อภิธานศัพท์ Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สามมิติ

A

B

C

D

E

F

G

H

ฉัน

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

สามมิติ

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงสามมิติ

การอ้างอิงไปยังช่วงที่ยาวอย่าง น้อยสองแผ่นในเวิร์กบุ๊ก

กำแพงและพื้นสามมิติ

พื้นที่รอบ ๆ หลายชนิดแผนภูมิสามมิติที่แสดงถึงมิติและขอบเขตไปยังแผนภูมิ ผนังสองและพื้นหนึ่งจะแสดงภายในพื้นที่การลงจุด

A

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งาน

เมื่อต้องการทำให้แผ่นงานแผนภูมิหรือเวิร์กชีตใช้งานอยู่ หรือเลือก แผ่นงาน แผ่นงานที่คุณเปิดใช้งานกำหนดที่แท็บจะแสดง เมื่อต้องการเปิดใช้งานในแผ่นงาน คลิกที่แท็บแผ่นงานในเวิร์กบุ๊ก

เซลล์ที่ใช้งาน

เซลล์ที่เลือกในการใส่ข้อมูลเมื่อคุณเริ่มพิมพ์ เซลล์เดียวเท่านั้นทำงานอยู่ในเวลาเดียว เซลล์ใช้งานอยู่ล้อมรอบ ด้วยเส้นขอบที่หนา

แผ่นงานที่ใช้งาน

แผ่นงานที่คุณกำลังทำงานอยู่ในเวิร์กบุ๊ก ชื่อบนแท็บของแผ่นงานจะเป็นตัวหนา

ที่อยู่

เส้นทางไปยังวัตถุ เอกสาร ไฟล์ หน้า หรือปลายทางอื่น ๆ อยู่อาจ URL (ที่อยู่เว็บ) หรือเส้นทาง UNC (ที่อยู่บนเครือข่าย), และสามารถใส่ตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจงภายในไฟล์ เช่นบุ๊กมาร์ก Word หรือช่วงเซลล์ Excel ก็

โฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง

โฟลเดอร์นอกเหนือจากโฟลเดอร์ XLStart ที่ประกอบด้วยเวิร์กบุ๊กหรือไฟล์อื่น ๆ ที่คุณต้องการให้เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel และเทมเพลตที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานเมื่อคุณสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

โฟลเดอร์เริ่มต้นสำรอง

โฟลเดอร์นอกเหนือจากโฟลเดอร์ XLStart ที่ประกอบด้วยเวิร์กบุ๊กหรือไฟล์อื่น ๆ ที่คุณต้องการให้เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel และเทมเพลตที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานเมื่อคุณสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

อาร์กิวเมนต์

ค่าที่ใช้ฟังก์ชันเพื่อดำเนินการคำนวณหรือการดำเนินการ ชนิดของอาร์กิวเมนต์ที่ใช้ฟังก์ชันจะระบุไปยังฟังก์ชัน อาร์กิวเมนต์ทั่วไปที่ใช้งานภายในฟังก์ชันรวมตัวเลข ข้อความ การอ้างอิงเซลล์ และชื่อ

อาร์เรย์

ใช้เพื่อสร้างสูตรเดียวที่ให้ผลลัพธ์หลาย หรือที่ทำงานกับกลุ่มของอาร์กิวเมนต์ที่ถูกจัดเรียงในแถวและคอลัมน์ ช่วงอาร์เรย์สูตรทั่วไป ที่ใช้ร่วมกัน ค่าคงอาร์เรย์คือ กลุ่มของค่าคงที่ใช้เป็นอาร์กิวเมนต์

สูตรอาร์เรย์

สูตรที่ดำเนินการคำนวณหลายบนอย่างน้อยหนึ่งชุดของค่า แล้ว ส่งกลับผลลัพธ์เดียวหรือหลายผลลัพธ์ สูตรอาร์เรย์จะปิดล้อมระหว่าง{}วงเล็บปีกกา และป้อน ด้วยการกด CTRL + SHIFT + ENTER

รายงาน PivotTable ที่เชื่อมโยง

รายงาน PivotTable ที่ให้ข้อมูลต้นฉบับลงในรายงาน PivotChart นั้นจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างรายงาน PivotChart ใหม่ เมื่อคุณเปลี่ยนเค้าโครงของรายงานตัวใดตัวหนึ่ง อื่นนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง

การจัดรูปแบบอัตโนมัติ

คอลเลกชันที่มีอยู่ภายในของรูปแบบเซลล์ (เช่นขนาดฟอนต์ ลวดลาย และการจัดแนว) ที่คุณสามารถนำไปใช้กับช่วงของข้อมูล Excel กำหนดระดับของการสรุปและรายละเอียดในช่วงที่เลือก และใช้รูปแบบตามไปด้วย

แกน

เส้นล้อมรอบพื้นที่การลงจุดแผนภูมิที่ใช้เป็นกรอบของการอ้างอิงสำหรับหน่วยวัด แกน y มักเป็นแกนแนวตั้ง และประกอบด้วยข้อมูล แกนนั้นมักจะเป็นแกนแนวนอน และประกอบด้วยประเภท

B

ด้านบนของหน้า

ที่อยู่พื้นฐาน

เส้นทางแบบสัมพัทธ์ที่ Excel ใช้สำหรับอยู่ปลายทางเมื่อคุณแทรกไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งอาจอยู่อินเทอร์เน็ต (URL), เส้นทางไปยังโฟลเดอร์บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ หรือเส้นทางไปยังโฟลเดอร์บนเครือข่าย

เส้นขอบ

เส้นตกแต่งที่สามารถนำไปใช้กับเซลล์ในแผ่นงานหรือวัตถุ เช่นแผนภูมิ รูปภาพ หรือกล่องข้อความ เส้นขอบแยกความแตกต่าง เน้น หรือจัดกลุ่มรายการ

C

ด้านบนของหน้า

คอลัมน์จากการคำนวณ

ในตาราง Excel คอลัมน์จากการคำนวณให้ใช้สูตรเดียวที่ปรับปรุงสำหรับแต่ละแถว จะขยายรวมแถวเพิ่มเติมเพื่อให้มีขยายสูตรไปยังแถวเหล่านั้นทันทีโดยอัตโนมัติ

เขตข้อมูลจากการคำนวณ (ฐานข้อมูล)

เขตข้อมูลในชุดผลลัพธ์ของคิวรีที่แสดงผลลัพธ์ของนิพจน์ไม่ใช่ข้อมูลจากฐานข้อมูล

เขตข้อมูลจากการคำนวณ (รายงาน PivotTable)

เขตข้อมูลในรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart ที่ใช้สูตร ที่คุณสร้าง เขตข้อมูลจากการคำนวณสามารถทำการคำนวณ โดยใช้เนื้อหาของเขตข้อมูลอื่น ๆ ในรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart

รายการจากการคำนวณ

รายการภายในเขตข้อมูล PivotTable หรือ PivotChart เขตข้อมูลที่ใช้สูตร ที่คุณสร้าง รายการจากการคำนวณสามารถทำการคำนวณ โดยใช้เนื้อหาของรายการอื่น ๆ ภายในเขตข้อมูลเดียวกันของรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart

แกนประเภท

แกนของแผนภูมิที่แสดงประเภทสำหรับจุดข้อมูลแต่ละรายการ จะแสดงค่าข้อความที่กำหนดเช่น Qtr1, Qtr2 และไตรมาส 3 จะไม่สามารถแสดงค่าตัวเลขปรับสัดส่วน

เขตข้อมูลประเภท

เขตข้อมูลที่แสดงอยู่ในพื้นที่ประเภทของรายงาน PivotChart รายการในเขตข้อมูลประเภทปรากฏเป็นป้ายชื่อบนแกนประเภท

เซลล์

ในกล่องจัดรูปแบบ ด้วยจุดตัดของแถวและคอลัมน์ในแผ่นงานหรือตาราง ซึ่งคุณป้อนข้อมูล

การอ้างอิงเซลล์

ชุดของพิกัดที่กินพื้นที่เซลล์บนแผ่นงาน ตัวอย่าง การอ้างอิงของเซลล์ที่ปรากฏอยู่ที่จุดตัดของแถวที่ 3 และคอลัมน์ B คือ B3

รับรอง

องค์กรแบบเชิงพาณิชย์ หรือกลุ่มภายในบริษัท ที่ใช้เครื่องมือเช่น Microsoft ใบรับรอง Server เพื่อให้ใบรับรองดิจิทัลนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้แมโครและผู้ใช้ สามารถใช้ในการเซ็นชื่อเอกสาร

