องค์ประกอบรูปแบบของแผนภูมิ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิแต่ละ เช่นพื้นที่แผนภูมิ, พื้นที่การลงจุด, ชุดข้อมูล แกน ชื่อ ป้ายชื่อข้อมูล หรือคำอธิบายแผนภูมิ

สองชุดของเครื่องมือจะพร้อมใช้งานสำหรับการจัดรูปแบบองค์ประกอบแผนภูมิ:บานหน้าต่างจัดรูปแบบและRibbon เครื่องมือแผนภูมิ สำหรับตัวควบคุมส่วนใหญ่ ใช้ตัวเลือกในบานหน้าต่างงานจัดรูปแบบ

แผนภูมิของคุณโดยใช้บานหน้าต่างงานจัดรูปแบบการจัดรูปแบบ

เลือกองค์ประกอบแผนภูมิ (ตัวอย่างเช่น ชุดข้อมูล แกน หรือชื่อเรื่อง), คลิกขวา คลิ กจัดรูปแบบ <องค์ประกอบแผนภูมิ > บานหน้าต่างจัดรูปแบบ ที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับตัวเลือกที่จะปรับสำหรับองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

บานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบแกน

คลิกที่ไอคอนขนาดเล็กที่ด้านบนของบานหน้าต่างย้ายไปยังส่วนอื่นของบานหน้าต่างที่มีตัวเลือกเพิ่มเติม ถ้าคุณคลิกบองค์ประกอบในแผนภูมิอื่น คุณจะเห็นว่า บานหน้าต่างงานโดยอัตโนมัติอัปเดตระบบรักษาองค์ประกอบแผนภูมิใหม่

ตัวอย่างเช่น การจัดรูปแบบแกน:

 1. คลิกขวาบนแกนของแผนภูมิ แล้วคลิก จัดรูปแบบแกน

  เมนูคลิกขวา จัดรูปแบบแกน

 2. ในบานหน้าต่างงานจัดรูปแบบแกน ทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการ

  คุณสามารถย้ายหรือปรับขนาดบานหน้าต่างงานเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นได้ คลิกเครื่องหมายบั้งที่มุมขวาบน

  ส่วนบนของบานหน้าต่าง จัดรูปแบบแกน ที่มีการเน้นเครื่องหมายบั้ง

  • เลือก ย้าย แล้วลากบานหน้าต่างไปยังตำแหน่งใหม่

  • เลือก ขนาด แล้วลากขอบของบานหน้าต่างเพื่อปรับขนาด

จัดรูปแบบแผนภูมิของคุณโดยใช้ Ribbon

 1. ในแผนภูมิของคุณ คลิกเพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้เครื่องมือแผนภูมิ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกสีเติมรูปร่าง เมื่อต้องการนำสีเติมที่แตกต่างกัน หรือไล่ระดับสีแบบ รูปภาพหรือพื้นผิวไปยังองค์ประกอบแผนภูมิ

   ปุ่มสีเติมรูปร่าง

  • คลิกเส้นกรอบรูปร่าง เมื่อต้องการเปลี่ยนสี น้ำหนัก หรือสไตล์ขององค์ประกอบแผนภูมิ

   ปุ่มเส้นกรอบรูปร่าง

  • คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง เมื่อต้องการใช้เอฟเฟ็กต์เสมือนพิเศษองค์ประกอบแผนภูมิ เช่นเงา ยกนูน หรือการหมุนสามมิติ

   ปุ่มเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

  • เมื่อต้องการนำสไตล์รูปร่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูสไตล์รูปร่างที่พร้อมใช้งานทั้งหมด คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

   กลุ่มลักษณะรูปร่าง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของข้อความในแผนภูมิ เลือกข้อความ นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกบนแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏขึ้น หรือ บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการใช้สไตล์อักษรศิลป์เพื่อจัดรูปแบบข้อความ เลือกข้อความ และบนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ เลือกสไตล์อักษรศิลป์เพื่อนำไปใช้ เมื่อต้องการดูสไตล์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม

   กลุ่มสไตล์อักษรศิลป์

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบ <องค์ประกอบแผนภูมิ > เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ หรือคุณสามารถนำสไตล์รูปร่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือแบบกำหนดเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบในแผนภูมิ

คุณต้องการทำอะไร

เปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

เปลี่ยนสไตล์รูปร่างขององค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

เปลี่ยนรูปแบบของข้อความในองค์ประกอบในแผนภูมิที่เลือก

ใช้ข้อความที่จัดรูปแบบการจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ

ใช้สไตล์อักษรศิลป์ในการจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ

เปลี่ยนรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการองค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ
   นี้แสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วเลือกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

   เคล็ดลับ: แทนที่จะใช้คำสั่ง ribbon คุณสามารถยัง ให้คลิกขวาองค์ประกอบแผนภูมิ คลิกรูปแบบ <องค์ประกอบแผนภูมิ > บนเมนูทางลัด นั้นแล้ว ทำขั้นตอนที่ 3

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบ <องค์ประกอบแผนภูมิ > คลิกประเภท จากนั้น เลือกตัวเลือกจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  สิ่งสำคัญ: ตัวเลือกการจัดรูปแบบต่างๆ จะพร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบนี้ โดยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

 4. เมื่อคุณเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก ทำให้ง่ายต่อการดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในแผนภูมิของคุณโดยไม่ต้องการปิดกล่องโต้ตอบทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน

 5. คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงหลายรายการที่คุณทำกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบหนึ่งตราบใดที่คุณทำไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกในกล่องโต้ตอบอื่นในระหว่าง

 6. คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งแผนภูมิและกล่องโต้ตอบได้พร้อมกัน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสไตล์รูปร่างขององค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

ในแผนภูมิ ให้คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการองค์ประกอบแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ
  นี้แสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วเลือกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

เมื่อต้องการนำสไตล์รูปร่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

รูป Ribbon ของ Excel

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูสไตล์รูปร่างที่พร้อมใช้งานทั้งหมด ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

เมื่อต้องการนำสีเติมรูปร่างที่แตกต่างกันไปใช้ ให้คลิก สีเติมรูปร่าง แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการใช้สีเติมที่แตกต่างกัน ภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีที่คุณต้องการใช้

  เคล็ดลับ: ก่อนที่คุณจะเลือกใช้สีอื่นๆ คุณสามารถดูตัวอย่างได้ว่าสีนั้นส่งผลต่อแผนภูมิอย่างไร เมื่อคุณชี้ไปยังสีที่คุณต้องการเลือกใช้งาน องค์ประกอบแผนภูมิที่เลือกไว้จะปรากฏเป็นสีดังกล่าวบนแผนภูมิ

 • เมื่อต้องการเอาสีออกจากองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก ให้คลิก ไม่เติม

 • เมื่อต้องการใช้สีเติมที่ไม่พร้อมใช้งานภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีเติมเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบสี ระบุสีที่คุณต้องการใช้บนแท็บมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กตกลง
  สีเติมแบบกำหนดเองที่คุณสร้างจะถูกเพิ่มภายใต้สีล่าสุด เพื่อให้คุณสามารถใช้อีกครั้ง

 • เมื่อต้องการเติมรูปร่างด้วยรูปภาพ ให้คลิก รูปภาพ ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ คลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก แทรก

 • เมื่อต้องการใช้เอฟเฟ็กต์การไล่ระดับสีเติมเลือก คลิกไล่ระดับสี และภายใต้ชุดรูปแบบ คลิกสไตล์ไล่ระดับสีที่คุณต้องการใช้
  สำหรับสไตล์ไล่ระดับสีเพิ่มเติม คลิกไล่ระดับสีเพิ่มเติม และในประเภทเติม คลิกตัวเลือกการไล่ระดับสีที่คุณต้องการใช้

 • เมื่อต้องการใช้การเติมพื้นผิว ให้คลิก พื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการใช้

