อนุญาต หรือป้องกันไม่ให้มีการสร้างหน้าไซต์ทันสมัยโดยผู้ใช้

อนุญาต หรือป้องกันไม่ให้มีการสร้างหน้าไซต์ทันสมัยโดยผู้ใช้

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้หน้าSharePoint Online คือวิธีดีเยี่ยมในการแชร์แนวคิดที่ใช้รูป Excel, Word และ PowerPoint เอกสาร วิดีโอ และอื่น ๆ ผู้ใช้สามารถสร้าง และประกาศหน้าทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย และพวกเขาสวยงามบนอุปกรณ์ใดก็ตาม

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือSharePoint ใน Office 365 คุณสามารถอนุญาต หรือป้องกันไม่ให้มีการสร้างหน้าไซต์SharePoint Online โดยผู้ใช้ คุณสามารถทำนี้ทั่วทั้งองค์กร โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ในศูนย์การจัดการSharePoint หรือ ที่ระดับไซต์โดยใช้ Microsoft PowerShell สคริปต์

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้มีไว้สำหรับหน้าSharePoint เท่านั้น เมื่อคุณอนุญาตให้มีการสร้างหน้าไซต์ คำสั่งเพิ่มหน้า ในเมนูการตั้งค่า สร้างหน้าไซต์ใหม่ ถ้าคุณปิดใช้งานความสามารถในการสร้างหน้าไซต์ ผู้ใช้สามารถเพิ่มหน้าSharePoint จากเมนูใหม่บนโฮมเพจยังคง และเพิ่มจากหน้าคลาสสิกลงในไลบรารี Wiki โดยใช้คำสั่งเดียวกัน

อนุญาต หรือป้องกันไม่ให้มีการสร้างหน้าไซต์ในระดับองค์กรในศูนย์การจัดการ SharePoint

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกการตั้งค่า

 5. ถัดจากหน้าไซต์ เลือกอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างไซต์หน้า หรือป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ออกจากการสร้างหน้าไซต์

 1. ดาวน์โหลด SharePoint Online Management Shell เวอร์ชันล่าสุด

 2. ติดตั้งคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์แบบออนไลน์ SharePoint SDK

 3. เชื่อมต่อกับ SharePoint Online ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint ใน Office 365 เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีทำ ให้ดู เริ่มต้นใช้งาน SharePoint Online Management Shell

  หมายเหตุ: อ่านเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการและทำให้แน่ใจว่า คุณเรียกใช้ SharePoint Online Management Shell เป็นผู้ดูแลระบบและนโยบายการดำเนินการที่ถูกต้องเพื่อเรียกใช้สคริปต์ที่ไม่มีลายเซ็น

 4. คัดลอกโค้ดต่อไปนี้ และวางลงในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already disabled in this web"
  	return
  }
  
  # Remove the Site Pages feature from the web
  $features.Remove((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is no longer present in the Web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully disabled"
  }
  else
  {	
  	throw "The Site Pages feature failed to be disabled"
  }
  
 5. บันทึกไฟล์ข้อความ จากนั้น เปลี่ยนนามสกุล ในตัวอย่างนี้ เราชื่อเป็น SitePagesOut.ps1

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ชื่อไฟล์ต่าง ๆ แต่คุณต้องบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ข้อความที่เข้ารหัส ANSI ที่มีนามสกุลเป็น.ps1

 6. เปลี่ยนตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ไดเรกทอรี

 7. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  ./SitePagesOut.ps1
 8. สคริปต์จะพร้อมท์ให้คุณSiteUrlและWebUrl

  ถ้าคุณมีไซต์เช่น "https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete"

  สำหรับSiteUrlคุณจะต้องใส่: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

  สำหรับWebUrlคุณจะใส่sites/marketing/northwindcompete

 1. ดาวน์โหลด SharePoint Online Management Shell เวอร์ชันล่าสุด

 2. ติดตั้งคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์แบบออนไลน์ SharePoint SDK

 3. เชื่อมต่อกับ SharePoint Online ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint ใน Office 365 เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีทำ ให้ดู เริ่มต้นใช้งาน SharePoint Online Management Shell

  หมายเหตุ: อ่านเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการและทำให้แน่ใจว่า คุณเรียกใช้ SharePoint Online Management Shell เป็นผู้ดูแลระบบและนโยบายการดำเนินการที่ถูกต้องเพื่อเรียกใช้สคริปต์ที่ไม่มีลายเซ็น

 4. คัดลอกโค้ดต่อไปนี้ และวางลงในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is not present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already enabled in this web"
  	return
  }
  
  # Add the Site Pages feature back to the web
  $features.Add((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is now present in the web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully enabled"
  }
  else
  {
  	throw "The Site Pages feature failed to be enabled"
  }
  
 5. บันทึกไฟล์ข้อความ จากนั้น เปลี่ยนนามสกุล ในตัวอย่างนี้ เราชื่อเป็น SitePagesIn.ps1

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ชื่อไฟล์ต่าง ๆ แต่คุณต้องบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ข้อความที่เข้ารหัส ANSI ที่มีนามสกุลเป็น.ps1

 6. เปลี่ยนตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ไดเรกทอรี

 7. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  ./SitePagesIn.ps1
 8. สคริปต์จะพร้อมท์ให้คุณSiteUrlและWebUrl

  ถ้าคุณมีไซต์เช่น "https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete"

  สำหรับSiteUrlคุณจะต้องใส่: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

  สำหรับWebUrlคุณจะใส่sites/marketing/northwindcompete

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×