เปลี่ยนประวัติ

ในเวิร์กบุ๊กที่แชร์ ข้อมูลที่ถูกเก็บรักษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเซสชันการแก้ไขที่ผ่านมา ข้อมูลที่มีชื่อของบุคคลที่ทำการเปลี่ยนแปลงแต่ละ เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยน

พื้นที่แผนภูมิ

แผนภูมิทั้งหมดและองค์ประกอบทั้งหมด

แผ่นงานแผนภูมิ

แผ่นงานในเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยแผนภูมิ แผ่นงานแผนภูมิเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการดูแผนภูมิ หรือรายงาน PivotChart แยกต่างหากจากข้อมูลในแผ่นงาน หรือรายงาน PivotTable

เขตข้อมูลคอลัมน์

เขตข้อมูลที่มีกำหนดการการวางแนวคอลัมน์ในรายงาน PivotTable รายการที่เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลคอลัมน์จะแสดงเป็นป้ายชื่อคอลัมน์

ส่วนหัวของคอลัมน์

พื้นที่แรเงาที่ด้านบนของบานหน้าต่างข้อมูลแต่ละคอลัมน์ที่ประกอบด้วยชื่อเขตข้อมูล

ส่วนหัวของคอลัมน์

หรือตัวเลขกำกับสีเทาพื้นที่ที่ด้านบนของแต่ละคอลัมน์ คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเลือกทั้งคอลัมน์ เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดความกว้างของคอลัมน์ ลากเส้นทางด้านขวาของส่วนหัวของคอลัมน์

เกณฑ์การเปรียบเทียบ

ชุดของเงื่อนไขการค้นหาที่จะใช้ในการค้นหาข้อมูล เงื่อนไขการเปรียบเทียบอาจเป็นชุด ของอักขระที่คุณต้องการให้ตรงกับ เช่น "Northwind Traders " หรือนิพจน์ เช่น " > 300 ได้"

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

เครื่องหมายที่ใช้ในเงื่อนไขการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบค่าสองค่า มาตรฐานหกจะ =เท่ากับ > มากกว่า <น้อยกว่า > =มากกว่า หรือเท่ากับ < =น้อยกว่า หรือเท่ากับ และ <> ไม่เท่ากับ

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

รูปแบบ เช่นเซลล์แรเงาหรือสีฟอนต์ ที่ Excel นำไปใช้กับเซลล์โดยอัตโนมัติถ้าเงื่อนไขที่ระบุเป็นจริง

รวมตาราง

ตารางของผลรวมที่ปรากฏในพื้นที่ปลายทาง Excel สร้างตารางรวมข้อมูล โดยใช้ฟังก์ชันสรุปที่คุณเลือกค่าในพื้นที่แหล่งข้อมูลที่คุณระบุ

ค่าคงที่

ค่าที่ไม่มีคำนวณ ตัวอย่างเช่น ตัวเลข 210 และข้อความ "กำไรรายไตรมาส" เป็นค่าคง นิพจน์ที่มีค่าที่เป็นผลลัพธ์จากนิพจน์ หรือไม่ได้เป็นค่าคง

ข้อบังคับ

ข้อจำกัดต่าง ๆ ถูกวางไว้บนปัญหา Solver คุณสามารถนำข้อจำกัดลงในเซลล์ที่ปรับ เซลล์เป้าหมาย หรือเซลล์อื่นได้โดยตรง หรือโดยอ้อมเกี่ยวข้องไปยังเซลล์เป้าหมาย

พื้นที่คัดลอก

เซลล์ที่คุณคัดลอกเมื่อคุณต้องการวางข้อมูลลงในตำแหน่งที่ตั้งอื่น หลังจากที่คุณคัดลอกเซลล์ เส้นขอบเคลื่อนปรากฏรอบ ๆ เหล่านั้นเพื่อระบุว่า พวกเขาได้ถูกคัดลอก

เกณฑ์

กำหนดเงื่อนไขที่คุณระบุเพื่อกำหนดว่าระเบียนใดบ้างที่จะรวมอยู่ในผลลัพธ์ของคิวรี ตัวอย่างเช่น เงื่อนไขต่อไปนี้เลือกระเบียนที่มีค่าสำหรับเขตข้อมูลในลำดับจำนวนมากกว่า 30000: Order Amount > 30000

บานหน้าต่างเกณฑ์

พื้นที่ของหน้าต่างที่แสดงเงื่อนไขที่ใช้เพื่อจำกัดระเบียนรวมอยู่ในผลลัพธ์ ของคิวรีของคุณได้

ขอบเขตปัจจุบัน

ช่วงของเซลล์ที่ถูกเติมที่มีเซลล์ที่เลือกในปัจจุบัน ขยายขอบเขตการในเส้นทางทั้งหมดไปยังแถวเปล่าแถวแรกหรือคอลัมน์

การคำนวณแบบกำหนดเอง

วิธีการสรุปค่าในพื้นที่ข้อมูลของรายงาน PivotTable โดยใช้ค่าในเซลล์อื่นในพื้นที่ข้อมูล ใช้แสดงข้อมูลเป็นรายการในกล่องโต้ตอบเขตข้อมูล PivotTable สำหรับเขตข้อมูลเพื่อสร้างการคำนวณแบบกำหนดเอง

D

ด้านบนของหน้า

ฟอร์มข้อมูล

ในกล่องโต้ตอบที่แสดงระเบียนทั้งหมดหนึ่งครั้ง คุณสามารถใช้ฟอร์มข้อมูลเพื่อเพิ่ม เปลี่ยน ค้นหา และลบระเบียน

ป้ายชื่อข้อมูล

ป้ายชื่อที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแสดงข้อมูล ซึ่งแสดงจุดข้อมูลเดียวหรือค่าที่เกิดขึ้นจากเซลล์แผ่นข้อมูล

ตัวแสดงข้อมูล

แถบ พื้นที่ จุด ชิ้น หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ ในแผนภูมิที่แสดงจุดข้อมูลเดียวหรือค่าที่เกิดขึ้นจากเซลล์แผ่นข้อมูล แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแผนภูมิประกอบด้วยชุดข้อมูล

บานหน้าต่างข้อมูล

พื้นที่ของหน้าต่างที่แสดงผลลัพธ์ของคิวรีของคุณได้

จุดข้อมูล

ค่าแต่ละรายการที่ถูกลงจุดในแผนภูมิ จุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทำให้ชุดข้อมูล จุดข้อมูลจะแสดง โดยใช้แถบ คอลัมน์ เส้น ชิ้นวงกลม จุด และรูปร่างอื่น ๆ รูปร่างเหล่านี้จะเรียกว่าตัวแสดงข้อมูล

ขอบเขตข้อมูล

ช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลและที่ล้อมรอบ ด้วยเซลล์ว่างเปล่าหรือเส้นขอบแผ่นข้อมูล

ชุดข้อมูล

จุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ถูกลงจุดในแผนภูมิ และมาจากแผ่นข้อมูลแถวหรือคอลัมน์ ชุดข้อมูลแต่ละชุดในแผนภูมิมีสีที่ไม่ซ้ำกันหรือลวดลาย คุณสามารถลงจุดชุดข้อมูลในแผนภูมิ แผนภูมิวงกลมมีชุดข้อมูลเพียงหนึ่งชุด

ชุดข้อมูล

จุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ถูกลงจุดในแผนภูมิ ชุดข้อมูลแต่ละชุดในแผนภูมิมีสีที่ไม่ซ้ำกันหรือรูปแบบ และจะถูกแสดงในแผนภูมิ คุณสามารถลงจุดชุดข้อมูลในแผนภูมิ แผนภูมิวงกลมมีชุดข้อมูลเพียงหนึ่งชุด

แหล่งข้อมูล

ตั้งค่าข้อมูล "ต้นฉบับ" ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล แหล่งข้อมูลสามารถใส่ชื่อ และตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ชื่อของโปรแกรมควบคุมฐานข้อมูล และข้อมูลที่จำเป็นฐานข้อมูลเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ

โปรแกรมควบคุมแหล่งข้อมูล

ไฟล์โปรแกรมที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง แต่ละฐานข้อมูลโปรแกรมหรือจัดการระบบจำเป็นต้องมีโปรแกรมควบคุมแตกต่างกัน

ตารางข้อมูล

ช่วงของเซลล์ที่แสดงผลลัพธ์ของการแทนที่ค่าที่แตกต่างกันในสูตรอย่าง น้อยหนึ่ง มีอยู่สองชนิดของข้อมูลตาราง: ป้อนข้อมูลหนึ่งตารางและตารางข้อมูลแบบสอง

