อธิบายการตั้งค่าการลบและการหมดอายุในการเก็บถาวรอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าและตัวเลือกเพื่อกำหนด เก็บถาวรอัตโนมัติ เองได้ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าสำหรับการกำหนดรายการหมดอายุและการลบรายการอาจสับสนกันได้

เก็บถาวรอัตโนมัติ จะย้ายรายการจากตำแหน่งที่ตั้งเดิมใน Microsoft Outlook ไปยังโฟลเดอร์แฟ้มถาวรเมื่อรายการดังกล่าวหมดอายุ นั่นคือเมื่อรายการเหล่านั้นพ้นช่วงอายุการใช้งาน รายการ Outlook ที่ต่างกันมีช่วงอายุเริ่มต้นที่จะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับรายการเหล่านั้นด้วยตนเอง

บอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหมดอายุเมื่อรายการ Outlook ที่เฉพาะเจาะจง

ช่วงอายุการใช้งานที่เป็นค่าเริ่มต้นซึ่งกำหนดเวลาที่รายการในโฟลเดอร์จะหมดอายุหรือถูกลบ

โฟลเดอร์

ช่วงอายุการใช้งาน

กล่องจดหมายเข้าและแบบร่าง

6 เดือน

รายการที่ถูกส่งและรายการที่ถูกลบ

2 เดือน

กล่องจดหมายออก

3 เดือน

ปฏิทิน

6 เดือน

งาน

6 เดือน

บันทึกย่อ

6 เดือน

บันทึกประจำวัน

6 เดือน

ที่ติดต่อ

ไม่มีหมดอายุ

หมายเหตุ: โฟลเดอร์ที่คุณสร้างซึ่งมีรายการชนิดเดียวกันอย่าง กล่องจดหมายเข้าปฏิทินงานบันทึกย่อ หรือ บันทึกประจำวัน จะมีช่วงอายุการใช้งานหกเดือนเหมือนกัน ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น

พิจารณาอายุของรายการ

ชนิดรายการ

เวลาเริ่มช่วงอายุ

ข้อความอีเมล

วัน / เวลาที่ได้รับหรือเมื่อคุณเปลี่ยนแปลง และบันทึกข้อความสุดท้าย ซึ่งมีเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้ว หรือยังไม่ได้อ่านเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงข้อความ

การประชุม เหตุการณ์ หรือการนัดหมาย

วันที่ที่คุณเปลี่ยนแปลงและบันทึกรายการครั้งล่าสุด แล้วแต่ว่าวันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด รายการที่เป็นกิจวัตรจะไม่ถูกเก็บถาวรอัตโนมัติ

งาน

วันที่เสร็จสมบูรณ์หรือเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกงานครั้งล่าสุด งานที่ไม่ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์จะไม่ถูกเก็บถาวรอัตโนมัติ งานที่มอบหมายให้กับผู้อื่นจะถูกเก็บถาวรในกรณีที่มีการทำเครื่องหมายสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

บันทึกย่อ

เวลาที่คุณเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกบันทึกย่อครั้งล่าสุด

รายการบันทึกประจำวัน

วันที่ที่สร้างรายการบันทึกประจำวันขึ้น หรือเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงรายการครั้งล่าสุด

ที่ติดต่อ

ผู้ติดต่อจะไม่ถูกเก็บถาวรโดยค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเก็บถาวรผู้ติดต่อได้ด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ: 

  • รายการจะถูกเก็บในตำแหน่งที่ตั้งที่รายการถูกเก็บถาวร เว้นแต่คุณได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเลือกให้ลบรายการเมื่อรายการนั้นหมดอายุ รายการจะไม่ถูกลบจากตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บถาวร แต่จะถูกลบโดยอัตโนมัติได้ก่อนที่รายการจะถูกย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บถาวรเท่านั้น หลังจากรายการถูกเก็บถาวรแล้ว คุณต้องลบรายการนั้นด้วยตนเอง

  • การเลือกตัวเลือกเพื่อให้ลบรายการอย่างถาวร จะลบรายการโดยอัตโนมัติเมื่อรายการเหล่านั้นหมดอายุ และจะไม่ถูกเก็บถาวร ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิก ลบรายการที่หมดอายุแล้วออก (เฉพาะในโฟลเดอร์อีเมล) ตัวเลือกนี้จะลบข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์อีเมลของคุณ เช่น กล่องจดหมายเข้า รายการที่ถูกส่ง หรือแบบร่าง เมื่อรายการเหล่านั้นสิ้นสุดช่วงอายุลง โดยข้อความจะไม่ถูกเก็บถาวร

การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเก็บถาวรอัตโนมัติ

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. คลิกแท็บ อื่นๆ แล้วคลิก เก็บถาวรอัตโนมัติ

  3. คลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ที่มีคำอธิบายของการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติทั้งหมด ดูเก็บถาวรอัตโนมัติใช้การสำรองข้อมูล หรือลบรายการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×