อภิธานศัพท์ของ Power Query

รวม

รวมข้อมูลจากคอลัมน์ใดๆ ที่มีตารางที่สัมพันธ์กัน เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินการกลุ่ม รวมถึง Sum, Count, Average, Min และ Max

ผนวก

เชื่อมแบบสอบถามตารางสองแบบสอบถามในแนวนอนซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นแบบสอบถามใหม่ที่มีแถวทั้งหมดจากแต่ละแบบสอบถาม

เซลล์

ค่าเดี่ยวซึ่งอยู่ที่จุดตัดระหว่างแถวและคอลัมน์ในตาราง

คอลัมน์

รายการของค่าข้อมูลเฉพาะบางชนิดที่จัดแนวตามแนวนอนในตาราง คอลัมน์ของตารางจะมีชื่อคอลัมน์เฉพาะและชนิดข้อมูลที่ระบุเจาะจง และกำหนดโครงสร้างของแถวข้อมูล

ผสมรวม

ผสมรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้สองวิธีด้วยกัน คือ ผสานและผนวก

แถบคำสั่ง

แถบคำสั่ง Power Query คือพื้นที่สีเขียวที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบตัวแก้ไข ซึ่งจะช่วยให้คุณทำการดำเนินการที่ใช้บ่อย เช่น รีเฟรชการแสดงตัวอย่าง กำหนดการตั้งค่าที่สำคัญเอง หรือบันทึกแล้วปิดกล่องโต้ตอบตัวแก้ไขโดยการคลิก เสร็จสิ้น

เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อเรียกใช้ตารางข้อมูล

เมนูบริบท

ด้วย Power Query คุณสามารถกำหนดขั้นตอนแบบสอบถามใหม่ได้โดยการโต้ตอบกับการแสดงตัวอย่างตัวแก้ไข การกระทำเหล่านี้ส่วนใหญ่คือเมนูบริบทสำหรับแต่ละองค์ประกอบในการแสดงตัวอย่าง โดยยึดตามชนิดของผลลัพธ์

ขยาย

ขยายคอลัมน์ที่มีตารางที่สัมพันธ์กันเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถแยกค่าคอลัมน์ทั้งหมดหรือค่าของคอลัมน์ที่เลือกภายในตารางที่เกี่ยวข้องกันได้

กรอง

กรองตารางเพื่อลดขนาดของผลลัพธ์แบบสอบถามของคุณโดยไม่รวมแถวหรือคอลัมน์ตามขนาด ค่า หรือเงื่อนไข

สูตร

ด้วยสูตร Power Query คุณสามารถดำเนินการต่างๆ เช่นการขอรับข้อมูล หรือการดำเนินการแปลง เป็นต้น แต่ละสูตรจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย "=" และเขียนโดยใช้ภาษาสูตร Power Query

แถบสูตร

ด้วย Power Query คุณสามารถใช้แถบสูตรเพื่อเขียนและปรับเปลี่ยนสูตรแบบสอบถามได้ แถบสูตรจะถูกซ่อนไว้ตามค่าเริ่มต้น แต่สามารถแสดงได้โดยใช้ตัวเลือกแถบสูตร แสดง/ซ่อน ในเมนู การตั้งค่าตัวแก้ไข

แถวส่วนหัว

แถวของตารางที่มีชื่อคอลัมน์หรือตัวระบุสำหรับคอลัมน์ทั้งหมดภายในตาราง

ผสาน

เชื่อมแบบสอบถาม (ตาราง) สองแบบสอบถามเข้าด้วยกันตามแนวตั้ง ที่ให้ผลลัพธ์เป็นแบบสอบถามใหม่ที่มีแถวทั้งหมดจากแบบสอบถามแรกและคอลัมน์พิเศษที่มีแถวที่ตรงกันจากแบบสอบถามที่สอง การผสานจะยึดตามเกณฑ์การตรงกันที่ผู้ใช้กำหนดเอง ที่จำนวนคอลัมน์ที่ผู้ใช้กำหนดเองอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ตรงกันกับทั้งสองตาราง

บานหน้าต่างนำทาง

เรียกดูแหล่งข้อมูลเชิงโครงสร้างเพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการทำแบบสอบถาม

แสดงตัวอย่าง

การแสดงตัวอย่างของ Power Query จะแสดงผลลัพธ์ของขั้นตอนแบบสอบถามในแต่ละขั้นตอนในตัวแก้ไข คุณสามารถใช้การกระทำของเมนูที่หลากหลายในการโต้ตอบกับการแสดงตัวอย่างแบบสอบถามเพื่อสร้างขั้นตอนแบบสอบถามขึ้นมาใหม่ได้

แบบสอบถาม

แบบสอบถามคือโครงสร้างพื้นฐานของ Power Query ที่ให้คุณสามารถจัดรูปแบบชุดของการขอรับข้อมูล การกรองและขั้นตอนการแปลงสำหรับความต้องการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ แบบสอบถามจะเรียกใช้ลำดับของขั้นตอนเพื่อนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลลงในตารางหลัก และตารางที่สัมพันธ์กันเมื่อมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันและมีการร้องขอ

ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

ด้วยตัวแก้ไข Power Query คุณสามารถนำทาง กำหนด และดำเนินการแปลงข้อมูลผ่านทางแหล่งข้อมูลได้ ตัวแก้ไขประกอบด้วยบานหน้าต่างการนำทางแหล่งข้อมูล, แถบสูตรแบบสอบถาม, การแสดงตัวอย่างแบบสอบถาม และบานหน้าต่างขั้นตอน การดำเนินการส่วนใหญ่ใน ตัวแก้ไข สามารถเข้าถึงได้ด้วย เมนูบริบท

