หมุนแผนภูมิวงกลม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเรียงชิ้นวงกลมในแผนภูมิวงกลม คุณหมุนนั้น คุณสามารถทำได้กับแผนภูมิวงกลม แผนภูมิวงกลมสามมิติ และแผนภูมิโดนัทใน Microsoft Excel หรือกับแผนภูมิ Excel คุณได้คัดลอกไปยัง PowerPoint, Word หรือ Outlook

ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมินี้ ป้ายชื่อรัฐหนึ่งคู่ถูกแทรกอยู่ภายใต้ชื่อเรื่อง การเลื่อนแผนภูมิวงกลมตามเข็มนาฬิกาสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ และยังจัดตำแหน่งพื้นที่ของป้ายชื่อรัฐแคลิฟอร์เนียใหม่ เพื่อเน้นความใหญ่ของชิ้นส่วนในแผนภูมิวงกลมที่แสดงถึงประชากรจำนวนมากของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆ อีกสี่รัฐ นอกจากนี้ ป้ายชื่อรัฐแคลิฟอร์เนียยังมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มาลองเลื่อนวงกลมตามเข็มนาฬิกาไปหนึ่งในสามของวงกลม หรือ 120 องศากันเลย

  1. คลิกขวาที่ชิ้นของแผนภูมิวงกลม > จัดรูปแบบชุดข้อมูล


    ก่อนการหมุนชิ้นวงกลม

  2. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบจุดข้อมูล ให้แทนที่ 0 ด้วย 120 ในกล่อง มุมของชิ้นแรก แล้วกด Enter


    จัดรูปแบบชุดข้อมูล

    ขณะนี้ แผนภูมิวงกลมมีลักษณะดังนี้:

    หลังจากการหมุนชิ้นวงกลม

ถ้าคุณต้องการหมุนชนิดอื่นของแผนภูมิ เช่นแถบหรือแผนภูมิคอลัมน์ คุณเพียงแค่เปลี่ยนชนิดแผนภูมิไปยังลักษณะที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการหมุนแผนภูมิคอลัมน์ คุณจะเปลี่ยนเป็นแผนภูมิแท่ง เลือกแผนภูมิ คลิกที่แท็บออกแบบของเครื่องมือแผนภูมิ แล้ว คลิ กเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มแผนภูมิวงกลม

ชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานใน Office

เปลี่ยนป้ายชื่อแกนในแผนภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×