อนุญาตให้ซิงค์บนคอมพิวเตอร์ที่รวมเข้ากับโดเมนที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ซิงค์ไฟล์OneDrive for Business เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่มีการจัดการ คุณสามารถกำหนดค่าOneDrive เพื่อซิงค์บนเครื่องพีซีที่รวมเข้ากับโดเมนที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

เมื่อต้องการอนุญาตให้ซิงค์เฉพาะบนพีซีที่รวมเข้ากับโดเมนที่เฉพาะเจาะจง

  1. เปิดศูนย์การจัดการ OneDriveแล้วคลิกซิงค์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

    แท็บ การซิงค์ ในศูนย์การจัดการ OneDrive
  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ซิงค์เฉพาะบนพีซีที่รวมเข้ากับโดเมนที่เฉพาะเจาะจง

  3. คลิกเพิ่มโดเมน

  4. เพิ่ม GUID ของโดเมนแต่ละรายการที่คุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถซิงค์ไฟล์

  5. ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ Mac OS ซิงค์ทั้งหมด เลือกกล่องกาเครื่องหมายซิงค์บล็อกบน Mac OS

  6. คลิกบันทึก บนหน้าการซิงค์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

วิธีการแจกแจง GUID ใน Active Directory ป่ามีโดเมน
ใช้ศูนย์การจัดการ OneDrive ใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×