Office

อภิธานศัพท์ของ InfoPath

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

A

B

C

D

E

F

G

H

ฉัน

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

ด้านบนของหน้า

การดำเนินการ

เป็นส่วนหนึ่งของกฎที่ใช้ร่วมกับเงื่อนไขเพื่อแสดงโดยอัตโนมัติกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า แบบสอบถาม และส่งข้อมูล และเปิดฟอร์ม

เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่

เขตข้อมูลบนฟอร์มจะถูกวางเคอร์เซอร์

ตัวควบคุม ActiveX

ตัวควบคุมแบบกำหนดเอง นักออกแบบฟอร์มที่สามารถเพิ่ม หรือเอาตัวควบคุม ActiveX ในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

เทมเพลตฟอร์มที่ผู้ดูแลระบบอนุมัติ

เทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ที่ได้ถูกอัปโหลด โดยผู้ดูแลระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ InfoPath Forms Services แม่แบบฟอร์มที่ผู้ดูแลที่ได้รับการอนุมัติสามารถมีโค้ด

เขตข้อมูลแอตทริบิวต์

เขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลและเป็นแอตทริบิวต์ (แทนที่เป็นองค์ประกอบ) เขตข้อมูลแอตทริบิวต์ที่ไม่ประกอบด้วยเขตข้อมูลอื่น ๆ

B

ด้านบนของหน้า

ผูก

เมื่อต้องการเชื่อมต่อตัวควบคุมลงในเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะถูกบันทึก เมื่อตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อไปยังเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และเพื่อให้ ข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึก

เทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

เทมเพลตฟอร์มที่ออกแบบใน Microsoft Office InfoPath โดยใช้โหมดความเข้ากันได้ที่เฉพาะเจาะจง เทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์สามารถเบราว์เซอร์เปิดใช้งานเมื่อได้รับการประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ InfoPath Forms Services

เทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์กันแม่แบบฟอร์มที่ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ InfoPath Forms Services และที่ได้รับเบราว์เซอร์เปิดใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทั้งแสดง และกรอกฟอร์มในเว็บเบราว์เซอร์

C

ด้านบนของหน้า

ไฟล์ตู้ (.cab)

รูปแบบไฟล์ที่มีวิธีในการแพคเกจได้อย่างมีประสิทธิภาพหลาย ๆ ไฟล์เป็นไฟล์เดียว สำหรับการเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้นหรือส่ง ออก ไฟล์เทมเพลต (.xsn) ฟอร์ม InfoPath เป็นไฟล์ที่ มีนามสกุล.xsn .cab

กล่องรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

อย่าง น้อยสองรายการกล่องที่เชื่อมต่อกันในลักษณะที่เลือกค่าในหนึ่งเปลี่ยนการตั้งค่าตัวเลือกในอีก

องค์ประกอบลูก

ในแผนภูมิโครงสร้าง XML องค์ประกอบที่มีอยู่ โดยองค์ประกอบแม่

กลุ่มตัวเลือก

ตัวควบคุมที่จะใช้ในการนำเสนอชุดตัวเลือกที่นั่น ตามค่าเริ่มต้น กลุ่มตัวเลือกประกอบด้วยสองตัวเลือกส่วน หนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นให้กับผู้ใช้เป็นตัวเลือกการเริ่มต้นในฟอร์ม

ส่วนตัวเลือก

ตัวควบคุมที่ประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ และถูกใช้เพื่อแสดงตัวเลือกเดียวภายในชุดตัวเลือกที่นั่น ผู้ใช้สามารถแทนส่วนตัวเลือกหนึ่งกับอีกเมื่อการกรอกฟอร์ม

COM

ดูรูปแบบวัตถุคอมโพเนนต์

ตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสม

ตัวควบคุมที่รวมกล่องข้อความและกล่องรายการ อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์รายการข้อความ หรือเลือกหนึ่งจากรายการ

Component Object Model (COM)

ข้อกำหนดที่พัฒนาขึ้น โดย Microsoft เพื่อสร้างคอมโพเนนต์ซอฟต์แวร์ที่สามารถรวบรวมลงในโปรแกรม หรือสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานกับโปรแกรมที่กำลังทำงานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่มีอยู่

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

กระบวนการของการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุม รวมทั้งหมดมองเห็นและสถานะแบบอ่านและเขียน โดยยึดตามค่าที่ใส่ลงในฟอร์ม

