อนุญาต หรือป้องกันไม่ให้มีการสร้างหน้าไซต์ทันสมัยด้วยผู้ใช้

อนุญาต หรือป้องกันไม่ให้มีการสร้างหน้าไซต์ทันสมัยด้วยผู้ใช้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้หน้าSharePoint Online คือวิธีดีเยี่ยมในการแชร์แนวคิดที่ใช้รูป Excel, Word และ PowerPoint เอกสาร วิดีโอ และอื่น ๆ ผู้ใช้สามารถสร้าง และประกาศหน้าทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย และพวกเขาสวยงามบนอุปกรณ์ใดก็ตาม

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลคอSharePoint คุณสามารถอนุญาต หรือป้องกันไม่ให้มีการสร้างหน้าไซต์SharePoint Online โดยผู้ใช้ คุณสามารถทำสิ่งนี้ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าในศูนย์การจัดการSharePoint หรือใช้สคริปต์ Windows PowerShell

หมายเหตุ: 

 • ขั้นตอนต่อไปนี้มีไว้สำหรับหน้าSharePoint Online เท่านั้น เมื่อคุณอนุญาตให้มีการสร้างหน้าไซต์ คำสั่งเพิ่มหน้า ในเมนูการตั้งค่า สร้างหน้าไซต์ใหม่ ถ้าคุณปิดใช้งานความสามารถในการสร้างหน้าไซต์ ผู้ใช้สามารถยังคงเพิ่มหน้าแบบคลาสสิกกับไลบรารี Wiki โดยใช้คำสั่งเดียวกัน

 • อนุญาต หรือบล็อกการสร้างหน้าไซต์ที่ระดับไซต์สามารถทำได้ โดยใช้Windows PowerShell สคริปต์เท่านั้น

อนุญาต หรือป้องกันไม่ให้มีการสร้างหน้าไซต์ในระดับองค์กรในศูนย์การจัดการ SharePoint

 1. เลือก ศูนย์การจัดการ แล้วเลือก SharePoint

  ผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือก การตั้งค่า

 3. ถัดจากหน้าไซต์ เลือกอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างไซต์หน้า หรือป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ออกจากการสร้างหน้าไซต์

อนุญาต หรือป้องกันไม่ให้มีการสร้างหน้าไซต์ที่ระดับไซต์กับสคริปต์ Windows PowerShell

หมายเหตุ: เพื่อเรียกใช้สคริปต์ Windows PowerShell ค่าน้อยที่สุดจำเป็นต้องมีนโยบายการดำเนินการสำหรับ SharePoint Server 2016 คือ RemoteSigned แม้ว่านโยบายเริ่มต้นสำหรับ Windows PowerShell จะถูกจำกัด ถ้านโยบายจะ left เป็นจำกัด SharePoint 2016 Management Shell จะเปลี่ยนนโยบายสำหรับ Windows PowerShell ให้ RemoteSigned นั่นหมายความว่า คุณต้องเลือกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อเริ่ม Management Shell 2016 SharePoint ที่ มีสิทธิ์ในการดูแลผู้ดูแล การเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปใช้กับเซสชัน Windows PowerShell ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแจงนับ ExecutionPolicy สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคริปต์และนโยบายการดำเนินการ ดูabout_scriptsและabout_Execution_Policiesตามลำดับ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ คุณจะใช้รูปแบบวัตถุฝั่งไคลเอ็นต์ (CSOM) ก่อนที่คุณใช้สคริปต์ ตรวจสอบว่า จะสอดคล้องกับสิ่งต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบว่า คุณตรงกับความต้องน้อยที่สุดต่อไปนี้:

  • คุณเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

  • คุณต้องอ่านabout_Execution_Policies

  • ลำดับสำหรับสคริปต์นี้เมื่อต้องการทำงาน คุณจะต้องติดตั้งSharePoint Online ไคลเอ็นต์คอมโพเนนต์ SDK

  • สคริปต์จะพร้อมท์ให้คุณSiteUrlและWebUrl

   SiteUrlและWebUrlจะประกอบด้วย URL แบบเต็มซึ่งก็คือhttps://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompeteในตัวอย่างนี้

   คุณสามารถใช้สำหรับSiteUrl : https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   และสำหรับWebUrlคุณสามารถใช้sites/marketing/northwindcompete.

 2. คัดลอกโค้ดต่อไปนี้ และวางลงในการแก้ไขข้อความ เช่น Notepad สำหรับ บทความนี้เราจะชื่อแฟ้ม script, SitePagesOut.ps1

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already disabled in this web"
  	return
  }
  
  # Remove the Site Pages feature from the web
  $features.Remove((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is no longer present in the Web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully disabled"
  }
  else
  {	
  	throw "The Site Pages feature failed to be disabled"
  }
  
 3. 1. บันทึกแฟ้ม ตั้งชื่อ SitePagesOut.ps1

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ชื่อไฟล์ต่าง ๆ แต่คุณต้องบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ข้อความที่เข้ารหัส ANSI ที่มีนามสกุลเป็น.ps1

 4. เปลี่ยนไดเรกทอรีที่คุณได้บันทึกไฟล์

 5. ที่พร้อมท์คำสั่งของ Windows PowerShell พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:

  ./SitePagesOut.ps1

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ คุณจะใช้รูปแบบวัตถุฝั่งไคลเอ็นต์ (CSOM) ก่อนที่คุณใช้สคริปต์ ตรวจสอบว่า จะสอดคล้องกับสิ่งต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบว่า คุณตรงกับความต้องน้อยที่สุดต่อไปนี้:

  • คุณเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

  • คุณต้องอ่านabout_Execution_Policies

  • ในลำดับสำหรับสคริปต์นี้เพื่อทำงาน คุณจะต้องติดตั้งSharePoint Online ไคลเอ็นต์คอมโพเนนต์ SDK

  • สคริปต์จะพร้อมท์ให้คุณSiteUrlและWebUrl

   SiteUrlและWebUrlจะประกอบด้วย URL แบบเต็มซึ่งก็คือhttps://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompeteในตัวอย่างนี้

   คุณสามารถใช้สำหรับSiteUrl : https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   และสำหรับWebUrlคุณสามารถใช้sites/marketing/northwindcompete.

 2. คัดลอกโค้ดต่อไปนี้ และวางลงในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad สำหรับ บทความนี้เราจะตั้งชื่อไฟล์สคริปต์ SitePagesIn.ps1

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is not present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already enabled in this web"
  	return
  }
  
  # Add the Site Pages feature back to the web
  $features.Add((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is now present in the web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully enabled"
  }
  else
  {
  	throw "The Site Pages feature failed to be enabled"
  }
  
 3. บันทึกแฟ้ม ตั้งชื่อ SitePagesIn.ps1

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ชื่อไฟล์ต่าง ๆ แต่คุณต้องบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ข้อความที่เข้ารหัส ANSI ที่มีนามสกุลเป็น.ps1

 4. เปลี่ยนตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ไดเรกทอรี

 5. ที่พร้อมท์คำสั่งของ Windows PowerShell พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:

  ./SitePagesIn.ps1

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows PowerShell ดูที่ใช้ Windows PowerShell

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×