หยุดการปัดเศษตัวเลข

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัวเลขที่มีตำแหน่งทศนิยมมากกว่า หนึ่งอาจปรากฏเมื่อต้องการ ปัดเศษบนแผ่นงานของคุณ ถ้านี้ไม่ได้ผลลัพธ์ของการใช้ฟังก์ชันปัดเศษ นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคอลัมน์ไม่ได้กว้างพอสำหรับตัวเลขทั้งหมด จะสามารถเกิดขึ้นเมื่อรูปแบบถูกตั้งค่าการแสดงมีขนาดเล็กจำนวนตำแหน่งทศนิยมมากกว่าที่ประกอบด้วยตัวเลขจริง

ถ้า ตัวอย่างเช่น คุณใส่ตัวเลขในเซลล์โดยทั่วไป จัดรูปแบบ (ค่าเริ่มต้นสำหรับเซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงานใหม่), Excel โดยอัตโนมัติ แสดงตำแหน่งทศนิยมน้อยลงเพื่อให้พอดีกับตัวเลขภายในความกว้างของเซลล์ว่าง ตัวเลขในเซลล์ A1 ด้านล่างปรากฏมน แต่ตัวเลขทั้งหมดจะยังคงสามารถมองเห็นได้ในแถบสูตรที่ด้านบนของแผ่นงาน และถูกใช้ในการคำนวณ

ตัวเลขที่โดนปัดเศษในเซลล์ A1 โดยที่ตัวเลขทั้งหมดปรากฏในแถบสูตร

เมื่อต้องการหยุดการปัดเศษตัวเลขในเซลล์ คลิกการเพิ่มตำแหน่งทศนิยม ปุ่ม รูปปุ่ม บนแท็บหน้าแรก จนกว่าคุณถึงจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการแสดง

ปุ่ม เพิ่มตำแหน่งทศนิยม บนแท็บ หน้าแรก

เมื่อมีการเพิ่มจำนวนจุดทศนิยม รูปแบบจะเปลี่ยนจาก ทั่วไป เป็น ตัวเลข และจะมีการปรับความกว้างของคอลัมน์ให้อัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าความกว้างของคอลัมน์ไม่ถูกปรับและมี ######## ปรากฏในเซลล์นั้น ให้เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ โดยดับเบิลคลิกที่เส้นขอบขวาของส่วนหัวของคอลัมน์

เพิ่มจำนวนจุดทศนิยมให้กับตัวเลขหลายๆ ตัวพร้อมกัน

ถ้าคุณมีตัวเลขหลายตัวที่โดนปัดเศษ หรือคุณต้องการป้องกันไม่ให้ตัวเลขโดนปัดเศษเลย ให้เพิ่มจำนวนจุดทศนิยมของรูปแบบตัวเลข และนำรูปแบบนั้นไปใช้กับตัวเลขในแผ่นงาน

  1. บนแท็บหน้าแรก คลิก ปุ่ม กล่องโต้ตอบ ถัดจากตัวเลข

    ปุ่มกล่องโต้ตอบในกลุ่ม ตัวเลข บนแท็บ หน้าแรก

  2. ในรายการ ประเภท ให้เลือกรูปแบบตัวเลขที่ต้องการใช้ และดูให้มั่นใจว่ารูปแบบตัวเลขนั้นมีจำนวนเลขทศนิยม เช่น ตัวเลขสกุลเงินบัญชีเปอร์เซ็นต์ หรือ เชิงวิทยาศาสตร์

  3. ในกล่องตำแหน่งทศนิยม ใส่จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการให้แสดง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปัดเศษ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×