ตัวควบคุมแบบกำหนดเอง

คอมโพเนนต์ฟอร์ม เช่นส่วนเทมเพลตหรือ ตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้รวมอยู่ใน InfoPath ตามค่าเริ่มต้น นักออกแบบฟอร์มที่สามารถเพิ่ม หรือเอาตัวควบคุมแบบกำหนดเอง โดยใช้บานหน้าต่างงานตัวควบคุม

ฟอร์มที่ติดตั้งแบบกำหนดเอง

ฟอร์มที่มีการติดตั้ง ด้วยโปรแกรมติดตั้งแบบกำหนดเองและมักจะ สามารถเข้าถึงไฟล์และการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์

บานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง

ไฟล์.html แบบมีเนื้อหาที่จะแสดงในหน้าต่างอยู่ถัดจากฟอร์ม บานหน้าต่างงานแบบกำหนดเองสามารถให้คำสั่งเฉพาะฟอร์มและเนื้อหาวิธีใช้

D

ด้านบนของหน้า

การเชื่อมต่อข้อมูล

การเชื่อมต่อระหว่างฟอร์ม InfoPath และแหล่งข้อมูลภายนอก เช่นฐานข้อมูล การบริการเว็บ ไลบรารี SharePoint หรือไฟล์ XML เชื่อมต่อข้อมูลใช้แบบสอบถาม และส่งข้อมูล

ไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล

ไลบรารีเอกสาร อยู่บนไซต์ที่ใช้งาน Microsoft Office SharePoint Server 2007 ที่ประกอบด้วยคอลเลกชันของการเชื่อมต่อข้อมูลสากล (.udcx) และไฟล์การเชื่อมต่อ (.odc) ข้อมูล Office

เขตข้อมูล

เขตข้อมูลที่ประกอบด้วยผลลัพธ์ของแบบสอบถามไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก

แหล่งข้อมูล

คอลเลกชันของเขตข้อมูลและกลุ่มที่กำหนด และเก็บข้อมูลสำหรับฟอร์ม InfoPath ตัวควบคุมในฟอร์มถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูล

ชนิดข้อมูล

คุณสมบัติของเขตข้อมูลที่ระบุชนิดของข้อมูลที่สามารถเก็บเขตข้อมูล ตัวอย่างของชนิดข้อมูลที่รวมข้อความ Rich Text จำนวนเต็ม ทศนิยม จริง/เท็จ เชื่อมโยงหลายมิติ วัน และเวลา และรูปภาพ

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

กระบวนการทดสอบความถูกต้องของข้อมูล ชุดของกฎที่คุณสามารถนำไปใช้กับตัวควบคุมเพื่อระบุชนิดและช่วงของข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถใส่

บทบาทเริ่มต้น

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้ที่ไม่ได้มอบหมายให้กับบทบาทที่มีอยู่ถูกกำหนดให้กับบทบาทที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

โหมดออกแบบ

InfoPath ดีไซน์สภาพแวดล้อมซึ่งคุณสามารถสร้าง หรือปรับเปลี่ยนเทมเพลตฟอร์ม

การแจ้งเตือนกล่องโต้ตอบ

การเตือนตรวจสอบข้อมูลที่เปิดกล่องโต้ตอบกับข้อความข้อผิดพลาดแบบกำหนดเองเมื่อมีใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องลงในตัวควบคุม

ลายเซ็นดิจิทัล

แออิเล็กทรอนิกส์ นเข้ารหัสลับประทับของการรับรองความถูกต้องบนฟอร์มหรือส่วนของฟอร์มนั้น ลายเซ็นนี้มียืนยันว่า ฟอร์มหรือส่วนนั้นมาจากผู้เซ็นชื่อ และไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลง

ไลบรารีเอกสาร

ตำแหน่งที่จะแชร์คอลเลกชันของไฟล์โฟลเดอร์และไฟล์มักใช้แม่แบบเดียวกัน แต่ละไฟล์ในไลบรารีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเองที่จะแสดงในรายการเนื้อหาสำหรับไลบรารีนั้น ได้

รูปแบบวัตถุของเอกสาร (DOM)

ข้อกำหนด World Wide Web Consortium ที่อธิบายโครงสร้างของเอกสาร HTML และ XML แบบไดนามิกในลักษณะที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการผ่านเว็บเบราว์เซอร์

