หมุน หรือพลิกกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

หมุน หรือพลิกกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของกล่องข้อความ (และข้อความอยู่ภายใน), รูปร่างอักษรศิลป์ หรือรูปภาพ โดยการหมุน หรือพลิกนั้นได้

คำสั่งหมุนจะพร้อมใช้งานบนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาดของ ribbon เครื่องมือ เลือกวัตถุคุณต้องการหมุน จาก นั้นคลิก ribbon

คลิกกระบวนการหัวเรื่องด้านล่างเพื่อขยาย และดูรายละเอียด ขั้นตอนต่อไปนี้นำไปใช้กับWord, Excel, PowerPoint, Outlook และPublisher ในOffice 2016 และOffice 2013

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. คลิกจุดจับการหมุนที่ด้านบนของวัตถุแล้วลากไปในทิศทางที่คุณต้องการ

  Shaoe ที่มีที่จุดจับการหมุน

  • เมื่อต้องการจำกัดการหมุนเพื่อคราวละ 15 องศา กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับการหมุน

  • เมื่อคุณหมุนรูปร่างหลายรูปพร้อมกัน แต่ละรูปร่างจะหมุนรอบศูนย์ของตัวเอง ไม่ได้หมุนเป็นกลุ่ม

  • เมื่อคุณหมุนวัตถุแบบอินไลน์ในWord วัตถุที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันบนบรรทัดในระหว่างการหมุน ซึ่งอาจทำให้การหมุนที่ดูเหมือนผิดปกติ ถ้าคุณไม่ชอบลักษณะของตาราง คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกเค้าโครงหรือการตัดข้อความ

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด (หรือเครื่องมือรูปภาพ ถ้าคุณกำลังหมุนรูปภาพ), บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน แล้ว คลิกตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม

  ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติมบนเมนูหมุน

 3. ในบานหน้าต่างหรือกล่องโต้ตอบกล่องที่เปิดขึ้นมา ใส่จำนวนที่คุณต้องการหมุนวัตถุนั้นในกล่องการหมุน คุณยังสามารถใช้ลูกศรการใช้หมุนวัตถุเป็นเหมือนกับที่คุณต้องการ

ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาด หรือแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกล่องข้อความ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด (หรือเครื่องมือรูปภาพ ถ้าคุณกำลังหมุนรูปภาพ), บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน แล้ว:

  • เมื่อต้องการหมุนวัตถุไปทางขวา 90 องศา ให้คลิก หมุนขวา 90°

  • เมื่อต้องการหมุนวัตถุไปทางซ้าย 90 องศา ให้คลิก หมุนซ้าย 90°

ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาด หรือแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ของรูปสะท้อน หรือพลิกวัตถุหาง (สลับนั้น) โดยใช้เครื่องมือพลิกได้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด (หรือเครื่องมือรูปภาพ ถ้าคุณกำลังหมุนรูปภาพ), บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน แล้ว:

  • เมื่อต้องการเปิดวัตถุหาง คลิกพลิกแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการสร้างรูปสะท้อนของวัตถุ คลิกพลิกแนวนอน

ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาด หรือแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการสร้างรูปสะท้อนของข้อความในเอกสาร ดูย้อนกลับข้อความ หรือสร้างรูปสะท้อน

เมื่อคุณหมุนวัตถุ ข้อความภายในวัตถุจะหมุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อความภายในวัตถุ flipped จะไม่ได้โดยอัตโนมัติพลิก ด้วยเครื่องมือหมุน เมื่อต้องการย้อนกลับข้อความพร้อมกับวัตถุที่ประกอบด้วย คุณสามารถทำต่อไปนี้ใน Word, Outlook, Excel และ PowerPoint

 1. เลือกแล้ว คลิกขวาวัตถุที่คุณต้องการย้อนกลับ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ตัวเลือกรูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์

  แท็บเอฟเฟ็กต์ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้การหมุนสามมิติ ในกล่องการหมุน (X, Y หรือ Z โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการหมุนข้อความของคุณ), หนึ่งใส่180

  การหมุน X บนแท็บเอฟเฟ็กต์

  หมายเหตุ: 

