ล้อมรอบ ด้วยเครื่องหมายตัวเลข (#) รูปแบบที่ถูกต้องมีรูปแบบวันที่ระบุ โดยการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการสำหรับโค้ดของคุณหรือจัดรูปแบบวันหลากหลาย

ตัวแบ่งวันที่

อักขระที่ใช้เพื่อแยกวัน เดือน และปีเมื่อค่าวันที่ถูกจัดรูปแบบ อักขระถูกกำหนด โดยการตั้งค่าระบบ หรือใช้ฟังก์ชันFormat

ชนิดข้อมูล วันที่/เวลา

การเข้าถึงฐานข้อมูลชนิดข้อมูลที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลวันและเวลา

ชนิดข้อมูล datetime

ในการเข้าถึง ข้อมูลโครงการ วัน และเวลาให้พิมพ์ตั้งแต่ 1 มกราคม 1753 ถึง 31 ธันวาคม 9999 มีความแม่นยำของสามส่วนร้อยมิลลิวินาทีสอง หรือ 3.33

DBCS

ชุดอักขระที่ใช้ 1 หรือ 2 ไบต์เพื่อแทนอักขระ อนุญาตเกิน 256 อักขระเมื่อต้องการให้แสดง

ชนิดข้อมูลทศนิยม (ฐานข้อมูล Access)

มีชนิดข้อมูลตัวเลขที่แน่นอนที่เก็บค่าตั้งแต่ -10 ^ 28-1 ถึง 10 ^ 28-1 คุณสามารถระบุระดับ (จำนวนสูงสุดของตัวเลข) และความแม่นยำ (สูงสุดรวมจำนวนหลักนับไปทางด้านขวาของจุดทศนิยม)

ชนิดข้อมูลทศนิยม (โครงการ Access)

มีชนิดข้อมูลตัวเลขที่แน่นอนที่เก็บค่าตั้งแต่ -10 ^ 38-1 ถึง 10 ^ 38-1 คุณสามารถระบุระดับ (สูงสุดจำนวนของตัวเลข) และความแม่นยำของ (จำนวนสูงสุดของตัวเลขหลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม)

การประกาศ

โค้ด nonexecutable ที่ตั้งชื่อเป็นค่าคง ตัวแปร หรือกระบวนงาน และระบุลักษณะของ เช่นชนิดข้อมูล สำหรับขั้นตอน DLL ประกาศระบุชื่อ ไลบรารี และอาร์กิวเมนต์

ส่วนการประกาศ

ในส่วนของมอประกอบด้วยประกาศที่นำไปใช้กับทุกกระบวนงานในมอดูล จะสามารถรวมถึงการประกาศสำหรับตัวแปร ค่าคง ชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเอง และขั้นตอนภายนอกในไลบรารีลิงก์ dynamic

ลักษณะตัวควบคุมเริ่มต้น

ตั้งค่าคุณสมบัติค่าเริ่มต้นของชนิดของตัวควบคุม กำหนดชนิดของตัวควบคุมก่อนที่คุณสร้างอย่าง น้อยสองเหมือนตัวควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงการกำหนดเองแต่ละตัวควบคุมแต่ละรายได้

คุณสมบัติค่าเริ่มต้น

คุณสมบัติที่คุณสามารถตั้งค่าสำหรับตัวควบคุมเพื่อให้ทุกครั้งที่ตัวควบคุมใหม่ของชนิดที่ถูกสร้างขึ้น คุณสมบัติจะมีค่าเดียวกัน

ค่าเริ่มต้น

ค่าที่ใส่ในเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติ หรือควบคุมเมื่อคุณเพิ่มระเบียนใหม่ คุณสามารถยอมรับค่าเริ่มต้น หรือแทนที่ ด้วยการพิมพ์ค่า

ลบคิวรี

คิวรี (คำสั่ง SQL) ที่เอาแถวที่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณระบุออกจากตารางอย่าง น้อยหนึ่ง

ตารางออกแบบ

ในตารางที่คุณใช้ในการออกแบบแบบสอบถามหรือตัวกรอง ในมุมมองออกแบบคิวรี หรือ ในหน้าต่างตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูง สำหรับแบบสอบถาม ตารางนี้เดิมเรียกว่าสอบ

หลักการออกแบบ

การตั้งค่าเฉพาะสมาชิกของแบบจำลองในซึ่งคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้กับแบบจำลองอื่น ๆ

มุมมองออกแบบ

มุมมองที่แสดงการออกแบบของวัตถุฐานข้อมูล: ตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และแมโคร ในมุมมองออกแบบ คุณสามารถสร้างวัตถุฐานข้อมูลใหม่ และปรับเปลี่ยนการออกแบบของวัตถุที่มีอยู่

พื้นที่ข้อมูล

ส่วนของมุมมอง PivotTable ที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลรายละเอียดและผลรวม

เขตข้อมูลรายละเอียด

เขตข้อมูลที่แสดงทุกแถว หรือ ระเบียน จากแหล่งข้อมูลระเบียนต้นแบบ

ส่วนรายละเอียด

ใช้เพื่อให้ประกอบด้วยเนื้อความหลักของฟอร์มหรือรายงาน ส่วนนี้จะประกอบด้วยตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลในแหล่งระเบียน แต่สามารถประกอบด้วยตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูก เช่นป้ายชื่อที่ระบุเนื้อหาของเขตข้อมูล

ซิงโครไนซ์โดยตรง

วิธีการใช้การซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างแบบจำลองที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่นโดยตรง และพร้อมใช้งานผ่านบริการโฟลเดอร์เครือข่ายที่แชร์

ตัวควบคุมที่ถูกปิดใช้งาน

ตัวควบคุมที่ปรากฏเป็นสีจางบนฟอร์ม ตัวควบคุมที่ถูกปิดใช้งานไม่ได้รับโฟกัส และจะไม่ตอบสนองคลิกเมาส์

คุณสมบัติเอกสาร

คุณสมบัติ เช่นชื่อเรื่อง เรื่อง และเขียน ที่จัดเก็บอยู่ในแต่ละหน้าการเข้าถึงข้อมูล

โดเมน

ชุดของระเบียนที่กำหนด โดยตาราง แบบสอบถาม หรือนิพจน์ SQL ฟังก์ชัน domain aggregate ส่งกลับข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับโดเมนที่เฉพาะเจาะจงหรือชุดของระเบียน

ฟังก์ชันการรวมโดเมน

ฟังก์ชัน เช่นDAvgหรือDMaxที่จะใช้ในการคำนวณสถิติเหนือชุดของระเบียน (โดเมน)

ความแม่นยำคู่

ลักษณะของตัวเลขที่เก็บไว้ในสองขนาด (คำสอง โดยทั่วไปแล้ว 8 ไบต์) ของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการจัดเก็บตัวเลข (เดียวความแม่นยำ) ความแม่นยำน้อย โดยทั่วไปจัดการ โดยที่คอมพิวเตอร์ในฟอร์มที่มีจุดทศนิยมลอย

พื้นที่ดร

พื้นที่ในมุมมอง PivotTable หรือ PivotChart มุมมองที่คุณสามารถปล่อยเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลในเขตข้อมูล ป้ายชื่อบนแต่ละพื้นที่ดรระบุชนิดของเขตข้อมูลที่คุณสามารถสร้างขึ้นในมุมมอง

กล่องรายการแบบดรอปดาวน์

ตัวควบคุมบน data access page ที่ เมื่อคลิกแล้ว แสดงรายการที่คุณสามารถเลือกค่า คุณไม่สามารถพิมพ์ค่าในกล่องรายการแบบหล่นลง

ลิงก์ dynamic ไลบรารี

ชุดของงานประจำที่สามารถเรียกใช้จากกระบวนงาน Visual Basic และจะได้รับการโหลด และเชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันของคุณในขณะทำ

E

ด้านบนของหน้า

เอคโค

กระบวนการเข้าถึงการอัปเด หรือแสดงหน้าจอใหม่ในขณะที่กำลังเรียกใช้แมโคร

แก้ไขตัวควบคุม

เรียกว่า กล่องข้อความ ตัวควบคุมการแก้ไขคือ ภูมิภาคสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ผู้ใช้สามารถใส่ และแก้ไขข้อความ

ฝัง

เมื่อต้องการแทรกสำเนาของวัตถุ OLE จากแอปพลิเคชันอื่น แหล่งมาของวัตถุ เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ OLE สามารถโปรแกรมประยุกต์ที่สนับสนุนการเชื่อมโยงและวัตถุฝังตัว การเปลี่ยนแปลงวัตถุฝังตัวจะไม่ได้ผลในวัตถุต้นฉบับ

เปิดใช้งานฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลเวอร์ชันก่อนหน้าที่ถูกเปิด ใน Access 2000 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าโดยไม่ ต้องการแปลงรูป เมื่อต้องการเปลี่ยนการออกแบบของฐานข้อมูล คุณต้องเปิดเอกสารในเวอร์ชันของ Access ถูกสร้างขึ้น

หมายเลขข้อผิดพลาด

จำนวนเต็มในช่วงตั้งแต่ 0 - 65535 ที่สอดคล้องกับการตั้งค่าคุณสมบัติจำนวนของวัตถุErr เมื่อใช้รวมกับการตั้งค่าคุณสมบัติของคำอธิบายของวัตถุErrตัวเลขนี้แสดงข้อความข้อผิดพลาดที่เฉพาะเจาะจง

เอกสิทธิ์เฉพาะ

โหมดการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล คุณป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปิดฐานข้อมูล

ขยายตัวควบคุม

ตัวควบคุมบน data access page ที่ เมื่อคลิกแล้ว ขยาย หรือยุบระเบียนที่มีการจัดกลุ่มเพื่อแสดง หรือซ่อนรายละเอียดระเบียน

ขยายตัวบ่งชี้

ปุ่มที่ใช้เพื่อขยาย หรือยุบกลุ่มของระเบียน จะแสดงเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-)

ส่งออก

เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลและวัตถุฐานข้อมูลไปยังฐานข้อมูลอื่น ไฟล์ spreadsheet หรือรูปแบบไฟล์เพื่อให้ฐานข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นสามารถใช้วัตถุฐานข้อมูลหรือข้อมูล คุณสามารถส่งออกข้อมูลไปยังฐานข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุน โปรแกรม และรูปแบบไฟล์ที่หลากหลาย

ตัวสร้างนิพจน์

เครื่องมือ Access ที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างนิพจน์ รวมรายการของนิพจน์ทั่วไปที่คุณสามารถเลือก

ฐานข้อมูลภายนอก

แหล่งข้อมูลของตารางที่จะถูกเชื่อมโยง หรือนำเข้ามายังฐานข้อมูลปัจจุบัน หรือปลายทางของตารางที่จะถูกส่งออก

ตารางภายนอก

ในตารางอื่นนอกฐานข้อมูล Access ที่เปิดอยู่หรือโครงการ Access

F

ด้านบนของหน้า

ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล

คุณลักษณะของเขตข้อมูลที่กำหนดชนิดของข้อมูลนั้นสามารถเก็บไว้ ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลเป็นข้อความสามารถเก็บข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อความหรืออักขระเป็นตัวเลข แต่เขตข้อมูล Number สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น

บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

บานหน้าต่างที่แสดงรายการเขตข้อมูลทั้งหมดในวัตถุต้นแบบบันทึกต้นฉบับหรือฐานข้อมูล

เลือกเขตข้อมูล

ในกล่องขนาดเล็กหรือแผนภูมิแท่งที่คุณคลิกเพื่อเลือกทั้งคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

หมายเลขไฟล์

ตัวเลขที่ใช้ในคำสั่งเปิดเพื่อเปิดไฟล์ ใช้ตัวเลขไฟล์ในช่วง 1-255 รวม สำหรับไฟล์ที่จะไม่สามารถเข้าถึงได้ไปยังโปรแกรมอื่น ใช้ตัวเลขไฟล์ในช่วง 256 511 สำหรับไฟล์ที่สามารถเข้าถึงได้จากโปรแกรมอื่น ๆ

เติม

การขยายรายงานที่เติมหน้าต่าง Snapshot ของรายงาน โดยการปรับความกว้างหรือความสูงของหน้า ขึ้นอยู่กับว่ารายงานการวางแนวในแนวตั้งหรือแนวนอนให้พอดี

ตัวกรอง

ชุดของเกณฑ์ที่นำไปใช้กับข้อมูล เพื่อแสดงชุดย่อยของข้อมูล หรือ การเรียงลำดับข้อมูล ใน Access คุณสามารถใช้เทคนิคกรอง เช่นการกรองตามสิ่งที่เลือกและการกรองตามฟอร์ม เพื่อกรองข้อมูล