เมื่อต้องการนำเค้าร่างรูปร่างที่แตกต่างกันไปใช้ ให้คลิก เค้าร่างรูปร่าง แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการใช้เค้าร่างรูปร่างที่แตกต่างกัน ภายใต้ สีธีม หรือ สีมาตรฐาน ให้คลิกสีที่คุณต้องการใช้

 • เมื่อต้องการเอาสีเส้นกรอบจากองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก คลิกไม่มีเส้นกรอบ

  หมายเหตุ: ถ้าองค์ประกอบที่เลือกเป็นเส้น เส้นดังกล่าวจะไม่ปรากฏบนแผนภูมิอีกต่อไป

 • เมื่อต้องการใช้สีมีเค้าร่างที่ไม่พร้อมใช้งานภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน คลิกสีกรอบเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบสี ระบุสีที่คุณต้องการใช้บนแท็บมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กตกลง
  สีเค้าร่างแบบกำหนดเองที่คุณสร้างจะถูกเพิ่มภายใต้สีล่าสุด เพื่อให้คุณสามารถใช้อีกครั้ง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนน้ำหนักของเส้นหรือเส้นขอบ คลิกน้ำหนัก แล้ว คลิ กน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการใช้
  บรรทัดเพิ่มเส้นขอบหรือสไตล์ของตัวเลือกสไตล์ คลิกเส้นเพิ่มเติม และคลิก เส้นขอบหรือสไตล์สไตล์ตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

 • เมื่อต้องการใช้เส้นประหรือเส้นขอบ คลิกเส้นประ แล้ว คลิ กชนิดเส้นประที่คุณต้องการใช้
  สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมชนิดเส้นประ คลิกเส้นเพิ่มเติม แล้ว คลิกชนิดเส้นประที่คุณต้องการใช้

 • เมื่อต้องการเพิ่มเส้นลูกศร คลิกลูกศร แล้ว คลิ กสไตล์ลูกศรที่คุณต้องการใช้ คุณไม่สามารถใช้สไตล์ลูกศรสำหรับเส้นขอบ
  สำหรับลูกศรเพิ่มเติมเส้นขอบหรือสไตล์ของตัวเลือกสไตล์ คลิกลูกศรขึ้น แล้ว คลิกการตั้งค่าลูกศรที่คุณต้องการใช้

เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์รูปร่างที่แตกต่างกัน คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์ที่พร้อมใช้งาน และ แล้ว เลือกชนิดของเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: เอฟเฟ็กต์รูปร่างที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของแผนภูมิที่คุณเลือก เอฟเฟ็กต์ปรากฏตัว เอฟเฟ็กต์ภาพสะท้อน และเอฟเฟ็กต์ยกนูนนั้น ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับองค์ประกอบแผนภูมิทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนรูปแบบของข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิที่เลือก

เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความธรรมดา หรือคุณสามารถนำรูปแบบอักษรศิลป์ไปใช้

ใช้การจัดรูปแบบข้อความเพื่อจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ

 1. คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่มีข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. คลิกขวาข้อความหรือเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกที่ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการบน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

   รูป Ribbon ของ Excel

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกแุ่มการจัดรูปแบบที่คุณต้องการใช้

   รูป Ribbon ของ Excel

ด้านบนของหน้า

ใช้สไตล์อักษรศิลป์เพื่อจัดรูปแบบข้อความในองค์ประกอบแผนภูมิ

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกองค์ประกอบแผนภูมิที่มีข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกองค์ประกอบแผนภูมิจากรายการองค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ
   นี้แสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มแท็บออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วเลือกองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

   กลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

 2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์อักษรศิลป์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  รูป Ribbon ของ Excel

  • เมื่อต้องการนำสไตล์อักษรศิลป์กำหนดไว้ล่วงหน้า คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูสไตล์อักษรศิลป์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

  • เมื่อต้องการนำสไตล์อักษรศิลป์แบบกำหนดเองไปใช้ ให้คลิก สีเติมข้อความเส้นกรอบข้อความ หรือ ลักษณะพิเศษข้อความ แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×