หลักสูตรการฝึกอบรม วิดีโอ และบทช่วยสอนสำหรับ Excel 2013

ขั้นต้น

การบวกเลขใน Excel 2013

ดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อดูว่า Excel 2013 ทำให้การบวกเลขโดยใช้สูตร ปุ่ม และฟังก์ชัน (เช่น ฟังก์ชัน SUM และ SUMIF) เป็นเรื่องง่ายได้อย่างไร

ดูออนไลน์

คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานใน Excel

ให้ Excel เป็นเครื่องคิดเลขของคุณ เข้าร่วมหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการบวก ลบ คูณ และหารโดยใช้สูตรและฟังก์ชัน

ดูออนไลน์

สร้างแผนภูมิ

แผนภูมิให้การแสดงข้อมูลของคุณแบบเป็นภาพ ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ แผนภูมิแต่ละชนิดจะเน้นข้อมูลแตกต่างกันไป และบางแผนภูมิไม่สามารถใช้กับข้อมูลบางชนิดได้

ดูออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

สร้างเวิร์กบุ๊ก Excel 2013 แรกของคุณ

ดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อเรียนรู้วิธีใช้ Excel 2013 เริ่มต้นใช้งานเวอร์ชันใหม่เพื่อดูวิธีใช้ประจำวัน

ดูออนไลน์

การตรึงหรือล็อกแนว

คุณต้องการเลื่อนลงไปดูข้อมูลที่อยู่ในแถว แต่เมื่อไปถึงด้านล่างสุดของหน้าจอ ปรากฏว่าชื่อคอลัมน์ของแถวบนสุดหายไป เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้คุณตรึงแถวบนสุดไว้เพื่อให้สามารถมองเห็นได้เสมอ ข่าวดีคือ - สามารถใช้คำสั่งได้ง่ายมาก คลิก มุมมอง > ตรึงแนว > ตรึงแถวบนสุด

ดูออนไลน์

สุดยอดเคล็ดลับสำหรับการทำงานใน Excel Online

ใช้ Excel Online เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบของตัวเลขและข้อความเพื่อช่วยให้ข้อมูลของคุณโดดเด่นขึ้น และดู 3 วิธีในการเพิ่มตัวเลขอย่างรวดเร็วด้วย

ดูออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

ทำความเข้าใจและใช้การอ้างอิงเซลล์

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องคำนวณใน Excel ก็คือค่าต่างๆ ในเซลล์ ซึ่งเป็นกล่องต่างๆ ที่คุณเห็นในเส้นตารางของเวิร์กชีต Excel นั่นเอง เซลล์แต่ละเซลล์จะถูกระบุโดยการอ้างอิงของเซลล์นั้นๆ ซึ่งก็คือตัวอักษรคอลัมน์และหมายเลขแถวที่ตัดกันที่ตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์ ตัวอย่างเช่น เซลล์ในคอลัมน์ D และแถวที่ 5 คือเซลล์ D5 เมื่อคุณใช้การอ้างอิงเซลล์ในสูตร Excel จะคำนวณคำตอบโดยอัตโนมัติโดยใช้ตัวเลขในเซลล์ที่อ้างอิง

ดูออนไลน์

ใช้เติมอัตโนมัติและเติมแบบรวดเร็ว

บางครั้งคุณจำเป็นต้องใส่ข้อมูลที่ซ้ำกันจำนวนมากใน Excel เช่น วันที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ แต่ฟีเจอร์ เติมอัตโนมัติ สามารถช่วยคุณได้ หรือสมมติว่าคุณมีข้อมูลใน Excel ที่ไม่ได้รับการจัดรูปแบบในแบบที่คุณต้องการ และการแก้ไขรายการทั้งหมดด้วยตัวเองคงจะเป็นเรื่องที่วุ่นวาย ในกรณีนี้ การเติมแบบรวดเร็ว (ฟีเจอร์ใหม่ใน Excel 2013) สามารถช่วยคุณได้ เติมอัตโนมัติ และ การเติมแบบรวดเร็ว จะช่วยประหยัดเวลาได้มาก และในหลักสูตรนี้ เราจะอธิบายทั้งสองฟีเจอร์อย่างละเอียดมากขึ้น

ดูออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

ขั้นกลาง

บวกหรือลบเวลา

คุณสามารถเพิ่มและลบเวลาใน Excel เหมือนที่คุณลบตัวเลขชนิดอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจทำการดำเนินการนี้ถ้าคุณต้องการทราบเวลาที่ใช้ในการทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ ข้อยกเว้นข้อเดียวก็คือ Excel ไม่สนับสนุนจำนวนลบที่จัดรูปแบบเป็นเวลา

ดูออนไลน์

หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวเลข

เมื่อคุณต้องการหาค่าเฉลี่ย คุณสามารถคลิกปุ่ม หรือใช้ฟังก์ชันในสูตร ปุ่ม ผลรวมอัตโนมัติ ช่วยให้คุณหาค่าเฉลี่ยในคอลัมน์หรือแถวของตัวเลขที่ไม่มีเซลล์ว่าง ใช้ฟังก์ชัน AVERAGE หรือ AVERAGEIF เพื่อหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขที่ไม่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน และใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT และ SUM เพื่อค้นหาค่าเฉลี่ยตามน้ำหนักซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่นำไปใช้กับค่า

ดูออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

แทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

คุณสามารถเพิ่มหัวกระดาษที่ด้านบน และท้ายกระดาษที่ด้านล่างของเวิร์กชีต เมื่อคุณพิมพ์เวิร์กชีต หัวกระดาษและท้ายกระดาษจะถูกพิมพ์ออกมาด้วย ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างหัวกระดาษที่มีเส้นทางไฟล์ และท้ายกระดาษที่มีหมายเลขหน้า หัวกระดาษและท้ายกระดาษจะแสดงในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ และบนหน้าที่พิมพ์เท่านั้น เข้าร่วมหลักสูตรด่วนนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ดูออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

การเปลี่ยนไปใช้ Excel 2013

ดูวิดีโอเหล่านี้สำหรับการเปลี่ยนไปใช้ Excel 2013 เริ่มต้นใช้งานเวอร์ชันใหม่เพื่อดูวิธีทำงานประจำวัน

ดูออนไลน์

เรียงลำดับและกรองข้อมูล

Excel คือสุดยอดเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และ เรียงลำดับและกรอง เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่ช่วยคุณได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของข้อมูล คุณจะต้องเรียงลำดับข้อมูลนั้น เมื่อต้องการเน้นไปที่ชุดข้อมูลของคุณโดยเฉพาะ คุณสามารถกรองช่วงของเซลล์หรือตารางได้ ดูหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ดูออนไลน์

นำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้ในระดับถัดไป

ในหลักสูตร ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เราได้พูดถึงพื้นฐานต่างๆ ของการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ที่นี่ เราจะไปยังสองสามขั้นตอนถัดไปและดูวิธีการนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้กับเซลล์, ตาราง, PivotTable และเวิร์กชีต ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการจัดรูปแบบเซลล์ตามเงื่อนไขอย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้ตัวเลือก วิเคราะห์อย่างรวดเร็ว หรือตัวเลือกบนปุ่ม การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ใน Ribbon นอกจากนี้ เรายังใช้สูตรเพื่อนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขมาใช้และเรียนรู้วิธีการแก้ไขและลบกฎโดยใช้ตัวจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ดูออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ตัวเลขจำนวนมากๆ ในเวิร์กชีตอาจจะเป็นอะไรที่ทำความเข้าใจได้ยาก แต่ Excel มีวิธีมากมายในการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็วโดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ระดับสีเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิระดับสูง ปานกลาง และต่ำได้

ดูออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

VLOOKUP: ใช้เมื่อไรและอย่างไร

เรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP เพื่อค้นหาข้อมูลในสเปรดชีตขนาดใหญ่ และบนเวิร์กชีตอื่นๆ ในเวิร์กบุ๊กขนาดใหญ่ วิดีโอเหล่านี้จะอธิบายอาร์กิวเมนต์ของ VLOOKUP แต่ละตัว และความผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