DOM

ดูรูปแบบวัตถุของเอกสาร

E

ด้านบนของหน้า

เหตุการณ์

การกระทำที่รู้จักวัตถุ เช่นคลิกเมาส์หรือกดคีย์ ซึ่งคุณสามารถกำหนดการตอบกลับ สามารถเกิดเหตุการณ์ ด้วยการกระทำของผู้ใช้หรือคำสั่ง Visual Basic หรือถูกทริกเกอร์ โดยระบบ

ตัวจัดการเหตุการณ์

ฟังก์ชัน code ในแม่แบบฟอร์ม InfoPath ที่ตอบสนองต่อการกระทำของผู้ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงไปยังข้อมูลแบบ XML

กล่องนิพจน์

ตัวควบคุมบนฟอร์มที่แสดงข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียวที่เป็นผลลัพธ์ของการค้นหาหรือคำนวณกับข้อมูลโดยใช้นิพจน์ XPath

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

เป็นภาษามาร์กอัปที่ขยาย HTML และ reformulates เป็น XML

Extensible Markup Language (XML)

ภาษาอุตสาหกรรมมาตรฐานสำหรับการอธิบาย การจัดระเบียบ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ใน InfoPath เทมเพลตฟอร์มที่จะยึดตาม XML เทคโนโลยี และฟอร์มข้อมูลจะถูกบันทึก หรือส่งในรูปแบบ XML

Extensible Stylesheet Language (XSL)

แท็ก XML ที่ใช้ในการแปลงข้อมูลแบบ XML เพื่อฟอร์มอื่น เช่น HTML โดยใช้สไตล์ชีตที่กำหนดกฎงานนำเสนอ

F

ด้านบนของหน้า

เขตข้อมูล

องค์ประกอบหรือแอตทริบิวต์ในแหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูล ถ้าเขตข้อมูลเป็นองค์ประกอบ นั้นสามารถประกอบด้วยเขตข้อมูลแอตทริบิวต์ เขตข้อมูลที่เก็บข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุม

ตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาของแฟ้ม

ตัวควบคุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแนบไฟล์ลงในฟอร์มของพวกเขาเมื่อพวกเขากรอกดังกล่าว ตัวออกแบบฟอร์มที่สามารถจำกัดชนิดไฟล์ attachable

ตัวกรอง

ชุดของเงื่อนไขที่นำไปใช้กับข้อมูลเพื่อแสดงชุดย่อยของข้อมูล

ไอคอนตัวกรอง

ไอคอนที่ปรากฏขึ้นถัดกรองข้อมูลในฟอร์ม

ฟอร์ม

ใน InfoPath เอกสาร ด้วยชุดของตัวควบคุมลงในที่ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูล ฟอร์ม InfoPath ที่สามารถประกอบด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นกล่องข้อความ rich text ตัวใช้เลือกวันที่ ส่วนที่เลือกได้ และทำซ้ำ ตรวจสอบข้อมูล และจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ฟอร์มแฟ้มข้อกำหนด (.xsf)

ไฟล์ XML มีนามสกุล.xsf ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์และคอมโพเนนต์ที่ใช้งานภายในฟอร์ม รวมถึงส่วนติดต่อผู้ใช้กำหนดเอง เค้า ร่าง XML มุมมอง ตรรกะ เหตุการณ์ และปรับใช้การตั้งค่าอื่น ๆ ทั้งหมด

ไฟล์ฟอร์ม

คอลเลกชันของไฟล์ที่ใช้ในการใช้ฟอร์ม InfoPath ชนิดไฟล์ที่สามารถรวม.html, .xml, .xsd, .xslt, script และชนิดไฟล์อื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนฟังก์ชันการทำงานของฟอร์ม

ไลบรารีฟอร์ม

โฟลเดอร์ที่คอลเลกชันของฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบเดียวกันจะถูกเก็บ และแชร์ แต่ละฟอร์มในไลบรารีฟอร์มจะสัมพันธ์กับข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเองที่จะแสดงในรายการเนื้อหาสำหรับไลบรารีนั้น

เทมเพลตฟอร์ม

ใน InfoPath ไฟล์ หรือชุดของไฟล์ ที่กำหนดโครงสร้างข้อมูล ลักษณะที่ปรากฏ และลักษณะการทำงานของฟอร์ม

ฟอร์มไลบรารีเทมเพลต

ตำแหน่งที่ตั้ง ในไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชัน เก็บเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบ

สูตร

นิพจน์ XPath ประกอบด้วยค่า เขตข้อมูล หรือกลุ่ม ฟังก์ชัน และตัวดำเนินการ การใช้สูตรเพื่อคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ แสดงวันและเวลา และการอ้างอิงเขตข้อมูล

ฟังก์ชัน

การกำหนดไว้ล่วงหน้า XPath นิพจน์ที่ส่งกลับค่าที่ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการคำนวณ

G

ด้านบนของหน้า

กลุ่ม

องค์ประกอบในแหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลและกลุ่มอื่น ๆ ตัวควบคุมที่ประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ เช่นตารางและส่วน การทำซ้ำ ถูกผูกไว้กับกลุ่ม

H

ด้านบนของหน้า

สภาพแวดล้อมการโฮสต์

เว็บหรือบนเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน เช่นแบบฟอร์ม Windows แอปพลิเคชัน ฝังตัวลงในที่ฟอร์ม InfoPath

ไฮเปอร์ลิงก์

ขีดเส้นใต้ และสีข้อความหรือกราฟิกที่คุณคลิกเพื่อไปยังไฟล์ ตำแหน่งที่ตั้งในไฟล์ เว็บเพจบนเครือ World Wide Web หรือบนอินทราเน็ตเว็บเพจ ไฮเปอร์ลิงก์สามารถไปยังกลุ่มข่าวสาร และไป ยังไซต์ Gopher, Telnet และ FTP

I

ด้านบนของหน้า

IME

ดูตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล

โฟลเดอร์ InfoPath Forms

โฟลเดอร์ใน Outlook 2007 ที่เก็บคอลเลกชันของฟอร์ม InfoPath 2007 ที่เกี่ยวข้อง ในโฟลเดอร์ฟอร์ม InfoPath คุณสามารถใช้คอลัมน์เพื่อกลุ่ม กรอง และเรียงลำดับข้อมูลจากหลายฟอร์ม

บทบาทตัวเริ่มต้น

ตั้งค่าเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้ที่เปิดฟอร์มใหม่ถูกกำหนดให้กับบทบาทนี้ ซึ่งแทนการมอบหมายบทบาทอื่นโดยอัตโนมัติ

หมึก

การเขียนหรือวาดเส้นที่ทำ โดยใช้แท็บเล็ตปากกาหรือเมาส์

โหมดการป้อนข้อมูลด้วยหมึก

สภาพแวดล้อมซึ่งคุณสามารถกรอกฟอร์ม ด้วยการเขียนด้วยหมึก บนแท็บเล็ตพีซี InfoPath โดยอัตโนมัติเปิดในโหมด

คู่มือหมึก

พื้นที่แรเงาที่เพิ่มในขนาด ตามที่คุณเขียนในเขตข้อมูลฟอร์ม ด้วยปากกาแท็บเล็ต

ส่วนหมึก

พื้นที่อยู่ภายในกล่องข้อความ rich text ที่ผู้ใช้สามารถวาด หรือเขียน ด้วยปากกาแท็บเล็ต InfoPath บันทึกบันทึกย่อด้วยลายมือหรือวาดภายในส่วนเป็นหมึกเป็นหมึก

การแจ้งเตือนแบบอินไลน์

การเตือนตรวจสอบข้อมูลที่ทำเครื่องหมายตัวควบคุมที่ประกอบด้วยข้อมูลหายไป หรือไม่ถูกต้องที่ มีเส้นขอบสีแดงที่เป็นเส้นประหรือเครื่องหมายดอกจันสีแดง ผู้ใช้สามารถแสดงข้อผิดพลาดแบบกำหนดเอง ด้วยการคลิกขวาตัวควบคุม หรือ โดยการคลิกลิงก์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME)

โปรแกรมที่ใส่ข้อความภาษาเอเชียตะวันออก (ภาษา จีนดั้งเดิม จีนประยุกต์ ภาษาญี่ปุ่น หรือเกาหลี) ลงในโปรแกรม โดยการแปลงแป้นเป็นอักขระเอเชียตะวันออกซับซ้อน IME จะถือว่าเป็นรูปแบบคีย์บอร์ดชนิดอื่น

อินเทอร์เน็ต

เครือข่ายทั่วโลกของคั่นหลักพันของเครือข่ายของคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กและล้านเชิงพาณิชย์ ศึกษา government และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