ตารางข้อมูลในแผนภูมิ

ตารางที่สามารถถูกเพิ่มลงในแผนภูมิบาง และประกอบด้วยข้อมูลตัวเลขที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิ ตารางข้อมูลมักจะถูกแนบกับแกนแนวนอนของแผนภูมิ และแทนป้ายชื่อแกนบนแกนนอน

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

มีฟีเจอร์ของ Excel ที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดข้อจำกัดข้อมูลอะไรบ้าง สามารถ หรือควรใส่ ในเซลล์ และแสดงข้อความที่พร้อมท์ผู้ใช้สำหรับรายการที่ถูกต้อง และการแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับรายการที่ไม่ถูกต้อง

ฐานข้อมูล

คอลเลกชันของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงหรือวัตถุประสงค์ ภายในฐานข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับเฉพาะเอนทิตี เช่นพนักงานหรือใบสั่ง ถูกจัดประเภทลงในตาราง ระเบียน และเขตข้อมูล

การสนทนา DDE

การโต้ตอบระหว่างสองแอปพลิเคชันที่มีการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านฟังก์ชันพิเศษและโค้ดที่เรียกว่าข้อมูลแบบไดนามิก exchange (DDE)

เวิร์กบุ๊กเริ่มต้นค่าเริ่มต้น

ยังไม่ได้บันทึก ใหม่เวิร์กบุ๊กที่จะแสดงเมื่อคุณเริ่ม Excel เวิร์กบุ๊กเริ่มต้นค่าเริ่มต้นจะแสดงเฉพาะถ้าคุณยังไม่ได้รวมอยู่ในเวิร์กบุ๊กอื่นในโฟลเดอร์ XLStart

เทมเพลตเวิร์กบุ๊กเริ่มต้น

เทมเพล Book.xlt ที่คุณสร้างขึ้นเมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบเริ่มต้นของเวิร์กบุ๊กใหม่ Excel ใช้เทมเพลเพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กเปล่าเมื่อคุณเริ่ม Excel หรือสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่โดยไม่ระบุเทมเพลต

เทมเพลตเวิร์กชีตเริ่มต้น

เทมเพล Sheet.xlt ที่คุณสร้างขึ้นเมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบเริ่มต้นของแผ่นงานใหม่ Excel ใช้เทมเพลเพื่อสร้างเวิร์กชีตเปล่าเมื่อคุณเพิ่มแผ่นงานใหม่ไปยังเวิร์กบุ๊ก

เซลล์ที่อ้างถึง

เซลล์ที่ประกอบด้วยสูตรที่อ้างอิงไปยังเซลล์อื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ D10 ประกอบด้วยสูตร = B5 เซลล์ D10 จะขึ้นอยู่กับแบบของเซลล์ B5

พื้นที่ปลายทาง

ช่วงของเซลล์ที่คุณเลือกที่จะเก็บข้อมูลสรุปในการรวมข้อมูล พื้นที่ปลายทางก็ได้ บนแผ่นงานเดียวกันเป็นแหล่งข้อมูล หรือ บนแผ่นงานอื่น แผ่นงานสามารถประกอบด้วยรวมบัญชีเดียวเท่านั้น

ข้อมูลรายละเอียด

สำหรับผลรวมย่อยอัตโนมัติ และ เค้าร่างแผ่นงาน subtotal แถว หรือคอลัมน์ ที่มีรวม โดยสรุปข้อมูล รายละเอียดข้อมูลอยู่ติดกันโดยทั่วไปเมื่อต้องการ และด้านบนหรือด้านซ้ายของข้อมูลสรุป

เส้นขีดลง

ในแผนภูมิเส้นและแผนภูมิพื้นที่ บรรทัดที่ขยายออกไปจากข้อมูลชี้ไปที่แกนประเภท (x) มีประโยชน์ในแผนภูมิพื้นที่เพื่ออธิบายที่สิ้นสุดของเครื่องหมายข้อมูลหนึ่งและถัดไปให้เริ่มต้น

กล่องรายการแบบดรอปดาวน์

ตัวควบคุมบนเมนู แถบเครื่องมือ หรือกล่องโต้ตอบที่แสดงรายการของตัวเลือกเมื่อคุณคลิกที่ลูกศรเล็ก ๆ ถัดจากกล่องรายการ

เขตข้อมูลค่า

เขตข้อมูลจากรายการแหล่งข้อมูล ตาราง หรือฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกสรุปรวมอยู่ในรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart เขตข้อมูลค่ามักจะประกอบด้วยข้อมูลตัวเลข เช่นจำนวนเงินสถิติหรือยอดขาย

พื้นที่ค่า

ส่วนของรายงาน PivotTable ที่ประกอบด้วยข้อมูลสรุป ค่าในเซลล์แต่ละพื้นที่ค่าของตัวแทนข้อมูลสรุปของข้อมูลจากแหล่งระเบียนหนึ่งหรือหลายแถว

E

ด้านบนของหน้า

แผนภูมิที่ฝัง

แผนภูมิที่อยู่ บนแผ่นงานแทนการ พิมพ์ บนแผ่นงานแผนภูมิที่แยกต่างหาก แผนภูมิฝังตัวจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการดู หรือพิมพ์แผนภูมิหรือรายงาน PivotChart กับแหล่งข้อมูลหรือข้อมูลอื่น ๆ ในแผ่นงาน

แถบค่าคาดเคลื่อน

โดยปกติจะใช้ในข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ หรือทางสถิติ แถบค่าคลาดเคลื่อนแสดงข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นหรือระดับของความไม่แน่นอนสัมพันธ์กับแต่ละตัวแสดงข้อมูลในชุดข้อมูล

Add-in ของ Excel

คอมโพเนนต์ที่สามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อต้องการเพิ่มคำสั่งและฟังก์ชันไปยัง Excel เหล่านี้โปรแกรม add-in จะระบุไปยัง Excel โปรแกรมอื่น ๆ add-in ที่พร้อมใช้งานสำหรับ Excel หรือ Office มี add-in ของ Component Object Model (COM)

ตาราง Excel

เดิม เรียกว่ารายการ Excel คุณสามารถ สร้าง รูป และขยายตาราง Excel เพื่อจัดระเบียบข้อมูลบนเวิร์กชีตของคุณ

นิพจน์

ชุดของตัวดำเนินการ ชื่อเขตข้อมูล ฟังก์ชัน ตัวอักษร และค่าคงที่ประเมินเป็นค่า ๆ เดียว นิพจน์สามารถระบุเกณฑ์ (เช่นลำดับจำนวน > 10000) หรือทำการคำนวณค่าเขตข้อมูล (เช่นราคา * ปริมาณ) ได้

ข้อมูลภายนอก

ข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล เช่น Access, dBASE หรือ SQL Server ที่แยกต่างหากจากแบบสอบถามและโปรแกรมคุณเริ่มใช้แบบสอบถาม

ข้อมูลภายนอก

ข้อมูลที่เก็บอยู่ภายนอกใน Excel ตัวอย่างรวมถึงฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น ใน Access, dBASE, SQL Server หรือ บนเว็บเซิร์ฟเวอร์

ช่วงข้อมูลจากภายนอก

ช่วงของข้อมูลที่ถูกเลื่อนลงในแผ่นงาน แต่ที่มาจากภายนอก Excel เช่นในไฟล์ฐานข้อมูลหรือข้อความ ใน Excel คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูล หรือใช้ในการคำนวณ ตามที่คุณต้องการให้ข้อมูลอื่น ๆ

การอ้างอิงภายนอก

การอ้างอิงไปยังเซลล์หรือช่วงบนแผ่นงานในเวิร์กบุ๊ก Excel อื่น หรือการอ้างอิงถึงชื่อกำหนดไว้ในเวิร์กบุ๊กอื่น

F

ด้านบนของหน้า

เขตข้อมูล (ฐานข้อมูล)

ประเภทของข้อมูล เช่นสุดท้ายชื่อหรือตามลำดับจำนวน ที่เก็บไว้ในตาราง เมื่อคิวรีแสดงชุดผลลัพธ์ในบานหน้าต่างข้อมูลของ เขตข้อมูลจะถูกแสดงเป็นคอลัมน์

เขตข้อมูล (รายงาน PivotTable)

ในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ประเภทของข้อมูลที่ได้รับมาจากเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล รายงาน PivotTable ที่มีแถว คอลัมน์ หน้า และเขตข้อมูล รายงาน PivotChart มีชุดข้อมูล ประเภท หน้า และเขตข้อมูล

จุดจับเติม

สี่เหลี่ยมสีดำขนาดเล็กที่มุมล่างขวาของส่วนที่เลือก เมื่อคุณชี้ไปที่จุดจับเติม ตัวชี้เปลี่ยนเป็นรูปกากบาทสีดำ