พื้นที่ตัวกรอง

ส่วนของมุมมอง PivotTable หรือ PivotChart มุมมองที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลตัวกรอง

กรองตามฟอร์ม

วิธีที่การกรองข้อมูลที่ใช้ฟอร์มปัจจุบันหรือแผ่นข้อมูลที่ มีเขตข้อมูลว่างเปล่าที่คุณสามารถพิมพ์ค่าที่คุณต้องการให้ประกอบด้วยระเบียนถูกกรอง

กรองตามส่วนที่เลือก

วิธีที่การกรองระเบียนในฟอร์มหรือแผ่นข้อมูลซึ่งคุณสามารถดึงเฉพาะระเบียนที่ประกอบด้วยค่าที่เลือก

กรองยกเว้นส่วนที่เลือก

วิธีที่ซึ่งคุณกรองระเบียนในฟอร์มหรือแผ่นข้อมูลเพื่อเรียกใช้เฉพาะระเบียนที่ไม่ประกอบด้วยค่าที่เลือก

เขตข้อมูลตัวกรอง

เขตข้อมูลในพื้นที่ตัวกรองที่คุณสามารถใช้เพื่อกรองข้อมูลที่แสดงในมุมมอง PivotTable หรือมุมมอง PivotChart เขตข้อมูลตัวกรองทำหน้าที่เดียวกันเป็นเขตข้อมูลหน้าในรายงาน PivotTable ของ Microsoft Excel

ตัวกรองสำหรับการป้อนข้อมูล

วิธีการกรองระเบียนที่ใช้ค่าหรือนิพจน์ที่คุณใส่เพื่อค้นหาระเบียนที่ประกอบด้วยค่า หรือนิพจน์

ไฟล์ข้อความที่มีความกว้างคงที่

ไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่แต่ละเขตข้อมูลที่มีความกว้างคงที่

ชนิดข้อมูลลอย

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลตัวเลขโดยประมาณความแม่นยำ 15 หลัก ลอยชนิดข้อมูลสามารถรองรับบวกค่าจากประมาณ 2.23E - 308 ถึง 1.79 e + 308 ค่าลบจาก 2.23E ประมาณ- - 308 ผ่านทาง - 1.79 e + 308 หรือศูนย์

ลอย

สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระเป็นหน้าต่างแยกต่างหาก หน้าต่างลอยได้เสมอด้านบนสุด ตัว สร้างนิพจน์ ตัวทำ เอกสารในฐานข้อมูล เครื่องมือ จากชุดแบบสีสามารถลอย

Foreign Key

อย่าง น้อยหนึ่งเขตข้อมูลตาราง (คอลัมน์) ที่อ้างอิงไปยังเขตข้อมูลคีย์หลักหรือเขตข้อมูลในตารางอื่น Foreign key หมายความว่าตารางเกี่ยวข้อง

ตาราง Foreign Key

ตาราง (เช่นใบสั่งซื้อของลูกค้า) ที่ประกอบด้วย foreign key เขตข้อมูล (เช่นรหัสลูกค้า) ที่มีเขตข้อมูลคีย์หลักในตารางอื่น (เช่นลูกค้า) ในฐานข้อมูล และที่อยู่โดยปกติบนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม

ฟอร์ม

เข้าถึงวัตถุฐานข้อมูลที่คุณวางตัวควบคุม สำหรับการกระทำ หรือ การใส่ แสดง และการแก้ไขข้อมูลในเขตข้อมูล

ส่วนท้ายของฟอร์ม

ใช้เพื่อแสดงคำแนะนำสำหรับการใช้ฟอร์ม ปุ่มคำสั่ง หรือไม่ถูกผูกตัวควบคุมเพื่อยอมรับการป้อนข้อมูล ปรากฏ ที่ด้านล่างของฟอร์มในมุมมองฟอร์ม และ ที่ส่วนท้ายของงานพิมพ์

ส่วนหัวของฟอร์ม

ใช้แสดงชื่อเรื่องสำหรับฟอร์ม คำแนะนำสำหรับการใช้ฟอร์ม หรือปุ่มคำสั่งที่เปิดฟอร์มที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการงานอื่น ๆ ส่วนหัวของฟอร์มปรากฏ ที่ด้านบนของฟอร์มในมุมมองฟอร์ม และ ที่จุดเริ่มต้นของงานพิมพ์

มอดูลฟอร์ม

มอดูลที่มี Visual Basic for Applications (VBA) รหัสสำหรับกระบวนงานเหตุการณ์ทั้งหมดที่ถูกทริกเกอร์ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนฟอร์มเฉพาะหรือตัวควบคุมของ

แท็บวัตถุฟอร์ม

มีแท็บวัตถุที่คุณทำงานกับฟอร์ม ในมุมมองออกแบบ มุมมอง ฟอร์ม มุมมองแผ่นข้อมูล ตัวอย่าง ก่อนพิมพ์

คุณสมบัติของฟอร์ม

แอตทริบิวต์ของฟอร์มที่มีผลต่อลักษณะที่ปรากฏของหรือลักษณะการทำงาน ตัวอย่าง คุณสมบัติมุมมองเริ่มต้นคือ คุณสมบัติฟอร์มที่กำหนดว่า ฟอร์มจะเปิดโดยอัตโนมัติในมุมมองฟอร์มหรือมุมมองแผ่นข้อมูล

ตัวเลือกฟอร์ม

ในกล่องที่ไม้บรรทัดที่ตรงกับ ในมุมซ้ายบนของฟอร์มในมุมมองออกแบบ ใช้กล่องเพื่อดำเนินการระดับฟอร์ม เช่นการเลือกฟอร์ม

มุมมองฟอร์ม

มุมมองที่แสดงฟอร์มที่คุณใช้เพื่อแสดง หรือยอมรับข้อมูล มุมมองฟอร์มเป็นตัวหลักในการเพิ่ม และการแก้ไขข้อมูลในตาราง คุณยังสามารถเปลี่ยนการออกแบบฟอร์มในมุมมองนี้

รูปแบบ

ระบุวิธีแสดงข้อมูล และพิมพ์หรือไม่ ฐานข้อมูล Access ให้จัดรูปแบบมาตรฐานสำหรับชนิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง โครงการ Access สำหรับชนิดข้อมูล SQL เทียบเท่ากันไม่ คุณยังสามารถสร้างรูปแบบกำหนดเอง

แอปพลิเคชันส่วนหน้า/ส่วนหลัง

แอปพลิเคชันฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยไฟล์ฐานข้อมูล "back-end"ที่ประกอบด้วยตาราง และสำเนาของไฟล์ฐานข้อมูล "front-end" ที่ประกอบด้วยวัตถุฐานข้อมูลทั้งหมดอื่น ๆ ด้วยลิงก์ไปยังตาราง "หลัง"

ฟังก์ชัน

แบบสอบถามที่ใช้พารามิเตอร์ป้อนเข้า และส่งกลับผลลัพธ์เหมือนกับ stored procedure ชนิด: สเกลาที่เป็น (หลายคำสั่ง ส่งกลับค่าเดียว), แบบอินไลน์ (คำสั่งเดียว ค่าตารางที่สามารถอัปเดตได้), และตาราง (หลายคำสั่ง ค่าตาราง)

กระบวนงานของฟังก์ชัน

ใน Visual Basic for Applications (VBA), กระบวนการที่ส่งกลับค่าและสามารถใช้ในนิพจน์ คุณประกาศฟังก์ชัน โดยใช้คำสั่งฟังก์ชัน และสิ้นสุด โดยใช้คำสั่งฟังก์ชันสิ้นสุด

G

ด้านบนของหน้า

ลำดับการจัดเรียงทั่วไป

ลำดับการจัดเรียงเริ่มต้นกำหนดวิธีการเรียงลำดับอักขระในฐานข้อมูลทั้งหมด เช่นในตาราง แบบสอบถาม และรายงาน คุณควรกำหนดลำดับการจัดเรียงทั่วไปถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ฐานข้อมูลที่ มีหลายภาษารุ่น Access

แถบเมนูส่วนกลาง

ใน Access 2003 และเวอร์ชัน ก่อนหน้า แถบเมนูแบบกำหนดเองพิเศษที่ใช้แทนแถบเมนูที่มีอยู่แล้วภายในของคุณฐานข้อมูลแอปพลิเคชัน ยกเว้นที่คุณระบุในแถบเมนูแบบกำหนดเองสำหรับฟอร์มหรือรายงาน

แบบจำลองส่วนกลาง

แบบจำลองที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกติดตาม และสามารถแลกเปลี่ยนกับแบบจำลองส่วนกลางใด ๆ ในชุดนั้น นอกจากนี้แบบจำลองส่วนกลางสามารถแลกเปลี่ยนแปลงกับใด ๆ ภายในเครื่อง หรือไม่ระบุชื่อแบบจำลองที่จะกลายเป็นฮับ

เมนูทางลัดส่วนกลาง

เมนูทางลัดแบบกำหนดเองที่แทนที่เมนูทางลัดที่มีอยู่ภายในสำหรับวัตถุต่าง ๆ ต่อไปนี้: เขตข้อมูลในแผ่นข้อมูลตารางและคิวรี ฟอร์มและตัวควบคุมฟอร์มในมุมมองฟอร์ม มุมมองแผ่นข้อมูล และตัวอย่าง ก่อนพิมพ์ และรายงานในตัวอย่างก่อนพิมพ์

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน (GUID)

เขตข้อมูล 16 ไบต์ที่ใช้ในฐานข้อมูล Access เพื่อสร้างตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการจำลองแบบ Guid จะใช้ในการระบุแบบจำลอง ชุดแบบจำลอง ตาราง ระเบียน และวัตถุอื่น ๆ ในฐานข้อมูล Access, Guid ถูกอ้างถึงเป็นรหัสการจำลองแบบ

ตาราง (มุมมองแผ่นข้อมูล)

เส้นแนวตั้ง และแนวนอนที่แบ่งแถวและคอลัมน์ของข้อมูลลงในเซลล์ในตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม ดู หรือ stored procedure สายตา คุณสามารถแสดง หรือซ่อนเส้นตารางเหล่านี้

ตาราง (มุมมองออกแบบ)

การจัดเรียงของแนวตั้ง และแนวนอนแบบเส้นประ เส้นทึบซึ่งช่วยให้คุณวางตัวควบคุมอย่างแม่นยำเมื่อคุณออกแบบฟอร์มหรือรายงาน

บัญชีผู้ใช้กลุ่ม

คอลเลกชันของบัญชีผู้ใช้ในเวิร์กกรุ๊ป ระบุ โดยชื่อกลุ่มและ ID ส่วนบุคคล (PID) สิทธิ์ที่มอบหมายให้กับกลุ่มนำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่ม

ตัวควบคุมตัวกรองของกลุ่ม

ตัวควบคุมกล่องรายการแบบหล่นลงบนหน้าการเข้าถึงข้อมูลที่ดึงระเบียนจากชุดระเบียนอยู่ภายใต้โดยยึดตามค่าที่คุณเลือกจากรายการ บนหน้า จัดกลุ่มตัวควบคุมดึงเฉพาะกลุ่มของระเบียน

ส่วนท้ายของกลุ่ม

ใช้การวางข้อมูล เช่นชื่อกลุ่มหรือผลรวม กลุ่มที่ส่วนท้ายของกลุ่มของระเบียน

ส่วนหัวของกลุ่ม

ใช้การวางข้อมูล เช่นชื่อกลุ่มหรือผลรวม กลุ่มที่จุดเริ่มต้นของกลุ่มของระเบียน

ระดับกลุ่ม

ความลึกที่กลุ่มในรายงานหรือ data access page ถูกซ้อนกันอยู่ภายในกลุ่มอื่น ๆ กลุ่มซ้อนกันเมื่อชุดของระเบียนถูกจัดกลุ่มตามมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูล นิพจน์ หรือกลุ่มแหล่งระเบียน

ตัวควบคุมที่มีการจัดกลุ่ม

ตัวควบคุมอย่าง น้อยสองที่สามารถทำให้เป็นหน่วยหนึ่งในขณะที่ออกแบบฟอร์มหรือรายงาน คุณสามารถเลือกกลุ่มการแทนที่เป็นการเลือกแต่ละตัวควบคุมแต่ละ ตามที่คุณกำลังจัดเรียงตัวควบคุม หรือการตั้งค่าคุณสมบัติ

หน้าการเข้าถึงข้อมูลที่มีการจัดกลุ่ม

Data access page ที่มีอย่าง น้อยสองระดับของกลุ่ม

ชนิดข้อมูล GUID

สตริงที่ระบุเฉพาะใช้กับการเรียกกระบวนการระยะไกล ทุกส่วนติดต่อและวัตถุมีการ์ด (จากส่วนกลางซ้ำ) สำหรับการระบุไว้ GUID เป็นค่า 128 บิต 

