หยุดการตรวจสอบการสะกดจากทำเครื่องหมายคำที่ไม่ถูกต้อง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

เมื่อ Office for Mac ตรวจสอบการสะกดตั้งค่าสถานะคำที่สะกดถูกต้อง เช่นชื่อ proper ศัพท์ทางเทคนิค หรือชื่อ ย่อ โดยไม่ได้ตั้งใจคุณสามารถเพิ่มคำลงในพจนานุกรมการหยุดการตรวจสอบการสะกดจากทำเครื่องหมายเป็นไม่ถูกต้อง

 1. ในเอกสาร เลือกคำที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. บนเมนูเครื่องมือ คลิกการสะกดและไวยากรณ์

  หมายเหตุ: กล่องโต้ตอบการสะกดและไวยากรณ์ จะไม่เปิดการ ถ้าตรวจพบข้อผิดพลาดไม่มีการสะกดหรือไวยากรณ์ หรือคำที่คุณกำลังพยายามเพิ่มได้มีอยู่ในพจนานุกรม

 3. ในกล่องไม่ได้อยู่ในพจนานุกรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเห็นคำที่คุณต้องการเพิ่มลงในพจนานุกรมการสะกด

 4. คลิก เพิ่ม

ดูเพิ่มเติม

ใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

PowerPoint

เมื่อ Office for Mac ตรวจสอบการสะกดตั้งค่าสถานะคำที่สะกดถูกต้อง เช่นชื่อ proper ศัพท์ทางเทคนิค หรือชื่อ ย่อ โดยไม่ได้ตั้งใจคุณสามารถเพิ่มคำลงในพจนานุกรมการหยุดการตรวจสอบการสะกดจากทำเครื่องหมายเป็นไม่ถูกต้อง

 1. ในงานนำเสนอ เลือกคำที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. บนเมนูเครื่องมือ คลิกการสะกด

  หมายเหตุ: กล่องโต้ตอบการสะกดจะไม่เปิด ถ้าตรวจพบการสะกดผิดไม่ หรือคำที่คุณกำลังพยายามเพิ่มได้อยู่ในพจนานุกรม

 3. ในกล่องไม่ได้อยู่ในพจนานุกรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเห็นคำที่คุณต้องการเพิ่มลงในพจนานุกรมการสะกด

 4. คลิก เพิ่ม

ดูเพิ่มเติม

ใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

Excel

เมื่อ Office for Mac ตรวจสอบการสะกดตั้งค่าสถานะคำที่สะกดถูกต้อง เช่นชื่อ proper ศัพท์ทางเทคนิค หรือชื่อ ย่อ บังเอิญคุณสามารถเพิ่มคำลงในพจนานุกรมการหยุดตรวจสอบการสะกดจากทำเครื่องหมายไม่ถูกต้อง

 1. ในเวิร์กบุ๊ก เลือกคำที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. บนแท็บรีวิว ภายใต้การพิสูจน์อักษร คลิกการสะกด

  mac_Pod_XL_Review_Proofing

  หมายเหตุ: กล่องโต้ตอบการสะกดจะไม่เปิด ถ้าตรวจพบการสะกดผิดไม่ หรือคำที่คุณกำลังพยายามเพิ่มได้อยู่ในพจนานุกรม

 3. คลิก เพิ่ม

ดูเพิ่มเติม

ใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×