ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
หยุดการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ OneDrive หรือ SharePoint หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

หยุดการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ OneDrive หรือ SharePoint หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

คุณสามารถหยุดการแชร์รายการได้ให้ดูว่าใครเป็นผู้แชร์ด้วยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ที่ผู้อื่นมีอยู่ถ้าคุณเป็นเจ้าของรายการ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของลิงก์ที่แชร์จากการแก้ไขไปเป็นการดู หรือจากการดูไปเป็นการแก้ไข วิธีการแก้ไขคือให้ลบลิงก์ที่แชร์ของคุณ แล้วสร้างลิงก์ใหม่ที่มีสิทธิ์อื่น

สิ่งที่คุณเห็นจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีส่วนบุคคลหรือบัญชีผู้ใช้ที่ทำงานหรือสถานศึกษา เลือกแท็บด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

หยุดหรือเปลี่ยนการแชร์

ไฟล์และโฟลเดอร์สามารถแชร์ได้โดยการส่งลิงก์การแชร์ให้กับบุคคลอื่นหรือโดยการให้สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์โดยตรง (บุคคลยังอาจมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ถ้าพวกเขาได้รับการเข้าถึงไปยังไซต์เอง)

ถ้าคุณเป็นเจ้าของไฟล์คุณสามารถหยุดการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้

ถ้ามีบางคนได้รับการเข้าถึงโดยตรงหรือมีการเข้าถึงผ่านลิงก์บุคคลที่เฉพาะเจาะจงคุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การแชร์ระหว่างมุมมองและแก้ไขได้อีกด้วย

ขั้นตอนมีดังนี้

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการหยุดการแชร์

 2. เลือก ข้อมูล ข้อมูล ที่มุมขวาล่างเพื่อเปิดบานหน้าต่าง รายละเอียด

  หมายเหตุ: (ไอคอนข้อมูลจะอยู่ใต้รูปภาพโปรไฟล์ของคุณเท่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือกไว้เพียงไฟล์เดียวเท่านั้นที่จะไม่แสดงถ้าคุณมีหลายรายการถูกเลือกไว้)

 3. บนบานหน้าต่างรายละเอียดภายใต้ส่วนหัวของ Access คุณจะเห็นไอคอนบุคคลไอคอนลิงก์และ/หรือไอคอนอีเมล (ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณมีไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่แชร์)-ด้านล่างที่เลือกจัดการการเข้าถึงและ:

  • เมื่อต้องการหยุดการแชร์ไฟล์ทั้งหมดให้คลิกหยุดการแชร์

  • เมื่อต้องการลบลิงก์การแชร์ให้คลิกที่จุดไข่ปลา (...) ที่อยู่ถัดจากลิงก์แล้วคลิกXที่อยู่ถัดจากลิงก์เพื่อนำออก (คุณจะได้รับพร้อมท์ถามคุณว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบลิงก์-ถ้าเป็นเช่นนั้นให้คลิกลบลิงก์)

  • เมื่อต้องการหยุดการแชร์กับบุคคลที่เฉพาะเจาะจงให้ขยายรายการภายใต้ลิงก์บุคคลที่เฉพาะเจาะจงแล้วคลิกXเพื่อเอาบุคคลออก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์หรือหยุดการแชร์กับบุคคลที่มีการเข้าถึงโดยตรงภายใต้การเข้าถึงโดยตรงให้คลิกดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากชื่อของบุคคลนั้นแล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

สกรีนช็อตของแผงจัดการการเข้าถึงแสดงลิงก์การแชร์ สกรีนช็อตของลิงก์การเข้าถึงโดยตรง

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการสิทธิ์การแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ผ่านแอป OneDrive บนเดสก์ท็อปสำหรับ Windows 7, Windows 10 และ Mac ได้อีกด้วย สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำคือการคลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่แชร์ในโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเลือกแชร์จากนั้นเลือก ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมบน OneDrive.com เพิ่มเติม>จัดการการเข้าถึงและกล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นบนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อให้คุณสามารถเลือกได้ตามที่อธิบายไว้ ด้านบนในขั้นตอนที่3

ดูรายการที่คุณแชร์

บน OneDrive.com ให้เลือก แชร์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วเลือก แชร์โดยฉัน

หยุดหรือเปลี่ยนการแชร์

ถ้าคุณเป็นเจ้าของไฟล์คุณสามารถหยุดหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การแชร์ได้ ขั้นตอนมีดังนี้