อินทราเน็ต

เครือข่ายภายในองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (เช่นโพรโทคอล HTTP หรือ FTP) โดยใช้การเชื่อมโยงหลายมิติ คุณสามารถสำรวจวัตถุ เอกสาร หน้า และปลายทางอื่น ๆ บนอินทราเน็ต

J

ด้านบนของหน้า

JScript

การแปล โดย ใช้วัตถุภาษาสคริปต์ที่ borrows จาก C, c ++, และ Java การปรับใช้ Microsoft ของข้อกำหนดด้านภาษา ECMA 262 ได้

K

ด้านบนของหน้า

เขตข้อมูลหลัก

เขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในตัวควบคุมต้นแบบและรายละเอียด

l

ด้านบนของหน้า

เค้าโครงตาราง

คอลเลกชันของเซลล์ที่ใช้ในการจัดเรียงเนื้อหาเช่นข้อความหรือตัวควบคุมของฟอร์มนั้น

วัตถุที่ลิงก์

วัตถุที่ถูกสร้างขึ้นในไฟล์ต้นฉบับ และแทรกลงในไฟล์ปลายทาง ในขณะที่คงการเชื่อมต่อระหว่างแฟ้มทั้งสอง วัตถุที่เชื่อมโยงในไฟล์ปลายทางสามารถอัปเดเมื่อไฟล์ต้นฉบับจะถูกอัปเดตได้

กล่องรายการ

ตัวควบคุมที่มีรายการของตัวเลือก ตัวควบคุมกล่องรายการประกอบด้วยรายการและป้ายชื่อเลือกได้

ตัวควบคุมรายการ

ตัวควบคุมบนฟอร์มที่สามารถจัดรูปแบบเป็นรายการหัวข้อย่อย ลำดับเลข หรือแบบธรรมดา ผู้ใช้สามารถใส่ข้อความลงในตัวควบคุมรายการ ที่ทำซ้ำตามความจำเป็น

M

ด้านบนของหน้า

นักพัฒนา Microsoft Network (MSDN)

เว็บไซต์ Microsoft (และสมัครใช้งานโปรแกรม) ที่มีนักพัฒนา ด้วยเครื่องมือล่าสุดรวมทั้งข้อมูล ตัวอย่างโค้ด และเนื้อหาการฝึกอบรมสำหรับนักพัฒนา (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Script Editor (MSE)

สภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมที่ใช้เพื่อสร้าง แก้ไข และดีบักรหัสของ JScript Microsoft หรือ Microsoft VBScript ในฟอร์ม InfoPath

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

โค้ดที่มีจัดการโปรแกรมสภาพแวดล้อมแบบที่ใช้เพื่อสร้าง แก้ไข และดีบักโค้ด Visual Basic หรือ C# รวมอยู่ในแม่แบบฟอร์ม InfoPath

Microsoft Windows Installer (MSI)

เครื่องมือที่ถูกใช้เพื่อสร้างแพคเกจการติดตั้งสำหรับซอฟต์แวร์ที่จะปรับใช้บนระบบปฏิบัติการ Windows

MSDN

ดูเครือข่ายนักพัฒนา Microsoft

MSE

ดูMicrosoft Script Editor

MSI

ดูMicrosoft Windows Installer

กล่องรายการแบบเลือกได้หลายรายการ

ตัวควบคุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกรายการอย่าง น้อยหนึ่งรายการจากรายการที่เป็นไปได้ ผู้ใช้สามารถระบุรายการ ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย หรือ โดยการเพิ่มรายการของตนเองลงในรายการ

N

ด้านบนของหน้า

Namespace

กลไกที่เป็นเอกลักษณ์ชื่อองค์ประกอบและความสัมพันธ์เพื่อหลีกเลี่ยงชนชื่อบนองค์ประกอบที่มีชื่อเดียวกัน แต่จะมาจากหลายแหล่งข้อมูล

O

ด้านบนของหน้า

รูปแบบวัตถุ

ในลำดับชั้นไลบรารีของวัตถุและคอลเลกชันที่แสดงเนื้อหาและการใช้งานของแอปพลิเคชัน วัตถุและคอลเลกชันที่มีคุณสมบัติ วิธี และเหตุการณ์ที่สามารถใช้เพื่อจัดการ และโต้ตอบกับแอปพลิเคชัน