H

ด้านบนของหน้า

แอปพลิเคชันโฮสต์

โปรแกรมประยุกต์ที่สนับสนุนการใช้ Visual Basic for Applications

ฮับ

แบบจำลองส่วนกลางที่ซึ่งแบบจำลองทั้งหมดในชุดแบบจำลองซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงของพวกเขา ฮับทำหน้าที่เป็นแบบจำลองต้นแบบ

ที่อยู่ไฮเปอร์ลิงก์

เส้นทางไปยังปลายทางเช่นวัตถุ เอกสาร หรือเว็บเพจ อยู่ไฮเปอร์ลิงก์อาจเป็น URL (ที่อยู่ไปยังไซต์อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต) หรือเส้นทางเครือข่าย UNC (ที่อยู่ไปยังไฟล์บนเครือข่ายท้องถิ่น)

ชนิดข้อมูล Hyperlink

ชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลฐานข้อมูล Access ที่เก็บอยู่ในการเชื่อมโยงหลายมิติ สามารถมีได้ถึงสี่ส่วนอยู่ และถูกเขียนโดยใช้รูปแบบต่อไปนี้: ข้อความที่แสดง #address #subaddress #

เขตข้อมูล hyperlink

เขตข้อมูลที่เก็บอยู่ในการเชื่อมโยงหลายมิติ ในฐานข้อมูล Access นั่นคือเขตข้อมูลที่ มีชนิดข้อมูลเชื่อมโยงหลายมิติ ในโครงการ Access นั่นคือเขตข้อมูลที่มีคุณสมบัติIsHyperlinkตั้งค่าเป็นTrue

ตัวควบคุมรูปเชื่อมโยงหลายมิติ

ตัวควบคุมที่ใช้บนหน้าการเข้าถึงข้อมูลการแสดงรูปภาพที่ไม่ถูกผูกที่แทนไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์หรือเว็บเพจ ในโหมดเรียกดู คุณสามารถคลิรูปเพื่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมาย

I

ด้านบนของหน้า

ไฟล์ IDC/HTX

Microsoft Internet Information Server ใช้ไฟล์ IDC และไฟล์ HTX เพื่อรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ODBC และจัดรูปแบบเป็นเอกสาร HTML

ตัวระบุ (นิพจน์)

องค์ประกอบของนิพจน์ที่อ้างถึงค่าของเขตข้อมูล ตัวควบคุม หรือคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่น ฟอร์ม [Orders] [OrderID] เป็นตัวบ่งชี้ที่อ้างถึงค่าในตัวควบคุมOrderIDบนฟอร์มใบสั่งซื้อ

ตัวระบุ (Visual Basic)

สมาชิกข้อมูลในมอดูโค้ด Visual Basic ตัวระบุสามารถกระบวนงานย่อย ฟังก์ชัน หรือคุณสมบัติ ตัวแปร ค่าคง คำสั่ง DECLARE หรือชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเอง

ตัวควบคุมรูป

ตัวควบคุมที่ถูกใช้เพื่อแสดงรูปภาพบนฟอร์มหรือรายงาน

ชนิดข้อมูลของรูปภาพ

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลแบบตัวแปรมีความยาวที่สามารถรองรับสูงสุด 2 ^ 31-1 ไบต์ (2147483647) ของฐานข้อมูล จะถูกใช้เพื่อเก็บวัตถุใหญ่ไบนารี (BLOBs), เช่นรูปภาพ เอกสาร เสียง และโค้ดที่คอมไพล์แล้ว

นำเข้า

เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลจากไฟล์ข้อความ ไฟล์ spreadsheet หรือตารางฐานข้อมูลลงในตาราง Access คุณสามารถใช้ข้อมูลนำเข้าเพื่อสร้างตารางใหม่ หรือคุณสามารถผนวก (เพิ่ม) นั้นลงในตารางที่มีอยู่ที่มีโครงสร้างข้อมูลตรงกัน

นำเข้า/ส่งออกข้อกำหนด

ข้อกำหนดที่เก็บข้อมูลที่คุณต้องเรียกใช้การนำเข้า หรือส่งออกในไฟล์ข้อความ กว้างคงที่ และมีตัวคั่น

ดัชนี

ฟีเจอร์ที่เร็วในการค้นหา และการเรียงลำดับในตารางโดยยึดตามค่าที่สำคัญ และสามารถบังคับให้มีไม่ซ้ำกันในแถวในตาราง ทำดัชนีคีย์หลักของตารางโดยอัตโนมัติ มีบางเขตข้อมูลไม่สามารถทำดัชนีเนื่องจากชนิดของข้อมูล เช่นวัตถุ OLE หรือสิ่งที่แนบมา

หน้าต่างดัชนี

ในฐานข้อมูล Access หน้าต่างซึ่งคุณสามารถดู หรือแก้ไขดัชนีของตาราง หรือสร้างดัชนีแบบหลายเขตข้อมูล

ซิงโครไนซ์ทางอ้อม

วิธีการซิงโครไนซ์ที่ใช้ในการยกสภาพแวดล้อม เช่นเมื่อคุณเดินทางพร้อมด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา คุณต้องใช้ตัวจัดการการจำลองแบบเพื่อกำหนดค่าการซิงโครไนซ์ทางอ้อม

เปิดใช้งานอยู่

เปิดใช้งานของเซิร์ฟเวอร์ OLE ของวัตถุ OLE จากภายในเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเล่นแฟ้มเสียง (.wav) รูปอยู่ในตัวควบคุม ด้วยการคลิกสองครั้งที่ตัวควบคุม

รูปแบบการป้อนข้อมูล

รูปแบบที่ประกอบด้วยอักขระสัญพจน์แสดง (เช่นเครื่องหมายวงเล็บ ช่วงเวลา และยัติภังค์) และรูปแบบอักขระที่ระบุซึ่งข้อมูลจะถูกใส่รวมถึงข้อมูลชนิดใด และจำนวนอักขระที่อนุญาต

ISAM สามารถติดตั้ง

โปรแกรมควบคุมคุณสามารถระบุที่อนุญาตการเข้าถึงรูปแบบฐานข้อมูลภายนอกเช่น dBASE, Excel และ Paradox ติดตั้งกลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access (โหลด) โปรแกรมควบคุม ISAM เหล่านี้เมื่อมีการอ้างอิง โดยแอปพลิเคชันของคุณ

อินสแตนซ์

วัตถุที่ถูกสร้างขึ้นจากที่ประกอบด้วยข้อกำหนดของคลาส ตัวอย่างเช่น อินสแตนซ์ของคลาสฟอร์มแชร์รหัสเดียวกัน และโหลดกับตัวควบคุมเดียวกันกับที่ถูกใช้เพื่อออกแบบฟอร์มคลาส

ชนิดข้อมูล int

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูล 4 ไบต์ (32 บิต) ที่เก็บจำนวนเต็มในช่วงของ -2 ^ 31 (-2147483648) ถึง 2 ^ 31-1 (2147483647)

ชนิดข้อมูล Integer

ชนิดข้อมูลพื้นฐานที่เก็บจำนวนเต็ม ตัวแปร Integer ถูกเก็บเป็นตัวเลข (2 ไบต์) 16 บิตซึ่งมีค่า -32768 ถึง 32767

ซิงโครไนซ์อินเทอร์เน็ต

ใช้การซิงโครไนซ์แบบจำลองในสภาพแวดล้อมยกที่ถูกกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต คุณต้องใช้ตัวจัดการการจำลองแบบเพื่อกำหนดค่าการซิงโครไนซ์อินเทอร์เน็ต

ค่าคงทริน

ค่าคงที่ได้รับการสนับสนุน โดย Access, VBA, ADO หรือ DAO ค่าคงต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานในเบราว์เซอร์วัตถุ ด้วยการคลิก globals ในแต่ละไลบรารีเหล่านี้

รายการ

องค์ประกอบที่ไม่ซ้ำกันของข้อมูลภายในเขตข้อมูล เมื่อระดับด้านล่างของรายการจะพร้อมใช้งานสำหรับการแสดงในรายการเขตข้อมูลหรือรายการ PivotTable ตัวบ่งชี้การขยาย (+) ปรากฏขึ้นไว้ข้างรายการ

J

ด้านบนของหน้า

Jet และวัตถุการจำลองแบบ

ชุดของส่วนติดต่อ automation ที่คุณสามารถใช้เพื่อดำเนินการกระทำที่เฉพาะเจาะจงไปยังฐานข้อมูล Microsoft Jet ใช้ JRO คุณสามารถกระชับฐานข้อมูล การรีเฟรชข้อมูลจากแคชเอกสาร และสร้าง และรักษาจำลองแบบฐานข้อมูล

K

ด้านบนของหน้า

ตัวจัดการแป้นพิมพ์

โค้ดที่กำหนด และตอบสนองต่อแป้นหรือแป้นกด โดยผู้ใช้

L

ด้านบนของหน้า

ป้ายชื่อ

ตัวควบคุมที่แสดงข้อความอธิบาย เช่นชื่อเรื่อง คำอธิบายภาพ หรือคำแนะ นำ บนฟอร์มหรือรายงาน ป้ายชื่ออาจ หรือไม่ถูกแนบกับตัวควบคุมอื่น

มุมมองเค้าโครง

ใน Access 2007 คุณสามารถทำการออกแบบหลายชนิดมุมมองเปลี่ยนเป็นฟอร์ม และรายงานในขณะที่ดูข้อมูลแบบสด

การรวมภายนอกด้านซ้าย

การรวมภายนอกที่ระเบียนทั้งหมดจากด้านซ้ายของการดำเนินการรวมด้านซ้ายในคำสั่ง SQL ของคิวรีจะเพิ่มลงในผลลัพธ์ของแบบสอบถาม แม้ว่าจะไม่มีค่าที่ตรงกันในเขตข้อมูลที่รวมจากตารางด้านขวา

คำอธิบายแผนภูมิ

ในกล่องที่ระบุรูปแบบหรือสีที่กำหนดให้กับชุดข้อมูลหรือประเภทในแผนภูมิ

ฐานข้อมูลไลบรารี

คอลเลกชันของขั้นตอนและวัตถุฐานข้อมูลที่คุณสามารถโทรจากแอปพลิเคชันใด ๆ เมื่อต้องใช้รายการในไลบรารี คุณต้องสร้างการอ้างอิงไปยังไลบรารีฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลปัจจุบัน

ลิงก์ (ตาราง)

การกระทำที่สร้างการเชื่อมต่อกับข้อมูลจากโปรแกรมอื่นเพื่อให้คุณสามารถดู และแก้ไขข้อมูล ในทั้งสองโปรแกรมต้นฉบับ และ ใน Access

ตารางที่ลิงก์

ตารางที่เก็บไว้ในไฟล์ที่ Access สามารถเข้าถึงระเบียนฐานข้อมูลเปิดอยู่ภายนอก คุณสามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขระเบียนในตารางที่เชื่อมโยง แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้าง

รายการดัชนี

ลำดับของตัวเลขในรายการ ขึ้นต้น ด้วย 0 สำหรับรายการแรก 1 สำหรับที่สองรายการ และต่อไปเรื่อย ๆ

วัตถุภายในเครื่อง

ตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร หรือมอดูลที่ยังคงอยู่ในแบบจำลองหรือต้นแบบออกแบบที่ถูกสร้างขึ้น ใช่วัตถุและเปลี่ยนแปลงไปวัตถุที่ถูกคัดลอกกับสมาชิกอื่น ๆ ในแบบจำลอง

แบบจำลองท้องถิ่น

แบบจำลองที่แลกเปลี่ยนข้อมูล กับฮับของหรือแบบจำลองส่วนกลาง แต่ไม่ได้ กับแบบจำลองอื่นในแบบจำลอง

ตำแหน่งกระทำการ

ชุดของข้อมูลที่สอดคล้องกับภาษาและประเทศ

ถูกล็อก

เงื่อนไขของระเบียน ชุดระเบียน หรือฐานข้อมูลที่ทำให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวไปยังผู้ใช้ทั้งหมดยกเว้นผู้ใช้ในขณะนี้การปรับเปลี่ยน

เขตข้อมูลการค้นหา

เขตข้อมูล ใช้บนฟอร์มหรือรายงานในฐานข้อมูล Access ที่แสดงรายการของค่าที่ดึงข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถาม หรือชุดของค่าคงเก็บ ไว้

M

ด้านบนของหน้า

ไฟล์ ACCDE

ไฟล์ฐานข้อมูล (.accdb) Access 2007 พร้อม ด้วยโค้ดต้นฉบับที่คอมไพล์แล้ว และสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดมอดูทั้งหมดที่ถูกเอาออก