  • เปลี่ยนการหมุนอาจมีผลกับสีเติมของวัตถุ คุณสามารถปรับสีเติมของคุณในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง บนแท็บ แท็บสีเติมและเส้นในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง เติมและเส้น

  • เมื่อคุณคลิกในวัตถุเพื่อแก้ไขข้อความ นั้นจะแปลงกลับไปลักษณะที่ปรากฏของต้นฉบับชั่วคราวในขณะที่คุณทำแก้ไข ลักษณะที่ปรากฏกลับไว้เมื่อคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วแก้ไขข้อความ จากคุณคลิกที่วัตถุอยู่ภายนอก

คลิกกระบวนการหัวเรื่องด้านล่างเพื่อขยาย และดูรายละเอียด ขั้นตอนต่อไปนี้นำไปใช้กับWord 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010 และOutlook 2010

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. คลิกจุดจับการหมุนที่ด้านบนของวัตถุแล้วลากไปในทิศทางที่คุณต้องการ

  Shaoe ที่มีที่จุดจับการหมุน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการจำกัดการหมุนเพื่อคราวละ 15 องศา กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับการหมุน

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด (หรือเครื่องมือรูปภาพ ถ้าคุณกำลังหมุนรูปภาพ), บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน แล้ว คลิกตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม

  ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติมบนเมนูหมุน

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือรูปภาพเครื่องมือการวาด หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกรูปภาพ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อให้เปิดแท็บรูปแบบ

 3. ในบานหน้าต่างหรือกล่องโต้ตอบกล่องที่เปิดขึ้นมา ใส่จำนวนที่คุณต้องการหมุนวัตถุนั้นในกล่องการหมุน คุณยังสามารถใช้ลูกศรการใช้หมุนวัตถุเป็นเหมือนกับที่คุณต้องการ

คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ของรูปสะท้อน หรือพลิกวัตถุหาง (สลับนั้น) โดยใช้เครื่องมือพลิกได้

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการหมุน

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด (หรือเครื่องมือรูปภาพ ถ้าคุณกำลังหมุนรูปภาพ), บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปิดวัตถุหาง คลิกพลิกแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการสร้างรูปสะท้อนของวัตถุ คลิกพลิกแนวนอน

ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือการวาด หรือแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่วัตถุเพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการสร้างรูปสะท้อนของข้อความในเอกสาร ดูย้อนกลับข้อความ หรือสร้างรูปสะท้อน

เมื่อคุณหมุนวัตถุ ข้อความภายในวัตถุจะหมุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อความภายในวัตถุ flipped จะไม่ได้โดยอัตโนมัติพลิก ด้วยเครื่องมือหมุน เมื่อต้องการย้อนกลับข้อความพร้อมกับวัตถุที่ประกอบด้วย คุณสามารถทำต่อไปนี้ใน Word, Outlook, Excel และ PowerPoint

 1. เลือกแล้ว คลิกขวาวัตถุที่คุณต้องการย้อนกลับ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกหมุนสามมิติ ทางด้านซ้าย

  การหมุนสามมิติในกล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบรูปร่าง

 3. หนึ่งในกล่องการหมุน (X, Y หรือ Z โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการหมุนข้อความของคุณ), ใส่180

  หมายเหตุ: 

  • เปลี่ยนการหมุนอาจมีผลกับสีเติมของวัตถุ คุณสามารถปรับเปลี่ยนสีเติมของคุณในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง บนแท็บเติม

  • เมื่อคุณคลิกในวัตถุเพื่อแก้ไขข้อความ นั้นจะแปลงกลับไปลักษณะที่ปรากฏของต้นฉบับชั่วคราวในขณะที่คุณทำแก้ไข ลักษณะที่ปรากฏกลับไว้เมื่อคุณคลิกที่วัตถุอยู่ภายนอก

คลิกกระบวนการหัวเรื่องด้านล่างเพื่อขยาย และดูรายละเอียด ขั้นตอนต่อไปนี้นำไปใช้กับWord 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 และOutlook 2007

 1. คลิกรูปภาพ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์ ที่คุณต้องการหมุน