ระเบียน

ระเบียนคือลำดับของค่าที่ตั้งชื่อไว้ เรียกว่าคอลัมน์

รีเฟรช

รีเฟรชแบบสอบถามเพื่อนำเข้าข้อมูลล่าสุดลงในตารางโดยไม่ต้องสร้างแบบสอบถามอีกครั้ง การรีเฟรชแบบสอบถามจะเรียกใช้งานชุดของขั้นตอนที่กำหนดแบบสอบถามนั้น

แถว

ค่าข้อมูลเดี่ยวที่มีโครงสร้างในตารางหนึ่ง แถวทั้งหมดภายในตารางหนึ่งจะมีโครงสร้างข้อมูลเดียวกันดังที่กำหนดไว้ตามแต่ละคอลัมน์

กล่องค้นหา

กล่องข้อความเพื่อใส่คำที่ใช้ค้นหาเมื่อต้องการรับรายการของตาราง

ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าของการค้นหา

ชุดของจุดการหมุนที่ปรากฏอยู่ด้านล่างกล่องค้นหาในขณะที่การร้องขอการค้นหาถูกประมวลผลอยู่

แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การค้นหา

การแสดงตัวอย่างของแถวบนสุดของผลลัพธ์การค้นหาจากข้อมูลตาราง

ผลลัพธ์การค้นหา

รายการของตารางที่ตรงกับคำที่ใช้ค้นหาของคุณ ผลลัพธ์จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตารางรวมทั้งชื่อ, ผู้สร้าง, วันที่ และคำอธิบาย

หน้าผลลัพธ์การค้นหา

หน้าหลายหน้าจะถูกแสดงเมื่อมีข้อมูลตารางมากกว่า 10 รายการ ผู้ใช้สามารถย้ายไปยังหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไปและเข้าถึงหน้าได้ัตามช่วงดัชนีของหน้าปัจจุบัน +/ -5

ข้อเสนอแนะการค้นหา

ข้อเสนอแนะสำหรับคำที่ใช้ค้นหาซึ่งจะปรากฏขึ้นขณะที่คุณพิมพ์ใน กล่องค้นหา

บานหน้าต่างงานการค้นหา

บานหน้าต่างในการค้นหาข้อมูลสาธารณะบน Wikipedia

เรียงลำดับ

เรียงลำดับแถวของตารางในผลลัพธ์แบบสอบถามของคุณซึ่งจัดอันดับตามเกณฑ์ เช่น ตามลำดับตัวอักษร หรือตามค่าตัวเลขของคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ และตามการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย

ขั้นตอน

ขั้นตอนคือการขอรับข้อมูลในแต่ละครั้ง หรืองานการแปลงข้อมูลที่นำไปใช้บนแบบสอบถามที่ให้ไว้ ซึ่งสามารถเพิ่ม, ลบ หรือปรับเปลี่ยนขั้นตอนได้โดยใช้ ตัวแก้ไข

บานหน้าต่างขั้นตอน

ขั้นตอนของ Power Query สามารถแก้ไขได้เมื่อขั้นตอนเหล่านั้นมีมุมมอง การตั้งค่า ที่เกี่ยวข้องกัน มุมมองการตั้งค่าจะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ประสบการณ์การใช้งานกล่องโต้ตอบ เช่น จัดกลุ่มแถวตาม หรือแทรกคอลัมน์ที่กำหนดเอง เป็นต้น คุณสามารถแก้ไขขั้นตอนแบบสอบถามใดๆ ที่แทนด้วยไอคอนเกียร์ได้โดยใช้ตัวเลือก แก้ไขการตั้งค่า ในแต่ละขั้นตอน

ตาราง

คอลเลกชันของค่าข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียวที่นำเข้ามาจากแหล่งข้อมูลซึ่งจัดระเบียบโดยใช้ตัวแบบของคอลัมน์ที่มีชื่อตามแนวนอนและแถวในแนวตั้ง เซลล์คือหน่วยที่แถวและคอลัมน์ตัดกัน ตารางสามารถมีข้อมูลโครงสร้างจากแหล่งข้อมูลจำนวนมากได้ ซึ่งรวมทั้งตารางเว็บเพจ, เวิร์กชีต Excel, ฐานข้อมูล SQL Server, รายการ SharePoint และข้อมูล Microsoft Azure Marketplace

แปลง

แปลงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยการเพิ่ม, เอาออก หรือแก้ไขขั้นตอนแบบสอบถามให้ตรงกับความต้องการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

ชนิด

ชนิดของคอลัมน์ที่จำแนกชนิดของข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ทุกค่าจะมีชนิดข้อมูลที่สามารถแสดงชนิดของค่าที่เฉพาะเจาะจง เช่น ตัวเลข, ข้อความ, ค่าตรรกะ หรือวันที่และเวลา หรือที่เป็นตัวแทนของโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนกว่า เช่น ฟังก์ชัน, รายการ หรือระเบียน คุณสามารถเปลี่ยนชนิดข้อมูลของคอลัมน์ ตาราง ได้โดยใช้รายการเมนูบริบทของ เปลี่ยนรูปแบบ คุณยังสามารถกำหนดชนิดที่ซับซ้อนได้โดยใช้รายการเมนูบริบท ดูสูตร ด้วย ชนิดข้อมูลหรือลำดับของชนิดข้อมูลสามารถจำกัดสูตรที่คุณจะใช้สำหรับการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคูณได้เฉพาะคอลัมน์ของชนิดตัวเลขเท่านั้น เป็นต้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×