กลไกจัดการฐานข้อมูล access

ส่วนของระบบฐานข้อมูล Access ที่ดึง และจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของผู้ใช้และระบบ กลไกอาจมองในฐานะผู้จัดการข้อมูลเมื่อฐานข้อมูลที่สร้างระบบ เช่น Access,

แมโคร

การกระทำหรือชุดของการกระทำที่คุณสามารถใช้เพื่อทำงานโดยอัตโนมัติ

ตัวสร้างแมโคร

แท็บวัตถุที่คุณสร้าง และปรับเปลี่ยนแมโคร คุณสามารถเริ่มตัวสร้างแมโคร จากหลายสถานที่ เช่นฟอร์มหรือรายงาน หรือโดยตรง จากแท็บสร้างบน Ribbon

กลุ่มแมโคร

คอลเลกชันของแมโครที่สัมพันธ์ที่ถูกจัดเก็บไว้ด้วยกันภายใต้ชื่อแมโครเดียวกัน มักจะเรียกการคอลเลกชันการเพียงแค่เป็นแมโคร

ฟอร์มหลัก

ฟอร์มที่ประกอบด้วยฟอร์มย่อยอย่าง น้อยหนึ่ง

คิวรีแบบใช้สร้างตาราง

คิวรี (คำสั่ง SQL) ที่สร้างตารางใหม่ จากนั้น สร้างระเบียน (แถว) ในตารางนั้น ด้วยการคัดลอกระเบียนจากผลลัพธ์ตารางหรือคิวรีที่มีอยู่แล้ว

ลิงก์ด้วยตนเอง

ลิงก์ที่คุณต้องดำเนินการเพื่ออัปเดตข้อมูลของคุณหลังจากข้อมูลในเอกสารต้นฉบับการเปลี่ยนแปลง

ความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม

การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางสองตารางที่หนึ่งระเบียนในตารางตัวใดตัวหนึ่งสามารถเชื่อมโยงหลายระเบียนในตารางอื่น เมื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม สร้างตารางสาม และเพิ่มเขตข้อมูลคีย์หลักจากตารางสองตารางนี้

ครอบตัด

ย้ายข้อความที่ใช้เพื่อดึงความสนใจของผู้ใช้ไปยังองค์ประกอบหน้าใดหน้าหนึ่ง เช่นหัวเรื่องหรือประกาศที่สำคัญบนหน้าการเข้าถึงข้อมูล เมื่อต้องการวางการครอบตัดนี้บนหน้า สร้างตัวควบคุมข้อความเลื่อน

ขีดจำกัดสูงสุดของระเบียน

เมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถระบุจำนวนสูงสุดของระเบียนที่จะถูกดึงมาจากฐานข้อมูล Microsoft SQL Server สำหรับฟอร์มหรือแผ่นข้อมูลในโครงการ Access

แฟ้ม MDE

Access 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้าไฟล์ฐานข้อมูล (.mdb) กับโค้ดต้นฉบับที่คอมไพล์แล้ว และสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดมอดูทั้งหมดที่ถูกเอาออก

ชนิดข้อมูลแบบ Memo

ในฐานข้อมูล Access นี่คือชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล เขตข้อมูล memo สามารถประกอบด้วยได้ถึง 65535 อักขระ

ไฟล์ข้อมูล Microsoft Access

ฐานข้อมูล Access หรือโครงการ access ฐานข้อมูล Access 2007 เก็บวัตถุฐานข้อมูลและข้อมูลในไฟล์.accdb และรูปแบบ.mdb ใช้ Access เวอร์ชันก่อนหน้านี้ ไฟล์โครงการประกอบด้วยข้อมูล และใช้การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

ฐานข้อมูล Microsoft Access

คอลเลกชันของข้อมูลและวัตถุ (เช่นตาราง แบบสอบถาม หรือฟอร์ม) ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงหรือจุดประสงค์

วัตถุ Microsoft Access

วัตถุ กำหนด โดย Access ที่เกี่ยวข้องกับ Access ส่วน ติดต่อ หรือแอปพลิเคชันของฟอร์ม และรายงาน นอกจากนี้ คุณสามารถใช้วัตถุของ Microsoft Access เพื่อโปรแกรมองค์ประกอบของส่วนติดต่อที่ใช้สำหรับการใส่ และแสดงข้อมูล

โครงการ Microsoft Access

ไฟล์ Access ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server และถูกใช้เพื่อสร้างแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ ไฟล์โครงการไม่ประกอบด้วยข้อมูลหรือข้อมูลตามข้อกำหนดวัตถุ เช่นตารางและมุมมอง

กลไกจัดการข้อมูลของไมโครซอฟท์

ในไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์โปรแกรมจัดการข้อมูลที่มีที่เก็บข้อมูลภายในเครื่องในขนาดเล็กระบบคอมพิวเตอร์ เช่นคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เดียวหรือเซิร์ฟเวอร์ workgroup ขนาดเล็ก และเข้ากันได้ กับ Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0, SQL Server 2000

ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

ฐานข้อมูลใน Microsoft SQL Server จะประกอบด้วยตาราง มุมมอง ดัชนี กระบวนงานที่เก็บ ฟังก์ชัน และทริกเกอร์ที่ใช้ คุณสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล Access ไปยังข้อมูล SQL Server โดยใช้ ODBC หรือ โดยการสร้างโครงการ Access (* .adp) ไฟล์ได้

ระดับมอดูล

อธิบายถึงตัวแปรหรือค่าคงประกาศไว้ในส่วนการประกาศของ Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล หรืออยู่ นอกกระบวนงานใด ๆ ตัวแปรหรือค่าคงที่ประกาศที่ระดับมอดูลจะพร้อมใช้งานสำหรับขั้นตอนทั้งหมดในมอดู

ตัวแปรระดับมอดูล

ตัวแปรที่ถูกประกาศไว้ในส่วนการประกาศของ Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล โดยใช้คำสำคัญส่วนตัว ตัวแปรเหล่านี้จะพร้อมใช้งานสำหรับขั้นตอนทั้งหมดในมอดูล

ชนิดข้อมูลเงิน

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลที่เก็บจำนวนค่าในช่วงตั้งแต่ 922337203685, 477.5807 โดย มีความแม่นยำถึง 477.5807 ของหน่วยเงิน

ย้ายจุดจับ

สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่แสดงในมุมบนซ้ายของตัวควบคุมที่เลือกหรือเค้าโครงตัวควบคุมในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง คุณสามารถลากจุดจับเพื่อย้ายตัวควบคุมหรือเค้าโครงควบคุมไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

โหมดย้าย

โหมดที่ซึ่งคุณสามารถย้ายคอลัมน์ในมุมมองแผ่นข้อมูลได้ โดยใช้แป้นลูกศรซ้าย และขวา

เขตข้อมูลที่มีหลายค่า

เขตข้อมูลค้นหาที่สามารถเก็บมากกว่าหนึ่งค่า

ฐานข้อมูลที่แชร์กับผู้ใช้หลายคน

ฐานข้อมูลที่อนุญาตให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งที่สามารถเข้าถึง และปรับเปลี่ยนการตั้งค่าข้อมูลเดียวกันในเวลาเดียวกัน

N

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

ฟีเจอร์ที่แก้ไขเอฟเฟ็กต์ด้านทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนชื่อฟอร์ม รายงาน ตาราง แบบสอบถาม เขตข้อมูล หรือตัวควบคุมบนฟอร์มและรายงาน โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขชื่ออัตโนมัติไม่สามารถซ่อมแซมอ้างอิงทั้งหมดเมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อวัตถุ

ปุ่มนำทาง

ปุ่มที่คุณใช้เพื่อเลื่อนไปตามระเบียน ปุ่มเหล่านี้จะอยู่ในมุมล่างซ้ายของมุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์ม ปุ่มจะพร้อมใช้งานในตัวอย่างก่อนพิมพ์เพื่อให้คุณสามารถย้ายไปตามหน้าของเอกสารของคุณ

บานหน้าต่างนำทาง

บานหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Access หรือโครงการ Access บานหน้าต่างนำทางแสดงวัตถุในฐานข้อมูล และสามารถกำหนดเองเพื่อเรียงลำดับ และกลุ่มวัตถุในแบบต่าง ๆ

ชนิดข้อมูล nchar

ในโครงการ Access, data ยาวแบบพิมพ์กับสูงสุดถึง 4000 อักขระ Unicode อักขระ Unicode ใช้ 2 ไบต์สำหรับแต่ละอักขระ และอักขระสากลทั้งหมดที่สนับสนุน

นอร์มัลไลซ์

เมื่อต้องการลดสำเนาของข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ผ่านการออกแบบตารางที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้ตัวช่วยวิเคราะห์ตารางเพื่อลดขนาดฐานข้อมูลของคุณ

ชนิดข้อมูล ntext

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลแบบตัวแปรมีความยาวที่สามารถรองรับสูงสุด 2 ^ 30-1 อักขระ (1073741823) คอลัมน์ที่ มีชนิดข้อมูล ntext เก็บตัวชี้แบบ 16 ไบต์ในแถวข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลแยกต่างหาก

Null

ค่าคุณสามารถใส่ในเขตข้อมูล หรือใช้ในนิพจน์หรือแบบสอบถามเพื่อระบุข้อมูลหายไป หรือไม่รู้จัก ใน Visual Basic คำสำคัญNullระบุค่า Null มีบางเขตข้อมูล เช่นเขตข้อมูลคีย์หลัก ไม่สามารถประกอบด้วยค่า Null

เขตข้อมูลว่าง

เขตข้อมูลประกอบด้วยค่า Null เขตข้อมูล null จะไม่เหมือนกับเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยสตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ ("") หรือเขตข้อมูลที่ มีค่าเป็น 0

ชนิดข้อมูล Number

ในฐานข้อมูล Access ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลที่ออกแบบมาสำหรับข้อมูลตัวเลขที่จะใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ใช้ชนิดข้อมูลสกุลเงิน อย่างไรก็ตาม เพื่อแสดง หรือคำนวณค่าสกุลเงิน

ชนิดข้อมูลตัวเลข

ในโครงการ Access มีชนิดข้อมูลตัวเลขที่แน่นอนที่เก็บค่าตั้งแต่ -10 ^ 38-1 ถึง 10 ^ 38-1 คุณสามารถระบุระดับ (สูงสุดจำนวนของตัวเลข) และความแม่นยำของ (จำนวนสูงสุดของตัวเลขหลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม)

ชนิดข้อมูล nvarchar(n)

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลแบบตัวแปรมีความยาวมากที่สุด 4000 อักขระ Unicode อักขระ Unicode ใช้ 2 ไบต์สำหรับแต่ละอักขระ และอักขระสากลทั้งหมดที่สนับสนุน

O

ด้านบนของหน้า

ชนิดข้อมูลของวัตถุ

ชนิดข้อมูลพื้นฐานที่แสดงถึงวัตถุใด ๆ ที่สามารถรับรู้ โดย Visual Basic แม้ว่าคุณสามารถประกาศตัวแปรวัตถุใด ๆ เป็นชนิดของวัตถุ ดีที่สุดคือการประกาศตัวแปรวัตถุตามชนิดเฉพาะของพวกเขา

บานหน้าต่างการขึ้นต่อกันของวัตถุ

แสดงวัตถุที่มีการขึ้นต่อกันบนวัตถุที่เลือก และยังวัตถุที่วัตถุที่เลือกมีการอ้างอิง

ไลบรารีของวัตถุ

ไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อกำหนดของวัตถุ และวิธี หรือคุณสมบัติของพวกเขา ไฟล์ที่ประกอบด้วยไลบรารีแอวัตถุโดยทั่วไปจะมี.olb นามสกุลของชื่อไฟล์

ชนิดวัตถุ

ชนิดของวัตถุที่แสดง โดยโปรแกรมผ่าน Automation ตัวอย่าง แอปพลิเคชัน ไฟล์ ช่วง และแผ่นงาน ใช้เบราว์เซอร์วัตถุใน Visual Basic Editor หรือดูเอกสารของโปรแกรมสำหรับรายการที่สมบูรณ์ของวัตถุที่พร้อมใช้งาน

ตัวแปรวัตถุ

ตัวแปรที่ประกอบด้วยการอ้างอิงไปยังวัตถุ

สร้างสตริงการเชื่อมต่อ ODBC

เครื่องมือ Access ที่คุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL เมื่อคุณสร้างแบบสอบถามแบบพาส ถ้าคุณบันทึกคิวรี สตริงการเชื่อมต่อถูกเก็บไว้กับแบบสอบถาม

แหล่งข้อมูล ODBC

ข้อมูลและข้อมูลที่จำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลจากโปรแกรมและฐานข้อมูลที่สนับสนุนโพรโทคอล Open Database Connectivity (ODBC)