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ลากจุดจับการหมุน ในทิศทางที่คุณต้องการหมุนรูปร่าง
   เฉพาะรูปภาพและรูปร่างที่มีจุดจับการหมุน
   กำลังลากจุดจับการหมุน

   คลิกจุดจับการหมุนที่ด้านบนของวัตถุ แล้ว ลากไปในทิศทางที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการจำกัดการหมุนเพื่อมุมองศา 15 กด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับการหมุน

  • เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่แน่นอนมี คลิกแท็บรูปแบบ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกวัตถุ

  • ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน รูปปุ่ม คลิกตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม และบนแท็บขนาด ภายใต้หมุน ใส่จำนวนที่คุณต้องการหมุนรูปภาพในกล่องการหมุน

 1. คลิกรูปภาพ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์ ที่คุณต้องการหมุน

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกวัตถุ

 3. ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน รูปปุ่ม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการหมุนวัตถุไปทางขวา 90 องศา ให้คลิก หมุนขวา 90°

  • เมื่อต้องการหมุนวัตถุไปทางซ้าย 90 องศา ให้คลิก หมุนซ้าย 90°

เมื่อคุณพลิกรูปร่าง รูปภาพ หรืออื่น ๆวัตถุ สร้างรูปย้อนกลับของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุ

เคล็ดลับ: คุณสามารถสร้างรูปสะท้อนของรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุแบบ โดยทำสำเนาของ และการพลิกนั้น ลากตัวสำเนาลงในตำแหน่งที่จะสะท้อนเหมือนเดิมรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุ

 1. คลิกรูปภาพ รูปร่าง หรืออักษรศิลป์ ที่คุณต้องการพลิก

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกวัตถุ

 3. ในกลุ่มจัดเรียง คลิกหมุน รูปปุ่ม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการกลับด้านรูปร่างในแนวตั้ง ให้คลิก พลิกแนวตั้ง

  • เมื่อต้องการกลับด้านรูปร่างตามแนวนอน ให้คลิก พลิกแนวนอน

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการหมุนเป็นกราฟิก SmartArtคัดลอกกราฟิก SmartArt วางเป็นรูปภาพ และหมุนรูปภาพแล้ว

   • ถ้าตัวเลือกการหมุนจะไม่พร้อมใช้งานได้ เมื่อคุณคลิกรูปภาพที่คุณต้องการหมุน หรือพลิก คลิกขวาที่รูปภาพแต่ละ และบนด้านเมนูทางลัด ชี้ไปที่การตัดข้อความ แล้ว คลิกสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือตัวเลือกใด ๆ นอกเหนือไปจากแนวเดียวกับข้อความ .

ย้อนกลับข้อความ

ดูบทความย้อนกลับข้อความ หรือสร้างรูปสะท้อน

ตัดข้อความรอบบางสิ่งบางอย่าง

ดูบทความวิธีใช้ตัดข้อความรอบวงกลมหรือรูปร่างอื่นที่มีชื่อ

หมุนตารางหรือแบบกราฟิก SmartArt

คัดลอกตารางหรือกราฟิก SmartArt วางเป็นรูปภาพ และหมุนรูปภาพแล้ว

เครื่องมือหมุนไม่พร้อมใช้งานใน Office Online

PowerPoint Online ช่วยให้คุณพลิกรูปตามแนวนอน หรือแนวตั้ง นอกเหนือไปจากที่Office Online apps ไม่มีเครื่องมือการหมุน ถ้าคุณมีเวอร์ชันบนเดสก์ท็อปของ Office คลิกเปิดใน [ชื่อโปรแกรม] ในโปรแกรมของคุณบนเดสก์ท็อปเพื่อเปิดเอกสาร และใช้เครื่องมือการหมุน ถ้าคุณไม่มีเวอร์ชันบนเดสก์ท็อปOffice คุณสามารถลองใช้หรือซื้อเวอร์ชันล่าสุดในขณะนี้

ดูเพิ่มเติม

ย้อนกลับข้อความหรือสร้างรูปสะท้อน

ตัดข้อความรอบวงกลมหรือรูปร่างอื่น

ครอบตัดรูปภาพ

ใช้ตัวเลือกเค้าโครงของ Word ในการย้ายรูปภาพ

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×