ไดอะแกรมรูปแบบวัตถุ

การนำเสนอที่กราฟิกวัตถุและคอลเลกชันที่มีอยู่ภายในรูปแบบวัตถุที่ระบุ

แหล่งข้อมูลออฟไลน์

แหล่งข้อมูลรองที่สามารถเข้าถึงแก่ผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มแบบออฟไลน์ เมื่อผู้ใช้อยู่ในโหมดออนไลน์ ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เพื่อให้ได้อาจปรากฏขึ้นในตัวควบคุมเมื่อฟอร์มทำงานแบบออฟไลน์

ตัวดำเนินการ

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ระบุชนิดของการคำนวณจะทำภายในนิพจน์ มีทางคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบ ตรรกะ และดำเนินการอ้างอิง

ส่วนเพิ่มเติม

ตัวควบคุมบนฟอร์มที่ประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ และมักจะไม่ปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถแทรก และเอาส่วนที่เลือกได้เมื่อการกรอกฟอร์ม

P

ด้านบนของหน้า

พารามิเตอร์

ค่าที่กำหนดให้กับตัวแปรที่จุดเริ่มต้น ของการดำเนินการ หรือก่อนที่ จะมีประเมินนิพจน์ โดยโปรแกรม พารามิเตอร์อาจเป็นข้อความ ตัวเลข หรือชื่ออาร์กิวเมนต์กำหนดให้กับค่าอื่น

องค์ประกอบแม่

ใน XML องค์ประกอบของซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ระบุเป็นลูก

PNG

ดูกราฟิกเครือข่ายแบบพกพา

Portable Network Graphics (PNG)

จัดรูปแบบไฟล์กราฟิกที่ได้รับการสนับสนุน โดยเว็บเบราว์เซอร์ กราฟิกเครือข่ายแบบพกพาสั้นสำหรับ PNG สนับสนุนตัวแปรโปร่งใสของรูปภาพและควบคุมความสว่างของรูปภาพบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ไฟล์ PNG เป็นบิตแมปที่ถูกบีบอัด

คำสั่งการประมวลผล

ข้อมูลที่เก็บอยู่ในช่วงของเอกสาร XML ข้อมูลนี้จะถูกส่งผ่านผ่านตัวแยกวิเคราะห์ XML ใด ๆ แอปพลิเคชันที่ใช้เอกสาร XML

คุณสมบัติ

คุณลักษณะที่มีชื่อของตัวควบคุม เขตข้อมูลจากการ หรือวัตถุที่คุณตั้งค่าการกำหนดลักษณะของวัตถุ (เช่นขนาด สี หรือตำแหน่งที่ตั้งของหน้าจอ) หนึ่งหรือความกว้างของลักษณะการทำงาน (เช่นว่าวัตถุซ่อนอยู่)

เผยแพร่

เมื่อต้องการทำให้เทมเพลตฟอร์มพร้อมใช้งานสำหรับผู้อื่นกรอกใน InfoPath หรือเว็บเบราว์เซอร์ คุณสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มได้ โดยการทำงานเช่นส่งในข้อความอีเมล หรือบันทึกไปยังไซต์ SharePoint หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ใช้ร่วมกัน

Q

ด้านบนของหน้า

เขตข้อมูลคิวรี

เขตข้อมูลที่สามารถประกอบด้วยค่าที่ใช้ในแบบสอบถาม

พักใช้งาน

เมื่อต้องการค่อย ๆ นำฟาร์ม บริการ หรือฟอร์มแม่แบบแบบออฟไลน์ โดยไม่ยอมรับเซสชันผู้ใช้ใหม่ และอนุญาตให้เซสชันที่มีอยู่เพื่อเสร็จสิ้น

R

ด้านบนของหน้า

ส่วนการเกิดซ้ำ

ตัวควบคุมที่ประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ สามารถแทรกภายในเอง และถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลอ้างอิงที่ซ้อนกัน

เขตข้อมูลการอ้างอิง

เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลอื่นเพื่อทำให้คุณสมบัติของพวกเขาตรงกันเสมอ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในเขตข้อมูลหนึ่ง คุณสมบัติในเขตข้อมูลอื่น ๆ มีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

กลุ่มการอ้างอิง

กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอื่นเพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติของพวกเขาและคุณสมบัติของกลุ่มและเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยเสมอ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกลุ่มหนึ่งกลุ่ม กลุ่มจะปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

