หลักปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการทำงานกับ Windows

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของหลักปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์กับบุคคลที่ใช้ Windows

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

คำอธิบาย

ใช้รูปแบบรูปภาพทั่วไป

รูปแบบรูปภาพทั่วไป เช่น JPEG, PNG และ GIF สามารถทำงานได้ใน Office ทั้งเวอร์ชัน Mac และ Windows รูปแบบ PNG มี การแก้ไขแกมมา ซึ่งทำให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั้งในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ Mac และ Windows

หลีกเลี่ยงการใช้รูปแบบทีเฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ Mac เช่น PICT

บันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์เริ่มต้น

Office for Mac 2011, 2016 Office สำหรับ Mac และ Microsoft Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าแชร์ไฟล์เริ่มต้นเดียวกันกับการจัดรูปแบบ ดังนั้นถ้าคุณใช้การตั้งค่ารูปแบบไฟล์เริ่มต้นเมื่อคุณบันทึกไฟล์ คุณโดยอัตโนมัติปรับปรุงความเข้ากันได้ สำหรับ Excel รูปแบบไฟล์เริ่มต้นคือ เวิร์กบุ๊ก Excel (.xlsx) สำหรับ PowerPoint นั้นเป็นงานนำเสนอ PowerPoint (.pptx) สำหรับ Word นั้นเป็นเอกสาร Word (.docx)

ใช้นามสกุลไฟล์เมื่อคุณบันทึกไฟล์

ใส่นามสกุลของชื่อไฟล์ เช่น .docx สำหรับเอกสาร Word จะทำให้การทำงานกับไฟล์ใน Windows ง่ายขึ้นและช่วยให้ผู้อื่นสามารถระบุรูปแบบไฟล์ได้

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในครั้งแรก คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง บันทึกเป็น แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนส่วนขยาย

หลีกเลี่ยงอักขระบางตัวในชื่อไฟล์

ในชื่อไฟล์ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อักขระเหล่านี้ ซึ่งไม่สามารถอ่านในชื่อไฟล์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ได้: เครื่องหมายดอกจัน (*) เครื่องหมายแบคสแลช (\), เครื่องหมายทับ (/), เครื่องหมายจุดคู่ (:), เครื่องหมายมากกว่า (>), เครื่องหมายน้อยกว่า (<), เครื่องหมายคำถาม (?) เครื่องหมายอัญประกาศ (") และแท่ง (|)

ใช้ฟอนต์ทั่วไป

ใช้ฟอนต์ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ Mac และ Windows ตัวอย่างเช่น ฟอนต์ที่มีอยู่ทั้งในปฏิบัติสภาพแวดล้อม Mac และ Windows คือ Arial, Verdana, Georgia และ Times New Roman การใช้ฟอนต์ทั่วไปช่วยให้แน่ใจว่าอักขระในเอกสารของคุณจะปรากฏตามที่คุณต้องการใน Windows

ใช้รูปแบบภาพยนตร์ทั่วไป

หลีกเลี่ยงการใช้ภาพยนตร์ QuickTime แต่ให้ใช้ Motion Picture Experts Group (MPEG 2, MPEG 4) หรือ Video for Windows (AVI) แทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะที่ภาพยนตร์ QuickTime ปรากฏใน Windows ให้ดูที่ ภาพยนตร์ QuickTime ของฉันไม่เล่นใน Office สำหรับ Windows

ภาพยนตร์ที่คุณแทรกจะลิงก์กับเอกสารของคุณ ถ้าคุณต้องการเปิดเอกสารบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น อย่าลืมคัดลอกไฟล์ภาพยนตร์เมื่อคุณคัดลอกเอกสาร ถ้าคุณไม่คัดลอก เอกสารจะมีเฉพาะรูปภาพของเฟรมโปสเตอร์ของภาพยนตร์เท่านั้น

หลีกเลี่ยงการลิงก์ไปยังรูปภาพและเสียง

แต่ให้ฝังรูปภาพและเสียงแทน

หลีกเลี่ยงการใช้สคริปต์ AppleScript

สคริปต์ AppleScript ไม่สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้

แสดงตัวอย่างเอกสารของคุณก่อนที่คุณจะพิมพ์

ตัวแบ่งบรรทัด ตัวแบ่งหน้า และวิธีจัดการการจัดรูปแบบไฟล์กราฟิกอาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการอื่น ซึ่งมีผลกระทบต่อลักษณะของเอกสารที่พิมพ์ออกมา ก่อนคุณพิมพ์เอกสาร ให้แสดงตัวอย่างจากนั้น ถ้าจำเป็น ให้ทำการปรับปรุงเอกสารเพื่อให้เอกสารที่พิมพ์ออกมามีลักษณะตรงกับที่คุณต้องการ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของหลักปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์กับบุคคลที่ใช้ Windows

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

คำอธิบาย

ใช้รายงานความเข้ากันได้

รายงานความเข้ากันได้จะตรวจสอบเอกสาร Word, เวิร์กบุ๊ก Excel และงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณเพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้กับเวอร์ชันของ Windows เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ก่อนที่คุณจะแชร์ไฟล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้รายงานความเข้ากันได้ ให้ดูที่ ตรวจสอบเอกสารเพื่อดูความเข้ากันได้