ฐานข้อมูล ODBC

ฐานข้อมูลที่ตัวควบคุม Open Database Connectivity (ODBC) ซึ่งโปรแกรมควบคุมที่คุณสามารถใช้สำหรับการนำเข้า ลิงก์ หรือส่งออกข้อมูล ซึ่งได้รับการสนับสนุน

ODBCDirect

เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ODBC ได้โดยตรง ด้วยการใช้ฟีเจอร์ DAO ที่เลี่ยงผ่านกลไกฐานข้อมูล Microsoft Jet

คอนเทนเนอร์ OLE

โปรแกรมที่ประกอบด้วยวัตถุ OLE ฝังตัว หรือเชื่อมโยงจากโปรแกรมอื่น ตัวอย่าง ถ้าวัตถุ OLE ในฐานข้อมูล Access ประกอบด้วยแผ่นงาน Excel, Access คือ คอนเทนเนอร์ OLE

OLE DB

สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลคอมโพเนนต์ที่มีหลายชนิดของแหล่งข้อมูล ตลอดจนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ไฟล์จดหมาย ไฟล์แบบแฟลต สเปรดชีตถึงอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในด้าน

ผู้ให้บริการ OLE DB

โปรแกรมในสถาปัตยกรรม OLE DB ที่เปิดใช้งานภายในการเข้าถึงข้อมูล แทนที่จะเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ ODBC หรือ IISAM โปรแกรมควบคุม ซึ่งเป็นวิธีในการเข้าถึงข้อมูลภายนอก

วัตถุ OLE

วัตถุสนับสนุนโพรโทคอล OLE สำหรับการเชื่อมโยง และฝังตัววัตถุ วัตถุ OLE ลจากเซิร์ฟเวอร์ OLE (ตัวอย่าง รูปภาพ Windows ระบายสีหรือแผ่นงาน Excel) สามารถถูกเชื่อมโยง หรือฝังอยู่ในเขตข้อมูล ฟอร์ม หรือรายงาน

ชนิดข้อมูลวัตถุ OLE

ชนิดข้อมูลเขตข้อมูลที่คุณใช้สำหรับวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นในโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมโยง หรือฝังตัว (ถูกแทรก) ในฐานข้อมูล Access

เซิร์ฟเวอร์ OLE

โปรแกรมหรือ DLL ที่ให้วัตถุแบบ OLE ฝังตัว หรือเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่น ตัวอย่าง ถ้าวัตถุ OLE ในฐานข้อมูล Access ประกอบด้วยแผ่นงาน Excel, Excel คือ เซิร์ฟเวอร์ OLE

ลิงค์ OLE/DDE

การเชื่อมต่อ ระหว่างวัตถุ OLE และเซิร์ฟเวอร์ของ OLE หรือ ระหว่างเอกสารต้นฉบับ Dynamic Data Exchange (DDE) และเอกสารปลายทาง

ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางสองตารางที่มีค่าคีย์หลักของแต่ละระเบียนในตารางหลักตรงกับค่าในเขตข้อมูลตรงกันหรือเขตข้อมูลของระเบียนในตารางเกี่ยวข้องมากมาย

ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง

กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางสองตารางที่มีค่าคีย์หลักของแต่ละระเบียนในตารางหลักตรงกับค่าในเขตข้อมูลตรงกันหรือเขตข้อมูลของระเบียนหนึ่ง เดียวเท่า นั้น ในตารางเกี่ยวข้อง

ปุ่มตัวเลือก

ตัวควบคุม หรือที่เรียกว่าเป็นปุ่ม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวเลือกการนำเสนอทางเลือกบนฟอร์มหรือรายงาน ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกตัวเลือกมากกว่าหนึ่ง

กลุ่มตัวเลือก

กรอบที่ประกอบด้วยกล่องกาเครื่องหมาย ปุ่มสลับ และปุ่มตัวเลือกบนฟอร์มหรือรายงาน คุณสามารถใช้กลุ่มที่มีตัวเลือกการนำเสนอทางเลือกที่ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกเดียว

การรวมภายนอก

การรวมที่แต่ละระเบียนจากตารางสองตารางที่ตรงกันถูกรวมเข้าเป็นหนึ่งระเบียนในผลลัพธ์ของแบบสอบถาม และตารางอย่างน้อยหนึ่งมีผลกระทบต่อทั้งหมด แม้ว่าค่าในเขตข้อมูลที่รวมไม่ตรงกับค่าในตารางอื่น ๆ

เจ้าของ

เมื่อมีการใช้ความปลอดภัย บัญชีผู้ใช้ที่มีการควบคุมฐานข้อมูลหรือวัตถุฐานข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น บัญชีผู้ใช้ที่สร้างฐานข้อมูลหรือวัตถุฐานข้อมูลเป็นเจ้าของ

P

ด้านบนของหน้า

หน้า (ที่จัดเก็บข้อมูล)

ส่วนของไฟล์ฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลระเบียน ขึ้นอยู่กับขนาดของระเบียน หน้า (4 กิโลไบต์) อาจประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งระเบียน

ส่วนท้ายของหน้า

ใช้เพื่อแสดงหน้าสรุป วัน หรือหมายเลขหน้าที่ด้านล่างของทุกหน้าในฟอร์มหรือรายงาน ในฟอร์ม ส่วนท้ายของหน้าปรากฏ ก็ต่อ เมื่อคุณพิมพ์ฟอร์ม

ส่วนหัวของหน้า

ใช้เพื่อแสดงชื่อเรื่อง ส่วนหัวของคอลัมน์ วัน หรือหมายเลขหน้าที่ด้านบนสุดของทุกหน้าในฟอร์มหรือรายงาน ในฟอร์ม ส่วนหัวของหน้าปรากฏ ก็ต่อ เมื่อคุณพิมพ์ฟอร์ม

คิวรีพารามิเตอร์

คิวรีที่ผู้ใช้แบบโต้ตอบระบุค่าเกณฑ์อย่าง น้อยหนึ่งค่า คิวรีพารามิเตอร์จะไม่เป็นชนิดของคิวรี ที่แยกต่างหาก แทนที่จะ จะขยายความยืดหยุ่นของแบบสอบถาม

แบบจำลองบางส่วน

ฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยเพียงชุดย่อยของระเบียนในแบบจำลองแบบเต็ม แบบจำลองบางส่วน คุณสามารถตั้งค่าตัวกรอง และระบุความสัมพันธ์ที่กำหนดว่าชุดย่อยของระเบียนในแบบจำลองแบบเต็มที่ควรจะแสดงในฐานข้อมูล

คิวรีแบบพาส-ทรู

คิวรี SQL ที่เฉพาะเจาะจงคุณใช้เพื่อส่งคำสั่งโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ODBC โดยใช้แบบสอบถามพาส คุณทำงานกับตารางได้โดยตรงบนเซิร์ฟเวอร์แทนที่เป็นข้อมูลถูกประมวลผล โดยกลไกฐานข้อมูล Access

สิทธิ์

ชุดของแอตทริบิวต์ที่ระบุชนิดของเข้าผู้ใช้ที่มีข้อมูลหรือวัตถุในฐานข้อมูล

วัตถุแบบถาวร

วัตถุที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลตารางหรือวัตถุQueryDef นาชนิดหรือชนิด snapshot ของชุดระเบียนวัตถุจะไม่ถูกพิจารณาเป็นวัตถุแบบถาวร เพราะพวกเขาจะถูกสร้างขึ้นในหน่วยความจำตามที่จำเป็นต้องใช้

รหัสประจำตัว

ตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กพยัญชนะผสมตัวเลขสตริงที่มีความยาวอักขระ 4 ถึง 20 และที่ Access ใช้รวมกับชื่อบัญชีผู้ใช้ในการระบุผู้ใช้หรือกลุ่มใน workgroup ของ Access

ในเชิงลบ

ชนิดของการล็อกที่หน้าที่ประกอบด้วยระเบียนอย่าง น้อยหนึ่ง รวมถึงระเบียนกำลังแก้ไข ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้อื่น ๆ เมื่อคุณใช้เมธอดแก้ไขและยังคงพร้อมใช้งานจนกว่าคุณใช้วิธีการอัปเดตข้อมูล

PI

การทางคณิตศาสตร์คงเท่ากับเพื่อประมาณ 3.1415926535897932

มุมมอง PivotChart

มุมมองที่แสดงการวิเคราะห์แบบกราฟิกของข้อมูลในแผ่นข้อมูลหรือฟอร์ม คุณสามารถดูรายละเอียดในระดับต่าง ๆ หรือระบุเค้าโครง โดยการลากเขตข้อมูลและรายการ หรือ โดยการแสดง และการซ่อนข้อมูลในรายการแบบหล่นลงสำหรับเขตข้อมูล

ฟอร์ม PivotTable

ตารางแบบโต้ตอบที่สรุปข้อมูลจำนวนมาก โดยใช้วิธีการจัดรูปแบบและการคำนวณที่คุณเลือก คุณสามารถหมุนของส่วนหัวของแถวและคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลแตกต่างกัน คล้ายกับรายงาน PivotTable ของ Excel ที่มี

รายการ PivotTable

Microsoft Office Web Component ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบโต้ตอบบนเว็บเพจ แสดงข้อมูลในแถว และคอลัมน์รูปสามารถย้าย กรอง เรียงลำดับ และจากคำนวณในแบบที่สื่อความหมายสำหรับผู้ชมของคุณ

มุมมอง PivotTable

มุมมองที่สรุป และวิเคราะห์ข้อมูลในแผ่นข้อมูลหรือฟอร์ม คุณสามารถใช้รายละเอียดในระดับต่าง ๆ หรือการจัดระเบียบข้อมูล ด้วยการลากเขตข้อมูลและรายการ หรือ โดยการแสดง และการซ่อนข้อมูลในรายการแบบหล่นลงสำหรับเขตข้อมูล

บวกตัวชี้

ตัวชี้ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณย้ายตัวชี้ไปขอบซ้ายของเขตข้อมูลในแผ่นข้อมูล เมื่อตัวชี้บวกปรากฏขึ้น คุณสามารถคลิเพื่อเลือกทั้งเขตข้อมูล

ฟอร์มป็อบอัพ

ฟอร์มที่อยู่ด้านบนของหน้าต่างอื่น ฟอร์มป็อปอัพอาจไม่มีโหมด หรือโมดอล

คีย์หลัก

อย่าง น้อยหนึ่งเขตข้อมูล (คอลัมน์) ที่มีค่าบ่งบอกแต่ละระเบียนในตาราง คีย์หลักไม่อนุญาตให้มีค่า Null และต้องมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกันเสมอ คีย์หลักจะใช้ในการเชื่อมโยงตาราง foreign key ในตารางอื่น

ตารางหลัก

ด้าน "หนึ่ง" ของตารางสองตารางที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม ตารางหลักควรมีคีย์หลัก และแต่ละระเบียนไม่ควรซ้ำกัน

กระบวนงานส่วนตัว

กระบวนงานย่อยหรือฟังก์ชันได้รับการประกาศเป็นส่วนตัว โดยใช้คำสำคัญส่วนตัวในคำสั่งDeclare ขั้นตอนในส่วนตัวจะพร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานเฉพาะตามกระบวนงานอื่นภายในมอดูลเดียวกัน

กระบวนงาน

ลำดับของการประกาศและคำสั่งในมอดูลที่กระทำเป็นหน่วย ขั้นตอนต่าง ๆ ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูลรวมถึงขั้นตอนทั้งย่อยและฟังก์ชัน

ขั้นตอนระดับ

อธิบายถึงตัวแปรหรือค่าคงประกาศไว้ภายในกระบวนงานใด ๆ ตัวแปรและค่าคงประกาศไว้ภายในกระบวนงานจะพร้อมใช้งานสำหรับกระบวนงานนั้นเท่านั้น

ตัวแปรระดับกระบวนงาน

ตัวแปรที่ถูกประกาศไว้ภายในกระบวนงาน ตัวแปรกระบวนงานระดับส่วนตัวขั้นตอนที่พวกเขากำลังถูกประกาศได้เสมอ

โครงการ

ชุดของมอดูลตัวโค้ดทั้งหมดในฐานข้อมูล ตลอดจนลมาตรฐานมอดูลตัวคลาส ตามค่าเริ่มต้น โครงการมีชื่อเดียวกับฐานข้อมูล

แผ่นคุณสมบัติ

บานหน้าต่างที่ใช้เพื่อดู หรือแก้ไขคุณสมบัติของวัตถุต่าง ๆ เช่นตาราง แบบสอบถาม เขตข้อมูล ฟอร์ม รายงาน หน้าการเข้าถึงข้อมูล และตัวควบคุม