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการหยุดการแชร์

 2. เลือก ข้อมูล ข้อมูล ที่มุมขวาล่างเพื่อเปิดบานหน้าต่าง รายละเอียด

  หมายเหตุ: (ไอคอนข้อมูลจะอยู่ใต้รูปภาพโปรไฟล์ของคุณเท่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือกไว้เพียงไฟล์เดียวเท่านั้นที่จะไม่แสดงถ้าคุณมีหลายรายการถูกเลือกไว้)

 3. บนบานหน้าต่างรายละเอียดภายใต้ส่วนหัวของ Access คุณจะเห็นไอคอนบุคคลและ/หรือไอคอนลิงก์ (ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณมีไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่แชร์)-ด้านล่างที่เลือกจัดการการเข้าถึง

 4. เมื่อต้องการเอาลิงก์การแชร์ออกให้คลิกXที่อยู่ถัดจากลิงก์เพื่อนำออก (คุณจะได้รับพร้อมท์ถามคุณว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบลิงก์-ถ้าเป็นเช่นนั้นให้คลิกเอาลิงก์ออก) นอกจากนี้คุณยังสามารถเอาออกผ่านหน้าแก้ไขลิงก์(ดูด้านล่าง)

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านหรือวันหมดอายุบนลิงก์การแชร์ให้คลิกลูกศรแบบหล่นลงสำหรับลิงก์ที่คุณต้องการแก้ไขจากนั้นบนหน้าแก้ไขลิงก์ให้ทำดังนี้

  • เลือกรหัสผ่านแล้วทำการเปลี่ยนแปลงหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเอารหัสผ่านออก

  • อัปเดตข้อมูลวันหมดอายุของลิงก์หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าวันหมดอายุของลิงก์เพื่อเอาวันหมดอายุออกจากลิงก์

  • เลือกเอาลิงก์ออกเพื่อลบลิงก์และหยุดการแชร์กับลิงก์นั้น (คุณจะได้รับพร้อมท์ถามคุณว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการเอาลิงก์ออกถ้าเป็นเช่นนั้นให้คลิกเอาลิงก์ออก)

สกรีนช็อตของการตั้งค่าการแก้ไขการเชื่อมโยง

หมายเหตุ: 

 • ถ้ามีการตั้งค่าบัญชี Microsoft ของคุณด้วย Family Safety และผู้ปกครองของคุณได้ปิดใช้งานการจัดการที่ติดต่อ คุณสามารถแชร์รายการได้กับบุคคลที่อยู่ในรายการที่ติดต่อของคุณแล้วเท่านั้น

 • โปรดคำนึงถึงลิขสิทธิ์และใช้ความระมัดระวังในการแชร์สิ่งต่างๆ แบบออนไลน์ การคัดลอกหรือการแชร์เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิด ข้อตกลงการใช้บริการของไมโครซอฟท์

ดูรายการที่คุณแชร์

บน OneDrive.com ให้เลือกแชร์ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

เรียนรู้เพิ่มเติม

การป้องกันขั้นสูงของ Office 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

ออนไลน์

รับความช่วยเหลือทางออนไลน์
ดูเพจการสนับสนุนสำหรับ OneDrive เพิ่มเติมและ OneDrive for Business
สำหรับแอป OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดูที่ แก้ไขปัญหาแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ OneDrive

ไอคอนการสนับสนุนอีเมล

การสนับสนุนอีเมล
ถ้าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้เขย่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณขณะที่คุณใช้งานแอป OneDrive หรือ ส่งอีเมลไปยังทีมสนับสนุนของ OneDrive เมื่อต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุน OneDrive for Business จากพีซีหรือ Mac ของคุณ ให้เลือกไอคอน OneDrive ในพื้นที่แจ้งให้ทราบหรือแถบเมนู จากนั้นเลือก เพิ่มเติม > ส่งคำติชม > ฉันไม่ถูกใจบางอย่าง

OneDrive for Business ผู้ดูแลระบบยังสามารถดู ชุมชมทางเทคนิคของ OneDrive for Businessวิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ OneDrive for Business หรือ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Office 365 for Business

ฟอรั่มชุมชนของ Office 365

มีคำติชมใช่หรือไม่
OneDrive UserVoice เป็นสถานที่ที่คุณแนะนำฟีเจอร์ที่คุณต้องการให้เราเพิ่มลงใน OneDrive แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันฟีเจอร์หรือไทม์ไลน์เฉพาะใดๆ แต่เราจะตอบทุกคำแนะนำที่ได้รับคะแนนอย่างน้อย 500 คะแนน

ไปที่ OneDrive UserVoice

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×