ตัวกรอง

เมื่อต้องการแสดงเฉพาะแถวในรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขคุณระบุ คุณสามารถใช้คำสั่งตัวกรองอัตโนมัติเพื่อแสดงแถวที่ตรงกับค่าที่ระบุ ค่าจากการคำนวณ หรือหนึ่งเงื่อนไข

ฟอนต์

การนำไปใช้กับทั้งหมดตัวเลข สัญลักษณ์ และอักขระพยัญชนะการออกแบบกราฟิก หรือ เรียกว่าชนิดหรือตัวพิมพ์ Arial และ Courier ใหม่คือ ตัวอย่างของฟอนต์ ฟอนต์อาจก่อให้เกิดในขนาดที่แตกต่างกัน เช่นจุด 10 และสไตล์ต่าง ๆ เช่นตัวหนาออก

สูตร

ลำดับของค่า การอ้างอิงเซลล์ ชื่อ ฟังก์ชัน หรือตัวดำเนินการในเซลล์ไว้ด้วยกันที่ให้ค่าใหม่ เริ่มต้นสูตร ด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ

แถบสูตร

แถบด้านบนของหน้าต่าง Excel ที่คุณใช้เพื่อใส่ หรือแก้ไขค่าหรือสูตรในเซลล์หรือแผนภูมิ แสดงค่าคงหรือสูตรที่เก็บอยู่ในเซลล์ใช้งานอยู่

ชุดแบบสีสูตร

เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้าง หรือแก้ไขสูตร และให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์ของพวกเขา

ฟังก์ชัน (Microsoft Query)

นิพจน์ที่ส่งกลับค่าที่ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการคำนวณ คิวรีถือว่า แหล่งข้อมูลสนับสนุนฟังก์ชัน Avg, Count, Max, Min และผลรวม แหล่งข้อมูลบางอย่างอาจไม่สนับสนุนทั้งหมดนี้ หรืออาจสนับสนุนฟังก์ชันเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน (Office Excel)

การเขียนสูตร ที่รับค่าหรือค่า ทำการดำเนินการ ส่งกลับค่าหรือค่า ใช้ฟังก์ชันเพื่อทำให้ง่ายขึ้น และสูตรบนเวิร์กชีต โดยเฉพาะผู้ที่ทำการคำนวณที่ซับซ้อน หรือยาวนานที่ทำให้สั้นลง

G

ด้านบนของหน้า

ค้นหาค่าเป้าหมาย

วิธีการค้นหาค่าระบุสำหรับเซลล์ ด้วยการปรับค่าของเซลล์หนึ่งอื่น ๆ เมื่อทำการค้นหาค่า เป้าหมาย Excel แตกต่างกันค่าในเซลล์ที่คุณระบุจนกว่าสูตรที่จะขึ้นอยู่กับ เซลล์นั้นส่งกลับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

เส้นตาราง

ชุดของบรรทัดตัดกันที่ใช้ในการจัดแนววัตถุ

เส้นตารางในแผนภูมิ

เส้นที่คุณสามารถเพิ่มลงในแผนภูมิที่ทำให้ง่ายต่อการดู และประเมินข้อมูล ขยายเส้นตารางจากเครื่องหมายขีดบนแกนระหว่างพื้นที่การลงจุด

กลุ่ม

ในเค้าร่าง หรือรายงาน PivotTable หนึ่ง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของแถว หรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน และไปยังแถวสรุปหรือคอลัมน์ย่อย

H

ด้านบนของหน้า

เส้น

ในแผนภูมิเส้นแบบสองมิติ บรรทัดที่ขยายออกไปจากค่าสูงสุดค่าต่ำสุดในแต่ละประเภท เส้นมักใช้ในแผนภูมิหุ้น

เวิร์กชีตประวัติ

เวิร์กชีตที่แยกต่างหากที่แสดงรายการการเปลี่ยนแปลงที่กำลังติดตามในเวิร์กบุ๊กที่แชร์ รวมถึงชื่อของบุคคลที่ทำการเปลี่ยนแปลง เมื่อ และตำแหน่งที่จะถูกแปลง ข้อมูลใดถูกลบ หรือแทน และแก้ไขข้อขัดแย้งของฉันได้

I

ด้านบนของหน้า

ตัวระบุ

ชื่อเขตข้อมูลที่ใช้ในนิพจน์ ตัวอย่าง จำนวนของใบสั่งซื้อคือ ตัวระบุ (ชื่อเขตข้อมูล) สำหรับเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยปริมาณการสั่งซื้อ คุณสามารถใช้นิพจน์ (เช่นราคา * ปริมาณ) แทนรหัสได้

อินเทอร์เซกชันโดยนัย

การอ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์ แทนที่เป็นเซลล์เดียว ที่มีคำนวณเช่นเซลล์เดียว ถ้าเซลล์ c10 ใช้สูตร = b5: b15 * 5, Excel คูณค่าในเซลล์ B10 ด้วย 5 ได้เนื่องจากเซลล์ B10 และ C10 อยู่ในแถวเดียวกัน

ดัชนี

คอมโพเนนต์ฐานข้อมูลที่เร็วในการค้นหาข้อมูล เมื่อตารางมีดัชนี สามารถพบข้อมูลในตารางด้วยการค้นหาในดัชนีได้

การรวมภายใน

ในคิวรี เริ่มต้นชนิดของการรวมระหว่างตารางสองตารางที่ระเบียนที่มีค่าเดียวกันในเขตข้อมูลที่รวมไว้ ระเบียนที่ตรงกันสองจากแต่ละตารางจะถูกรวม และแสดงเป็นระเบียนเดียวในชุดผลลัพธ์

เซลล์ที่ใช้

เซลล์ที่แต่ละการป้อนข้อมูลค่าจากตารางข้อมูลจะถูกแทนที่ เซลล์ใด ๆ ในแผ่นงานอาจเป็นเซลล์ป้อนเข้า แม้ว่าเซลล์ป้อนเข้าไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของตารางข้อมูล สูตรในตารางข้อมูลต้องอ้างอิงไปยังเซลล์ที่ป้อนเข้า

แทรกแถว

ในตาราง Excel แถวพิเศษที่ช่วยให้การป้อนข้อมูล แทรกแถวจะระบุ ด้วยเครื่องหมายดอกจัน

Internet Explorer

เว็บเบราว์เซอร์ที่แปลไฟล์ HTML รูปแบบเหล่านั้นลงในเว็บเพจ และแสดงให้ผู้ใช้ คุณสามารถดาวน์โหลด Internet Explorer จากเว็บไซต์ของ Microsoft ที่ http://www.microsoft.com

รายการ

ในประเภทย่อยของเขตข้อมูลในรายงาน PivotTable และ PivotChart เช่น "เดือน" เขตข้อมูลไม่สามารถมีรายการเช่น "มกราคม" "กุมภาพันธ์ และอื่น ๆ

การคำนวณซ้ำ

การคำนวณซ้ำของแผ่นงานจนกว่าเงื่อนไขเป็นตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง

J

ด้านบนของหน้า

เข้าร่วม

การเชื่อมต่อระหว่างหลายตารางที่ระเบียนจากเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ตรงกับถูกรวม และแสดงเป็นระเบียนเดียว ระเบียนที่ไม่ตรงกับอาจรวม หรือ แยก โดยขึ้นอยู่กับชนิดของการรวม

รวมบรรทัด

ในคิวรี เส้นที่เชื่อมต่อเขตข้อมูลระหว่างตารางสองตารางและแสดงแบบสอบถามวิธีข้อมูลเกี่ยวข้อง ชนิดของการรวมกำหนดว่า ระเบียนใดจะเลือกสำหรับชุดผลลัพธ์ของแบบสอบถาม

รวมบรรทัด

ในคิวรี เส้นที่เชื่อมต่อเขตข้อมูลระหว่างสองตารางและแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ชนิดของการรวมกำหนดว่า ระเบียนใดจะเลือกสำหรับชุดผลลัพธ์ของแบบสอบถาม

จัดชิดขอบ

เมื่อต้องการปรับระยะห่างแนวนอนเพื่อให้ข้อความถูกจัดชิดชิดทั้งระยะขอบซ้าย และขวาเท่ากัน Justifying ข้อความสร้างขอบบนทั้งสองด้าน

L

ด้านบนของหน้า

คำอธิบายแผนภูมิ

ในกล่องที่ระบุรูปแบบหรือสีที่กำหนดให้กับชุดข้อมูลหรือประเภทในแผนภูมิ

คีย์คำอธิบายแผนภูมิ

สัญลักษณ์ในคำอธิบายแผนภูมิที่แสดงรูปแบบและสีที่กำหนดให้กับชุดข้อมูลชุดเดียว (หรือประเภท) ในแผนภูมิ แป้นพิมพ์คำอธิบายแผนภูมิปรากฏทางด้านซ้ายของรายการคำอธิบายแผนภูมิ จัดรูปแบบหมายเลขคำอธิบายแผนภูมิยังรูปแบบเครื่องหมายไปยังข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล

เขตข้อมูลที่ถูกล็อกหรือระเบียน

เงื่อนไขของระเบียน เขตข้อมูล หรือวัตถุอื่น ๆ ในฐานข้อมูลที่อนุญาตให้เรียกดู แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (อ่านอย่างเดียว) ในแบบสอบถาม

M

ด้านบนของหน้า

ช่วงที่แมป

ช่วงในรายการ XML ที่มีการเชื่อมโยงไปยังองค์ประกอบในแมป XML

เมทริกซ์

อาร์เรย์เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าของค่าหรือช่วงของเซลล์ที่รวมเข้า ด้วยกันอาร์เรย์ หรือช่วงเพื่อสร้างผลรวมหรือผลิตภัณฑ์หลาย Excel มีกำหนดไว้ล่วงหน้าฟังก์ชันเมทริกซ์ที่สามารถทำให้เกิดผลรวมหรือผลิตภัณฑ์

เซลล์ที่ผสาน

เซลล์เดียวที่จะถูกสร้างขึ้น โดยการรวมอย่าง น้อยสองเซลล์ที่เลือก การอ้างอิงเซลล์สำหรับเซลล์ที่ผสานคือ เซลล์มุมบนซ้ายในช่วงที่เลือกต้นฉบับ

ตัวควบคุม Microsoft Excel

ตัวควบคุมภายใน Excel อื่นนอกเหนือจากตัวควบคุม ActiveX

วิธีใช้ Microsoft Visual Basic

เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือสำหรับ Visual Basic ใน Excel บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มโค้ด คลิกVisual Basic ทางจากนั้น ภายใต้เมนูวิธีใช้ คลิกวิธีใช้ Microsoft Visual Basic

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ลำดับของค่าเฉลี่ยจากคำนวณจากส่วนต่าง ๆ ของชุดข้อมูล ในแผนภูมิ ค่าเฉลี่ยเคลื่อน smooths ผกผันในข้อมูล ดัง แสดงลวดลายหรือแนวโน้มข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างชัดเจน

ย้ายเส้นขอบ

ขอบเคลื่อนไหวที่ปรากฏรอบ ๆ ช่วงแผ่นงานที่ถูกตัด หรือคัดลอก เมื่อต้องการยกเลิกการย้ายเส้นขอบ กด ESC

ป้ายชื่อประเภทแบบหลายระดับ

ป้ายชื่อประเภทในแผนภูมิที่ โดยยึดตามข้อมูลในเวิร์กชีต จะแสดงบนบรรทัดมากกว่าหนึ่งในลำดับชั้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หัวเรื่องพืชอาจปรากฏขึ้นเหนือแถวที่มีส่วนหัวของ เต้าหู้ Apples และแพร์

N

ด้านบนของหน้า

ชื่อให้โฟลเดอร์

คำหรือสตริงของอักขระที่แทนเซลล์ ช่วงของเซลล์ สูตร หรือค่าคง ใช้ง่ายต่อการเข้าใจชื่อ เช่นผลิตภัณฑ์ การอ้างอิงถึงเสียเพื่อทำความเข้าใจช่วง เช่นยอดขาย C20:C30

กล่องชื่อ

กล่องด้านซ้ายของแถบสูตรที่ระบุเซลล์ที่เลือก องค์ประกอบแผนภูมิ หรือวัตถุรูปวาด เมื่อต้องการตั้งชื่อเซลล์หรือช่วง พิมพ์ชื่อในกล่องชื่อ แล้วกด ENTER เมื่อต้องการย้ายไปยัง และเลือกเซลล์มีชื่อ คลิกที่ชื่อในกล่องชื่อ

การเลือกที่ไม่ติดกัน

เลือกอย่าง น้อยสองเซลล์หรือช่วงที่ไม่ใช้งานแบบสัมผัสแต่ละคน เมื่อเลือกลงจุดที่ไม่ติดกันในแผนภูมิ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เลือกรวมฟอร์มรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ข้อมูลต้นฉบับที่ไม่ใช่ OLAP

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ที่มาจากแหล่งข้อมูลอื่นนอกเหนือจากฐานข้อมูล OLAP แหล่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตารางบนแผ่นงาน Excel และฐานข้อมูลไฟล์ข้อความ

O

ด้านบนของหน้า

ObjectLink

รูปแบบข้อมูล OLE ที่อธิบายวัตถุที่เชื่อมโยง ระบุคลาส ชื่อเอกสาร และชื่อของวัตถุ แต่ละรายการเหล่านี้ข้อมูลเป็นสตริงที่จบด้วย null

ไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์

ไฟล์ที่คุณสร้างบนฮาร์ดดิสก์ของคุณหรือการแชร์เครือข่ายเพื่อจัดเก็บข้อมูลต้นฉบับ OLAP สำหรับรายงาน PivotTable หรือ PivotChart ไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์อนุญาตให้คุณสามารถทำงานเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ OLAP

OLAP

เทคโนโลยีฐานข้อมูลที่ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำแบบสอบถาม และการ รายงาน แทนที่เป็นการประมวลผลธุรกรรม ข้อมูล OLAP จะจัดระเบียบตามลำดับชั้น และเก็บไว้ในคิวบ์แทนที่เป็นตาราง

ตัวให้บริการ OLAP

ชุดของซอฟต์แวร์ที่มีการเข้าถึงฐานข้อมูล OLAP บางชนิด ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้โปรแกรมควบคุมแหล่งข้อมูลและซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

ตัวถูกดำเนินการ

รายการด้านใดด้านหนึ่งของตัวดำเนินการในสูตร ใน Excel ตัวถูกดำเนินอาจเป็นค่า อ้างอิงเซลล์ ชื่อ ป้ายชื่อ และฟังก์ชัน

ตัวดำเนินการ

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ระบุชนิดของการคำนวณจะทำภายในนิพจน์ มีทางคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบ ตรรกะ และดำเนินการอ้างอิง

การรวมภายนอก

ในคิวรี การรวมที่ทั้งหมดระเบียนจากตารางหนึ่งจะถูกเลือก แม้ว่าจะไม่มีระเบียนที่ตรงกันในตารางอื่น ระเบียนที่ตรงกับถูกรวม และแสดงเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ระเบียนที่ไม่มีข้อมูลที่ตรงกันในตารางอื่นจะแสดงว่าง

การรวมภายนอก

เข้าร่วมในระเบียนใดทั้งหมดจากตารางหนึ่งถูกเลือก แม้ว่าจะไม่มีระเบียนที่ตรงกันในตารางอื่น ระเบียนที่ตรงกับถูกรวม และแสดงเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ระเบียนที่ไม่มีข้อมูลที่ตรงกันในตารางอื่นจะแสดงเป็นว่างเปล่า

เค้าร่าง

ในแถวหรือคอลัมน์รายละเอียดที่ข้อมูลถูกจัดกลุ่มเพื่อให้คุณสามารถสร้างรายงานสรุปข้อมูลของแผ่นงาน เค้าร่างสามารถสรุปเวิร์กชีตทั้งหมดหรือส่วนที่เลือกไว้

เค้าร่างข้อมูล

ข้อมูลที่อยู่ภายในแบบเค้าร่างแผ่นงาน เค้าร่างข้อมูลรวมทั้งข้อมูลสรุปและรายละเอียดแถวหรือคอลัมน์ของเค้าร่าง

สัญลักษณ์เค้าร่าง

สัญลักษณ์ที่คุณใช้เพื่อเปลี่ยนมุมมองของเวิร์กชีตที่จัดเค้าร่าง คุณสามารถแสดง หรือซ่อนข้อมูลรายละเอียด ด้วยการกดเครื่องหมายบวก เครื่องหมาย และหมายเลข 1, 2, 3 หรือ 4 ระบุระดับเค้าร่าง

OwnerLink

รูปแบบข้อมูล OLE ที่อธิบายวัตถุฝังตัว ระบุคลาส ชื่อเอกสาร และชื่อของวัตถุ แต่ละรายการเหล่านี้ข้อมูลเป็นสตริงที่จบด้วย null

P

ด้านบนของหน้า

ตัวแบ่งหน้า

ตัวคั่นที่แบ่งแผ่นงานลงในหน้าแยกต่างหากสำหรับการพิมพ์ Excel แทรกตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติโดยยึดตามขนาดกระดาษ การตั้งค่าระยะขอบ มาตราส่วนตัวเลือก และตำแหน่งของตัวแบ่งหน้าใด ๆ ที่คุณแทรก

แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

มุมมองเวิร์กชีตที่แสดงพื้นที่ที่จะพิมพ์และตำแหน่งที่ตั้งของตัวแบ่งหน้า พื้นที่ที่จะพิมพ์จะแสดงเป็นสีขาว ตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติปรากฏเป็นเส้นประ และตัวแบ่งหน้าปรากฏเป็นเส้นทึบ

พารามิเตอร์

ใน Excel คุณสามารถเพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาพารามิเตอร์เพื่อระบุเซลล์ที่สามารถแก้ไขได้ในข้อมูลของเวิร์กชีตที่มองเห็นได้ของ Excel Services เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก การเปลี่ยนแปลงมีผลบนเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ

คิวรีพารามิเตอร์

ชนิดของคิวรีที่ เมื่อคุณเรียกใช้ พร้อมท์ให้ใส่ค่า (เงื่อนไข) ไปใช้เพื่อเลือกระเบียนสำหรับผลลัพธ์ที่ตั้งเพื่อให้สามารถใช้คิวรีเดียวเพื่อเรียกข้อมูลผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ตั้งค่า

รหัสผ่าน

วิธีในการป้องกันเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กของคุณ เมื่อคุณป้องกันองค์ประกอบของเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก ด้วยรหัสผ่าน จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจำรหัสผ่านนั้น โดยไม่ต้อง ไม่มีวิธีในการยกเลิกป้องกันสมุดงานหรือแผ่นงาน คุณควรจะใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากที่รวมตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านไม่บ่งบอกทิศทางห้ามผสมองค์ประกอบเหล่านี้ รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก: Y6dh ! et5 รหัสผ่าน: House27 ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากที่คุณสามารถจำได้เพื่อที่คุณไม่มีการเขียนลง

พื้นที่วาง

เป้าหมายปลายทางของข้อมูลที่ถูกตัด หรือคัดลอก โดยใช้ Office คลิปบอร์ด

พื้นที่ pivot

ในพื้นที่เวิร์กชีตที่คุณลากเขตข้อมูล PivotTable หรือ PivotChart เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงของรายงาน บนรายงานใหม่ เค้าร่างสีฟ้าเป็นเส้นประระบุพื้นที่ pivot บนแผ่นงาน

เขตข้อมูลประเภท PivotChart

เขตข้อมูลที่ถูกกำหนดให้การวางแนวประเภทในรายงาน PivotChart ในแผนภูมิ ประเภทมักจะปรากฏบนแกน หรือแกนนอน ของแผนภูมิ

รายงาน PivotChart

แผนภูมิที่มีการวิเคราะห์แบบโต้ตอบของข้อมูล เช่นรายงาน PivotTable คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองข้อมูล ดูรายละเอียดในระดับต่าง ๆ หรือจัดระเบียบเค้าโครงแผนภูมิ ด้วยการลากเขตข้อมูล และ โดยการแสดง หรือซ่อนรายการในเขตข้อมูล

เขตข้อมูลในชุด PivotChart

เขตข้อมูลที่ถูกกำหนดให้การวางแนวชุดข้อมูลในรายงาน PivotChart ในแผนภูมิ ชุดข้อมูลจะแสดงในคำอธิบายแผนภูมิ

ข้อมูลของ PivotTable

ในรายงาน PivotTable ข้อมูลสรุปที่มีคำนวณจากเขตข้อมูลของรายการแหล่งข้อมูลหรือตาราง

ผลรวมทั้งหมดของ PivotTable

รวมค่าสำหรับเซลล์ทั้งหมดในแถวหรือเซลล์ทั้งหมดในคอลัมน์ของรายงาน PivotTable ค่าในคอลัมน์หรือแถวผลรวมทั้งหมดจะถูกคำนวณ โดยใช้ฟังก์ชันสรุปเดียวกันกับที่ใช้ในพื้นที่ข้อมูลของรายงาน PivotTable

รายการ PivotTable

Microsoft Office Web Component ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างโครงสร้างคล้ายกับรายงาน PivotTable ของ Excel ที่มี ผู้ใช้สามารถดูรายการ PivotTable ในเว็บเบราว์เซอร์ และเปลี่ยนเค้าโครงในลักษณะคล้ายกับรายงานที่มี PivotTable ของ Excel

รายงาน PivotTable

แบบโต้ตอบ สนับสนุนรายงาน Excel ที่สรุป และวิเคราะห์ข้อมูล เช่นระเบียนฐานข้อมูล จาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงที่อยู่ภายนอกไปยัง Excel

รายงาน PivotTable

แบบโต้ตอบ สนับสนุนรายงาน Excel ที่สรุป และวิเคราะห์ข้อมูล เช่นระเบียนฐานข้อมูล จากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงอยู่ภายนอกไปยัง Excel

ผลรวมย่อยของ PivotTable

ในแถวหรือคอลัมน์ที่ใช้ฟังก์ชันสรุปเพื่อแสดงผลรวมของรายการรายละเอียดในเขตข้อมูล PivotTable

พื้นที่การลงจุด

ในแผนภูมิ 2 มิติ พื้นที่ล้อมรอบ ด้วยแกน รวมถึงชุดข้อมูลทั้งหมด ในแผนภูมิสามมิติ พื้นที่ล้อมรอบ ด้วยแกน รวมถึงชุดข้อมูล ชื่อประเภท ป้ายชื่อแกน และชื่อแกน

จุด

หน่วยวัดเท่ากับ 1/72 นิ้ว

เซลล์ที่ถูกอ้าง

เซลล์ที่ถูกอ้างถึง โดยสูตรในเซลล์อื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ D10 ประกอบด้วยสูตร = B5 เซลล์ B5 คือ ที่ที่ถูกอ้างเซลล์ D10

คีย์หลัก

เขตข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่งที่จะระบุแต่ละระเบียนในตาราง ในแบบเดียวกับที่หมายเลขป้ายทะเบียนระบุรถยนต์ คีย์หลักจะระบุระเบียน

พื้นที่การพิมพ์

อย่าง น้อยหนึ่งช่วงของเซลล์ที่คุณกำหนดไว้เพื่อพิมพ์เมื่อคุณไม่ต้องการพิมพ์ทั้งเวิร์กชีต ถ้าแผ่นงานมีพื้นที่พิมพ์ มีพิมพ์เฉพาะพื้นที่พิมพ์

ชื่อเรื่องที่พิมพ์

ป้ายชื่อแถวหรือคอลัมน์ที่จะพิมพ์ออกมาที่ด้านบนสุด หรือ ทางด้านซ้ายของทุกหน้าบนเวิร์กชีตพิมพ์ออกมา

เขตข้อมูลคุณสมบัติ

แอตทริบิวต์อิสระที่เกี่ยวข้องกับรายการ หรือสมาชิก ในคิวบ์ OLAP ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการเมืองมีคุณสมบัติขนาดและประชากรที่เก็บอยู่ในคิวบ์ server รายงาน PivotTable สามารถแสดงแท็บขนาดและประชากรของแต่ละเมือง

การป้องกัน

เมื่อต้องการทำให้การตั้งค่าสำหรับเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ออกจากการดู หรือเข้าถึงองค์ประกอบเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กที่ระบุ

ตัวกรองรายงาน

เขตข้อมูลที่จะใช้ในการกรองชุดย่อยของข้อมูลในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart รายงานลงในหน้าเดียวสำหรับการวิเคราะห์และเค้าโครงเพิ่มเติม คุณสามารถแสดงข้อมูลสรุปของรายการทั้งหมดในตัวกรองรายงาน หรือแสดงรายการหนึ่งครั้ง ซึ่งกรองข้อมูลสำหรับรายการอื่น ๆ ทั้งหมด

Q

ด้านบนของหน้า

คิวรี

ใน Access หรือแบบสอบถาม วิธีการค้นหาระเบียนที่ตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงคุณถามเกี่ยวกับข้อมูลเก็บอยู่ในฐานข้อมูล

แชนเนลคิวรี

คุณสามารถใช้ช่องทางการคิวรีในการสนทนา DDE ระหว่างแอปพลิเคชันปลายทางและแบบสอบถามที่เฉพาะเจาะจง (เช่น Query1) ในแบบสอบถาม เมื่อต้องการใช้คิวรีช่อง คุณต้องเปิดอยู่โดยใช้ช่องระบบหน้าต่างแบบสอบถาม