ดัชนี Pseudo

การแบบไดนามิกอ้างอิงโยงของอย่าง น้อยหนึ่งเขตข้อมูล (คอลัมน์) ที่อนุญาตให้มีตาราง ODBC (ตาราง server) โดยไม่มีดัชนีที่ไม่ซ้ำเพื่อสามารถแก้ไข

ตัวแปรสาธารณะ

ตัวแปรที่คุณประกาศ ด้วยคำสำคัญสาธารณะในส่วนการประกาศของ Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ตัวแปรสาธารณะสามารถใช้ร่วมกัน โดยแสดงขั้นตอนทั้งหมดในมอดูลทุกในฐานข้อมูล

สิ่งพิมพ์

ในโครงการ Access สิ่งพิมพ์สามารถประกอบด้วยหนึ่ง หรือเพิ่มเติมประกาศตาราง หรือเก็บบทกระบวนงานจากฐานข้อมูลของผู้ใช้หนึ่งคน ฐานข้อมูลผู้ใช้แต่ละสามารถมีอย่าง น้อยหนึ่งสิ่งพิมพ์ บทความถูกจัดกลุ่มของข้อมูลที่มีการจำลองแบบเป็นหน่วย

เผยแพร่

เมื่อต้องการบันทึกฐานข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสาร เช่นเซิร์ฟเวอร์ Windows SharePoint Services ทำงานอยู่

Q

ด้านบนของหน้า

คิวรี

คำถามเกี่ยวกับข้อมูลเก็บอยู่ในตารางของคุณ หรือการร้องขอการดำเนินการกระทำบนข้อมูล คิวรีสามารถรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ ตารางเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับฟอร์มหรือรายงาน

หน้าต่างคิวรี

ในหน้าต่างที่คุณทำงานกับแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ มุมมองแผ่นข้อมูล มุมมอง SQL หรือตัวอย่าง ก่อนพิมพ์

QueryDef

ข้อกำหนดของแบบสอบถามในฐานข้อมูล Access stored หรือนิยามของแบบสอบถามในเวิร์กสเปซ ODBCDirect ชั่วคราว

R

ด้านบนของหน้า

ชนิดข้อมูลจริง

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลตัวเลขโดยประมาณความแม่นยำเจ็ดหลัก สามารถเก็บค่าบวกจากประมาณ 1.18E - 38 ผ่าน 3.40E + 38 ค่าลบจาก 1.18E ประมาณ- - 38 ผ่านทาง - 3.40E + 38 หรือศูนย์ได้

ควบคุมการนำทางระเบียน

ตัวควบคุมที่ใช้บนหน้าการเข้าถึงข้อมูลการแสดงแถบเครื่องมือการนำทางระเบียน ในหน้า จัดกลุ่มคุณสามารถเพิ่มแถบเครื่องมือการนำทางไปยังแต่ละระดับกลุ่ม คุณสามารถกำหนดตัวควบคุมการนำทางระเบียน โดยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

กล่องหมายเลขระเบียน

ในกล่องขนาดเล็กที่แสดงตัวเลขระเบียนปัจจุบันในมุมล่างซ้ายในมุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์ม เมื่อต้องการย้ายไปยังระเบียนที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถพิมพ์หมายเลขระเบียนในกล่อง นั้นกด ENTER

ตัวเลือกระเบียน

ในกล่องขนาดเล็กหรือแถบทางด้านซ้ายของระเบียนที่คุณสามารถคลิกเพื่อเลือกระเบียนทั้งหมดในมุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์ม

แหล่งข้อมูลระเบียน

แหล่งข้อมูลต้นแบบของข้อมูลสำหรับฟอร์ม รายงาน หรือ data access page ในฐานข้อมูล Access นั้นอาจเป็นตาราง แบบสอบถาม หรือคำสั่ง SQL ในโครงการ Access นั้นอาจเป็นตาราง ดู คำสั่ง SQL หรือเก็บกระบวนการ

ชุดระเบียน

รวมชื่อของตาราง นา- และ snapshot ชนิดระเบียน วัตถุ ซึ่งเป็นชุดของระเบียนที่ทำงานเป็นวัตถุนั้น

ฐานข้อมูลอ้างอิง

ฐานข้อมูล Access ที่ผู้ใช้ที่ได้สร้างการอ้างอิงจากฐานข้อมูลปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถสร้างการอ้างอิงไปยังฐานข้อมูล นั้นแล้ว เรียกกระบวนงานภายในลมาตรฐานในฐานข้อมูลนั้น

การอ้างอิงฐานข้อมูล

เข้าถึงฐานข้อมูลปัจจุบันที่ผู้ใช้ที่มีสร้างการอ้างอิงไปยังฐานข้อมูล Access ผู้ใช้สามารถสร้างการอ้างอิงไปยังฐานข้อมูล นั้นแล้ว เรียกกระบวนงานภายในลมาตรฐานในฐานข้อมูลนั้น

Referential Integrity

กฎที่คุณติดตามเมื่อต้องรักษาการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางเมื่อคุณเพิ่ม อัปเด หรือลบระเบียน

รีเฟรช

ในฐานข้อมูล Access เมื่อต้องการแสดงระเบียนในฟอร์มหรือแผ่นข้อมูลเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้อื่นได้ทำไว้ ในโครงการ Access การเรียกใช้คิวรีต้นแบบของการใช้งาน ฟอร์มหรือแผ่นข้อมูลเพื่อที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลงระเบียน

ความสัมพันธ์

กำหนดความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างเขตข้อมูล (คอลัมน์) ในตารางสองตาราง ความสัมพันธ์สามารถหนึ่ง แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม หรือแบบกลุ่มต่อกลุ่ม

แท็บวัตถุของความสัมพันธ์

มีวัตถุแท็บที่คุณดู สร้าง และปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างตารางและคิวรีได้อีกด้วย

ย่อหรือการจัดตำแหน่งแบบอินไลน์

องค์ประกอบวางในขั้นตอน HTML ธรรมชาติของเอกสาร แต่ชดเชยตำแหน่งขององค์ประกอบโดยยึดตามเนื้อหาก่อนหน้า

การวาดใหม่

เมื่อต้องการวาดหน้าจอ เมธอดให้วาดใหม่อีกเสร็จสิ้นการอัปเดตใด ๆ ที่ค้างอยู่หน้าจอสำหรับฟอร์มที่ระบุ

แบบจำลอง

สำเนาของฐานข้อมูลที่เป็นสมาชิกของแบบจำลองตั้ง และสามารถซิงโครไนซ์กับแบบจำลองอื่น ๆ ในชุด การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการจำลองแบบตารางในแบบจำลองหนึ่งจะถูกส่ง และนำไปใช้กับแบบจำลอง

ตั้งค่าแบบจำลอง

ต้นแบบออกแบบและแบบจำลองทั้งหมดที่ใช้ร่วมกันดีไซน์ฐานข้อมูลเดียวกันและแบบจำลองที่ไม่ซ้ำกันรหัสชุด

โทโพโลยีชุดแบบจำลอง

ลำดับที่เปลี่ยนแปลงจะเผยแพร่จากแบบจำลองในแบบจำลองของ โทโพโลยีกำหนดความเร็วของการเปลี่ยนแปลงในแบบจำลองอื่นที่ปรากฏในแบบจำลองของคุณ

การจำลองแบบ

กระบวนการคัดลอกฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการปรับปรุงอย่าง น้อยสองสำเนา หรือวัตถุที่จำลองแบบ Exchange นี้จะเรียกว่าการซิงโครไนซ์

รายงาน

วัตถุฐานข้อมูล Access ที่ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ที่มีข้อมูลที่ถูกจัดรูปแบบ และจัดระเบียบตามข้อกำหนดของคุณ ตัวอย่างของรายงานจะสรุปการขาย โทรศัพท์รายการ และป้ายจ่าหน้าจดหมาย

ส่วนท้ายของรายงาน

ส่วนของรายงานที่จะใช้ในการวางข้อมูลปรากฏที่ด้านล่างของหน้า เช่นหมายเลขหน้า วัน และผลรวม

ส่วนหัวรายงาน

ส่วนของรายงานที่จะใช้ในการวางข้อมูล (เช่นชื่อเรื่อง วัน หรือบทนำสู่รายงาน) ที่จุดเริ่มต้นของรายงาน

มอดูลรายงาน

มอดูลที่มี Visual Basic for Applications (VBA) รหัสสำหรับกระบวนงานเหตุการณ์ทั้งหมดที่ถูกทริกเกอร์ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรายงานเฉพาะหรือตัวควบคุมของ

แท็บวัตถุของรายงาน

มีแท็บวัตถุที่คุณทำงานกับรายงานในมุมมอง ตัว อย่างเค้าโครง ออกตัวอย่าง ก่อนพิมพ์

ตัวเลือกรายงาน

ในกล่องที่ไม้บรรทัดที่ตรงกับที่มุมซ้ายบนของรายงานในมุมมองออกแบบ ใช้กล่องเพื่อดำเนินการรายงานระดับ เช่นเลือกรายงาน

snapshot ของรายงาน

ไฟล์ (.snp นามสกุลไฟล์) ที่ประกอบด้วยคุณภาพสูงสำเนาของแต่ละหน้าของรายงาน Access รักษาเค้าโครงแบบสองมิติ กราฟิก และวัตถุฝังตัวอื่น ๆ ของรายงาน

ทำคิวรีอีกครั้ง

เมื่อต้องการเรียกใช้คิวรีต้นแบบของฟอร์มที่ใช้งานหรือแผ่นข้อมูลเพื่อที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลงระเบียน แสดงเพิ่งเพิ่มระเบียน ทางระเบียน

คำสงวน

คำที่เป็นส่วนหนึ่งของภาษา เช่น Visual Basic คำสงวนรวมชื่อของคำสั่ง ฟังก์ชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และชนิดข้อมูล methods ตัวดำเนินการ และวัตถุ

การรวมภายนอกด้านขวา

การรวมภายนอกที่ระเบียนทั้งหมดจากด้านขวาของการดำเนินการ RIGHT JOIN ในคำสั่ง SQL ของคิวรีจะเพิ่มลงในผลลัพธ์ของแบบสอบถาม แม้ว่าจะไม่มีค่าที่ตรงกันในเขตข้อมูลที่รวมจากตารางด้านซ้าย

ย้อนกลับ

กระบวนการสิ้นสุด หรือยกเลิกการทำธุรกรรมที่ค้างอยู่โดยไม่ต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง

พื้นที่แถว

ส่วนของมุมมอง PivotTable ที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลแถว

เขตข้อมูลแถว

เขตข้อมูลในพื้นที่แถวของมุมมอง PivotTable รายการในเขตข้อมูลแถวจะอยู่ทางด้านซ้ายของมุมมอง เขตข้อมูลแถวภายในจะใกล้เคียงที่สุดไปยังพื้นที่รายละเอียด เขตข้อมูลภายนอกแถวทางด้านซ้ายของแถวภายในเขตข้อมูลได้

ตัวเลือกแถว

ในกล่องขนาดเล็กหรือแผนภูมิแท่งว่า เมื่อคลิกแล้ว เลือกทั้งแถวในตารางหรือแมโครมุมมองออกแบบ หรือเมื่อคุณเรียงลำดับ และจัดกลุ่มระเบียนในรายงานออกแบบดู

S

ด้านบนของหน้า

ส่วน

ส่วนประกอบของฟอร์มหรือรายงาน เช่นส่วนหัว ท้ายกระดาษ หรือส่วนรายละเอียด

ส่วนหัว

แถบแนวนอนเหนือส่วนฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบ แถบส่วนแสดงชนิดและชื่อของส่วน ใช้แผ่นคุณสมบัติในส่วนการเข้าถึง

ตัวเลือกส่วน

กล่องทางด้านซ้ายของแถบเมื่อวัตถุที่เปิดอยู่ในมุมมองออกแบบส่วนตัว ใช้กล่องเพื่อดำเนินการส่วนระดับ เช่นส่วนเลือก

เวิร์กกรุ๊ปความปลอดภัย

Workgroup ของ Access ที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และ ในการเข้าถึงวัตถุฐานข้อมูลจะถูกจำกัดตามสิทธิ์เฉพาะบัญชีผู้ใช้และกลุ่ม

ข้อมูลเริ่มต้น

ค่าเริ่มต้นที่ใช้ในการสร้างตัวเลขสุ่ม ตัวอย่างเช่น คำสั่งRandomizeสร้างหมายเลขเริ่มต้นที่ใช้ โดยฟังก์ชันRndเพื่อสร้างลำดับตัวเลขสุ่มเทียมที่ไม่ซ้ำกัน

เลือกคิวรี

แบบสอบถามที่ถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลเก็บอยู่ในตารางของคุณ และส่งกลับผลลัพธ์ที่ ตั้งในรูปแบบของแผ่นข้อมูล โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูล

สี่เหลี่ยมการเลือก

สี่เหลี่ยมผืนผ้าการจัดรูปแบบตามแถวที่เลือกในปัจจุบัน (ระเบียน) และคอลัมน์ (เขตข้อมูล) ภายในมุมมองแผ่นข้อมูล

การรวมกับตัวเอง

การรวมในตารางรวมถึงตัวเองซึ่ง ระเบียนจากตารางจะถูกรวมกับระเบียนอื่นจากตารางเดียวกันเมื่อมีค่าที่ตรงกันในเขตข้อมูลที่รวม

ตัวคั่น

อักขระที่คั่นหน่วยของข้อความหรือตัวเลข

ชุดเขตข้อมูล

เขตข้อมูลที่จะแสดงเป็นพื้นที่ชุดข้อมูลของแผนภูมิ และที่ประกอบด้วยรายการชุดข้อมูล ชุดข้อมูลคือ กลุ่มของจุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

จุดของชุดข้อมูล

ค่าข้อมูลแต่ละรายการที่ถูกลงจุดในแผนภูมิ และแสดงคอลัมน์ แถบ บรรทัด ชิ้นวงกลมหรือแผนภูมิโดนัท หรือเครื่องหมายข้อมูลชนิดอื่น ๆ

กรองตามฟอร์มบนเซิร์ฟเวอร์

วิธีที่ใช้เวอร์ชันของฟอร์มปัจจุบันหรือแผ่นข้อมูลกับเขตข้อมูลว่างเปล่าที่คุณสามารถพิมพ์ค่าที่คุณต้องการให้ประกอบด้วยระเบียนถูกกรอง ข้อมูลจะถูกกรอง โดยเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะถูกดึงมาจากฐานข้อมูล

สร้างเซิร์ฟเวอร์ HTML

ไฟล์ Active Server Page (ASP) หรือ IDC/HTX ที่เป็นผลลัพธ์จากตาราง แบบสอบถาม หรือ ฟอร์ม เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ODBC และถูกประมวลผล โดยเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบไดนามิกสร้างไฟล์ HTML แบบอ่านอย่างเดียว

สร้างเซิร์ฟเวอร์ HTML: อิน Active Server Pages

เซสชัน

ลำดับการดำเนินการ โดยกลไกฐานข้อมูล Access ที่เริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ และสิ้นสุดเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ การดำเนินการทั้งหมดระหว่างเซสชันขอบเขตของธุรกรรมหนึ่ง และจะอยู่ภายใต้สิทธิ์การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

ชนิดข้อมูล smalldatetime

ในการเข้าถึงโครงการ วัน และเวลา ชนิดข้อมูล ที่มีความแม่นยำน้อยกว่าชนิดข้อมูล datetime ค่าช่วงข้อมูลจาก 1 มกราคม 1900 ถึง 6 มิถุนายน 2079 มีความแม่นยำของนาทีหนึ่ง

ชนิดข้อมูลชนิดอื่น

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลของ 2 ไบต์ (16 บิต) ที่เก็บจำนวนเต็มในช่วงของ -2 ^ 15 (-32768) ถึง 2 ^ 15-1 (32767)

ชนิดข้อมูล smallmoney

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าทางการเงินจาก-214,748.3648 เพื่อ 214, 748.3647 โดย มีความแม่นยำถึง 477.5807 ของหน่วยเงิน เมื่อจะแสดงค่า smallmoney จะถูกปัดเศษขึ้นเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

snapshot

รูปแบบคงที่ของชุดข้อมูล เช่นระเบียนที่แสดงเป็นผลลัพธ์ของแบบสอบถาม สามารถสร้าง snapshot ของชนิดระเบียนวัตถุจากตารางพื้นฐาน แบบสอบถาม หรือชุดระเบียนอื่น

แสดงภาพ snapshot

โปรแกรมที่คุณสามารถใช้เพื่อดู พิมพ์ หรือจดหมาย snapshot เช่น snapshot ของรายงาน แสดงภาพ snapshot ประกอบด้วยโปรแกรมปฏิบัติการแบบสแตนด์อโลน ตัวควบคุมการแสดงภาพ Snapshot (Snapview.ocx), และไฟล์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ควบคุมการแสดงภาพ snapshot

ตัวควบคุม ActiveX (Snapview.ocx) ที่คุณใช้เพื่อดูรายงานสแนปช็อต จาก Microsoft Internet Explorer 3.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า หรือจากโปรแกรม ที่สนับสนุน ActiveX ตัวควบคุม เช่น Access หรือ Microsoft Visual Basic

ฐานข้อมูล SQL

ฐานข้อมูลที่อยู่บน Structured Query Language (SQL)

สตริง/คำสั่ง SQL

นิพจน์ที่ระบุคำสั่ง SQL เช่นเลือก อัปเด หรือ ลบ และมีส่วนของประโยคเช่น WHERE และ ตามลำดับ สตริงที่/คำสั่ง SQL โดยทั่วไปใช้ ในแบบสอบถาม และฟังก์ชันการรวม

ชนิดข้อมูลที่ตัวแปร sql

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลที่เก็บค่าของชนิดข้อมูลหลาย ยกเว้นข้อความ ntext รูป บันทึก เวลา และชนิดข้อมูลสามารถ ชนิดข้อมูลที่ตัวแปร sql จะถูกใช้ในคอลัมน์ พารามิเตอร์ ตัวแปร หรือส่งกลับค่าของฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

มุมมอง SQL

มีแท็บวัตถุที่แสดงคำสั่ง SQL สำหรับคิวรีปัจจุบัน หรือที่จะใช้ในการสร้างแบบสอบถาม SQL ที่เฉพาะเจาะจง (นิยามสหภาพ พาส-ทรู หรือข้อมูล) เมื่อคุณสร้างแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ Access สร้าง SQL ที่เทียบเท่ากันในมุมมอง SQL

คิวรีแบบระบุเป็น SQL

แบบสอบถามที่ประกอบด้วยคำสั่ง SQL คิวรีย่อย และพาส-ทรู กลุ่มสหภาพ และข้อกำหนดข้อมูลแบบสอบถามได้แบบสอบถาม SQL ที่เฉพาะเจาะจง

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พารามิเตอร์ที่ระบุวิธีที่ฟังก์ชันความน่าเป็นอยู่กึ่งกลางรอบ ๆ ค่าเฉลี่ย และที่เท่ากับรากที่สองของช่วงที่ความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยนี้

มอดูลมาตรฐาน

ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูลที่คุณสามารถทำขั้นตอนย่อยและฟังก์ชันที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานสำหรับกระบวนงานอื่น ๆ ทั้งฐานข้อมูลของคุณ

Stored Procedure

คอลเลกชันที่ไพล์ของคำสั่ง SQL และคำสั่งของตัวควบคุมของขั้นตอนเพิ่มเติมที่ถูกเก็บไว้ภายใต้ชื่อ และประมวลผลเป็นหน่วย คอลเลกชันที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล SQL และสามารถเรียกใช้ได้กับสายเรียกเข้าหนึ่งจากโปรแกรม

สตริตัวคั่น

อักขระข้อความที่ใช้สตริงที่แยกฝังภายในสตริง เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') และเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (") จะคั่นสตริง

กระบวนงานย่อย

ใน Visual Basic for Applications (VBA) กระบวนงานที่กระทำการดำเนินการ ไม่เหมือนกับกระบวนงานฟังก์ชัน กระบวนงานย่อยไม่ส่งกลับค่า คุณเริ่มต้นกระบวนงานย่อย ด้วยคำสั่งย่อยและสิ้นสุด ด้วยคำสั่งย่อยสิ้นสุด

แผ่นข้อมูลย่อย

แผ่นข้อมูลที่ซ้อนอยู่ภายในแผ่นข้อมูลอื่น และที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมลงในแผ่นข้อมูลแรก

ฟอร์มย่อย

ในฟอร์มที่มีอยู่ภายในอีกฟอร์มหรือรายงาน

ฟอร์มย่อย/ตัวควบคุมรายงานย่อย

ตัวควบคุมที่แสดงฟอร์มย่อยในฟอร์ม หรือฟอร์มย่อยรายงานย่อยในรายงาน

คิวรีย่อย

มีคำสั่ง SQL SELECT ที่อยู่ภายในคิวรีที่เลือกหรือการกระทำอื่น

รายงานย่อย

รายงานที่มีอยู่ภายในรายงานอื่น

การสมัครใช้งาน

เมื่อต้องการยอมรับจะได้รับสิ่งพิมพ์ในโครงการ Access หรือฐานข้อมูล Access ฐานข้อมูลของผู้สมัครสมัครใช้งานการจำลองแบบข้อมูลจากฐานข้อมูล publisher

การสมัครใช้งาน

ฐานข้อมูลที่ได้รับตารางและข้อมูลที่มีการจำลองแบบจากผู้ประกาศฐานข้อมูลในโครงการ Access

การซิงโครไนซ์

กระบวนการอัปเดสมาชิกที่สองของแบบจำลองที่ตั้ง ด้วยการแลกเปลี่ยนระเบียนที่ปรับปรุงและวัตถุในแต่ละสมาชิกทั้งหมด สมาชิกชุดแบบจำลองสองซิงโครไนซ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละการอื่น

ชนิดข้อมูล sysname

ในโครงการ Access แบบพิเศษ ชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเองที่ใช้สำหรับคอลัมน์ตาราง ตัวแปร และพารามิเตอร์ stored procedure ที่จัดเก็บชื่อวัตถุ นั้น

วัตถุระบบ

วัตถุฐานข้อมูลที่กำหนด โดย ระบบ เช่นตาราง MSysIndexes หรือ โดยผู้ใช้ คุณสามารถสร้างวัตถุระบบ โดยการตั้งชื่อวัตถุ ด้วย USys เป็นอักขระสี่ตัวแรกในชื่อวัตถุ

T

ด้านบนของหน้า

ตัวควบคุมแท็บ

ตัวควบคุมที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างตัวเดียวฟอร์มหรือกล่องโต้ตอบที่ประกอบด้วยหลายหน้า แต่ละรายการที่ มีแท็บ และประกอบด้วยเหมือนตัวควบคุม เช่นกล่องข้อความหรือปุ่มตัวเลือก เมื่อผู้ใช้คลิกที่แท็บ หน้านั้นกลายเป็นใช้งานอยู่

ตาราง

วัตถุฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลในระเบียน (แถว) และเขตข้อมูล (คอลัมน์) ข้อมูลนั้นมักจะเกี่ยวกับประเภทใดประเภทหนึ่งสิ่ง เช่นพนักงานหรือใบสั่งซื้อ

ชนิดข้อมูลของตาราง

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลพิเศษที่ใช้ในการเก็บผลลัพธ์ที่ตั้งภายในตัวแปร หรือค่าที่ส่งกลับค่าของฟังก์ชันผู้ใช้กำหนดเองสำหรับการประมวลผลในภายหลัง จะสามารถใช้เป็นตารางชั่วคราวที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล tempdb

แท็บวัตถุของตาราง

ในฐานข้อมูล Access การแท็บวัตถุที่คุณทำงานกับตารางในมุมมองออกแบบหรือมุมมองแผ่นข้อมูล

คุณสมบัติตาราง

ในฐานข้อมูล Access แอตทริบิวต์ของตารางที่มีผลต่อลักษณะที่ปรากฏหรือลักษณะการทำงานของตารางโดยรวมทั้งหมด คุณสมบัติของตารางถูกตั้งค่าไว้ในมุมมองออกแบบตาราง เป็นคุณสมบัติเขตข้อมูล

กล่องข้อความ

ตัวควบคุม หรือเรียกว่าเขตข้อมูลแก้ไข ที่ใช้บนฟอร์มหรือรายงานเพื่อแสดงข้อความ หรือยอมรับการป้อนข้อมูล กล่องข้อความที่มีป้ายชื่อที่แนบมา

ชนิดข้อมูล text

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลแบบตัวแปรมีความยาวที่สามารถรองรับสูงสุด 2 ^ 31-1 อักขระ (2147483647) ความยาวเริ่มต้นคือ 16

ชนิดข้อมูล Text

ในฐานข้อมูล Access นี่คือชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล เขตข้อมูลข้อความสามารถประกอบด้วยได้ถึง 255 อักขระหรือจำนวนอักขระที่ระบุตามคุณสมบัติขนาดเขตข้อมูลว่าแบบใดมีค่าน้อย

ชนิดข้อมูลบันทึกเวลา

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลที่จะปรับปรุงทุกครั้งที่แถวโดยอัตโนมัติจะแทรก หรือปรับปรุง ค่าในคอลัมน์ประทับเวลาไม่ใช่ ข้อมูล datetime แต่ binary(8) หรือ varbinary(8) เพื่อแสดงลำดับของการปรับเปลี่ยนข้อมูล