เขตข้อมูลการทำซ้ำ

เขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งครั้ง รายการตัวควบคุม เช่นหัวข้อย่อย ลำดับเลข แบบธรรมดา ทำซ้ำส่วน และตารางที่ซ้ำกันสามารถถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่ซ้ำกัน

กลุ่มการทำซ้ำ

ในกลุ่มในแหล่งข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งครั้ง ตัวควบคุมเช่นส่วนซ้ำและตารางที่เกิดซ้ำถูกผูกไว้กับกลุ่มซ้ำ

ส่วนการทำซ้ำ

ตัวควบคุมบนฟอร์มที่ประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ และทำซ้ำตามความจำเป็น ผู้ใช้สามารถแทรกหลายส่วนเมื่อการกรอกฟอร์ม

ตารางเสริมแถว

ตัวควบคุมบนฟอร์มที่ประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ ในรูปแบบตารางและ ทำซ้ำตามความจำเป็น ผู้ใช้สามารถแทรกหลายแถวเมื่อการกรอกฟอร์ม

ไฟล์ทรัพยากร

ไฟล์ถูกสร้างขึ้นจากภายนอก InfoPath เช่น.html, .xml หรือ.xsd แฟ้ม ซึ่งจะถูกเพิ่มลงในเทมเพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนฟังก์ชันการทำงานของฟอร์ม

S

ด้านบนของหน้า

ขอบเขตการเลื่อน

ตัวควบคุมที่ประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ และสามารถแสดงแถบเลื่อนแนวตั้ง หรือแนวนอน ขอบเขตที่เลื่อนใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของเค้าโครงเท่านั้น และจะไม่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูลรอง

มีไฟล์ข้อมูลแบบ XML ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บที่จะใช้ฟอร์ม สำหรับรายการต่าง ๆ ในกล่องรายการ หรือ สำหรับสคริปต์แอคชัน

คีย์ลัด

แป้นฟังก์ชันหรือแป้น เช่น F5 หรือ CTRL + A ที่คุณใช้เพื่อดำเนินการคำสั่งเมนู ในทางตรงข้าม แป้นการเข้าถึงได้แป้นพร้อมกัน เช่น ALT + F ที่ย้ายโฟกัสไปเมนู คำสั่ง หรือตัวควบคุม

เมนูทางลัด

เมนูที่แสดงรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะเจาะจง เมื่อต้องการแสดงเมนูทางลัด คลิกขวารายการ หรือกด SHIFT + F10

ไซต์คอลเลกชัน

ชุดของเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่มีเจ้าของเดียวกัน และการตั้งค่าการดูแลระบบที่ใช้ร่วมกัน ไซต์คอลเลกชันแต่ละประกอบด้วยเว็บไซต์ระดับบนสุด และสามารถประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งไซต์ย่อย

T

ด้านบนของหน้า

ส่วนประกอบเทมเพลต

ส่วนของแม่แบบฟอร์มที่สามารถบันทึกเพื่อนำมาใช้ในเทมเพลตฟอร์มที่หลาย ส่วนประกอบแม่แบบทั่วไปประกอบด้วยตัวควบคุมและแหล่งข้อมูล และอาจมีฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นการเชื่อมต่อข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และกฎ

กล่องข้อความ

ตัวควบคุมลงในที่ผู้ใช้สามารถใส่ข้อความ กล่องข้อความแบบ Rich อนุญาตให้ใส่ข้อมูล ด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ

U

ด้านบนของหน้า

Uniform Resource Locator (URL)

อยู่ที่ระบุโพรโทคอล (เช่น HTTP หรือ FTP) และตำแหน่งที่ตั้งของวัตถุ เอกสาร World Wide เว็บเพจ หรือปลายทางอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต ตัวอย่าง: http://www.microsoft.com/

URL

ดูUniform Resource Locator

เทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้

เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์แม่แบบที่ถูกประกาศจาก InfoPath และที่ไม่จำเป็นต้องอัปโหลด โดยผู้ดูแลระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ InfoPath Forms Services

บทบาทผู้ใช้

ประเภทที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถกำหนดให้กับผู้ใช้ฟอร์มที่ยึดตามชื่อเรื่องงานหรือเกณฑ์อื่น ๆ โดยทั่วไปใช้บทบาทการนำเสนอเวอร์ชันของฟอร์มแบบกำหนดเองเป็นชนิดที่แตกต่างกันของผู้ใช้