ออกแบบคิวรี

องค์ประกอบทั้งหมดที่มีอยู่ในหน้าต่างแบบสอบถาม เช่นตาราง เกณฑ์ ลำดับถูกจัดเรียงเขตข้อมูล และอื่น ๆ การออกแบบยังระบุว่า คิวรีอัตโนมัติถูกเปิดใช้งาน และว่าคุณสามารถแก้ไขข้อมูลต้นฉบับหรือไม่

R

ด้านบนของหน้า

ช่วง

อย่าง น้อยสองเซลล์บนแผ่นงาน เซลล์ในช่วงได้อยู่ติดกัน หรือไม่อยู่ติดกัน

แบบอ่านอย่างเดียว

การตั้งค่าที่อนุญาตให้อ่าน หรือคัดลอก แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือบันทึกไฟล์

ระเบียน

คอลเลกชันของข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เฉพาะเจาะจง สถานที่ เหตุการณ์ หรือสิ่งนั้น เมื่อคิวรีแสดงชุดผลลัพธ์ในบานหน้าต่างข้อมูล ระเบียนจะถูกแสดงเป็นแถว

รีเฟรช (ช่วงข้อมูลภายนอก)

เมื่อต้องการปรับปรุงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก ทุกครั้งที่คุณรีเฟรชข้อมูล คุณดูเวอร์ชันล่าสุดของข้อมูลในฐานข้อมูล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อมูล

รีเฟรช (รายงาน PivotTable)

เมื่อต้องการปรับปรุงเนื้อหาของรายงาน PivotTable หรือ PivotChart เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลเบื้องหลัง ถ้ารายงานที่ยึดตาม ข้อมูลภายนอก การรีเฟรชเรียกใช้แบบสอบถามเพื่อเรียกข้อมูลใหม่ หรือเปลี่ยนแปลง

การวิเคราะห์การถดถอย

รูปแบบของใช้สำหรับการคาดการณ์วิเคราะห์ทางสถิติ วิเคราะห์การถดถอยประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อให้ตัวแปรระบุสามารถได้รับการทำนายจากอย่าง น้อยหนึ่งอื่น ๆ ตัวแปร

การอ้างอิงสัมพัทธ์

ในสูตร อยู่ของเซลล์โดยยึดตามตำแหน่งสัมพันธ์ของเซลล์ที่ประกอบด้วยสูตรและเซลล์ที่อ้างอิง ถ้าคุณคัดลอกสูตร การอ้างอิงโดยอัตโนมัติปรับไปด้วย การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์นำรูปแบบ A1

การอ้างอิงระยะไกล

การอ้างอิงไปยังข้อมูลที่เก็บไว้ในเอกสารจากโปรแกรมอื่น

เทมเพลตรายงาน

มีเทมเพลต Excel (.xlt ไฟล์) ที่มีอย่าง น้อยหนึ่งแบบสอบถามหรือรายงาน PivotTable ที่ยึดตามข้อมูลภายนอก เมื่อคุณบันทึกเทมเพลรายงาน Excel จะบันทึกข้อกำหนดคิวรี แต่ไม่เก็บข้อมูลแบบสอบถามในต้นแบบ

ชุดผลลัพธ์

ชุดของระเบียนที่ส่งกลับเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม คุณสามารถดูผลลัพธ์ของแบบสอบถามในแบบสอบถาม หรือคุณสามารถส่งกลับชุดผลลัพธ์ไปยังแผ่นงาน Excel สำหรับจดหมายเวียนได้

ส่วนหัวของแถว

พื้นที่สีเทาลำดับเลขทางด้านซ้ายของแต่ละแถว คลิกส่วนหัวของแถวเพื่อเลือกแถวทั้งแถว เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดความสูงของแถว ลากเส้นใต้ส่วนหัวของแถว

ป้ายชื่อแถว

เขตข้อมูลที่มีกำหนดการการวางแนวแถวในรายงาน PivotTable

ค่า R-squared

ตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 1 ซึ่งเปิดเผยวิธีใกล้ชิดค่าโดยประมาณสำหรับเส้นแนวโน้มสอดคล้องกับข้อมูลจริงของคุณ เส้นแนวโน้มจะเชื่อถือได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อค่าลอการิทึม R คือที่ หรือใกล้ กับ 1 เรียกว่าสัมประสิทธิ์ส่วนของการกำหนด

S

ด้านบนของหน้า

สถานการณ์

ชุดของค่าสำหรับการป้อนค่าที่คุณสามารถแทนที่ในรูปแบบแผ่นงานที่มีชื่อ

scroll lock

ด้วยการเปิดใช้งาน scroll lock แป้นลูกศรเลื่อนแผ่นงานใช้งานอยู่แทนที่ จะทำให้เซลล์อื่นทำงาน เมื่อต้องการเปิด หรือปิดการ scroll lock กดแป้น SCROLL LOCK

ส่วน

การผสมกันของแผ่นงาน ดู และสถานการณ์สมมติว่า คุณเลือกเมื่อคุณสร้างรายงาน รายงานสามารถประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ

เลือก

เมื่อต้องการเน้นเซลล์หรือช่วงของเซลล์บนแผ่นงาน เซลล์ที่เลือกจะได้รับผลกระทบ ด้วยคำสั่งถัดไปหรือการกระทำ

ปุ่ม เลือกทั้งหมด

สี่เหลี่ยมสีเทาในมุมซ้ายบนของแผ่นข้อมูลที่ตรงกับส่วนหัวของแถวและคอลัมน์ คลิกปุ่มนี้เพื่อเลือกเซลล์ทั้งหมดบนแผ่นข้อมูล

แกนชุดข้อมูล

แกนของแผนภูมิที่แสดงมิติลึกในแผนภูมิสามมิติที่เป็นจริง จะแสดงชื่อของชุดข้อมูลเป็นข้อความที่กำหนดค่า จะไม่สามารถแสดงค่าตัวเลขปรับสัดส่วน

ชุดเขตข้อมูล

เขตข้อมูลที่แสดงอยู่ในพื้นที่ชุดของรายงาน PivotChart รายการในชุดเขตข้อมูลจะแสดงอยู่ในคำอธิบายแผนภูมิ และใส่ชื่อของชุดข้อมูลแต่ละรายการ

เส้นเชื่อมชุดข้อมูล

ในแบบสองมิติแท่งแบบเรียงซ้อน และแผน ภูมิคอลัมน์ เส้นที่เชื่อมต่อตัวแสดงข้อมูลในแต่ละชุดข้อมูลที่ใช้เน้นความแตกต่างในหน่วยวัดระหว่างชุดข้อมูลแต่ละรายการ

เวิร์กบุ๊กที่แชร์

ตั้งค่าเวิร์กบุ๊กเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนบนเครือข่ายเพื่อดู และทำการเปลี่ยนแปลงในเวลาเดียวกัน ผู้ใช้แต่ละรายการที่จะบันทึกเวิร์กบุ๊กเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยผู้ใช้อื่น

เซลล์ที่มีการแมปหนึ่งครั้ง

เซลล์ที่มีการเชื่อมโยงไปยังองค์ประกอบที่ไม่ซ้ำในแมป XML

ลำดับการจัดเรียง

วิธีในการจัดเรียงข้อมูลโดยยึดตามชนิดของค่าหรือข้อมูล คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามลำดับตัวอักษร ตัวเลข หรือ ตามวัน ใช้ลำดับการจัดเรียงลำดับน้อยไปหามาก (1 ถึง 9, A ถึง Z) หรือมากไปหาน้อย (9 เพื่อ 1, Z ถึง A) ลำดับ

พื้นที่แหล่งที่มา

ช่วงของเซลล์ที่คุณรวมไว้ในพื้นที่ปลายทางที่คุณระบุ พื้นที่แหล่งที่มาก็ได้บนแผ่นงานใด ๆ ในเวิร์กบุ๊ก ในเวิร์กบุ๊กอื่นเปิด หรือปิด หรือ บนแผ่นงาน Lotus 1-2-3

แหล่งข้อมูล

รายการหรือตารางที่ใช้เพื่อสร้างรายงาน PivotTable หรือ PivotChart แหล่งข้อมูลสามารถนำมาจากตาราง Excel หรือช่วง ฐานข้อมูลภายนอก หรือคิวบ์ หรือรายงาน PivotTable อื่น

SQL

ภาษาที่ใช้เพื่อเรียกข้อมูล อัปเด และจัดการข้อมูล เมื่อคุณสร้างแบบสอบถาม แบบสอบถามใช้ SQL เพื่อสร้างคำสั่ง SQL SELECT สอดคล้องกัน ถ้าคุณรู้ SQL คุณสามารถดู หรือเปลี่ยนคำสั่ง select ของ SQL