ใช้รูปแบบรูปภาพทั่วไป

รูปแบบรูปภาพทั่วไป เช่น JPEG, PNG และ GIF สามารถทำงานได้ใน Office ทั้งเวอร์ชัน Mac และ Windows รูปแบบ PNG มี การแก้ไขแกมมา ซึ่งทำให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั้งในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ Mac และ Windows

หลีกเลี่ยงการใช้รูปแบบทีเฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ Mac เช่น PICT

บันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ XML เริ่มต้น

Office for Mac 2011 และ Microsoft Office 2010 ใช้รูปแบบไฟล์เริ่มต้นรูปแบบเดียวกัน ดังนั้นถ้าคุณใช้การตั้งค่ารูปแบบไฟล์เริ่มต้นเมื่อคุณบันทึกไฟล์ นั่นหมายความว่าคุณได้ปรับปรุงความเข้ากันได้โดยอัตโนมัติ สำหรับ Excel รูปแบบไฟล์เริ่มต้นคือ เวิร์กบุ๊ก Excel (.xlsx) สำหรับ PowerPoint รูปแบบไฟล์เริ่มต้นคือ งานนำเสนอ PowerPoint (.pptx) สำหรับ Word รูปแบบไฟล์เริ่มต้นคือ เอกสาร Word (.docx)

ใช้นามสกุลไฟล์เมื่อคุณบันทึกไฟล์

ใส่นามสกุลของชื่อไฟล์ เช่น .docx สำหรับเอกสาร Word จะทำให้การทำงานกับไฟล์ใน Windows ง่ายขึ้นและช่วยให้ผู้อื่นสามารถระบุรูปแบบไฟล์ได้

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ในครั้งแรก คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง บันทึกเป็น แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนส่วนขยาย

หลีกเลี่ยงอักขระบางตัวในชื่อไฟล์

ในชื่อไฟล์ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อักขระเหล่านี้ ซึ่งไม่สามารถอ่านในชื่อไฟล์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ได้: เครื่องหมายดอกจัน (*) เครื่องหมายแบคสแลช (\), เครื่องหมายทับ (/), เครื่องหมายจุดคู่ (:), เครื่องหมายมากกว่า (>), เครื่องหมายน้อยกว่า (<), เครื่องหมายคำถาม (?) เครื่องหมายอัญประกาศ (") และแท่ง (|)

ใช้ฟอนต์ทั่วไป

ใช้ฟอนต์ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ Mac และ Windows ตัวอย่างเช่น ฟอนต์ที่มีอยู่ทั้งในปฏิบัติสภาพแวดล้อม Mac และ Windows คือ Arial, Verdana, Georgia และ Times New Roman การใช้ฟอนต์ทั่วไปช่วยให้แน่ใจว่าอักขระในเอกสารของคุณจะปรากฏตามที่คุณต้องการใน Windows

ใช้รูปแบบภาพยนตร์ทั่วไป

หลีกเลี่ยงการใช้ภาพยนตร์ QuickTime แต่ให้ใช้ Motion Picture Experts Group (MPEG 2, MPEG 4) หรือ Video for Windows (AVI) แทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะที่ภาพยนตร์ QuickTime ปรากฏใน Windows ให้ดูที่ ภาพยนตร์ QuickTime ของฉันไม่เล่นใน Office สำหรับ Windows

ภาพยนตร์ที่คุณแทรกจะลิงก์กับเอกสารของคุณ ถ้าคุณต้องการเปิดเอกสารบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น อย่าลืมคัดลอกไฟล์ภาพยนตร์เมื่อคุณคัดลอกเอกสาร ถ้าคุณไม่คัดลอก เอกสารจะมีเฉพาะรูปภาพของเฟรมโปสเตอร์ของภาพยนตร์เท่านั้น

หลีกเลี่ยงการลิงก์ไปยังรูปภาพและเสียง

แต่ให้ฝังรูปภาพและเสียงแทน

หลีกเลี่ยงการใช้สคริปต์ AppleScript

สคริปต์ AppleScript ไม่สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้

แสดงตัวอย่างเอกสารของคุณก่อนที่คุณจะพิมพ์

ตัวแบ่งบรรทัด ตัวแบ่งหน้า และวิธีจัดการการจัดรูปแบบไฟล์กราฟิกอาจแตกต่างกันในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการอื่น ซึ่งมีผลกระทบต่อลักษณะของเอกสารที่พิมพ์ออกมา ก่อนคุณพิมพ์เอกสาร ให้แสดงตัวอย่างจากนั้น ถ้าจำเป็น ให้ทำการปรับปรุงเอกสารเพื่อให้เอกสารที่พิมพ์ออกมามีลักษณะตรงกับที่คุณต้องการ

โปรดระวังการจำกัดความยาวของรหัสผ่าน

รหัสผ่านใน Excel for Mac และ Word for Mac มีขีดจำกัด 15 อักขระ คุณไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กหรือเอกสารที่ได้รับการป้องกันโดยรหัสผ่านในเวอร์ชันที่ใช้ Windows ของ Word หรือ Excel ได้ถ้ารหัสผ่านมีความยาวมากกว่า 15 อักขระ ถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์ใน Office for Mac ขอให้ผู้เขียนบน Windows ปรับความยาวรหัสผ่าน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×