V

ด้านบนของหน้า

ถูกต้อง

ข้อผิดพลาดฟรี หรือยอมรับได้ตามชุดไอยอมของกฎหรือมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ใส่ลงในฟอร์มถูกต้องถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขกำหนดไว้ในกฎการตรวจสอบข้อมูลของฟอร์ม

XML ที่ถูกต้อง

รูปแบบ XML เอกสารที่สอดคล้องกับชุดเฉพาะของข้อจำกัด มักจะถูกกำหนดใน XML Schema

VBScript

ดูการเขียนสคริปต์ Visual Basic Edition

มุมมอง

ตั้งค่าแสดงเฉพาะฟอร์มที่สามารถบันทึกพร้อมกับเทมเพลตฟอร์ม และนำไปใช้กับฟอร์มข้อมูลเมื่อฟอร์มมีการป้อนข้อมูล ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างมุมมองให้เลือกจำนวนของข้อมูลที่แสดงอยู่ในรูปแบบ

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

การแปล วัตถุจากภาษาสคริปต์ที่คือชุดย่อยของภาษาการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic

VSTA

ดูMicrosoft Visual Studio มือสำหรับแอปพลิเคชัน

W

ด้านบนของหน้า

เว็บเบราว์เซอร์

ซอฟต์แวร์ที่แปล HTML แฟ้ม จัดรูปแบบลงในเว็บเพจ และแสดงแฟ้มเหล่านั้น เว็บเบราว์เซอร์ เช่น Windows Internet Explorer สามารถติดตามไฮเปอร์ลิงก์ ถ่ายโอนไฟล์ นั้นเล่นไฟล์เสียง หรือวิดีโอที่ฝังอยู่ในเว็บเพจ

ถูกต้องของ XML

เอกสาร XML ที่ตรงกับเกณฑ์ที่น้อยที่สุดสำหรับเอกสาร XML

เวิร์กโฟลว์

การเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติของเอกสารหรือรายการไปตามลำดับที่เฉพาะเจาะจงของการกระทำหรืองานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ เวิร์กโฟลว์สามารถใช้เพื่อจัดการทั่วไปกระบวนการทางธุรกิจ เช่นการอนุมัติเอกสารอย่างสอดคล้องกัน หรือตรวจทาน

X

ด้านบนของหน้า

XHTML

ดูExtensible Hypertext Markup Language

XML

ดูExtensible Markup Language

แอตทริบิวต์ XML

คู่ค่า name โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายเท่ากับ และรวมอยู่ในองค์ประกอบมีแท็ก ปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานขององค์ประกอบ ค่าแอตทริบิวต์ XML ทั้งหมดเป็นสตริงที่ในเครื่องหมายอัญประกาศ

ข้อมูลแบบ XML

ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ XML ฟอร์ม InfoPath จะถูกบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML

องค์ประกอบ XML

โครงสร้าง XML ที่ประกอบด้วยแท็กเริ่มต้น แท็กสิ้นสุด และข้อมูลระหว่างแท็ก นั้น องค์ประกอบสามารถมีแอตทริบิวต์ และสามารถประกอบด้วยองค์ประกอบอื่น ๆ

XML Path Language (XPath)

ภาษาที่ใช้ไปยังส่วนที่อยู่ของเอกสาร XML นอกจากนี้ XPath ยังมีฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการจัดการของสตริงที่ ตัวเลข และบูลีน

XML Schema

สเปค แบบเป็นทางเขียนใน XML นซึ่งกำหนดโครงสร้างของเอกสาร XML รวมถึงชื่อขององค์ประกอบและชนิดข้อมูล rich องค์ประกอบที่อาจปรากฏขึ้นในชุด และคุณลักษณะใดบ้างที่พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละองค์ประกอบ

ไฟล์เทมเพลต XML

ไฟล์ XML ที่ประกอบด้วยข้อมูลตัวอย่างที่แสดงในเขตข้อมูลของฟอร์มก่อนที่ผู้ใช้จะ กรอกข้อมูลนั้นออก

XPath

ดูภาษาเส้นทางแบบ XML

XSL

ดูสไตล์ชี Extensible ภาษา

การแปลง XSL (XSLT)

ภาษาที่ใช้ในการแปลงเอกสาร XML ลงในเอกสาร เช่น HTML หรือ XML ชนิดอื่น ๆ ถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของ XSL

XSLT

ดูการแปลง XSL

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×