ชนิดข้อมูล tinyint

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลของ 1 ไบต์ (8 บิต) ที่เก็บอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 255 ตัวเลขทั้งหมด

ปุ่มสลับ

ตัวควบคุมที่ถูกใช้เพื่อให้ เปิด/ปิดตัวเลือกบนฟอร์มหรือรายงาน จะสามารถแสดงข้อความหรือรูปภาพ และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวเลือก หรือแบบสแตนด์อโลน

เครื่องมือ

ดูชุดของเครื่องมือที่มีอยู่ในการออกแบบสำหรับการเพิ่มตัวควบคุมลงในฟอร์มหรือรายงาน

มือ

คำอธิบายสั้น ๆ ของชื่อของคำสั่งและปุ่มต่าง ๆ บน Ribbon คำแนะนำจะแสดงเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนปุ่มและคำสั่งเหล่านี้

โทโพโลยี

ลำดับที่เปลี่ยนแปลงจะเผยแพร่จากแบบจำลองในแบบจำลองของ โทโพโลยีมีความสำคัญเนื่องจากกำหนดความเร็วของการเปลี่ยนแปลงในแบบจำลองอื่นที่ปรากฏในแบบจำลองของคุณ

เขตข้อมูลผลรวม

เขตข้อมูลที่สรุปข้อมูลจากแหล่งข้อมูลระเบียนต้นแบบ เขตข้อมูลทั้งหมดสามารถใช้ฟังก์ชันสรุป เช่นผลรวมหรือนับจำนวนหรือใช้นิพจน์เพื่อคำนวณค่าสรุป

แถวผลรวม

แถวในแผ่นข้อมูลที่แสดงตัวเลือกของข้อมูลสรุปสำหรับแต่ละเขตข้อมูล โดยยึดตามชนิดของข้อมูลในเขตข้อมูล

คิวรีแบบใช้หาผลรวม

คิวรีที่แสดงการคำนวณสรุป เช่น sum สำหรับค่าในเขตข้อมูลต่าง ๆ จากตารางหรือตารางหรือค่าเฉลี่ย คิวรีแบบใช้หาผลรวมจะไม่เป็นชนิดของคิวรี ที่แยกต่างหาก แทนที่จะ จะขยายความยืดหยุ่นของแบบสอบถามที่เลือก

ทรานแซคชัน

ชุดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของฐานข้อมูลหรือเค้าร่าง ถ้ามีองค์ประกอบของธุรกรรมล้ม เหลวเนื่องจาก ล้มเหลวทรานแซคชันทั้งหมด และข้อมูลคือ "ย้อนกลับ"

ทริกเกอร์

รูปแบบพิเศษของ stored procedure ที่จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลในตารางที่ระบุ ทริกเกอร์ที่ใช้บ่อยจะถูกสร้างขึ้นเมื่อต้องการบังคับให้มี referential integrity หรือความสอดคล้องกันระหว่างสอดคล้องกันที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในตารางอื่น

U

ด้านบนของหน้า

ตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกไว้

ตัวควบคุมที่ไม่ได้เชื่อมต่อไปยังเขตข้อมูลในตารางต้นแบบ แบบสอบถาม หรือคำสั่ง SQL ตัวควบคุมที่ไม่ถูกผูกมักใช้แสดงรายละเอียดข้อความหรือรูปภาพตกแต่ง

ผูกฟอร์มหรือรายงาน

ในฟอร์มหรือรายงานที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งระเบียนเช่นตาราง แบบสอบถาม หรือคำสั่ง SQL (คุณสมบัติแหล่งระเบียนของฟอร์มหรือรายงานเปล่า)

วัตถุที่ไม่ถูกผูกเฟรม

ตัวควบคุมที่คุณวางบนฟอร์ม หรือรายงานเพื่อให้ประกอบด้วยวัตถุที่ไม่ถูกผูก วัตถุที่ไม่ถูกผูกคือ วัตถุ เช่นรูปภาพ ซึ่งมีค่าที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่เก็บอยู่ในตาราง

คิวรีแบบร่วม

แบบสอบถามที่ใช้ตัวดำเนินการ UNION เพื่อรวมผลลัพธ์ของคิวรีที่เลือกอย่าง น้อยสอง

ดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน

ดัชนีที่กำหนด โดยการตั้งค่าคุณสมบัติดัชนีของเขตข้อมูลเป็นใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน) ดัชนีไม่ซ้ำกันจะอนุญาตให้มีรายการที่ซ้ำกันในเขตข้อมูลมีการทำดัชนี การตั้งค่าเขตข้อมูลเป็นคีย์หลักโดยอัตโนมัติระบุเขตข้อมูลไม่ซ้ำกัน

ชนิดข้อมูล uniqueidentifier

ในโครงการ Access, 16 ไบต์จากส่วนกลางรหัสเฉพาะ (GUID)

อัปเดต

เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระเบียน เปลี่ยนแปลงถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล เมื่อคุณย้ายไปยังระเบียนอื่นบนฟอร์มหรือแผ่นข้อมูล หรือ เมื่อคุณบันทึกระเบียนนั้น

อัปเดตคิวรี

คิวรีแอคชัน (คำสั่ง SQL) ที่เปลี่ยนชุดของระเบียนตามเกณฑ์ (เงื่อนไขการค้นหา) ที่คุณระบุ ไว้

snapshot ที่สามารถอัปเดตได้

ชนิดของระเบียนที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมของไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ ด้วยการแคชข้อมูลฝั่งไคลเอ็นต์ และย่อหน้า round เดินทางไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูล

บัญชีผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้ที่ระบุ โดยชื่อผู้ใช้และ ID ส่วนบุคคล (PID) ที่สร้างขึ้นในการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึงวัตถุฐานข้อมูลใน workgroup ของ Access

ผู้ใช้กำหนดชนิดข้อมูล

ในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server นิยามของชนิดของข้อมูลคอลัมน์สามารถประกอบด้วย กำหนด โดยผู้ใช้ และขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูล SQL Server ที่มีอยู่ กฎและค่าเริ่มต้นเท่านั้นที่ถูกผูกชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเอง

ชนิดของผู้ใช้กำหนดเอง

ใน Visual Basic for Applications (VBA), ชนิดข้อมูลใด ๆ ที่กำหนดเอง โดยใช้คำสั่งพิมพ์ ชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเองสามารถประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งองค์ประกอบของข้อมูลชนิดใดก็ อาร์เรย์ของชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเอง และอื่น ๆ จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้คำสั่งDim

คอลเลกชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

คอลเลกชันที่คุณสร้างขึ้น ด้วยการเพิ่มวัตถุลงในวัตถุคอลเลกชัน รายการในคอลเลกชันที่กำหนด โดยวัตถุคอลเลกชันถูกทำดัชนี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1

ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

แบบสอบถามที่ใช้พารามิเตอร์ป้อนเข้า และส่งกลับผลลัพธ์ คล้ายกับ stored procedure ชนิด: สเกลาที่เป็น (หลายคำสั่ง ส่งกลับค่าเดียว), แบบอินไลน์ (คำสั่งเดียว ค่าตารางที่สามารถอัปเดตได้), และตาราง (หลายคำสั่ง ค่าตาราง)

วัตถุที่ผู้ใช้กำหนดเอง

วัตถุแบบกำหนดเองที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มหรือรายงานคลาสมอดูลของ ในคลาสมอดูลของ คุณสามารถสร้างคุณสมบัติและวิธีการสำหรับวัตถุใหม่ สร้างอินสแตนซ์ใหม่ของวัตถุ และจัดการวัตถุ โดยใช้คุณสมบัติและวิธีเหล่านั้น

ความปลอดภัยระดับผู้ใช้

เมื่อใช้ความปลอดภัยระดับผู้ใช้ในฐานข้อมูล Access ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลหรือเจ้าของวัตถุสามารถให้ผู้ใช้รายบุคคลหรือกลุ่มของผู้ใช้เฉพาะสิทธิ์ในการตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และแมโคร

กลุ่มผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้กลุ่มที่ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด Access เพิ่มบัญชีผู้ใช้ลงในกลุ่มผู้ใช้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างเขตข้อมูล

V

ด้านบนของหน้า

การตรวจสอบความถูกต้อง

กระบวนการตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ป้อนเข้าตรงกับเงื่อนไขบางอย่างหรือมีข้อจำกัด

กฎการตรวจสอบ

คุณสมบัติที่กำหนดถูกต้องใส่ค่า สำหรับเขตข้อมูลหรือระเบียนในตาราง หรือตัวควบคุมบนฟอร์ม Access แสดงข้อความระบุไว้ในคุณสมบัติข้อความตรวจสอบเมื่อมีละเมิดกฎ

ชนิดข้อมูล varbinary

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลของตัวแปรมีความยาวมากที่สุดถึง 8000 ไบต์ของฐานข้อมูล

varchar

ในโครงการ Access ชนิดข้อมูลของตัวแปรมีความยาวมากที่สุดถึง 8000 อักขระ ANSI

ค่าความแปรปรวน

กำลังสองของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดขนาด โดยที่ค่าทั้งหมดในกลุ่มแตกต่างไปจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มได้

นิพจน์ตัวแปร

นิพจน์ใด ๆ ที่สามารถประเมินเป็นตัวเลข สตริงที่ หรือ ข้อมูลวัน นอกเหนือจากตัวเลข ค่าว่างเปล่าและค่า Null

มุมมอง

ในโครงการ Access ชนิดของคิวรีที่มีตารางเสมือนโดยยึดตามคำสั่ง select ของ SQL ตัวอย่างเช่น มุมมองอาจประกอบด้วยเฉพาะ 3 จาก 10 คอลัมน์ที่มีอยู่ในการรวมของตารางสองตาราง เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลบางอย่าง

การมองเห็น

คุณสมบัติของแบบจำลองที่ระบุว่า สมาชิกของแบบจำลองชุดสามารถซิงโครไนซ์กับ และกฎการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่นำไปใช้ แบบจำลองแบ่งออกเป็นสามชนิดการมองเห็น: ส่วนกลาง ภายในเครื่อง และแบบไม่ระบุชื่อ

W

ด้านบนของหน้า

ส่วนคำสั่ง WHERE

ส่วนคำสั่ง SQL ที่ระบุว่า ระเบียนใดบ้างเพื่อเรียกใช้

อักขระตัวแทน

อักขระที่ใช้ในแบบสอบถามและนิพจน์ต่าง ๆ รวมถึงระเบียนทั้งหมด ชื่อไฟล์ หรือรายการอื่น ๆ ที่เริ่มต้น ด้วยอักขระที่เฉพาะเจาะจง หรือที่ตรงกับรูปแบบบางอย่าง

X

ด้านบนของหน้า

แอตทริบิวต์ XML

ข้อมูลที่ถูกเพิ่มเมื่อต้องการติดตามแท็กเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก เช่นปริมาณ <ingredient = "2" หน่วย = "ถ้วย" >flour</ingredient> ในตัวอย่างนี้ ปริมาณและหน่วยเป็นแอตทริบิวต์

องค์ประกอบ XML

ข้อมูลที่ถูกแบ่ง ด้วยแท็กเริ่มต้นและสิ้นสุดในเอกสารที่มีขยาย Markup Language (XML) ตัวอย่างขององค์ประกอบ XML เป็น <LastName>Davolio</LastName>

เอนทิตี XML

ชุดของอักขระและสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอักขระอื่นเมื่อเอกสาร XML จะแยกวิเคราะห์ โดยปกติแล้วผู้ที่มีความหมายอื่นใน XML ตัวอย่างเช่น &lt แสดง < สัญลักษณ์ ซึ่งอาจเป็นวงเล็บเปิดสำหรับการแท็ก

Y

ด้านบนของหน้า

ชนิดข้อมูล Yes/No

ชนิดข้อมูลเขตข้อมูลที่คุณใช้สำหรับเขตข้อมูลที่จะประกอบด้วยเฉพาะค่าใดค่าหนึ่งสอง เช่นใช่หรือไม่ และ True หรือ False ค่า null ไม่ได้

Z

ด้านบนของหน้า

สตริงความยาวเป็นศูนย์

สตริงที่ประกอบด้วยอักขระที่ไม่ คุณสามารถใช้สตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ได้เพื่อระบุว่า คุณทราบว่า ไม่มีค่าที่มีอยู่สำหรับเขตข้อมูล คุณใส่สตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ โดยพิมพ์สองเครื่องหมายอัญประกาศคู่กับไม่มีช่องว่างระหว่างคอลัมน์ ("")

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×