ฟอนต์มาตรฐาน

ฟอนต์ข้อความเริ่มต้นสำหรับแผ่นงาน ฟอนต์มาตรฐานกำหนดแบบอักษรเริ่มต้นสำหรับสไตล์เซลล์ปกติ

ข้อมูลสรุป

สำหรับผลรวมย่อยอัตโนมัติและเค้าร่างแผ่นงาน ทั้งหมดแถวหรือคอลัมน์ที่สรุปข้อมูลรายละเอียด ข้อมูลสรุปโดยปกติจะอยู่ติดกันทาง ด้าน ล่างข้อมูลรายละเอียด

ฟังก์ชันสรุป

ชนิดของการคำนวณที่รวมแหล่งข้อมูล ในรายงาน PivotTable หรือในตารางการรวม หรือ เมื่อคุณแทรกผลรวมย่อยอัตโนมัติในรายการหรือฐานข้อมูล ตัวอย่างของฟังก์ชันสรุปเช่น Sum, Count และ Average

ระบบแชนเนล

ใช้ในการสนทนา DDE ระหว่างแอปพลิเคชันเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับระบบ เช่นการเชื่อมต่อปัจจุบัน เปิดแบบสอบถาม และสถานะของแอปพลิเคชันปลายทาง

T

ด้านบนของหน้า

บานหน้าต่างตาราง

พื้นที่ของหน้าต่างแบบสอบถามที่แสดงตารางในแบบสอบถาม แต่ละตารางแสดงเขตข้อมูลที่คุณสามารถเรียกใช้ข้อมูล

เทมเพลต

เวิร์กบุ๊กที่คุณสร้าง และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับเวิร์กบุ๊กอื่นคล้ายกัน คุณสามารถสร้างต้นแบบสำหรับเวิร์กบุ๊กและแผ่นงาน เทมเพลตเริ่มต้นสำหรับเวิร์กบุ๊กจะเรียกว่า Book.xlt เทมเพลตเริ่มต้นสำหรับแผ่นงานจะเรียกว่า Sheet.xlt

กล่องข้อความ

วัตถุสี่เหลี่ยมบนแผ่นงานหรือแผนภูมิ ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ข้อความ

เครื่องหมายขีดและป้ายแสดงชื่อประเภทบนแกน

เครื่องหมายขีดคือ เส้นย่อยของหน่วยวัด มาตราส่วนของไม้บรรทัด ที่ตัดบนแกน ป้ายชื่อแกนระบุประเภท ค่า หรือชุดในแผนภูมิ

ชื่อเรื่องในแผนภูมิ

ข้อความอธิบายที่ถูกจัดชิดแกนโดยอัตโนมัติ หรือที่อยู่ที่ด้านบนของแผนภูมิ

แถวผลรวม

แถวพิเศษในตาราง Excel ที่มีการเลือกฟังก์ชันการรวมที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับการทำงานกับข้อมูลตัวเลข

ผลรวม

คำนวณห้าชนิดใดชนิดหนึ่งคิวรีกำหนดสำหรับคุณ: Sum, Avg, Count, Min และค่ามากที่สุด

ลูกศรตัวติดตาม

ลูกศรที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ใช้งานอยู่และเซลล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกศรติดตามเป็นสีน้ำเงินเมื่อชี้จากเซลล์ที่มีข้อมูลอื่นเซลล์ และสีแดงว่าเซลล์ประกอบด้วยค่าความผิดพลาด เช่น #DIV/0

เส้นแนวโน้ม

แสดงรูปภาพของแนวโน้มในชุดข้อมูลชุดเดียว เช่นเส้น sloping ขึ้นเพื่อแสดงยอดขายที่เพิ่มขึ้นตามช่วงของเดือน เส้นแนวโน้มจะใช้สำหรับการศึกษาปัญหาของการคาดเดา หรือเรียกว่าการวิเคราะห์การถดถอย

เส้นแนวโน้มป้ายชื่อ

ข้อความที่ไม่จำเป็นสำหรับเส้นแนวโน้ม รวมถึงสมการการถดถอย หรือค่า R นี้ หรือทั้งสองอย่าง ป้ายชื่อแนวโน้มสามารถจัดรูปแบบ และ ย้าย ไม่สามารถมีขนาดนั้น

U

ด้านบนของหน้า

แถบขึ้นลง

ในแผนภูมิเส้นที่มีชุดข้อมูลหลายชุด แถบที่แสดงความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูลในชุดข้อมูลชื่อ และนามสกุล

V

ด้านบนของหน้า

value

ข้อความ วัน จำนวน หรือสำหรับการป้อนค่าตรรกะที่เสร็จสมบูรณ์เงื่อนไขที่ต้องตรงกับเขตข้อมูลจากการค้นหา หรือกรอง ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูล Author มีเท่ากับเงื่อนไข < b > </b > ต้องมีค่า เช่น < b > John </b > เพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์

แกนค่า

แกนของแผนภูมิที่แสดงปรับขนาดค่าตัวเลข

จุด

จุดสีดำ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถลากได้ซึ่งปรากฏอยู่ที่ปลายและจุดตัดของเส้นหรือเส้นโค้ง (เช่นรูปแบบอิสระ กลาย และเส้นโค้ง) เป็นรูปร่างอัตโนมัติ เมื่อคุณแก้ไขจุดในรูปร่างอัตโนมัติ

จุด

จุดสีดำ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถลากได้ซึ่งปรากฏอยู่ที่ปลายและจุดตัดของเส้นหรือเส้นโค้งรูปร่างอัตโนมัติ เช่นรูปแบบอิสระ กลาย และเส้นโค้ง

มุมมอง

ชุดของการแสดงและการตั้งค่าการพิมพ์ที่คุณสามารถตั้งชื่อ และนำไปใช้กับเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถสร้างมุมมองมากกว่าหนึ่งของเวิร์กบุ๊กเดียวกันโดยไม่บันทึกสำเนาของเวิร์กบุ๊ก

W

ด้านบนของหน้า

คิวรีเว็บ

แบบสอบถามที่ดึงข้อมูลที่เก็บอยู่บนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต

การวิเคราะห์แบบ What-If

กระบวนการของการเปลี่ยนค่าในเซลล์เพื่อดูวิธีการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีผลต่อผลลัพธ์ของสูตรบนเวิร์กชีต ตัวอย่างเช่น ต่าง ๆ อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในตารางใบชำระเพื่อกำหนดจำนวนเงินการชำระเงิน

เวิร์กบุ๊ก

ไฟล์โปรแกรมสเปรดชีที่คุณสร้างใน Excel เวิร์กบุ๊กประกอบด้วยแผ่นงานของแถวและคอลัมน์ที่คุณสามารถใส่ และคำนวณข้อมูล

เวิร์กชีต

เอกสารหลักที่คุณใช้ใน Excel เพื่อจัดเก็บ และทำงานกับข้อมูล หรือ เรียกว่าสเปรดชีต แผ่นงานประกอบด้วยเซลล์ที่มีการจัดระเบียบลงในคอลัมน์และแถว เวิร์กชีตถูกเก็บไว้ในเวิร์กบุ๊กเสมอ

ไฟล์เวิร์กสเปซ

ไฟล์ที่จะบันทึกการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเวิร์กบุ๊กที่เปิด เพื่อให้คุณสามารถเวอร์ชันที่ใหม่กว่าทำงานกับขนาดของหน้าต่างเดียวกัน พื้นที่พิมพ์ ขยายหน้าจอต่อ และตั้งค่ามุมมอง แฟ้มพื้นที่ทำงานไม่ประกอบด้วยเวิร์กบุ๊กด้วยตนเอง

World Wide Web

ระบบ สำหรับการนำทางอินเทอร์เน็ต หรือ ผ่านคอลเลกชันของเวิร์กบุ๊กและเอกสารอื่น ๆ ของ Office เชื่อมต่อ โดยไฮเปอร์ลิงก์ และอยู่ในการแชร์เครือข่าย อินทราเน็ตบริษัท หรืออินเทอร์เน็ต เมื่อคุณใช้เว็บเบราว์เซอร์ เว็บแสดงเป็นคอลเลกชันของข้อความ รูปภาพ เสียง และภาพยนตร์ดิจิทัล

ตัดข้อความ

ในข้อความ การตัดบรรทัดของข้อความโดยอัตโนมัติในการเข้าถึงระยะขอบหรือวัตถุ และดำเนินต่อข้อความบนบรรทัดใหม่

X

ด้านบนของหน้า

XML

Extensible Markup Language (XML): บีบฟอร์มของมาตรฐาน Generalized Markup Language (SGML) ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแท็กแบบกำหนดเองที่มีความยืดหยุ่นในการจัดระเบียบ และการนำเสนอข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×