ดูออนไลน์

การสัมมนาผ่านเว็บ: การลดความซับซ้อนของข้อมูล Excel ของคุณ

วิดีโอความยาว 15 นาทีนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ฟีเจอร์ การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ใหม่ และการสร้างแผนภูมิสำหรับการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น

ดูออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

ขั้นสูง

ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง

เรียนหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้ตัวอย่างและชุดรูปแบบที่ซับซ้อนของฟังก์ชัน IF ใน Excel ซึ่งรวมถึงฟังก์ชัน IF ที่ซ้อนกัน, IF กับ AND และ OR, COUNTIFS และ SUMIFS และ AVERAGEIFS และ IFERROR

ดูออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

สูตรอาร์เรย์

สร้างสูตรอาร์เรย์หรือมักเรียกว่าสูตร Ctrl Shift Enter หรือ CSE เพื่อทำการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์เดียวหรือหลายผลลัพธ์ เข้าร่วมหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ดูออนไลน์

สร้างและจัดการรายการดรอปดาวน์

คุณสามารถทำให้เวิร์กชีตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ด้วยการทำรายการดรอปดาวน์ บุคคลที่ใช้งานเวิร์กชีตของคุณสามารถคลิกลูกศร แล้วคลิกข้อมูลในรายการได้ เข้าร่วมหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการใช้และจัดการรายการดรอปดาวน์

ดูออนไลน์

สร้าง PivotTable และวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

เรียนรู้ว่า PivotTable และ PivotCharts คืออะไร และคุณสามารถใช้เพื่อสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel 2013 ได้อย่างไรบ้าง

ดูออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

การป้องกันเวิร์กบุ๊กและเวิร์กชีตด้วยรหัสผ่าน

เมื่อเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีต Excel ของคุณมีข้อมูลเชิงกลยุทธ์ที่เป็นความลับ ดังนั้น คุณจึงอาจกำหนดให้ผู้อื่นใส่รหัสผ่านเพื่อเปิดเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเหล่านั้น หรือคุณสามารถแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน แต่กำหนดให้ใส่รหัสผ่านเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงได้ เข้าร่วมหลักสูตรสั้นๆ นี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ดูออนไลน์

พิมพ์เวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ก

พิมพ์แผ่นงานและสมุดงาน Excel แบบครั้งละรายการ หรือทีละหลายรายการ คุณยังสามารถพิมพ์บางส่วนของแผ่นงาน เช่น ตาราง Excel ได้อีกด้วย

ดูออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

การสัมมนาผ่านเว็บ: การทำความเข้าใจ Power Pivot

Power Pivot ช่วยให้คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจำนวนมหาศาลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และผสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรายงานที่มีประโยชน์ ตอนนี้คุณได้เริ่มต้นการสัมมนาผ่านเว็บแล้ว Owen Duncan นักพัฒนาเนื้อหาอาวุโสสำหรับ Power Pivot จะอธิบายวิธีการต่างๆ ในวิดีโอนี้

ดูออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

การสัมมนาผ่านเว็บ: การทำความเข้าใจตัวแบบข้อมูล Excel

ตัวแบบข้อมูล Excel ช่วยปฏิวัติวิธีการทำงานกับข้อมูลของคุณ การอภิปรายและการสาธิตโดย Owen Duncan นักพัฒนาเนื้อหาอาวุโส

ดูออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)

ทำงานกับแมโคร

คุณต้องการทำให้งานที่ซ้ำๆ ใน Excel เป็นแบบอัตโนมัติเพื่อที่คุณจะสามารถทำงานอีกครั้งได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว วิธีที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้ บันทึกแมโคร และการใช้ตัวบันทึกแมโครเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างแมโครใหม่ใน Excel ดูหลักสูตรนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ดูออนไลน์

ดูหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับโปรแกรมอื่นๆ ของ Office 2013

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×