หยุดการปัดเศษตัวเลข

บางครั้งตัวเลขที่มีจุดทศนิยมในแผ่นงานอาจถูกปัดเศษให้กลายเป็นจำนวนเต็ม ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่คอลัมน์นั้นกว้างไม่พอที่จะแสดงตัวเลขทั้งหมด หรือมีการตั้งค่ารูปแบบตัวเลขให้มีจำนวนจุดทศนิยมน้อยกว่าตัวเลขดั้งเดิม

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใส่ตัวเลขลงในเซลล์ที่มีการตั้งค่าเป็น ทั่วไป ซึ่งจะเหมือนกับเซลล์ทั้งหมดในแผ่นงานใหม่ Excel จะปรับให้ตัวเลขในเซลล์นั้นมีจำนวนจุดทศนิยมน้อยลง เพื่อจะได้พอดีกับเซลล์ ตัวเลขในเซลล์ A1 ด้านล่างโดนปัดเศษ แต่ตัวเลขทั้งหมดจะยังปรากฏในแถบสูตรด้านบนของแผ่นงานและจะถูกนำไปใช้ในการคำนวณด้วย

ตัวเลขที่โดนปัดเศษในเซลล์ A1 โดยที่ตัวเลขทั้งหมดปรากฏในแถบสูตร

ถ้าต้องการยกเลิกการปัดเศษในเซลล์ ให้กดปุ่ม เพิ่มตำแหน่งทศนิยม รูปปุ่ม บนแท็บ หน้าแรก จนกว่าจะมีจำนวนจุดทศนิยมครบตามต้องการ

ปุ่ม เพิ่มตำแหน่งทศนิยม บนแท็บ หน้าแรก

เมื่อมีการเพิ่มจำนวนจุดทศนิยม รูปแบบจะเปลี่ยนจาก ทั่วไป เป็น ตัวเลข และจะมีการปรับความกว้างของคอลัมน์ให้อัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าความกว้างของคอลัมน์ไม่ถูกปรับและมี ######## ปรากฏในเซลล์นั้น ให้เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ โดยดับเบิลคลิกที่เส้นขอบขวาของส่วนหัวของคอลัมน์

เพิ่มจำนวนจุดทศนิยมให้กับตัวเลขหลายๆ ตัวพร้อมกัน

ถ้าคุณมีตัวเลขหลายตัวที่โดนปัดเศษ หรือคุณต้องการป้องกันไม่ให้ตัวเลขโดนปัดเศษเลย ให้เพิ่มจำนวนจุดทศนิยมของรูปแบบตัวเลข และนำรูปแบบนั้นไปใช้กับตัวเลขในแผ่นงาน

  1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ปุ่ม กล่องโต้ตอบ ถัดจาก ตัวเลข

ปุ่มกล่องโต้ตอบในกลุ่ม ตัวเลข บนแท็บ หน้าแรก

  1. ในรายการ ประเภท ให้เลือกรูปแบบตัวเลขที่ต้องการใช้ และดูให้มั่นใจว่ารูปแบบตัวเลขนั้นมีจำนวนเลขทศนิยม เช่น ตัวเลขสกุลเงินบัญชีเปอร์เซ็นต์ หรือ เชิงวิทยาศาสตร์

  2. ในกล่อง ตำแหน่งทศนิยม ให้ใส่จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ต้องการให้แสดง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×