หยุดการปัดเศษตัวเลข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวเลขที่มีจุดทศนิยมในเวิร์กชีตอาจถูกปัดเศษให้กลายเป็นจำนวนเต็ม ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกรณีที่คอลัมน์นั้นกว้างไม่พอที่จะแสดงตัวเลขทั้งหมด หรือมีการตั้งค่ารูปแบบคอลัมน์ให้แสดงจำนวนจุดทศนิยมน้อยกว่าที่ตัวเลขดั้งเดิมของคุณมีอยู่

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใส่ตัวเลขลงในเซลล์ที่มีการตั้งค่ารูปแบบเป็น ทั่วไป ดังเช่นเซลล์ทั้งหมดในเวิร์กชีตใหม่ ตัวเลขจะแสดงจำนวนจุดทศนิยมน้อยลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับเซลล์ ตัวอย่างเช่น ตัวเลขในเซลล์ A1 ด้านล่างจะปรากฏค่าแบบปัดเศษแล้ว แต่ตัวเลขทั้งหมดจะยังมองเห็นได้ในแถบสูตรด้านบนของเวิร์กชีตและจะถูกนำไปใช้ในการคำนวณด้วย

ตัวเลขจะปรากฏเป็นค่าแบบปัดเศษแล้วบนเวิร์กชีตแต่จะปรากฏแบบเต็มในแถบสูตร

ถ้าต้องการยกเลิกการปัดเศษในเซลล์ ให้กดปุ่ม เพิ่มตำแหน่งทศนิยม รูปปุ่ม บนแท็บ หน้าแรก จนกว่าจะมีจำนวนจุดทศนิยมครบตามต้องการ

ปุ่ม เพิ่มตำแหน่งทศนิยม

เมื่อมีการเพิ่มจำนวนจุดทศนิยม รูปแบบจะเปลี่ยนจาก ทั่วไป เป็น ตัวเลข และจะมีการปรับความกว้างของคอลัมน์ให้อัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าความกว้างของคอลัมน์ไม่ถูกปรับและมี ######## ปรากฏในเซลล์นั้น ให้เปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ โดยดับเบิลคลิกที่เส้นขอบขวาของส่วนหัวของคอลัมน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×